Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Vítej, kdo sobě kladeš otázky a odpovědi hledáš,

neboť se světlem svého poznání můžeš dojít přímo až k Otci nebeskému.

Nemohu zaručit, že dojdeš. Mohu však posvítit na místa, která jsem prošel.

Poslední aktualizace: 27.3.2020

Přehled odkazů na poslední příspěvky.
Odpověď na otázku, proč vznikl tento web najdeš dole (Úvodem).


Poslední novinky

27.3.2020, 29.3.2020

Epidemie koronaviru 2020
Jaké poučení nám přináší?
Rešerše k aktuálnímu tématu se snahou osvětlit celou rozsáhlou problematiku. Snad nám různé úhly vnímání pomohou odhalit, co vše se děje a proč?

22.3.2020

Rozhovor s iluminátem a zasvěcencem
Zápis a překlad diskuse, která zazněla na fóru Above Top Secret (Více než přísně tajné) v říjnu roku 2008, během které byli členové fóra informováni o řízení celého světa "zpoza opony" a o smyslu dosavadních dějin.
O tom, co se ve světě děje a bude dít a proč.
Na otázky účastníků odpovídala osoba, jež i jim zůstala neznámá.

30.1.2020

Energie – základní zdroj všeho * Doplňování energie - energie Univerza
4. podkapitola shrnuje různé roztříštěné poznatky do jedné komplexní mozaiky. Protože se již dostáváme do vyšších oblastí existence, nemusí to být pro mnohé rigidní věřící snadno stravitelné. I mě trvalo, než mi leckteré souvislosti zapadly na správné místo obrazu.

20.1.2020

Energie – základní zdroj všeho * Doplňování energie - silové zdroje
Tato kapitola pojednává o tom, kde všude lze nalézt prameny "živé energie" pro doplnění svých unavených a polovyčerpaných "bioakumulátorů". A to jak na místech zjevných, tak i na místech před člověkem utajených a maskovaných. Zatím jen výčet možností a principů, ne ještě praktických technik, jak energii čerpat. To může být námětem jiné knihy, až když je jasné, odkud se to vše bere a jak to mezi sebou navzájem spolupůsobí.
Teorie bez praxe je utopie, avšak praxe bez teorie jen chaos a bloudění.

10.1.2020

Energie – základní zdroj všeho * Doplňování energie organismem, zdroje energie
Pokračuje pojednání o některých aspektech či prozatím spíše teprve principech života v těchto končinách vesmíru. Pokračuji ve výčtu všech vzájemných vazeb a souvislostí tak, jak jsem je poznal. Zatím je to spíše o roztřídění kaménků ze kterých lze složit mozaiku tak, aby sice byla zřejmá celková složitost problému, avšak bylo možné se v ní i orientovat. S tím pak souvisí i nutnost znovu vysvětlit a hlavně upřesnit řadu staronových pojmů.
Na počátku tohoto pojednání byla kdysi dávno jednoduchá otázka, na kterou jsem začal hledat odpověď. Později i záblesk vědomí. Potom pilné hledání po­třebných dílčích informací schopných dokreslit celý obraz. Mnoho dílčích hesel, vedoucích k cíli - avšak je zde někdo, kdo to již také pochopil? Neboť pro veřej­nost na autoru hypotézy spočívá nejen břemeno důkazu, nýbrž i povinnost celé to vysvětlit tak, aby to bylo možné pochopit každým člověkem.
To je velmi rozsáhlý úkol.

1.1.2020

Zpracování potravy v těle
Jiný pohled na principy jak pracuje naše energetické zásobování. Zároveň také posouzení otázek s tím spojených právě z tohoto úhlu pohledu a možnosti, jak je lze řešit.
Původně pokračování tématu energetiky, kdy hned první podkapitolka se více natáhla o jevy související, takže tyto otázky týkající se více zdraví, než pouze energetiky bylo pro lepší přehlednost hlavního tématu vhodné přesunout do sekce zdraví.

Seznam starších příspěvků je uložen v archívu 2019.


Úvodem

Tento web je o osobních zkušenostech a poznáních, které jsem po kapkách získával celý život. Na rozdíl od svých minulých inkarnací, o kterých již vím, toto vtělení jsem dlouhá léta přípravy prožil v "moderním" materialistickém prostředí naší společnosti a nezatížený žádnou církevní dogmatikou. To jsem tehdy ještě netušil (a ani dnes ještě vše nevím), jaký je životní plán mé duše. Teprve až v období zralosti ke mě začal promlouvat jazyk životních okolností, který mě postupně začal směrovat k poznávání alternativ, psychotroniky, zdravotních otázek, hloubání nad záhadami a jejich smyslem, pátrat po tajemstvích života a smrti, hledat jemnou cestu spirituality.

Cesta poznání (gnose) byla zajímavá. Vždy jsem napřed bez přípravy (tedy bez dopředního získání nějakých "teoretických" vědomostí o budoucím jevu) obdržel trochu životních zkoušek a facek a teprve pak, když jsem se opět stabilizoval, a učinil z obdržené lekce správné závěry o tom, o co skutečně kráčí, teprve pak ke mně odněkud počaly přicházet "teoretické" informace. Knihy, časopisy, filmy o záhadách, ale také různé druhy psychických a duchovních školení. Takové, kde odpovědi na mé otázky již byly nějakou formou částečně zodpovězeny a naznačen směr dalšího postupu, kterým jsem se musel vydat zase sám. Jedině takto bylo možné si ověřit jejich správnost. Neboť jakékoliv jejich dopřední čtení bez odpovídajících životních zkušeností a vědomostí a posuzované přes "brýle mámení" kterékoliv náboženské dogmatiky vedou pouze k jejich falešné interpretaci. Kdy se lidé hádají o písmenka v textech a celkový smysl jim uniká a ďábel se směje a raduje, jak lidé opět naletěli na jím vytvořené knihy.

Byl to skvělý postup, neboť teprve pak jsem mohl být maximálně pozorný a vědomý si skutečné podstaty toho, co jsem se nově učil zvládat. Ve skutečnosti vlastně znovuobjevoval, neboť jsem se s tím již kdysi velmi pradávno setkal a trénoval. Bylo to jako opakování loňského učiva ve škole po prázdninách a test, zda tentokrát mohu pokračovat ve výuce zrychleným režimem, anebo budu muset napřed opět plně opakovat lekce z minulého života.

Takto jsem postupně prošel rychlým (opakovacím) postupem několika různými systémy a výcvikovými školami, jak novými, tak i velmi starými, a mohl je mezi sebou porovnat bez zaujetí a bez předsudků zaviněných ničím neodůvodnitelnou vírou v absolutní správnost jediného rituálu a závadnost všech ostatních. Neboť do všech nových spirituálních bádání a i sestupům ke dnu vlastní duše jsem vždy přistupoval maximálně zvědavý a bez předsudků, bez očekávání, s jasnou myslí pozorovatele. Takto připraven pak mohl začít porovnávat, co mají různé systémy společné a čím se liší, a také zjistit, kde mají uloženu onu vyhybku, která je vždy svede z cesty k Bohu na cestu do temnot. A takto hledat a najít jejich společnou principiální podstatu.

Postupně, vždy tak, jak sám jsem dozrával, zvládal a hlavně čistil své vlastní ego, tak po kapkách jsem obdržel nové ucelené poznání, které budu na tomto webu postupně prezentovat. Souběžně s tím začal krystalizovat nový výcvikový systém, který nabízím a budu zveřejňovat v sekci Rukopis - tam budu postupně zveřejňovat již "učesané" kapitoly rozepsané knihy. V sekci Rozpravy se pak budu zabývat otázkami jak z oblastí spirituality, tak i společenských a světonázorových.

Děkuji všem svým učitelům, se kterými jsem se kdy setkal, ať přímo, nebo nepřímo. Děkuji všem, kteří mi kdykoliv ukázali cestu, dokonce i přes propasti věků. Děkuji Bohu, že mi poslal tyto své posly, kdykoliv se ukázalo, že jsem již připraven otevřít dveře další komnaty poznání.

Věřím Bohu, nevěřím církvím.

Nepatřím žádnému náboženství ani církvi, autority prověřuji.
Nežádám, aby mně někdo věřil. I já mohu klamat. Ne proto, že bych vědomě chtěl, ale ani mně ještě nebylo dáno poznat absolutně vše a zcela bezchybně. Pouze ten, kdo nic nedělá nic nepokazí, ale nikam se neposune. Zkušenost je nepřenositelná.

Nevěř mi, ověř si.
Teprve pak to bude mít pro tebe tu pravou cenu.

Ego

Ego není špatné. Ego je jen operační systém duše, který duše obdržela v samém počátku při svém zrození v těle. Musí je mít pro své ukotvení se v bioskafandru (těle), pro ponor a existenci (práci i život) v pozemském hmotném prostředí. Něco jako windows anebo linux v osobním počítači. Je to systém velmi mnoha programů jak pro snímání údajů o okolí, tak i ovládání těla a také k průběžnému vyhodnocování všeho dění a prožívání - myšlení. Bez ega dojde okamžitě ke smrti, opuštění těla.
Proto ego nelze zničit!

Hlavním problémem však je, že do tohoto operačního systému, jednoho ze styčných informačních rozhraní mezi tělem a duší (HW a SW), nám někdo nacpal příliš mnoho virů bránících jeho správné funkci. Virů pracujících v cizí prospěch. To není o individualismu, žádné liberální žvásty o samostatnosti a nezávislosti. Ty viry - podprogramy implementované do ega výchovou, destrukčními vlivy společnosti a pod., ty nás mají svést od našeho životního úkolu evoluce duše a poznání i naplnění odpovědnosti za své skutky a odvést od tvůrčí spolupráce s jinými bytostmi a svést z cesty k Bohu na cestu devoluce a destrukce, na cestu do temnoty pekel.

Proto termín ego "překonat" ("vymazat", … a mnoho podobných špatných termínů) není o jeho zrušení, nýbrž o jeho osvobození, o jeho očistě, o odhalení těchto "programových virů" v naší mysli, podvědomí a duši a jejich nahrazení programem správným, který bude v souladu s Božím záměrem, který bude v souladu s vyšším principem mravním. To vše se prokáže pouze v našich skutcích.

Proto nečekej ode mě "korektnost".
Věci budu nazývat jejich pravými jmény tak, jaký je jejich skutečný význam.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!