Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Archív starších stránek a komentářů badatele

z doby veřejné přednáškové aktivity v letech 2014 - 2015

Stezkou moudrosti .. přednášky Ing. M. Šmídy

Stránky obsahují odkazy ke zdrojům, na které jsem se odvolával při přednáškách.
Posluchači si mohou informaci ověřit přímo u zdrojů, bez zdlouhavého hledání.

Stará navigace:
Úvod ARCHÍV Videa, hudba Obrázky, nákresy Prezentace Texty, knihy Odkazy na zdroje

Převod do archívu při rekonstrukci stránek: 22.09.2019


01.04.2014 Přednáška na téma: "Síla slova"

Praktický pokus s "mantrováním vína" - vliv zvuku na hmotu.
Zvuk jako forma energie.

Použitá slova byla: Klím, Šrím, Aím. Každé slovo je nositelem jiné kvality a informace. Zarezonují s naším organismem a odpovídající informaci z naší duše uloží do hmoty - následná změna chuťového vjemu.
Pro nevěřící: pokud by to měl být posun individuálního vnímání chuti u každého jedince vlivem vibrací jazyka při vyslovování, jak je potom možné, že ochutnání sousedova vzorku nemá stejnou chuť, ale zcela jinou. Vzorky se liší podle osoby.

Slova - mají svůj smysl (využívá mantra jóga). Použitá slova předala informaci: blaženost a vyspělost erotického těla duše; hloubku, citlivost a jemné myšlení; sílu a vyspělost duchovního těla. Jsou mistři, kteří z takto označkovaného vzorku jsou schopni ochutnáním učinit kompletní psychologický rozbor osobnosti.

Mantramy jsou v podstatě dnešní terminologií "programy" s naprosto jasně definovaným energetickoinformačním dopadem jak na tělo, tak i na duši, ale i na časoprostor a dění v měřítku celých států.

V průběhu pokusu mnozí konstatovali i vnímání zvláštních pocitů v prstech a dlaních - bylo to způsobeno nezvykle zvýšeným průtokem energie přes naše bilogické antény (prsty a dlaně - čakry). Nejen že zvuk výrazně ovlivnil hmotu v měřitelné kvalitě, ale zároveň způsobil přenos a uložení informace z člověka do hmoty.

Následovala ještě informace o mém nácviku výslovnosti slabik kdysi dávno v tréninkové skupině, jejímž jsem byl členem (začíná se s výslovností "varg" ze sanskrtu). Odhalovali jsme i rezonanční efekty a vazby v těle. Zároveň také docházelo k uvolňování psychických a energetických bloků uložených v našem tělesném "hardware" kdysi v minulosti našeho života, případně a často také i v naší duši při minulých inkarnacích.

Informace o některých případech použití mantramů v mé praxi.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!