Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Archív starších stránek a komentářů badatele

z doby veřejné přednáškové aktivity v letech 2014 - 2015

Stezkou moudrosti .. přednášky Ing. M. Šmídy

Stránky obsahují odkazy ke zdrojům, na které jsem se odvolával při přednáškách.
Posluchači si mohou informaci ověřit přímo u zdrojů, bez zdlouhavého hledání.

Stará navigace:
Úvod ARCHÍV Videa, hudba Obrázky, nákresy Prezentace Texty, knihy Odkazy na zdroje

Převod do archívu při rekonstrukci stránek: 22.09.2019


27.05.2014 Šulcův autogenní trénink 3. pocit;
"Siderické kyvadlo"

10.6.2014 konečně uzavřeno a celé zveřejněno. Neodhadl jsem, že tato stránka bude svým tématem tak rozsáhlá a že další povinnosti mně jinde zaměstnají.
Děkuji za strpení a pochopení. šm

Třetí pocit z prvního stupně Šulcova autogenního tréninku prohlubuje příjemné uvolnění těla a vyvolává v něm další rovnováhu. Dochází k regulaci tepu srdce.
Tento pocit je na vybavení náročnější. Proto je také před nácvikem vhodné jako pomůcku si uvědomit vlastní tep kdekoliv na těle, třeba dotekem prstu na zápěstí, případně na krku na krkavici. Při prvním nácviku si to stačí někde nahmatat, případně i držet po dobu nácviku a "vnitřním zrakem" (se zavřenýma očima) sledovat šíření tepu celým tělem, až k srdci. Později toto vnímání pak již naskočí samo.

Podklad pro účastníky:
Ke stažení je připraveno další rozšíření autorského textu - třetí část - připraveno pro oboustranný tisk. Je to včetně předchozích textů s přidáním dalšího pokračujícího listu. Je možno tisknout a použít pro privátní účely nácviku. Další části budou dány ke stažení později.Spánkové fáze mozku

Během přednášky jsme se znovu vrátili k záznamu spánkové aktivity - režimy mozkové činnosti a uvědomili si, které funkční režimy a kdy a jak se dají řízeně využít.

Hladina "alfa" jako základní (má více vnitřních stupínků) je použitelná k diagnostice i dálkovým průzkumům, a také v léčitelství. Je využitelná i k řešení běžných denních problémů. Třeba při učení se, ale i konstruování, vynalézání, hledání nových postupů a technologií. Vyšší stupně léčitelství na pomezí zázraků pak již vyžadují vědomé ovládání hlubších hladin činnosti mozku, tedy "theta" režimu.

Kdysi také byly konány první pokusy využití těchto stavů k výuce jazyků v hypnotickém spánku, dokonce masově, s využitím rádia. Prosím pozor! Uvědomte si, že spát u televize či rádia znamená otevřít své podvědomí komukoliv, aby vás jakoliv naprogramoval bez vašeho vědomí a svolení! Dnes se toto dá případně provést i ve vašem bdělém stavu, aniž si to uvědomíte, technikami tzv. "neurolingvistického programování"!
Televize se ve svých pořadech snaží o vyvolání tohoto stavu neustále, i v bdělém stavu, s cílem hromadného ovlivnění vědomí lidí subliminálním programováním. Zlozvyk pouštět si stále a všude rádio či televizi jako kulisu k jakékoliv činnosti, je záležitost velmi špatná a škodlivá.
Bojíme se být o samotě se svou duší, zaslechnout ji.
Je to známka naší nesamostatnosti a nevyzrálosti.
Neumíme být sami sebou, a tak plně podléháme tomu, kdo nám nabídne jakoukoliv iluzi (lež) "ochrany". Za málo, skoro za nic. Jen za duši.

Pozn.: toto není o záření televizorů, počítačů a hlavně mobilů. To je totiž zcela jiný, další, technicko-zdravotní problém. Na to doporučuji vyguglit termín elektrosmog. A také se podívat na článek Rozhovor s Milanem Heinem – vynálezce, který nemá mobil a jeho stránky http://www.milanhein.cz/. Případně video na http://www.cestyksobe.cz/milan-hein-biopole-versus-mobilni-telefony-ad3577/.

Když už jsme se dostali trochu bokem od hlavního tématu k problematice znečištění prostředí technickým zářením, tak za zmínku a návštěvu také stojí stránky věnované přístroji Somatex. Je to české zařízení, není zatím navázáno na destrukční americká pole a mohlo by také výrazně pomomáhat.

Jiná, donedávna oblíbená a účinná zařízení - orgonity - již taky byla přeočkována a ztrácejí na účinku. Doporučuji navštívit stránky:
http://www.osud.cz/orgone-jako-zbran-hrozba-vasi-dusi-1
http://www.osud.cz/orgone-jako-zbran-hrozba-vasi-dusi-2
Články i server www.osud.cz zmizely v elektronickém koši. Server se svým tématem "přesunul" na http://orgo-net.blogspot.com/. Hledaný článek by pak měl být zde - Orgone jako zbraň: hrozba vaší duši! ... aktualizace z 2019
Zdá se, že v případě orgonitů bude bezpečnější používat vlastní výrobky. Prostě vložit do výroby ochranného orgonitu své vlastní úsilí, tedy informaci i energii. A sám si taková zařízení kontrolovat (viz dále kapitola o kyvadle). A hlavně vyhnout se užití plastu - pryskyřice. Anebo se lépe vrátit zpět ke kamenům - menhirům. Nemusí být metrové, mohou být i drobnější, případně z "drahých" kamenů. Ale s úmyslem postaveny, třeba i doma na skříni. A pravidelně námi znovuaktivovány jednoduchým domácím obřadem. A vrátit se opět ke kořenům. Tyto odkazy jsou již také mrtvé.

A přímé využití elektromagnetického vysílání informací na lidský mozek - to je opět jiná technologie. Ale ty jsou až na konci celého řetězu vývoje prostředků k ovlivnění a svázání člověka. A přes jejich propracovanost a dokonalost mohou být zcela neúčinné, pokud se člověk naučí sám ovládat svůj mozek.

Poznámka na okraj: položme si otázku, proč protiraketový radar je naprosto neúčelně umístěn v Brdském údolí mezi lesy, když by měl mnohem lepší přehled na vrcholcích hor? Zvláště když Rusové nabídli Američanům spolupráci a spoluúčast a umístění na vrcholcích Kavkazu.
A co je ve skutečnosti umístěno v podzemí pod touto kamufláží?

Možnost využití hlubších pracovních režimů mozku vlastně spočívá ve schopnosti sesynchronizování vědomí s hlubokými úrovněmi podvědomí, otevření vstupu do podvědomí. A také spojení s vlastní duší člověka. A jejím prostřednictvím spojení s nadvědomím a astrálem. Lze využít například i k astrálnímu cestování, ale i mnohem jinak.
Nutným předpokladem vždy je aktivace dostatečné hladiny energie v organismu.

Všechny tyto různé techniky nácviků vedou k takzvanému rozšíření vědomí a zdokonalení všech lidských schopností. Rozvíjejí genialitu a samostatnost jedince.
Tak proč se to tedy neučí ve školách jako standard povinný pro všechny?
No přeci pro to, že tento trénink rozvíjí přirozené talenty a umožňuje jim získat jakékoliv informace z vesmíru. A s informacemi i nezávislost na mocenských strukturách GP. A který mocipán by chtěl otroky chytřejší než je on sám (a proč by se vlastně musel sám namáhat učit, když neučit se a mít vše, je pro něj tak příjemně snadné). A otroci by nakonec mohli ještě zjistit, že Boží vůle je jiná, než je jim tvrzeno. Že vůbec nemusí být otroky! "Přece by byl blázen, kdyby takovou školu podporoval. Přece škola má úkol vycvičit jen poslušné roboty - vovce!"

"Delta" hladina je využívána v lékařství - umělý spánek.
Vyznačuje se vysokou schopností regenerace organismu.
Ale i v minulosti se lidé s těmito stavy setkávali v různých podobách. Jednak v extrémně nejhlubší úrovni jako tzv. kataleptický spánek.
Viz též https://cs.wikipedia.org/wiki/Katalepsie, nebo též https://www.bretislavkafka.cz/stupne-hypnotickeho-spanku.html.
V minulosti se tito nešťastníci většinou pak probudili až pohřbeni a v rakvi. Proti tomuto bývala pojistka - vyčkat s pohřbem několik dní, kdy se již začaly projevovat další viditelné efekty rozkladu mrtvého těla.
Případně býval tento spánek využit jako poslední možnost léčení velmi těžce zraněného hrdiny. Když byly rány ovázány, bylo s ním provedeno rituální rozloučení a ponechán na místě svému osudu. Buď za krátký čas zemřel, nebo "mocí bohů byl uzdraven".

Tento stav hlubokého ponoru "ke dnu vlastní duše" byl také trénován vybranými adepty, kteří měli předpoklady pro úspěšné zvládnutí tajných zasvěcovacích obřadů určených pro šamany a světce nejvyšší úrovně. Tímto výcvikem neprocházeli ani běžní chrámoví velekněží. Riziko "nevrácení se do těla" bylo velmi vysoké. A na závěr dlouhotrvajícího výcviku, za přesně definovaných podmínek, ve skrytu hlubokých jeskyň, či v nitru pyramid, byl adept uložen a zamčen. A svým soustředěním se ponořil do těchto "delta" hladin tak hluboko, až vědomí opustilo nejen tělo, nýbrž i aktuální časoprostor. Případná kontrola ukázala jen "mrtvé", na podněty nereagující tělo. A adept zatím probádával nejvzdálenější končiny vesmírů a jiných dimenzí. Měl na to vyměřen čas pozemských tří dnů, kdy se musel vrátit v prostoru a čase na správné místo a nalézt své dosud chráněné a neporušené tělo (svůj aktuální biologický skafandr pro pobyt v pozemském prostředí) a opět se s ním plně (funkčně) spojit. Pokud procitl, přinášel si s sebou úžasné schopnosti a síly (sidhis), vymykající se běžnému lidskému chápání. Pokud se nevrátil, tělo bylo definitivně pohřbeno. Tento třídenní obřad se nazýval "malá smrt".
V tom spočívá vysvětlení utajeného smyslu věty: "Kdo zemře dřív než zemře, nezemře až zemře." Ale to je námět na jinou, samostatnou přednášku, vyžadující další širší znalosti.

Tomuto výcviku a testu bývávali podrobováni také první faraonové nejstarších dynastií (samozřejmě s jistou dopomocí). Proto také později byli nedotknutelní, přebývala v nich Božská síla. Touto cestou také prošel i Ježíš při svém ukřižování, zatím co jeho tělo uložené v "hrobě" se regenerovalo (celá skalní hrobka byla vybudována jen pro tento účel). On byl v historii jediný, který toto vykonal veřejně. Jinak tímto obřadem v historii prošlo hodně jiných, zázračnými schopnostmi obdařených jedinců, o čemž však nejsou nikde žádné oficiální záznamy.
O to se již globální parazit postaral (GP).

Pro vlastní nácvik i jen některých vybraných takových "zázračných" schopností je vždy nutný další samostatný trénink. A ne jen jedné techniky, ale vícero různých. Neboť ve svém důsledku se pak vzájemně podporují a urychlují vývoj člověka.

A pro nás, kteří jsme na počátku své cesty, bez ohledu na to, jak daleko chceme dojít, je jednou z takových dalších podpůrných technik práce se siderickým kyvadlem.Kyvadlo, pendl, siderické kyvadlo, ...

Výzkumy v 60. a 70. letech minulého století ukázaly, že z cca 5 lidí v populaci jsou 4 lidé latentně senzibilní (v různé míře, a trénovatelní). A ti se ještě dělili na 2 pro práci s virgulí a 2 pro práci s kyvadlem. Pokaždé je to o jiném typu ladění, jako když jinak zapojujeme přístroje do měřicích obvodů. Práce s virgulí (anténou) je však energeticky značně náročná a z hlediska bezpečnosti práce dosti riziková. A proto byly pro používání proutku stanoveny poměrně přísná bezpečnostní pravidla a bývají součástí výcviku. Ale kdo zvládne virguli, bývá schopen také zácviku pro práci s pendlem. Kromě tohoto dělení jsou samozřejmě také mistři, kterým je to jedno, co drží v ruce, ba dokáží totéž i bez pomůcek. Ale těchto mimořádných talentů bývá v populaci zlomek. I když usilovný vlastní trénink podle dobré metodiky také vykoná své divy.

Tedy kdo si říká, "že neví, zda mu to půjde", již touto vytáčkou si sám zamknul a naprogramoval svůj mozek, takže mu to pak také skutečně nejde. Tak o tom ani neuvažuj, že by to nešlo, ono to skutečně jde, a půjde to!

Při této technice se spojí jednak relaxace těla (vhodná doplňková technika k autogennímu tréninku), jednak neuvědomnělý automatický nácvik hladiny mozkových alfa vln v polobdělém stavu mysli s otevřenýma očima. A soustředěné sledování "onoho kývajícího se nesmyslu" způsobí v mozku vypnutí rušivých myšlenek pronikajících z rozumu pracujícím na "beta vlnách". Tedy více se aktivuje poslech intuice - hlasu duše. A uvolněné tělo opět způsobí rozproudění energií tělem a lepší nasávání bioenergie (nechť ji nazývají různé školy různě, je to stále totéž - živá síla pocházející ze Zdroje, přímo od Boha).

Ve svém principu je užívání siderického kyvadla vlastně jedna z technik věštění. Kyvadlo je jedno z mnoha různých typů pomůcek. Každá vyžaduje trochu odlišnou metodiku komunikace, avšak základní princip je tentýž. A ona pomůcka (kyvadlo, proutek, karty, koule, dlaň) v prvním okamžiku slouží pro naladění vlastního vědomí na správné frekvenčně-provozní pásmo a otevření informačních kanálů. Pendl je vlastně jedna z aktivačních pomůcek, snadno zvládnutelná, vhodná jak pro začátečníky, tak i pro vyspělé adepty. Slouží napřed k počátečnímu naladění vědomí, spojení se s podvědomím, kdy následně dojde k automatickému napojení na nadvědomí. A do jaké hloubky se to zdaří, zda to bude třeba jen lokalizace vody, geopatogenních zón, hledání předmětů či nerostů, nebo i diagnostika zdravotního stavu, případně i věštění či hledání odpovědí nazpět časem, to již je dále jen otázka míry vrozeného talentu a také dalšího usilovného výcviku.

Hlavním "měřicím čidlem" v těle je "3. oko Šivovo", lokalizované v prostoru hypofýzy, epifýzy a hypothalamu (vývojově nejstarší část mozku). A po otevření tohoto centra je kyvadlo dále již jen "rafika přístroje", vhodná pro venkovní signalizaci - tedy přenos signálu z podvědomí do vědomí, vnější vizualizace pro jiné pozorovatele.
Toto 3. oko, tzv. Adžna čakra, je vlastně "komunikační kanál", informační spojka těla s naší energetickou podstatou a informační strukturou Univerza. Ne vesmíru, neboť náš nám známý vesmír jej jen malou a velmi omezenou podmnožinou Univerza. Toho vícedimenzionálního prostoru, kde se to jinak hemží jak světelnými bytostmi, tak i UFOuny, ale i démony a astrálními červy a jinou havětí, často se prohlašující tu za boha, jindy za jeho posla. Ale stejně nakonec všichni musí poslechnout autoritu ještě mnohem a mnohem vyšší.

Kontextová poznámka:

Pozor na nejrůznější šanelinky! Rozplést polopravdu je vždy mnohem obtížnější, než odhalit i důmyslně maskovanou lež. A velmi často bývají šanelinky "ne zcela čisté, tzn. obsahují i skrytý cizí záměr" . Obsahují cca 90 % pravdy a 10 % cesty do propasti. Ale oněch 90 % z tebe nikdy nesejme odpovědnost za to, že jsi vykonal právě ten "černý" zbytek. Tvým úkolem vždy je a bude informaci prověřit, a nalézt správnou míru. "Oddělit zrno od plev" a pokračovat správnou cestou. Za zjevenou pravdu být vděčný, a pro omyl nikoho nezatracovat. Těch několik zbývajících % chyb tam vložených je vlastně tvou zkouškou, testem čistoty tvého srdce! Kontrolou, zda jsi již konečně pochopil! I Mojž.. byl podveden, i Moha... v okamžiku jeho nepozornosti našeptával čert. A Ježíšova slova "démon lži" později také překroutil. "Čert, co nikdy nespí" se pak vždy také postaral o zápis do "svatého textu na věčné časy".
Dobrý žák se naučí a poučí i od špatného učitele.
Ale bez důvěry v učitele se také nic nenaučíš.
"Proto důvěřuj, a hlavně prověřuj."
"Neuč se jen opakovat něčí slova!
Pochop smysl a prověřuj i vědění, které je ti předáno."

Proto také vždy nakonec musíme opustit kováříčky, abychom mohli dojít ke Kováři. Ale mějme v úctě i kováříčky. Neboť nám v pravý čas poskytnou správné rady onoho okamžiku. Pokud se umíme ptát, odpovědi prosévat sítem poznání a vlastní zkušenosti, a také nahlížet do zrcadla pravdy, tak pravdu nakonec vždycky najdeme.
A k cíli cesty nelze dojít bez trvalého úsilí, spolupráce a vzájemné podpory všech bytostí na cestě.
Jen peklo lze aktivovat snadno.
Pamatuj:
to, že mnoho jiných před tebou neprohlédlo nachystanou past a spadli do ní tvrdíc, "že to tak vždy bylo považováno za správné", není pro nikoho dalšího před Bohem u jeho praktických zkoušek omluvou. Ani důvodem, aby do propasti spadl také.
Jak víš, že na té vyzkoušené stezce někdo nepřipravil, či neodemkl past?


Ale zpět ke kyvadlu

Vlastní průzkum při užívání siderického kyvadla tedy koná naše podvědomí a duše, na základě vědomě položené otázky a přenesené do podvědomí, s příkazem nalezení a zobrazení odpovědi.

K tomuto tématu již bylo sepsáno mnoho různých knih, popisujících nejrůznější, "zaručeně ta nejsprávnější" pravidla. Avšak vždy se jedná o základní první kroky, která otevírají dveře k dalšímu poznání. Až překonáš práh a vstoupíš do komnaty poznání, pak po čase, v okamžiku, který ti tvá intuice sama sdělí, se pusť pomůcek. Zjistíš, že to jde i jinak. Zjistíš, že v tobě zatím naklíčila a počíná kvést další schopnost. Časem dozraje v klíč od dalších dveří. Dveří, kterých jsi si dosud ani nevšiml, že tam někde nějaké jsou.
Proto na tomto místě nedoporučuji literaturu (nicméně na konci stránky nějaké odkazy najdeš). Pokud budeš potřebovat, jistě u knihkupců a na internetu a v knihovnách leccos najdeš. Ale ani deset přečtených knih nemůže nahradit gram vlastní praxe. Teprve pak pochopíš, o čem se v nich píše. A začnes také "číst mezi řádky" nepsané sdělení druhé, vyšší úrovně.

Pro začátek a první pokusy jako kyvadlo poslouží cokoliv, rozumně těžkého, na pohyblivém a pevném závěsu. I matice na provázku.
Ideální může být křišťál (nutno občas očistit) na stříbrném řetízku, ale jinak cokoliv.
Tvary bývají také nejrůznější, rovněž materiál. Můžeš jich vlastnit i více. Až pokročíš v dovednostech, tak můžeš mít různá kyvadla pro různé specializované práce a úkony. Např. pro neutralizaci negativních polí v časoprostoru; s dutinkou pro vzorky při hledání nerostů, a jiné. To jsou pak již vyšší úrovně a s tím také souvisí další specializovaný výcvik (viz poznámky v závěru této kapitoly).

A může se stát, že po čase toto tvé kyvadlo bude toho mít taky dost a bude si chtít odpočinout. Až ti to jednou sdělí, poznáš to. Může se také stát, že jednou bude od tebe chtít pryč. K někomu jinému, nebo i vrátit zpět Zemi. To ti sdělí pomocí tvé intuice. Poslechni. Možná tě již hledá další, jiné kyvadlo.

Při výběru vhodného pendlu je mnohem důležitější věnovat pozornost svým pocitům a vjemům u srdce a v rukou při jeho prvním uchopení. A všímat si, zda s tebou ladí. A také se ho přímo zeptat, zda s tebou chce být a spolupracovat. Vyzkoušet ho a vybrat si ten pendl, který ti bude nejpříjemnější a v ruce nejživější. Tvá intuice je důležitá, proto vypni rozum. Avšak může se stát, že po chvíli vybírání budeš ze všech kyvadel tak energeticky předávkován (přeplněn), že budeš až zmaten.

Pozn.: v průběhu psaní tohoto textu jsem se dozvěděl i techniku, jak si vybrat mezi různými kyvadélky i bez kyvadla. Ty sám jsi kyvadlem. Pevně se postav a polož kandidáta na dlaň. Zavři oči. Když tě to kýve vpřed, tedy přitahuje, je to pokyn ANO. Pokud tě zaklání vzad, tedy odpuzuje, nech ho ležet. A míra výchylky v tomto okamžiku také hraje svou úlohu.

Vybrané kyvadlo bude po jistou dobu tvůj klíček ke tvé duši. A při časté práci se také může stát tvým silovým předmětem - to už je zase další, samostatné dílčí téma. Prozatím několik drobných důležitých doporučení.

Šňůrka (závěs) by se měl přidržovat bříškem palce. Kousek nad středem otisku palce směrem k okraji je akupunkturní kontakt ke 3. oku a ten by měl být v kontaktu se šňůrkou závěsu.

Před vlastní prací, poprvé, je nutné se s ním domluvit o komunikaci.
1. Stanov si oslovení (viz dále). Je to jako navázání hovoru prastarým telefonem na kličku. I tvé podvědomí musí vědět, že na druhém konci jsi ty, tvá součást - kyvadlo. Tedy že zapínáme obvody s příslušnou měřicí aparaturou (3. oko s kyvadlem).
2. Pak procvičíme základní signály - pohyby. Zastavit, točit se, vlevo a vpravo. Jak ukazuje ANO a NE. A jak se chová když sděluje "nevím", "nemáš vědět", "nesmíš sdělit", "špatná otázka". A jak moc se kýve? A taky jak sdělí, že jsme již unaveni a ztrácíme citlivost, tedy přesnost. Rychlost reakce na změny v komunikaci, tedy na vyřčení otázky. Tedy jak dlouho trvá, než se ustálí v nové pozici pro odpověď.
3. Rychlost, tedy frekvence kývání, závisí na délce závěsu. Kratčí je živější, vyzkoušej.

A pak se můžeš začít ptát, a kyvadlo bude odpovídat. Samo neví, co po něm chceš. Pro snadné zvládnutí komunikace je vhodné přijmout digitální model zobrazení odpovědi. Tedy naučit se jednoznačně, v pozitivu zformulovat jednoduchou otázku, na kterou je možné odpovědět jen Ano × Ne, případně neodpovědět. A pak říci: "Kyvadlo moje, pověz mi, ...". To oslovení znáš od královny z pohádky O Sněhurce a trpaslících.

Pozn.: "v pozitivu" znamená, že tam nebudou ve větě zápory. Nejvýše jeden jako terminus a jasně, jednoznačně umístěn. Nevymýšlej tedy za každou cenu krkolomné formulace, ani složitá souvětí po vzoru právníků. To potom kyvadlo ani ty nevíš, na kterou část "věty" se odpověď vztahuje.

Samozřejmě pendl může také odpovědět tak, že neodpoví, anebo odpověď (přesněji otázka) není dostatečně jasná. Takto poznáš, že otázka je špatně formulována. Zjišťovat míru neurčitosti mezi ano a ne, tedy analogový model odečítání výsledků - to je téma značně problematické. A spíše svědčí o nevyzrálosti otázky.

Pokud kyvadlo jasně odpovědělo, nediskutuj a neptej se znovu to samé. To je již pokus ega získat jinou odpověď než správnou. Párkrát to skusíš a začne ti lhát. Tedy říkat jen to, co chceš slyšet. Pokud chceš setrvat v omylu, to se pak raději neptej na nic.

Pokud však při práci počneš pociťovat něco jako "únavu", nebo že se kyvadlo kýve pomaleji, nebo déle trvá, než z neutrální odpovědi podá jakoukoliv odpověď, pak je nejvyšší čas udělat krátkou přestávku, rozhýbat se, znovu rozdýchat, rozproudit energii jejím vědomým vedením (jiná lekce). Jinak chybovost odpovědí narůstá. Je to znamení, že nejsi dostatečně odpočatý a v dobré pohodě, anebo ještě spíše neumíš ani ne tak hospodařit s energií, ale že vůbec neumíš natáhnout životní energii. A na to je zase jiný postup, který je nutno natrénovat tak, aby při takovéto činnosti tento režim těla vždy automaticky naskočil a udržoval se v chodu. (Samozřejmě je žádoucí, aby se vůbec nevypínal. Ale tomu stále zabraňuje Matrix, neboť by jsi se mohl vymanit z jeho ovládání.)

Pokud cítíš nejistotu, či máš jakoukoliv pochybnost, je možné použít upřesňující kontrolní otázky. Ty nejsou považovány v pořadí za další otázky (viz dále).

Samozřejmě můžeš hledat odpověď na více různých otázek. Avšak počáteční doporučení: měj připraveny 2 - 3 zásadní otázky, dobře promyšlené. Když pro někoho věštím, radím mu - stanov si 2 důležité otázky a tu 3. možnost si ponechej v záloze jako doplňkovou. Až podle odpovědí k danému tématu. Často se stane, že první odpovědi zcela změní situaci a třetí otázka je irelevantní, zato se objeví jiná otázka, mnohem důležitější.

Počet různých témat na jeden zápřah také rozmně omezuj. Pracuješ s duší, nesedíš v hospodě. Tedy napřed si dobře promysli, co všechno budeš řešit. A vyber to podstatné, zásadní. Ty navazující drobnosti se pak následně vyřeší samy, za pochodu.

Později se ti začne stávat, že se po prvních otázkách sám naladíš na danou situaci. A místo ptaní se a očekávání odpovědi na otázku již v tobě začnou přímo naskakovat odpovědi, bez otázek. A kyvadlo bude mocně kývat ANO. Tak ho poslechni a pokračuj v tomto procesu. Nech se jím a právě probuzenou intuicí vést. Tato tvrzení bývají kratší, většinou bez záporů, navazují na sebe. Pokračuj v surfování, jsi již v pokročilejší lekci.


Bývá zvláštní kapitolkou, oblíbenou u mladých, ptát se,
"kolik (jednou) budu mít dětí?"
A často se při tom jako kyvadlo používá prstýnek na niti.

V tomto případě ten, kdo měří, tedy drží kyvadlo a nahlas pokládá otázku (za toho, kdo se ptá, tedy koho se to týká), drží kyvadlo ve své pravé ruce. Většinou na dlouhém závěsu. A kyvadlo se kýve cca 1 cm nad levou, nahoru otevřenou dlaní tazatele, kterého se to týká (dlaň uvolněná, ne v křeči). A zvědavec se jen dívá, nepřemýšlí!

Nejdříve však stanov, který pohyb co signalizule. Nejčastěji v tomto okamžiku bývá kroužení signál pro holčičku, čárka vpřed-vzad pro klučinu (čárka napříč může mít jiný smysl). Ale můžeš si signalizaci nastavit i jinak.
Na počátku kyvadlo rukou rozhoupej a pak mu dej příkaz "zastav se". Teprve pak nahlas vyslov otázku, např: "prstýnku kouzelný, pověz, kolik bude ... mít dětí".
ČEKEJ
Zde i prodleva má svůj význam.
A po vhodném čase se to rozkývá.
A až se zastaví, čekej dál. Dokud nebudeš cítit odpověď, že "již dost, další nebude". Pak kyvadlu, alespoň mentálně, poděkuj a můžeš si oddechnout.
Může se také stát, že tvá odpověď bude znít: "nevím, nechce mi sdělit, nedokáži se na tebe propojit".

Zjistíš tak nejen počet dětí, ale i pohlaví a jak jdou za sebou. Jaké budou časové prodlevy mezi těhotenstvími. Zda děti přijdou brzo, či až ve vysokém věku. Ale ukáže se i přesné umístění potratů a jejich pohlaví. Na závěr si můžeš zodpovědět upřesňující otázku (nemusíš nahlas vůbec říkat - viz výše poznámku o nevyžádané věštbě): "Tato/tento osoba bude mít ... živě narozených dětí." Domysli hloubku této informace a zacházej s ní velmi opatrně.
Uvědom si také rozdíly mezi slovy porodit či zplodit a mít (je svěřena péče o blaho a úkol vychování člověka).
Dbej,
nechť nic z takto získaných informací neopustí tento svůj okamžik zjišťování a toto místo, kde k tomu došlo!

Při tomto vyšetřování by zásadně neměly být účastny osoby druhého pohlaví (vyjma senzibila). Výjimku tvoří vyšetřování problémového páru, ale toto společné testování prováděj až po provedení předchozích samostatných vyšetření.
A po tvém samostatném zjištění, že můžeš přikročit i k vyšetření v páru.
"Že klienti jsou schopni unést odpověď."

Příklad z praxe: kdysi jsem měřil děvčicu, a kyvadlo stále stálo, jen se chvělo, náhle odpovídat nechtělo. A mně se celou dobu vtírala do mysli věta "S ním ne!". Teprve po ukončení jsem si všiml, že se přes mé rameno stále dívala na předmět své touhy, zadaného chlapa s dětmi a velmi bdělou a také žárlivou manželkou.

Informace takto získaná je velmi důvěrná. Zvláště v dnešní době, kdy matrix se snaží o sterilizaci lidstva a narušení genofondu lidské populace. A snaží se přímo o genové manipulace na lidstvu s cílem vyhubení některých forem (národů).

Opět širší kontextová poznámka (můžeš přeskočit):
Pro lidstvo je nutné do budoucna změnit úhel pohledu a postoj společnosti i každého jedince v názoru na početí, narození a existenci i smrt každého člověka. Bez ohledu na rasu, pohlaví a "společenský stav". A změněné stanovisko promítnout také do společenské morálky a do legislativy. Nutno zrušit stávající názory: "mám děti - přítěž, nebo má pracovní síla, sluha..., stala se nehoda, mám problém ..." Je konec starořímského pojetí "dítě = majetek".

Ale nově
"Byl jsem poctěn a pověřen pomoci další duši obléci její biologický skafandr pro pobyt v tomto prostředí. A byl jsem odměněn radostí pozorovat ji při poznávání světa. A smím přispět k jejímu zrání a rozvoji. Již tím mi bylo zaplaceno. Obdržel jsem důvěru, a proto se ze všech svých sil budu snažit nezklamat a svůj úkol splním, jak nejlépe budu schopen. Abych také i já jednou mohl své dílo odevzdat, a aby bylo vlídně přijato tak, jak jsem každému, komu jsem mohl pomoci, pomáhal."
Neboť
" jen ten, kdo dílo dokončí je autor, ne ten, kdo je započal. Autor je ten, kdo až na závěr celé dílo odevzdává a opět svůj vlastní skafandr (tělo) odkládá. Všichni ostatní jen byli a jsou pomocníci na jeho cestě, pomocníci při plnění tohoto svěřeného úkolu, Bohem udělené pocty v pokračování rodu."

Staří Římané také tvrdili: matka je jistá, otec nejistý. A protože matka nese největší starost o péči budoucího člena společenství, tak také musí mít vždy tomu odpovídající společenskou prestiž a vážnost a maximální podporu v této úloze, nezávisle na otci. Aby se společnost udržela a nezanikla, musí mít vždy porodnost o něco větší než úmrtnost. Jinak se ekonomicky neudrží a je okolím asimilována.

Tato změna postojů společnosti je nutná již také s ohledem na zachování rodu i schopnosti přežití celku - společnosti. Zvláště v době, kdy neplodnost a vrozená defektnost a permanentní nemocnost byla naočkována (někým naprogramována) současné populaci jako základní standard (to je však již jiný přednáškový okruh).

Další navazující témata jsou ..


Hledání, lokalizace a pomoc při volbě, nalezení směru

Základem úspěšné práce s kyvadlem je uvědomnění si, že to vše dělá naše podvědomí v součinnosti s nadvědomím, a že "nic není nemožné". A že výsledek, který se dozvíme, a také kvalita odpovědi, velmi záleží na správné formulaci a položení otázky. Kyvadlo pak již jen vrátí výsledek šetření zpět do vědomí, do mysli, přesně s ohledem na položenou otázku. Pokud se nepokoušíme výsledek myslí ovlivnit jinak, podle zájmu "našeho ega", tedy ptáme se nezaujatě a skutečně "s prázdnou myslí", pak výsledek odpovědi bude správný.

Vyšetřovat můžeme přímo v reálu, tedy být přímo fyzicky v daném místě a čase. Ale také můžeme vyšetřovat mimo místo. Tedy nad mapou, nákresem, schématem. Nebo nad náčrtem provedeným někým, který tam byl. Tyto pomůcky slouží ke snadnějšímu naladění se na časoprostor - je to energo-informační stopa. Pokud jsme v terénu již byli, či řešený problém známe, potřebné informace v podvědomí jsou. Anebo je někdo svou rukou na papíru s nákresem zanechal - ty správné, aniž si toho byl vědom.
"Ověř si však, že registruješ skutečnost, a ne jen stopu jeho (nebo svého) přání."

Toto hledání na pomůcce má výhodu většího klidu a možnost snažšího soustředění ve svém vlastním prostředí. Vypnutí rušivých vlivů. A v případě lokalizace geopatogenních zón nejsi pod jejich vlivem, tedy neztrácíš svou energii. A tu nízkoúrovňovou energii spojenou s detekovanou informací snadněji registruješ.

Pozn.: horší varianta pro průzkum je absence takové pomocné stopy. Tedy hledání pouze informační stopy bez jejího propojení s energií. Proto je pak nutný přenos podvědomí časoprostorem se současným vyhledáváním "ztracených" stop. To již vyžaduje větší talent a delší výcvik dalších schopností. Varianta stopy informace spojené s energetickým nábojem je o mnoho snazší. Přirovnat to lze k "horké" × "vyčichlé" stopě pro psa.

Můžeme se také rozhodovat nad papírem se zapsanou otázkou. Nebo k problému mít sepsány různé varianty (každou na samostatný papír). Ty pak rozložit před sebe v oblouku. A položit si znovu otázku a požádat kyvadlo, ať nám vybere tu variantu, která je v daném okamžiku optimálně řeší problém s ohledem na budoucnost...

Ale může se stát, že tu optimální variantu jsi vůbec nezapsal, protože tě ani nenapadla! Proto výsledek si znovu ověř a zeptej se, zda náhodou neexistuje lepší varianta řešení. Případně návrh dále modifikuj tak, jak ti bude kyvadlo napovídat. Když tě začnou napadat takové myšlenky, je to známkou, že se již umíš spojit se svým podvědomím.


Nalezení směru, či postupu směrem k hledanému objektu

S kyvadlem se postav na místo, kde daná hledaná odpověď rozhodně nemůže být. Např. na okraj mapy, mimo fotografii... A ještě si napřed dej kontrolní otázku: "Na tomto místě, kde ukazuji (či stojím) TO ... není!" "Ano/Ne" (Často při tom používám tužku jako ukazovátko.)

A pak vyslov příkaz: "Kyvadlo... doveď mě nejkratším směrem k ..."
Rozkýve se, a přesouvej ho, či použij ukazovátko. Jakmile dojde k místu odpovědi (změní směr kyvu), dej si značku a můžeš pokračovat další otázkou.

Aby bylo možné správně vyhodnotit hledaný objekt, je vhodné mít podle předmětu hledání domluvenou reakci na odpověď "ZDE".
• Pokud hledám drobnost, či místo - většinou kroužení nad středem a velikost kroužení udává průměr oblasti dalšího fyzického hledání (anebo pak prostor pro další upřesňující otázky).
• Anebo se začne náhle kývat kolmo na směr dosavadního přibližování. To je pak známkou, že jsme na čáře, hranici ... Tady je vhodné si uvědomit, co hledáme. Např. V případě geopatogenních zón zda určujeme střed pásu, anebo okraj pásu. V případě hledání podzemní vody již takto lze registrovat levý, či pravý břeh podzemního toku.
U podzemních vod (toků) pozor - oproti Hartmannovým a Curryho pásům, které jsou kolmé k zemskému povrchu, záření vody vystupuje ze Země mírně šikmo ve směru toku. V paneláku tedy vodou ohrožená místa nutno zjišťovat na každém podlaží samostatně.


Speciální typy kyvadel

Většinou na tvaru a materiálu kyvadla moc nezáleží. Podobně úspěšnost použití nezávisí na výrobci. Při výběru se musíš řídit především svými pocity. Hlavně musí ladit s tebou, tvou duší (viz výše).
Ale existují také speciální kyvadla, částečně jejich výrobou, ale hlavně užitím, tedy cílené metodologie práce s nimi:

Kompenzační kyvadlo (také Rohrbachovo)
Jeho úkolem je čistit časoprostor, deaktivovat a odvádět negativní energie a různé astrální škodlivé pidivajzlíky (pozor, někteří jsou i velmi, velmi silní). Kdo se chce do tohoto pustit, v žádném případě ne bezhlavě a bez podpory někoho zkušenějšího. A navíc na řešení těchto problémů jsou po "konci světa" uvolněny nové, mnohem silnější energie a přímé a bezpečnější postupy.

Mermetovo kyvadlo
Má být vyrobeno ze speciální slitiny s dutinkou pro malý vzorek hledané látky. Materiál nesmí ovlivňovat vzorek. Většinou slouží k geologickému průzkumu, tedy ke hledání surovin. Pokud se však člověk dokáže přímo napojit na hledanou surovinu (vzorek), není nutné a postačí jakékoliv kyvadlo.

Kartografické kyvadlo
Slouží k práci s mapou, proto je u něj žádoucí výrazná špička.

Spirálové kyvadlo
Lehká konstrukce se spirálou, umožňuje zachytit i nejjemnější kmitání; spirála zesiluje zachycenou energii.

Tachyonizované™ krystaly
Speciálně vybroušené křišťály. Mají mít specifické účinky. Samozřejmě výrobce je prodává jen v páru, draho a jako doplněk ještě dražšího školení.
Nicméně při dalších znalostech lze podobných efektů docílit speciálními sestavami a kombinacemi kamenů (výroba silových předmětů). A pokud se navíc umí pracovat s "éterickými energiemi", lze stejného efektu docílit i u dřevěné kuličky. Tím neříkám, že by ony tachyonizované krystaly použité jako kyvadlo byly slabé. Ale dnes již můžete jít přímo až k nebeskému Kováři.

SRT kyvadla
Skvělý obchod. Obyčejná kyvadla reklamou prodražená.
Zkratka SRT znamená Spiritual Response Therapy – Duchovní terapie, tedy duchovní proces léčení. Zakladatelem metody je pan Robert E. Detzler, který se věnuje metodě od r. 1986 a neustále ji zdokonaluje. Slouží jak k diagnostice zdravotního stavu (propracovaná metodologie vyžadující samozřejmě déletrvající učení a výcvik), tak i k přímému odblokování příčin problémů (vyžaduje od provozovatele ještě vyšší odpovědnost v jeho tréninkovém úsilí).
Pracuje se s "Vyšším Já" a v době svého vzniku to byla metoda velmi progresivní.
Vycházela z původních planetárních informačních struktur, matrixu. V diagnostice je schopna účinně detekovat příčiny problémů a ozřejmit jejich mechanismus působení. A v tom je stále významná, pokud se provádí kvalifikovaně. Vyžaduje řadu pomůcek a dobrý výcvik v jejich užívání.
Ve své navazující druhé části, tedy odblokovávání..., avšak při nižší zralosti jejího provozovatele často vyvolá mnoho jiných komplikací, jak pro ošetřovaného, tak poskytovatele léčení, případně i dopad na jejich okolí. Z tohoto důvodu doporučuji školení jen u zaručeně dobrých mistrů metody SRT a také dlouhý a pravidelný samostatný nácvik. A při práci maximální obezřetnost.

Nicméně na základě této SRT techniky v posledních letech vznikly další, ještě více účiné techniky práce s "Vyšším Já". Nazývají se souhrnně "Léčivé techniky vyššího já", zkratka LTVJ, někdy také LSVJ (léčení skrze vyšší já). A tyto techniky si činí nárok být mnohem účinnější a komplexnější při vlastním léčení oproti SRT technice léčby. A hlavně bezpečnější.

Tyto nové techniky (informace o nich) sem na Zem přišly teprve nedávno v souvislosti se zcela novými energiemi z jiných vesmírných soustav. Jsou přímé a rychlé. A pomáhají rozložit starý destrukční matrix. Jejich vývoj zatím není ukončen, a není pod kontrolou deformovaných soustav. Vyžaduje navázat skutečný a trvalejší kontakt se svou duší a jejím prostřednictvím pak přímo kontaktovat Kováře (Ježíš jej nazýval Otcem) a "nepřekážet mu při jeho práci".
Jsou to různé varianty a začínají se šířit. To je však další téma na přednášku a případná školení.Podklady

Přestože jsem měl v úmyslu literaturu neuvádět, nakonec mi to jako autoru tohoto textu nedalo, a co jsem našel, uvádím. Kontak jen k rychlejšímu nalezení doplňkových informací, důležitější je samozřejmě kniha a autor a především vlastní praxe.

A zde je možné se podívat na mnoho pěkných obrázků a přes ně se dostat k dalším stránkám k tématu. Ne málo odkazů najdeš také tady.


Nepříznivě laděné články:

Kyvadlo siderické - Slovník esoteriky a pavěd Sisyfos - český klub skeptiků
... zde je možné se dočísti mnoho dobrých dogmatických důvodů, proč by to nemělo fungovat. Avšak nezapomeň také na vědecké zhodnocení aerodynamiky čmeláka, který by podle názoru "vědců" neměl létat. Naštěstí o vědě nemá ani ponětí,
a tak si létá.

Varuji před kyvadlem a metodou SRT ... vyjádření někoho, kdo se také setkal s negativními dopady techniky SRT. Pravděpodobně sepsáno z pohledu osoby výrazně nábožensky vyhraněné, jednak také o špatně prováděných zásazích. A také nelze vyloučit v podstatě neuvědomělé černomagické působení některé komunity.

Také pozor na sice nadšené, ale málo znalé nadšence, pokud se pouští do úkolů nad jejich síly ... to je obecná platnost.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!