Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Archív starších stránek a komentářů badatele

z doby veřejné přednáškové aktivity v letech 2014 - 2015

Stezkou moudrosti .. přednášky Ing. M. Šmídy

Stránky obsahují odkazy ke zdrojům, na které jsem se odvolával při přednáškách.
Posluchači si mohou informaci ověřit přímo u zdrojů, bez zdlouhavého hledání.

Stará navigace:
Úvod ARCHÍV Videa, hudba Obrázky, nákresy Prezentace Texty, knihy Odkazy na zdroje

Převod do archívu při rekonstrukci stránek: 22.09.2019


10.06.2014 Šulcův autogenní trénink 4. pocit;
a třešnička před prázdninami: spojení s energií Země

Příjemný nácvik základní sestavy vnímaní pocitů svého těla podle metodiky německého profesora Iohanna Heinricha Schultzeho je završen sledováním dechu. Není to celý první stupeň autogenního tréninku. Nicméně již pravidelným provozováním a tréninkem těchto čtyř pocitů lze velmi účinně relaxovat celé tělo a zklidnit svou roztěkanou mysl. A v běžném životě se tak stát stabilnější osobností, která tolik nepodléhá neurotizujícím vlivům okolí.
Celkově pak dochází ke zharmonizování funkcí organismu, vyrovnání energetické bilance a ke zvýšení imunity. A to již stojí za to. A zadarmo.

Součástí nácviku byl i posthypnotický program pro ochranu při relaxaci a bezproblémové řešení případného vyrušení. A tím je tato část završena. Případné pokračování v tomto nácviku vyšší hladinou - vizualizací, tedy dalšími pocity, bude až na podzim. Opět pod patronací Městské knihovny v Přerově. A další témata podle zájmu posluchačů.

Podklad pro účastníky:
Ke stažení je připraveno rozšíření autorského textu - včetně čtvrté části - připraveno pro oboustranný tisk. Je možno tisknout a použít pro privátní účely nácviku.

Na závěr následovala řízená meditace.
Cesta do hlubin Země a spojení s léčivou energií matky Země.
K tomuto tématu jsem připravil a překontroloval návod. Text je možno si stáhnout, vytisknout a pracovat podle něj (připraveno pro oboustranný tisk).
Zvukovou nahrávku - vedení meditací - zatím nepřipravuji.
Doporučení: napřed přečíst celý text a neděsit se jeho délkou. Chtěl jsem zabránit zbytečným chybičkám, které by se mohly vloudit neporozumněním některým detailům provádění, proto je tak "dlouhý".

• Pak si uvědomit ony doplňkové poznámky v textu - byly diktovány zkušeností a dlouholetým osobním prováděním. Energie mě v průběhu let sama vedla a upřesňovala metodiku až do dnešní podoby.

• A teprve pak se nechat vést samotným hlavním textem. Je sepsán pro vedení začátečníka a v podstatě pro samostatný nácvik. Tzn., že po několikátém vyzkoušení si již místo čtení odstavce sám jen uvědomíš krátké heslo charakterizující onen odstavec - přesněji krok (pocit), a vše bude již tak, jak má být.

• Celé cvičení může probíhat, v případě nutnosti, i bez zavřených očí. Tedy začátečník, který zatím nemá příliš zkušeností, když si v pohodě sedne, rozdýchá se, zklidní mysl a bude zvolna číst a uvědomovat si své pocity vyvolané čtením, tak cíle dosáhne také, i když z počátku nebude vjem tak intenzivní. Párkrát vyzkoušet s návodem a tedy otevřenýma očima, a příště již ani text nebude potřebný. A pak lze celou trasu procházet znovu, i se zavřenýma očima, v hladině alfa. Kdo se mnou trénoval první čtyři pocity Šulcova autogenního tréninku - pro toho tato cesta jistě nebude složitá. Neboť po krátké době již začne zvládat přeladit svůj mozek na potřebný pracovní alfa režim i s otevřenýma očima (se zavřenýma je to samozřejmě pohodlnější a rychlejší).

Nezapomeňme: chceme-li toto zvládnout až do úplné automatiky, musíme vědomě otevřít své podvědomí a uložit to tam pravidelně opakovaným nácvikem v minimální délce 21 dní.


A to bylo naše poslední setkání před prázdninami.
Přeji všem posluchačům přednášek příjemné léto a pohodu. A plné osobní využití naučených relaxačních dovedností. Když bude někdo něco potřebovat z mých znalostí a dovedností, určitě nebude problém mě najít. Poproste svého anděla a má-li to tak být, určitě se setkáme.


K vlastnímu názvu přednáškového cyklu:

Čím víc člověk poznává a učí se, a další a jiné obory, než se kdysi učil ve škole, čím více toho umí a také nalezne odpovědí na své otázky, tak teprve potom zjistí, že toho co ještě neví je ještě mnohem více. Že s jednou získanou odpovědí se najednou vynoří mnoho jiných, ještě zajímavějších otázek. A když bude chtít poznat odpovědi na ně, rozhodně se nudit nebude. Poznávání, a prožívání cesty za poznáním a zkušenostmi, to je úžasná zábava a radost. Neustálé objevování dalších záhad a nalézání jejich vysvětlení. A na to ani jeden život nestačí. Proto se také stále vracíme a pokračujeme v díle, které jsme kdysi počali. A proto také na své cestě máme nachystány další objevy a široké možnosti. Jen chtít a po nich šáhnout.
A nemusíme všichni věřit jen jednomu způsobu či variantě výkladu. Vždyť to by život byla samá nuda. Nemusíme všichni souhlasit. To bychom pak nemohli pochybovat, ověřovat, nalézat, objevovat, ...
Pravda je mnohotvárná, záleží, ze kterého úhlu pohledu ji pozorujeme a jaké brýle mámení si při tom nasadíme. Kdysi jsem slyšel aforismus, který to krásně s humorem charakterizoval: "Pravda je děvka. Může ji mít každý."

Pamatujme, že "Jen hlupák nepochybuje o své vševědoucnosti."
A proto každého prosím: "Nevěřte mi. Přesvědčte se sami."
Nelžu, nevymýšlím si. Ale ani já nemusím znát vše, nemám patent na rozum.
I já se přijdu jednou poučit, nebo pro radu i k Vám. A rád.


Přišlo před uzávěrkou:

Včera večer jsem se při hledání jiné informace dostal k tomuto článku
(samozřejmě tak, jak to je na internetu nejčastější - omylem a zadními vrátky)
"Proč si hloupí lidé myslí, že jsou nejchytřejší?
Vlastní neobjektivita je potvrzena vědci"

na stránkách //www.national-geographic.cz/.
Bohužel, před touto neobjektivitou (syndromem neobjektivity), neochrání nikoho ani "nabiflované znalosti" - tedy absolvované vzdělání, ani na základě toho "udělený titul". A není to jen problém "hlupáka". Každá profese svým způsobem nasazuje člověku klapky na oči, omezuje rozhled a deformuje jeho optiku poznávání. A nejvíce pak získaná společenská pozice a z toho vyplývající přidělená moc. To je již jen krůček k tomu, stát se "vědeckým teroristou". Zvláště když k tomu navíc dostane k dispozici i "masmédia - nástroj cíleného ovládání a programování celé populace v něčí cizí prospěch".
Před tímto dnes nikoho neochrání ani školství. Přes veškeré proklamace "o ..." jeho jediným cílem je cílená příprava "sofistikovaného" šroubečku do stroje - KTERÉHO ?

Tak proč vlastně Bůh stvořil člověka?


Děkuji všem posluchačům a návštěvníkům za pozornost. šm

Doplňková poznámka k výše uvedenému odkazu na national-geographic.cz:
Ke své nelibosti při překlápění serveru jsem zjistil, že daný článek prostě zmizel. Pouze množství stop vedoucích na stejnou mrtvou adresu, ale originál ...?
National Geographic jej nakonec zveřejnil ještě jednou 18.10.2018 zde , a lze jej nalézt i na growjobu pod názvem Mentální mor: vlastní neobjektivita. Tuto stránku doporučuji navštívit z toho důvodu, že je celý prošpikovaný moudrými citáty (a k dalším stačí již jen prokliknout).
Jedná se o působení tzv. Dunning-Krugerova efektu ... a je pěkně popsán na stránkách psychologon.cz pod článkem Dunning-Krugerův efekt – Proč hlupák zůstává hlupákem. Bohatě ozdrojováno, pokud by se tím chtěl někdo hlouběji zabývat.
Zajímavé je, že to, že je někdo hlupákem, vůbec nevylučuje, že by nemohl mít i vědecké tituly, vysoké funkce a pod. Hlupáctví se vzděláním není v žádné úměře. Ale každý střet s hlupákem je pro člověka velmi náročný. Zvláště, pokud on má moc.
Je rozdíl mezi projevem hlupáka, vizí novátora, či varováním proroka?
Je možné je nějak rozlišit?
Oprava vložena při převodu serveru 22.10.2019


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!