Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Archív starších stránek a komentářů badatele

z doby veřejné přednáškové aktivity v letech 2014 - 2015

Stezkou moudrosti .. přednášky Ing. M. Šmídy

Stránky obsahují odkazy ke zdrojům, na které jsem se odvolával při přednáškách.
Posluchači si mohou informaci ověřit přímo u zdrojů, bez zdlouhavého hledání.

Stará navigace:
Úvod ARCHÍV Videa, hudba Obrázky, nákresy Prezentace Texty, knihy Odkazy na zdroje

Převod do archívu při rekonstrukci stránek: 22.09.2019
Při převodu byl text významově kontrolován a některé věty přeformulovány,
pro zřetelnější smysl upřesněny. Také došlo k rozšíření o několik odstavců.


30.09.2014 Chřipka a imunita

Tento text byl naposledy opraven a zveřejněn 25.11.2014
a stále ještě pro jeho velmi značnou rozsáhlost není dokončen.


OBSAH:

• o vakcinaci a jejich prodeji
• o reálnosti očkování proti chřipce, když je ji možno účinně vytvořit pouze "ex post"
• odkud a jak přišla, odkud pochází
• jedna z informací uniklá z Leningradského výzkumu - antichřipkové body
• vzájemný vztah mezi délkou nemoci a délkou jejího léčení
• jak aktivovat imunitní systém
• aktuálně rozšiřovaná epidemie virem, který byl zakázkově vyvinut v ...

Každý podzim vždy dochází ke změně počasí (básníci dokáží krásně popisovat barvy podzimu) a důsledkem toho nastává období různých nachlazení a chřipkových viróz. Ne angín, ty jsou specifikem horkých dnů počátkem léta (prudké zachlazení krku rozpáleného organismu, nejčastěji zmrzlinou a ledovou vodou). V každém případě si za toto většinou může člověk sám. Co já jsem se naposlouchal dobře míněných rad babičky a máti - a stejně neposlechl a pak odstonal. Ale není nad vlastní zkušenost.

Nicméně i ty chřipky tehdy probíhaly tak nějak normálně, a celkem rychle. Máti vždy včas na mě viděla, že něco není v pořádku, zasáhla vyšší mocí a mně nezbylo než poslechnout a trpělivě se léčit. A brzy jsem pak byl opět schopen pokračovat v ... Krásná to byla doba.
Není nad včasnou diagnózu a správný postup léčby.

To jsme ještě netušili, že jednou také bude podzim dobou reklam na všelijaké nesmysly, které nás "vrátí do hry...". Všimněme si - nechtějí nás vyléčit! Vyléčením se totiž člověk zocelí, stane odolnějším.
To by tak hrálo, aby zákazník již nemusel kupovat ty "skvělé preparáty", a obešel se bez nich! Stačí že okamžitě neublíží, mají nízké výrobní náklady a tak příjemnou prodejní cenu (zvýšenou pomocí reklam).


Opravdu vakcinace neublíží?

Lék, který neléčí příčinu, pouze potlačuje varovné vnější projevy nemoci a její signály pro uvědomění si nemoci, v mírnějším případě jen prodlužuje dobu nemoci. V horším případě pak promeškání vhodného okamžiku léčby v počátku nemoci, kdy je choroba ještě slabá a správná léčba zabírá velmi rychle a účinně, způsobí přechozením nemoci její prohloubení, recidivy, případně i přechod do chronického stavu. Navíc oslabené tělo je pak více náchylné k propuknutí dalších infekcí. A kombinace nemocí se diagnostikuje a léčí ještě hůře! A navíc nevhodné nasazení "léků", často spíše škodlivých preparátů produkovaných narkomafií se státním požehnáním (nazývané farmaceutický průmysl - největší zisky na světě), vede ještě k hlubšímu poškození organismu.
A může vůbec ublížit?
To ještě nebyla řeč o vakcíně, která byla připravena dopředu na nemoc, která ještě neexistovala. Pouze v laboratoři čekal virus na své vypuštění. Ale preparáty již byly vyrobeny a všechny sklady byly předzásobeny, a smlouvy na státních úrovních, o povinném preventivním očkování všech, podepsány. A když to nikdo nechtěl, tak holt, ale jen čirou náhodou, musel, jinak celkem neškodný virus, uniknout z laboratoří ven. A té mediální reklamy o pandemii...
(Psáno v době, kdy tyto informace ještě všichni mají v čerstvé paměti.)

A že si nikdo vůbec nevšiml, že se tentokrát chřipka nešířila z tradičních center a přirozenou cestou? Že se zčistajasna objevila z opačného konce světa.
Prostě farmaceutická firma se nemohla dostat do míst, odkud se chřipka vždy šíří. Ta zóna je pro ně zcela nedostupná. Tak se to přece vypustí někde jinde, kdekoliv. A kdo by si toho vůbec mohl všimnout, když oficiální média patří jim?

Pozdější výzkumy a statistická hodnocení nezávislých výzkumníků, publikované na internetu až po celé kauze ukázaly, že chřipkový virus byl tentokrát zcela atypicky mutovaný. To odpovídalo laboratorním pokusům, ne přírodní mutaci. Navíc byl pro průměrně zdravý organismus zcela neškodný. Projevil se pouze u organismu oslabeného jinou nemocí, kterou prohloubil, ale sám se neprojevil. Avšak případné úmrtí padlo na vrub oné jiné, jinak většinou celkem běžné a banální nemoci, a ne chřipce (jak skvělé pro oficiální statistiky).

Pro dokreslení názoru viz dole.


A co "klasické" protichřipkové očkování?

• Virus chřipky je vysoce mutagenní, každý rok zcela jiná varianta.

• Existují cca 3 základní kmeny, z nichž mutace vznikají. Nikdy nelze dopředu zjistit (odhad s nadějí 1/3), jaká varianta tento rok přijde. A hlavně jak výrazně se bude mutant lišit (či jak moc bude podobný tomu ... ? loňskému ? ).
Proto dopředu připravit vývoj vakcíny vědeckými metodami? Pohled do křišťálové koule je přesnější (pokud se to umí). To se však - k naší škodě - na fakultách nevyučuje!

Proto vědci provedou odhad (vylosují si), jaký kmen bude letos v módě (příroda jim stejně s kartami zamíchá po svém). Na něj pak připraví vakcínu - ne lék! Nýbrž "oslabenou" variantu viru a snaží se ji aplikovat dopředu coby "trénink". S tvrzením, že pak již tělo bude mít protilátky, a bla bla bla - viz reklamy.
A pokud se odhad nepovede, a případně dávka bude jen o trochu větší než malé množství - tož nadšený a dobrovolně očkovaný jedinec prodělá plnou chřipku. On ji ve skutečnosti prodělá stejně, jenže v latentní formě. Bohužel však některou z minulých, což je mu nyní na ... A protože je celkově oslaben, tak v okamžiku příchodu epidemické vlny samozřejmě podlehne také. Prostě móda to žádá, móda to vyžaduje.

Fakta na okraj: tak se také kdysi v Přerovských strojírnách stalo, ještě za dob socialismu. Ti, co se nechali očkovat proti té sv.ni chřipce, co se blížila, ji měli tu zimu dvakrát. Pokaždé ale jiný průběh - prostě odhadci se netrefili, no, to je toho, vy naděláte z nějaké vadné šarže, však je to jen chřipka. Neočkovaní většinou zůstali, až na běžná nachlazení, zdraví. Ale již se to nedá zpětně dokázat, neboť milosrdná povodeň spláchla i tyto kartotéky. Jenom pamětníci dnes ještě někteří jsou.


Původ chřipek, jejich mutace a cesty šíření do světa

Tyto údaje mám ještě z dob vlády socialismu. Zajímavé, že výsledky odborných výzkumů se tehdy šířily tiskem nějak volněji a svobodněji. Tehdy byly někde publikované a intuice mi říkala, že si je mám dobře pamatovat. Samozřejmě za "svobody tisku" od revoluce se již nic takového nedozvíme - někomu by to nemuselo být milé. Naopak, hloupý otrok, dobrý otrok. Proto je také vyvíjen neustálý tlak na vymytí paměti lidu, národa, světa.
Dnes aby člověk neustále hledal a pátral sám jako detektiv. Díky internetu je to sice snazší, ale musí vědět, co hledá. JAKOU OTÁZKU TO VLASTNĚ MÁ? Co chce vědět a proč? Aby si dokompletoval poznatky? Tak mu již příště odebereme i těch několik, které dosud měl a místo toho mu poskytneme další zničující telenovelu - ať žije jiný, virtuální a hlavně kontrolovaný život - ať vzkvétá MATRIX na věčné časy a nikdy jinak ...
Starší znají, a vy mladší čtenáři si nechte od dědů vysvětlit, co znamenají ty nepochopitelné žblebty pisálka. Třeba si pak začnete klást také otázky a hledat odpovědi.

Tedy mapováním šíření chřipkových epidemií se tehdy zjistilo, že všechny tyto vlny se šíří vždy z jednoho místa. Někde v oblasti centrální Číny je území s vhodným klimatem pro vznik nových mutací chřipkových virů. A tam během celého roku k tomuto dochází.
Mechanismus přirozené mutace je jednoduchý. Je to virus šířící se vzdušnou cestou. Podléhají mu jak lidé, tak i prasata (s prasaty máme velmi blízký DNA kód v mnoha jeho sekvencích ... dokonce mnohem více příbuzný, než s opicemi). Zatím co jinodruhové viry jsou většinou pro jiné druhy neškodné, tak v tomto případě pro blízkost DNA struktur obou hostitelů je přenos snadný. Avšak každý tento přestup z hostitele jednoho živočišného druhu na druh jiný je doprovázen jistou malou mutací - přizpůsobením se novému odchylnému prostředí. Tímto několikerým přestupem mezi jinodruhovými hostiteli takto vždy vznikne zcela nová varianta chřipkového viru, která se později začne dále šířit od svého ohniska (přenos z člověka na člověka vzduchem). V tomto šíření mu ještě pomáháme cestováním, dopravou, leteckými mosty.

Z tohoto typu vývoje nových mutací také plyne, že nikdy nelze dopředu vytvořit jakoukoliv účinnou vakcínu proti nově přicházející chřipce. Pouze když byla tato "epidemie" dopředu vyvinuta v laboratořích. V takovém případě se pak budou vzduchem šířit dva zcela rozdílné chřipkové viry!
"Všem uživatelům protivirového očkování přeji dobrou chuť."

Druhé pravidlo z toho plynoucí: pokud nová epidemie se začne šířit odkudkoliv odjinud, byla zcela jistě vyvinuta laboratořemi a je šířena prostředky tajných služeb. Neboť centrální Čína je i dnes pro jejich snahu zasetí nové chřipkové epidemie stále ještě poměrně nedostupný prostor. Ptejme se: Cui bono?

Co to v těle dělá?

Průběh virových nemocí dýchacích cest - nechám jiným výzkumníkům.
Běda, když se chřipkový virus zachytí někde jinde v těle! Průběh je pak tak atypický, že jej ani lékaři nejsou schopni správně diagnostikovat. Upřímná modlitba pacienta je v takovém případě mnohem účinnější, než léčba. Naopak, špatně zacílená léčba odčerpá v organismu jeho sebeobnovující síly jinam, než je jich akutně třeba. Jak to pak může dopadnout?

Dokreslující poznámka:
Své by o tom mohl vyprávět jeden z mých dávných kolegů. Půl roku si jej s jeho nenormálními zdravotními projevy přehazovali všichni lékaři, bez úspěchu. Teprve tak asi za minutu 12 a spíše čirou náhodou se přišlo na příčinu. Virus chřipky, bez problémů prošel celým organismem a zachytil se až v ledvinách, které napadl po svém způsobu a tedy zcela jinak, jak by se očekávalo. Léčba včetně doléčování bylo delší a následná úprava životosprávy.
Nejhorší případy vznikají, když se ty potvory uchytí jinde, než je obvyklé.

Replikace virů - podrobněji v článku: Konec mýtům o virech a potírání chřipky; co farmaceuti a úřady lékařům opomněli říct… Marshall Smith
Zveřejněno: WM magazín č. 102-103 str. 56-59; vydáno 24.06.2010

Působení antibiotik v těle:
obecně platí, že antibiotika vymetají z těla veškeré bakterie. Tedy i ty potřebné a užitečné, odpovědné za řádnou výživu těla a jeho regeneraci, a také i za vytváření imunity. Plošné nasazení antibiotik tedy v těle zlikviduje především prospěšné bakterie udržující zdraví. Po léčbě antibiotiky je z těla vymeteno vše a trvá cca měsíc, než se obnoví hladina (množství) bakterií v těle na stav před léčbou. Jenže po tomto měsíci je poměr užitečných bakterií vůči nežádoucím přesně opačný, než tomu bylo před léčbou, množství nežádoucích bakterií vysoko převyšuje ty potřebné. I když jsou pořád ještě oslabené a tedy se většinou nemohou opět ujmout vlády nad tělem. Plná obnova všech bakterií užitečných pro imunitní systém těla na původní stav a v plné jejich kvalitě trvá cca 2× déle.
Proto jsou velmi časté recidivy nemoci.
Navíc se ukázalo, že většinu i těch tzv. škodlivých bakterií si tělo udržuje ve svém jistém zásobníku, kde je imunita hlídá. Tělo si je prostě pěstuje. Smysl je ten, že bakterie mnoha "nemocí" jsou jediné, které jsou schopné v těle zlikvidovat mnohé toxiny, kterými tělo neustále zásobujeme. Vliv špatného životního prostředí a civilizačních jedů, ve kterých žijeme. Vliv nuceného trávení špatné stravy. Když je situace vážná, tehdy tělo vypustí tyto záložní jednotky "bakterií nemoci", aby prováděly očistu organismu. Následně pak je na jejich likvidaci opět povolán vlastní imunitní systém, který byl na potřebnou dobu "uspán".
Toto však neplatí pro viry a bakterie vyvíjené v laboratořích vojenských a farmaceutických firem s cílem redukce lidské populace na Zemi.
A hlavně:
antibiotika na chřipku nepomáhají!

Tradiční léčba - naše babičky to uměly. Věděly, že bez léků a bez srážení teploty je za chvilku po chřipce. Jen bylinné čaje a teplá postel.
Chceš-li být brzy zdráv, potřebuješ k tomu čas a postel.
Ale doktor dává omluvenky!
Co doma spolkneš, to ti pomůže. Nebo uškodí.
Další průběh svého onemocnění máš ve svých rukou.

Zlaté pravidlo, kterým se řídí zákonodárce:
úspěch léčby - chvála lékařům, reklama farmacie.
Za neúspěch léčby přece vždy může pacient!
Neboť lékaře jsme prohlásili za neomylné a zájem výrobců je povýšen nad Boha. Neboť oni poroučejí zákonodárcům. A tak je dnes nezákonné dokonce i vlastnit semeno z vlastních výpěstků na zahradě. A prodávat herbáře s radami, která bylina na kterou nemoc je taky protizákonné.


Výzkum v Leningradě
7 akupresurních bodů chřipky - diagnóza i ošetření

Ještě za dob vlády socialismu si Rusové byli vědomi závažnosti chřipkových epidemií. A proto v tehdejším Leningradě existoval specializovaný výzkumný ústav, jehož jedinou náplní tehdy byl výzkum chřipky. A když se Rusové do něčeho pustí, tož velkoryse. Proto tam spolupracovali specialisté různých oborů.
A jeden z výzkumníků zabývající se akupunkturou, tehdy vypátral sestavu 7-mi bodů na hlavě, které mají schopnost přímého a hlavně velmi účinného ovlivnění průběhu chřipkového onemocnění. Jednak v samém počátku, kdy se chřipka v člověku teprve usazuje, tehdy je možné jejich pomocí již zjistit nákazu a ověřit, zda to skutečně chřipka je. A následně jejich ošetřením lze účinně podepřít a zkrátit ostatní formy léčby natolik, že průběh nemoci je až nezvykle lehký. Zvláště, pokud se zásah provede co nejdříve. Tedy na počátku nemoci, než chřipka propukne plnou silou v celém organismu. Ale i později je aktivace těchto bodů velmi účinným léčebným i podpůrným zásahem.

Tyto body jsem si tehdy, když jsem se k nim dostal, velmi dobře zapamatoval. Intuice mě říkala, že je budu potřebovat. A taky jsem je nejednou uplatnil na sobě, rodině i známých, když bylo potřebné. Jsou zde.

    Pozice "chřipkových" bodů:
    Proti-chřipkové body
  1. Od vnitřního okraje obočí na nadočnicových obloucích nepatrně (cca 1/2 cm) ve sklonu asi 45o vzhůru, tedy již na čelní kosti, se nachází první pár bodů. Na sobě je vždy hledám malíčky, které trochu posunu šikmo vzhůru.
  2. Druhý pár bodů se nachází uprostřed spojnice mezi oční panenkou a ústím zvukovodu, na vystouplině lícní kosti. Na sobě hledám tak, že palec položím na zvukovod a prostředník na oko a oba prsty spojím k sobě. A kde se setkají, tak to je to správné místo.
  3. Třetí pár bodů leží na lících těsně u nosu, avšak tak trochu jakoby pod nosem. Je nutno ukazováčky přiložit těsně k nosu a šikmo nahoru jakoby podsunout. Pocitově si tak stlačujeme chřípí.
  4. Poslední bod je lichý a nachází se na krku vzadu na výstupcích krční páteře. Nevím sice, který je to obratel, ale vždy tam položím tři prsty a trochu jimi pohybuji nahoru a dolů v daném místě. A je-li to tak, tak to je pod některým z prstů ihned cítit.

Neznám přesně názvy těchto bodů a vazbu uvnitř v těle. Pokud mi je některý z akupunkturistů někdy sdělí, rád tento text rozšířím.

Neznám ani jméno onoho výzkumníka, ale chtěl bych mu na tomto místě vzdát hold za jeho práci, za jeho objev. Pokud se někdy z nějakého spolehlivého pramene dozvím jeho jméno, rád je zde uveřejním.

Pozor! Po ošetření nejsme ještě zdraví! Stále se jedná o nemoc a nemocný si toho musí být vědom a také se tak chovat. Ale nemusí až tak trpět a může se z onemocnění dostat mnohem rychleji a s lehčím průběhem. Zvláště když se vhodným způsobem kombinují různé léčivé metody.

Doporučení:
Pro zvýšení účinnosti léčby doporučuji současně s aktivací protichřipkových bodů posílit i imunitní systém těla, viz dále. V takovém případě očekávejme i silnější celkovou reakci organismu na ošetření.


Možnosti diagnózy prostřednictvím testu citlivosti akupunkturních bodů

Při všech onemocněních bývají akupunkturní body odpovídající nemocným orgánům výrazně citlivější. Nejen oproti okolí bodu na povrchu těla, ale i vůči ostatním akupunkturním bodům. Nejen z pohledu jasnovidných léčitelů, ale prozradí se i na poměrně lehký dotek prstu (akupresura - využívá stejné body). A dokonce je tato reakce povrchu kůže v daném místě objektivně měřitelná také fyzikálními přístroji (elektrický odpor kůže v bodě oproti jeho okolí má výraznou odchylku od průměru). Tento efekt také využíval přístroj pro elektropunkturu, kdysi u nás vyráběný a volně prodávaný. To, že se jej lékaři nenaučili používat, však není vinou ani přístroje, ani systému učení akupunktury.

Pokud tedy se při testování bod jeví na poměrně lehký stisk podstatně citlivější ("podrážděný"), než je reakce okolní pokožky, znamená to, že v jemu odpovídajícím vnitřním orgánu v těle je nějaká nerovnováha a je vhodné na tomto místě citlivě zasáhnout. Většinou přitom tuto vnitřní nerovnováhu ještě vůbec nelze diagnostikovat klasickými medicinskými prostředky.

Důležitá poznámka na okraj:
Aby to západní medicína neměla vůbec jednoduché, tak akupunkturisté velmi důrazně rozlišují i hodinu ošetřování a tedy výběr toho správného bodu v daném místě a čase (ve které dráze je energie v daném čase na vrcholu a kde naopak v nedostatku), o jakou závadu se jedná (typu Jin či Jang), a jaké techniky aktivace a v jaké míře má být použito. Které body jsou více diagnostické a které se hodí k ošetřování. Které je lépe použít jako hlavní a které podpůrné a v jakých souvislostech. To vše západní medicína ignorovala, když tyto "alternativní" metody přišly z východu na západ (rozuměj "primitivní", když to není z Evropy a "posvěceno" nejvyššími autoritami).

Čínská akupunktura popsala celý systém a dávní lékaři měli vyzkoušené techniky působení a k nim velmi přesné návody, které určovaly, zda zásah bude účinný či ne (zlaté a stříbrné jehly, který bod a v jakém čase ošetřit a kdy ne, vpíchnout po nebo proti směru dráhy, pomalu nebo rychle). Technika jehel byla velmi rychlá z hlediska prakticky okamžitých a přímo hmatatelných výsledků. O tom všem evropská medicína neměla ani potuchy, když začala "zkoumat čínské techniky léčby" pouze s využitím obrázkových map. A to ještě nic netušili o čínských diagnostických metodách, které umožňovaly zjistit skutečnou příčinu onemocnění, a ne symptomatický obraz poruch, na které se západní lékař soustřeďuje. Krátce západní medicína většinou ve svém diletantském přístupu měla to "štěstí", že sáhla špatně - krásný důkaz toho, že "akupunktura je přece nesmysl a nefunguje to - právě to bylo přece dokázáno".

Upozorňuji všechny nadšence, že pro laické použití v sobě jehla skrývá značné riziko infekce a ještě větší riziko poškození některého nervu a z toho plynoucí ochrnutí! Skuteční akupunkturisté toto umění musí velmi dlouho trénovat pod vedením velmi dobrých učitelů. Těm se toto nestane. A západního lékaře, pokud k něčemu takovému dojde, chrání zákon. Ale laika před zákonem nechrání nic! To jsou pravidla konkurence ve "svobodném světě". Naštěstí existují i jiné varianty vhodného ovlivnění těchto bodů, než je jehla. Některé techniky (např. přikládání magnetu na akupunkturní bod) může použít pouze školený akupunkturista. Např. tak, jak se rozlišuje, jestli použít zlatou nebo stříbrnou jehlu, tak také není jedno, jestli přiložit severní či jižní pól magnetu. Naštěstí existují i varianty jemnější, ne tak razantní, vhodné pro neškolené užití při samoošetření.

Chřipkové body na hlavě:

Onen výzkumník tehdy zjistil, že na hlavě je 7 chřipkových bodů, tři párové a jeden lichý (viz výše). A pokud je tělo napadené chřipkou, jsou všechny body na poměrně lehký dotek - stisk prstu, značně citlivé. Pokud některý z nich není citlivý, pak je sice v organismu nějaký problém, ale virus chřipky to není (to neznamená, že bychom si nemohli pomoci, ale to co na nás leze, není zrovna virus chřipky, nýbrž nějaká jiná potvora). Tedy pokud si nejsme jisti, "proč se cítíme tak nějak divně", tak si kdykoliv a kdekoliv takto snadno a přesně otestujeme potenciální přítomnost chřipky v těle. A následně vhodnou manipulací s těmito body si pak můžeme ulehčit v dalším průběhu nemoci.

Ošetření - možnosti

To, že se jedná o akupunkturní body, ještě neurčuje způsob ošetřování. Existují i jiné možnosti správného a účinného ošetření, než je jehla. Během posledních více jak 50-ti let vznikly varianty postavené na témže principu a v podstatě se osamostatnily. Avšak základ je tentýž.

Bezpomůcková je v podstatě pouze akupresura, mentální paprsek světla již vyžaduje talent a výcvik. Akupresura využívá pouze cíleného tlaku prstů na aktivní body. A protože chřipkové body jsou na hlavě a snadno přístupné, lze tak provádět ošetření kdekoliv v terénu, dokonce i formou samoošetření. A protože to není až tak razantní a silný zásah, lze jej v případě potřeby znovu opakovat.

Ošetření tlakem prstu

Prstem zatlačíme na aktivní bod a na hraně rozumně snesitelné bolesti pod místem dotyku provádíme masáž bodu krouživým pohybem na místě. Až do okamžiku, kdy pocit bolesti pod prstem náhle zmizí. A to je okamžik, kdy byla dodána správná dávka energie. Pokud by toho nebylo dosaženo po dobu cca 2 minut, klidně dáme pauzu a po chvíli lze masáž bodů zopakovat.
Pozn.: z tohoto důvodu je nutná spolupráce s ošetřovaným, ten musí popisovat své pocity v místě doteku, zda ještě přidat tlak či ubrat, anebo že pocit doteku a manipulace v bodě náhle zmizel.
Se silou přítlaku to nepřehánět, přebuzení není ku prospěchu, spíše naopak! Raději častěji a menší dávky.
Také pouze klidný tlak na bod zde raději ne, neboť ten působí jinově a spíše energii z těla odvádí, než aby ji dodal, jak je v tomto případě potřebné. Potřebujeme orgány těla přece povzbudit, ne utlumit.
A protože toto ošetření je jemnější než ostatní techniky, není zde tak moc důležité sledovat správnost časování podle denní doby ošetření.
Pokud použiješ jako nástroj tupé párátko, nazývá se to akupresura tupou jehlou.

Technika mentolové masti

Techniku mentolové masti jsem objevil náhodou. Inspirovaly mě k tomu některé různé dílčí informace, které se kdysi ke mě ve správný okamžik dostaly, když jsem se o tyto akupresurní techniky více zajímal a laboroval s nimi. Tehdy jsem je spojil a vyzkoušel a zjistil, že pokud se na aktivní akupunkturní bod momentálně vyžadující působení nanese malé množství oněch čínských či vietnamských mastiček, které lze levně koupit prakticky všude, bude účinek obdobný jako při správně provedené akupresuře. Hlavní trik spočívá právě v přítomnosti malého množství tohoto silně mentolového prostředku na akupunkturním bodě. Tím je provedena aktivace bodu oproti jeho okolí. Osvědčilo se mi toto místo přelepit malou náplastí, aby se to nerozmazalo mimo bod (což pak snižuje účinnost zásahu).
Je pravděpodobné, že ony masti kromě mentolu obsahují i jiné dráždivé silice. Ale rozhodně nepoškodí organismus ani zdaleka tolik, jako dávka antibiotik nevhodně naordinovaných.
Pozor také na alergii na mentol, na kterou někdo může trpět. A ne zmazat celého člověka, jako by se měl opalovat na sluníčku. :-)
A protože to takto může působit dlouhodoběji (oproti jehlám), účinek se dostaví. Působí to jemně, nenásilně, ale důsledně a tělo to vyhodnotí samo ve svůj správný čas. Nejraději jsem tuto mentolovou náplast aplikoval na noc. Právě s ohledem na reakce, je to ta nejlepší varianta.

Reakce organismu

Po ošetření, avšak ne hned, se po jistém čase (několik hodin) většinou dostaví následující reakce. Dojde k celkovému výraznému zhoršení všech pocitů. Tedy k léčebné krizi. Hlavně v okamžiku, kdy nemoc ještě byla víceméně v latentní (skryté) podobě a nebyla zřejmá. Nyní se totiž prozradí a vyplave na povrch. I v případě, že jsme již zlomeni ulehli do postele, může k tomu pocitovému zhoršení ještě dojít.

Zároveň s tím však organismus vyburcuje všechny ochranné mechanismy, často doprovázené i horečkou. A ta v případě chřipky je jedině ten pravý a správný a účinný lék. Tělo již neváhá, zda je to nemoc, či ještě má čekat (co kdyby to náhodou uteklo samo...). Mám vyzkoušeno, že po překonání tohoto bodu zvratu, který jinak nemá příliš dlouhého trvání, jen několik hodin, je následný průběh chřipkového onemocnění již velmi rychlý a slabý, přímo pohoda. Jen to počáteční zhoršení vydržet.

Proto také doporučuji ošetření odpoledne či večer, na noc. To člověk tu krizi většinou prospí a moc si toho nepamatuje. Ráno se sice cítí jak po koťatech, ale pak se to začne rychle zlepšovat. A po odeznění nejhorších reakcí pak člověk rychle zjistí, že je mu již náhle velmi dobře. A další den má tendence již vstát z postele. Je však nutno si uvědomit, že každá nemoc má svůj průběh a pravidla. A i když se cítíme "skvěle", je nutno setrvat ještě jeden den v rekonvalescenci. Odpočinout si a nabrat sil. Tedy ne jít hned druhý den bezprostředně po odeznění prvních nejhorších příznaků do práce na plnou zátěž. To je hazard a každý to brzo pozná. Takovému neukázněnci to jeho tělo brzo vrátí.

I tak se doba oproti průměrnému chřipkovému onemocnění léčenému "klasicky" současnou medicínou zkrátí na cca polovinu. Tak kam spěchat. A samozřejmě, celá metoda je vhodná nejen na počátku onemocnění, či ještě dříve, když ještě není zcela jasné, zda se jedná o chřipku, či nikoliv. Je skvělá i v okamžiku nemoci již propuknuté, kdy jsme již na lůžku. I tak pomůže urychlit léčení.

Pokud by horečka byla velmi vysoká, je nutno ji srazit, nejlépe zábalem (ale až při 40, dříve ne). Antipyretika jsou při chřipce kontraproduktivní, pouze při výrazné a dlouhodobé horečce je vhodné je podávat. Moje zkušenost se zábalem však bývala pro mě lepší. A antibiotika jsou při chřipce (virových onemocněních) stejně neúčinná, spíše vyloženě škodlivá. Vhodná pouze po dlouhodobých horečnatých stavech při ohrožení komplikací nákazou bakteriálního typu v oslabeném organismu. Ale k tomu by snad ani doma v posteli nemělo dojít. Leda že si pacient pro tu nákazu došel do čekárny lékaře.
Prostě horečka znamená, že tělo již bojuje o zdraví, a to už tělo umí účinně samo, když mu nebudeme překážet. Naopak, bude to ještě snazší. Hlavně dát mu odpočinek v teplé posteli, potit se, dostatek tekutin a ještě více C vitamínu. Nejlépe přirozený (šípkový čaj s medem a citronem, co se do nás vejde a ještě hrnek navíc; pořádná dávka kyselého zelí také není k zahození - to aby se pacient neusmíval a bylo mu zřejmé, že je nemocný).

Pozor na citron - jednak vyvolává v zažívacím traktu zásaditou reakci, což je velmi dobře, ale zároveň s ohledem na podnebí původu má vyvolávat pocení a přispívat tak k ochlazení organismu. V posteli při nemoci je to v pořádku. Pocením se dostávají jedy nemoci ven z těla. V horkém létě vlastnoručně připravená citronáda je taky skvělá věc a mnohem zdravější než kopeček zmrzliny navíc. Ale v zimně si dát čaj s citronem a jít se potit a chladit na svah - to je přivolávání prochlazení a následné nemoci.Vztah mezi délkou onemocnění a délkou léčení

Kdesi v nějakých pramenech jsem se dozvěděl, že délka léčení bývá cca 1/4 celkové délky nemoci. Tedy že léčení si vyžádá cca 1/3 dosavadní délky. Do délky onemocnění je nutno započíst i dobu latentní, kdy je nemoc skrytá a ještě se pořádně nevybarvila. Imunitní systém to sice nezvládal, jinak by s nákazou zametl pořádně hned, ale také se nějak k tomu boji s chorobou pořád neměl. Možná z nějakého důvodu byl trochu oslaben.

Takže pokud jsme byli delší dobu před nemocí "nijací", lze také očekávat delší průběh léčení. A zvláště u chronických záležitostí to také není hned, že by jeden byl ihned zdráv. Je nutno si uvědomit, že často na nemoci pracujeme dlouhodobě a připravujeme onemocnění - špatná životospráva, nevhodný životní styl, a podobně. Proto se není také co divit, že někdy i tzv. lehké onemocnění zabere delší dobu na léčení. A uvést organismus opět do rovnováhy, zvláště při snaze o otravu těla moderní chemií, to není nijak lehká záležitost.

Shrnuto: léčení vyžaduje především kázeň a trpělivost. A změnu životosprávy a také je čas se zamyslet nad svým životním stylem a prioritami. A rozhodnout se, nepřidělávat svému bioskafandru duše již další problémy. A pak to léčení také bude rychlejší, zvláště když celek posílíme i jinými metodami. Je to příležitost k bilancování duše a vědomému odpočinku těla, cílené relaxaci a léčebné meditaci. Posílení správnou výživou. A pokud budeme umět, tak i vhodnými energetickými cvičeními. A pokud hned z počátku je možné léčení pořádně nastartovat vyvoláním krize, tedy aby se nemoc odhalila ze své latentní (skryté) podoby ven, pak je to velký přínos a také se podstatně urychlí další léčebný průběh. A samozřejmě na závěr ještě provést rekonvalescenci - pozvolný návrat do normální denní pracovní zátěže.

Avšak zase z jiného směru: pokud tělo dlouhodobě zůstane ležet, často to napomůže fixaci zdravotních problémů. Tedy vždy, pokud to jen trochu je možné, by nemocný měl vstát a trochu se hýbat a chodit. Jak doma, tak třeba i po venku. To není o práci v nemoci - toto je o podpoře a urychlení celkové léčby léčebným pohybem. O vyplavování škodlivin z těla a pod. Tady má výhodu majitel domu se zahrádkou - lze marodit i venku na zdravém povětří, ne jen uvnitř a v posteli. A malý pohyb pod stromy dodá člověku další potřebnou bioenergii a zdarma a urychlí léčbu.

V tomto okamžiku doporučuji se podívat na naše staré babičky. Moje žila ještě za první republiky. A podobně jako moje máti, pokud byly někdy nemocné, tak hned jak to jen trochu šlo, vstaly a něco v domácnosti dělaly. Prostě musely. A i když to šlo málo a špatně, ale nás děti zajistily, nakrmily. A velmi brzo byly zase čiperné. Říkaly - že práce je vyléčila. Prostě se léčily za pohybu (!rozumného!). A většinou se statisticky dožívaly většího věku, než mužové. Hledejme u nich moudrost ke svému uzdravení. Platí to i dnes. Prostě ono obvyklé nemocniční "uvázání" k posteli častěji pacienta poškodí více, než nemoc. To není léčení, to je alibismus ošetřujícího personálu.

A co zázračná vyléčení?

V kategorii zázraků, působení svatých míst a také činnosti světců či zázračných léčitelů je uvedeno mnoho případů nečekaného a razantního uzdravení, někdy i velkého počtu jedinců najednou. I davové případy. Věda, ale i náboženské mocenské struktury se je neustále snaží diskreditovat, bagatelizovat, zamést pod koberec. Nanejvýš zase pouze a jenom využít k posílení svých mocenských pozic a ekonomickým zájmům.
Protože však "nic není náhoda", tedy ani onemocnění, ani zázračné uzdravení se není náhodné - podívejme se na celou záležitost z jiného úhlu pohledu. Ptejme se vždy: "co mě toto má přinést, co mě to má říct".

Na celý problém nemoci je nutno nahlédnout také ze směru "duchovní příčiny nemoci". A s uvědoměním si těchto vyšších pravidel hry zvané lidský život tato problematika již není tak nepochopitelná. Zvláště když již něco víme také o energeticko-informačních principech, na kterých se toto celé odehrává, kterými se to vše ovládá.

Nemoc jsme si vždy připravili sami (někdy ji můžeme mít již dopředu naplánovánu v programu zvaném karma, osobní či rodová, někdy je to naše současná životní nekázeň), a její propuknutí je poslední akt převodu do otevřené a vědomé hladiny. A důvodem, abychom se zastavili a podívali, co jsme vlastně konali špatně. A také, a to především, abychom ve svém životě provedli celkovou nápravu. Aby k tom již vícekrát nemuselo dojít, abychom se k tomu již nemuseli vracet v opakovaných opravných zkouškách a mohli postoupit dále - jako ve škole. Jinak se to k nám opět vrátí a celou lekci si opět pěkně zopakujeme. Případně ji dostaneme připsánu do plánu nového výcvikového školení pod názvem - nové tělo (příští inkarnace).
A tak, když to nešlo jinak a stále jsme nereagovali na jemné podněty duše vysílané do podvědomí a často svou duši umlčovali, vždy když se nám snažila něco důležitého sdělit, tak nás prostě musela vzít hákem. Dosud to byla doba latence a pak, když jsme stále nereagovali, tak tedy akutní projev - propuknutí onemocnění. Teprve nyní, když jsme byli donuceni k zastavení svého bioskafandru duše, a začít se starat o jeho opravu, teprve nyní jsme(?) ochotni začít přemýšlet, co jsme dosud dělali špatně. Začínáme se ptát: "proč se mi toto stalo..." a hledat odpověď.
Opravdu ??

Opravdu začít přemýšlet? A vstoupit do vnitřního hovoru se sebou samým, se svou duší? A zeptat se i na vyšších úrovních (ne církevních představitelů, ale toho, před kterým se oni sami třesou strachy, protože možná již tuší, že míra jejich hříchů je již tak veliká, že je již ani ďábel neochrání)? A zjistit, co jsme dosud dělali špatně? Vzít si z toho poučení a již jednou provždy tento virus v programech našeho ega vypnout, a umístit jej na seznam pro nás zakázaných? A opravdu to dále dodržet?
A tak žít a jednat?

Pokud je to pravda, a opravdu jsme se již změnili uvnitř sebe, a dozráli, pak nic není nemožné. A celý dosavadní, a někdy i dlouhý průběh nemoci již bylo správně prováděné léčení duše i našeho vědomí. A tedy i návštěva svatého místa, použití zázračných vod, a podobně. Tedy i návštěva světce či zázračného léčitele. I on je jenom prostředníkem projevu "moci a slávy Boží". To již byl jen okamžik ukončení celé této životní lekce pro nás nachystané. Tedy znamení úspěšného završení této zkoušky. Znamení, že jsme již připraveni přijmout nejen následek, ale výsledně se již také vyvarovat vytváření nových takových příčin.

Důležitou roli v tom tedy hraje faktor naší připravenosti na úrovni podvědomí, a tedy i vypnutí ostatních závadných programů našeho ega. Tedy podmínka otevření se působení zázraku Božího, ať je již zprostředkován jakkoliv a kýmkoliv. Když jsme uvnitř sebe skutečně připraveni přijmout zázrak, pak se dostaví. Jinak ne! Pamatujme, že Otec sám určuje, koho k nám pošle s darem. Je to zároveň i naše zkouška, zda to již myslíme opravdu vážně. Jinak se s přinášeným darem zázraku naše ego, pýcha a povýšenost vždy mine.
I Ježíš takto pracoval. Nikdo se k němu nepřiblížil, kdo si takový dar Otce již dopředu nezasloužil. Pamatujeme, že náhoda neexistuje, to Bůh si jen přeje zůstat nepoznán.

K tomuto tématu povýšenosti ega nad Boha doporučuji přečíst si článeček z internetu, který by měl být lépe nazván, "kterak nadějný duchovní ve své hloupé povýšenosti dar osvobození od všech hříchů a požehnání od Otce odmítl, jenž mu Bůh po svém poslu předával, a raději se opět ke svému démonu poslušně vrátil, a své spojení s ním utvrdil, a jemu svěřené stádo tak poškodil, a ještě na to hrdý byl". Kdo ovládá to dávné umění čtení mezi řádky, které Češi kdysi tak dobře znali, ten porozumí.Podpora imunitního systému

S ohledem na poslední stav poznatků ze světové scény jsem ještě dodatečně za tuto stať zařadil varování na téma ebola. Zřejmě bude velmi nutné umět vyburcovat svoji imunitu. Ale také si uvědomit nutnost řešení svého metabolismu ovládnutím své stravy.

Před dávnějšími lety jsem zkoušel na sobě a ochotných přátelích také různé jiné alternativní postupy. Zónové terapie, když jsem se dostal k nějakým novým metodám a podkladům k nim. Mikrosystémy a zónová terapie. A ověřil si jednak možnost jejich využití při diagnostikování a tedy lokalizaci nerovnováhy v těle - často byly zcela jinde, než byly venkovní projevy nějakého neurčitého rázu. A také, že lze neuváženou manipulací s těmito body stav člověka zhoršit, případně jej přivést až k šoku. Proto vždy je nutná silná obezřetnost a nezasahovat bezhlavě a kdekoliv. On organismus mívá velké schopnosti uvést se do rovnováhy rychle a sám, když mu alespoň částečně pomůžeme. A nejvíce ocení klid, lehký pohyb a mírnou podporu (samozřejmě úrazy a náhlé příhody jsou zcela jiná kapitola vyžadující vysoce kvalifikované a rychlé řešení). Ale pro mnoho běžných onemocnění je lepší využít samoléčebné síly organismu s drobnou podporou podle babičkovských rad, včetně využití léčivých bylin. A rozumná lehká podpora alternativních postupů také urychlí léčivý proces. A také co nejčasnější počátek léčby, dokud nemoc příliš nepostoupila.

Obdobně, tak kdysi pracovali lékaři staré Číny. Protože byli placeni ne za léčení, ale za zdraví lidí ve svém obvodu pravidelným paušálem, který si chodili pravidelně vybírat. Ale jakmile v dané domácnosti se objevila nemoc, konec s paušálem, dokud zase nebyli všichni zdraví. Takže vždy při té příležitosti lékař prohlédl celou domácnost, tedy včetně služebnictva a jiného personálu. A skvělá metoda pulzní diagnostiky, ve které byli lékaři vycvičeni, a samozřejmě i jiné další techniky jim prozradily budoucí nemoc ještě dříve, než ji potenciální nemocný začal pociťovat. Ještě dříve, než by naše současné laboratorní metody cokoliv ukázaly. Doporučuji se podívat na některé metody ve stručném přehledu na stránce http://www.kpufo.cz/oblasti/lec/lecitel/a_dig.htm
A ihned dotyčnému předepsali úpravu pohybových aktivit a také životosprávu (lehká dieta). A většinou to také ihned zabralo. A pokud to během nějaké doby nezabíralo - to stále budoucí pacient ještě nevěděl, že je v něm nějaká nerovnováha, nicméně lékaři věřil a plnil nařízení učeného muže - začali přidávat i čaje z léčivých bylin. Teprve při vystupňování choroby se sáhlo po silnějším arzenálu prostředků - léky, tinktury z léčivých bylin, akupunktura, v krajním případě i operace. Tedy opačné postupy než u nás, ale velmi účinné. Udržet zdraví je snazší a levnější, než je pak ztracené hledat a bojovat o ně!
Je tedy vidět, že umění akupunktury bylo na seznamu již velmi účinných metod. I když je lze použít i pomocně či preventivně, v kombinaci s jinými prostředky. Vše v zájmu co nejrychlejšího uzdravení. A takto lze použít i lehkou podporu bodů masáží prstem - japonská technika Šiacu.
Doporučuji podívat na stránky se stručným výběrem pro domácí použití: http://mojepoznani.hostujem.sk/akupunturni_body.htm (pozn.: z 22.10.2019 - odkazovaná stránka již neexistuje; avšak když vyguglíš heslo "akupunkturní body", najdeš odkazů více než dost), případně též na http://www.reiki-cz.com/akupresura.php?id_ap=2 (je tam toho víc, jen listuj). Ale také pro první pomoc na http://www.sha2.wbl.sk/akupresurne-body-prvej-pomoci.html.
Samozřejmě toho lze nalézt mnohem více, jen začít hledat a učit se.

A mezi tyto systémy se řadí i mikroakupunktura ucha - "aurikuloterapie". Body lze ošetřovat jemnou masáží tupým hrotem měkkého párátka, tedy i bez jehel http://www.reiki-cz.com/akupunktura.php?id_aku=17. Když začneš hledat, najdeš odkazů více.

Pomoc na uchu:

Ucho je snadno dosažitelné a umožňuje zásah v podstatě i na ulici.

Jak již bylo dříve uvedeno, body lze aktivovat nejrůznějším způsobem, jehla není podmínkou. Mě se osvědčila masáž měkkým a tupým párátkem. Vždy dávám ošetřovanému si vyzkoušet, že párátko je skutečně tupé! Neboť již při lehkém doteku na citlivý bod (tzn. skutečně aktivní bod k disharmonickému orgánu) každý sebou cukne, jako bych mu propíchnul ušní boltec. Je to znamení, že se skutečně jedná o nerovnováhu v daném místě a že jsme onen bod přesně vyhmátli - o malý chlup vedle je reakce a citlivost na tento lehounký dotek prakticky nulová.
Pokud ošetřuji sám sebe, pak oním párátkem na daném místě provádím lehkou masáž bodu. Pokud pomáhám jinému, tak na takto diagnostikované místo nanesu velmi malou kapku některé čínské masti na špičku jiného párátka (princip již byl popsán výše). A nechám dlouhodobě působit. A účinek se vždy dostavil.

Pozn.: kdysi jsem také zkoušel formy bezdotykového ošetření a také dálkové podpoření imunity ošetřením bodů na uchu - celkem jednoduché šamanské vizualizační techniky. Výsledek byl stejně dobrý, jako přímým dotykem.
K tomu je však potřeba již jistý trénink.


Aktivace imunity působením na Mistrovské body ucha:

Tato část je autorská, nikde a nikdy jsem na tyto informace nenarazil!
A také před nikým neskrýval, již cca 30 let.
Všechny díky patří tomu, kdo tuto informaci skrze mne seslal.

Kdysi se mi takto, tak trochu v transu, když mě kolega žádal o pomoc a já neměl mapy bodů s popisem s sebou, a jen matně vzpomínal, náhodu narazil na speciální sestavu, tzv. "mistrovských bodů". Tehdy jsem se nechal vést intuicí a vyšší princip skrze mne zasáhl. Ještě že mně napadlo si toto poznačit a pak doma zkontrolovat, co jsem vlastně aktivoval. A cca za 14 dní, když se kolega vrátil již z dovolené, sdělil mi, že ošetření bylo až zázračné, a že za několik hodin byl zcela v pořádku a odřídil celou cestu k moři bez jakýchkoliv problémů. Znovu jsem analyzoval celou sestavu a nestačil se divit, kde se to ve mě vzalo.
Mistrovské body na skutečném uchu Mapa bodů
Popis a význam bodů hledej znovu na http://www.reiki-cz.com/akupunktura.php?id_aku=17.
Ošetření se provádí od spodu nahoru, zezadu dopředu, přesně v pořadí:
22 - žlázy s vnitřní sekrecí - tlačit více dopředu, jak na schématu naznačuje oranžová šipka. Jinak hrozí u žen rozhození pravidelnosti menstruačního cyklu (oblast 23)!!
104 - "tři ohně", tzv. trojitý ohřívač. Na hraně vnitřní plochy v boltci a ústí zvukovodu. Má vztah k brzlíku, průduškám a srdci, aktivuje činnost srdeční čakry coby centra léčivých sil, a to včetně s ní bezprostředně sousedících a do nedávna utajených dalších, velmi důležitých čaker na centrální ose.
82 - solar plexus - čakra s významem vitality a vnitřního ohně a zároveň další centrum léčivých sil. Je to na hřbetu kožní řasy, neustále se to pod dotekem vrtí a uhýbá. S lehkým dotýkáním však lze bod přesně lokalizovat a aktivace kapkou mentolové masti vykoná své.
95 - ploška aktivizující činnost ledvin. Často se skrývá pod horní kožní řasou, která někdy bývá převislá dolů. Ledviny musí veškerý odpad z těla a mrtvý odpad boje s nákazou vyplavit z těla ven!
55 - "Šen-men", brána bohů. Silně analgetický bod - nezneužívat! Aktivuje základní kořenovou čakru - probudí základní životní sílu umístěnou pod hrází.
28-29 - hypothalamus, hypofýza a epifýza. Jedny z nejdůležitějších žláz ovlivňujících ostatní žlázy. Jinak také tzv. "třetí oko Šivovo", šestá, respektive osmá centrální čakra.
13 - nadledvinky ... adrenální žlázy. Někdy se obtížně lokalizuje.

Celé to vlastně uvede do obrátek (zmobilizuje) kompletní žlázový systém v těle a zároveň aktivizuje nejdůležitější energetická centra v těle (čakry). Navíc s aktivizací biofiltru pro čištění krve - ledvin. A v prostoru brzlíku a hlavně třetího oka se oba tyto systémy propojují a synchronizují. Spolupráce zajištěna.

Podmínka nutná, bez které to celé nefunguje:

• Aby se celý imunitní systém zmobilizoval, potřebuje informaci a pohonné hmoty ve formě speciálních chemikálií. Kdysi jsem jejich názvy četl a přeskočím je se slovy klasika Vlasty Buriana - "žádám, aby ..., neboť tomu nerozumím, a za druhé mě to uráží".
• Finální aktivní substanci vyburcující (mobilizující) veškeré obranné imunitní síly organismu vytváří a do těla uvolňují adrenální žlázy (nadledvinky).
• Aby tak mohly učinit, potřebují k tomu povel a zároveň jinou, vstupní surovinu - opět chemikálii, která je jim promptně doručena z epifýzy.
• Jenže ani epifýza nemá žádné skladiště rezervních surovin. I ona pracuje bez zásob a podle moderního hesla "právě včas". Takže také ona, aby spustila tuto specializovanou chemickou transmutaci, potřebuje pokyn a tedy dodávku jiné specifické biochemikálie.
• A tuto obdrží od hypofýzy, která ji v tomto okamžiku teprve začíná vytvářet. Taky ji nemá skladem (neboť v jinou dobu má samozřejmě zcela jiné plány a úkoly). A proto k tomu potřebuje urychlenou dodávku jiné základní a elementární suroviny z tělních zásob. Surovinu, jejíž hladina v těle je obvykle velmi nízká - k naší škodě.
Touto základní surovinou, která musí být v těle přítomna skladem a v dostatečném množství na počátku celé biochemicko a informační spouštěné reakce je kyselina askorbová, nazývaná C-vitamín. Prostě bez "C-éčka" to nefunguje a celé to šrotuje na prázdno (na sucho, bez mazání)!
• Bohužel lidské tělo si tento vitamín neumí z potravy vyrobit, na rozdíl od jiných zvířat, která mají ve své genetické výbavě gen na syntézu C-vitamínu. Prostě nám stvořitel našich bioskafandrů pro duše tento gen do výbavy nedal. Jsme tedy odkázáni na jeho dodávku pro krytí všech potřeb těla výhradně potravou. C-vitamín má mnohem širší potřebu a také spotřebu na mnoha místech těla, jak ukazují nejrůznější výzkumy. Je ve svých účincích tak širokospektrální a pro nás tak důležitý, že se lze jen domnívat, že při výrobě prvního těla byl zřejmě přítomen nějaký anarchista.
• O chvále C-vitamínu a jeho významu je možné najít mnoho informací na internetu. Doporučuji vyguglit souhrnnou publikaci Vitamín C a megaskorbická liečba – zabudnutý poklad. Na toto téma by mohla být ne jedna, ale hned několik, a dost zásadních přednášek.
• A protože je tolik potřebný a spotřebováván všude v těle pro mnoho svých jiných úkolů, a přijímáme jej potravou žalostně málo, lze mluvit o trvalém deficitu (podvýživě) tohoto "prostředku zdraví" v tělech moderního člověka. A bohužel jeho umělé substance nejsou prosty jiných chemických přimíšenin a nemá také tu správnou biologickou aktivitu a snadnou vstřebatelnost, jako přirozené C-éčko. Nicméně v okamžiku krize a tedy naléhavé potřeby těla, ber kde ber, hlavně dodej.
A proto opět raději víc.
Navíc účinnost jeho vstřebání organismem se zvyšuje s jeho dávkou. Tedy opačně, když ho sníme málo, tak jej v těle zůstane ještě méně.
Minimální potřeba pro správnou aktivaci imunitního systému je v tomto případě cca 2-3 gramy C-vitamínu na den! Raději víc! Po dobu několika dní. Pak je po odeznění zdravotních problémů možno dávkování snížit.
Pozn.: C-vitamín nelze předávkovat. Přebytek se vyplaví močí. Jedině ještě podpoří činnost ledvin - to však právě nyní je žádoucí. Vedlejší účinek u žen - vyvolá odsunutí menstruace. S tím je nutno počítat. Není to však tak drastické.

Tímto způsobem se probudí imunita v těle a uvede na 100% výkon, a to během cca 2 hodin. Pokud by k tomuto nedošlo, ani ke zhoršení pocitů a nejasný stav polo-nemoci přetrvával, je možné zopakovat aktivaci bodů cca po 12-ti až 24 hodinách. Nejlépe na noc, aby ošetřovaný poté propuknuvší krizi pokud možno prospal.

Projevy a reakce po aktivaci imunitního systému:

Přes to vše je to metoda, která při splnění jednoduchých podmínek aktivizuje imunitu v těle a nastartuje uzdravovací procesy. A to se hodí při různých typech onemocnění. Co jsem na sobě dosud nezkoušel, je použití této techniky při alergiích. Alergie je přehnaná reakce organismu na individuální alergen. V takovém případě je nutno spíše reakci potlačit. Nevím, jestli by totéž fungovalo, tedy utlumilo, tedy obecně harmonizovalo imunitní reakce povšechně?Příklad z jiného soudku - EBOLA

Závěr nechť si učiní každý sám

Nevylučuji, že tyto stránky, na které nyní budu poukazovat, nebudou někdy zcenzurovány či zcela zrušeny. Bývá zvykem nepohodlné důkazy likvidovat.
V současné době, kdy píšu tento text, media vytvářejí novou vlnu strachu s názvem ebola. Nechci nijak bagatelizovat tuto zákeřnost, ani zjišťovat, ze které laboratoře přichází. To později prokáže čas a zjistí mnoho jiných a lepších nezávislých specialistů, než jsem já. Ale při všech těchto zprávách v mediích si nemohu nevzpomenout na nedávnou podobnou reklamní kampaň spojenou s ptačí chřipkou a dopředu připravenou vakcínou - viz výše.

Protože paměť nejen jedinců, ale i národů a i celého lidstva je v současnosti neustále vymývána, připomenu jen, že nyní již cca měsíc z Libérie a Nigérie a zemí sousedících přichází zprávy o nové epidemii zaviněné virem ebola. A o panice až hysterii, kterou media vyvolávají ve světě. Samozřejmě že je nutná vysoká opatrnost všech složek společnosti, zvláště při jakýchkoliv nákazách přicházejících zvenčí. Ale celé toto mediální divadlo až příliš připomíná scénáře, které kdysi byly sestaveny pro účel utužení policejní sledovanosti občanů, pro účel ovládnutí myslí lidí a schválení ještě tužšího omezení občanských svobod ve prospěch všemocných vládců a skutečných diktátorů nad celým světem (heslo "konspirační teorie").

Podrobnosti také najdeš na http://www.lekari-bez-hranic.cz/ebola.
O tom, jak to funguje je možné si přečíst na http://technet.idnes.cz/prubeh-co-se-deje-pri-ebole-dcj-/veda.aspx?c=A141016_151644_veda_mla v článku "Virus vás nezabije. Co se děje v těle při ebole" zveřejněno 17. října 2014 12:00.
Že je možno při správném naladění duše a těla překonat i takovouto zákeřnost je možné si přečíst na http://zpravy.idnes.cz/jedenactilety-mamadee-z-liberie-porazil-ebolu-lekarum-uhranul-svym-tancem-1tk-/zahranicni.aspx?c=A140923_174942_zahranicni_im v příspěvku "Jedenáctiletý kluk plný optimismu překonal ebolu. Tancem uhranul lékaře" z 23. září 2014 19:40.
A s tím vším opět je velmi zajímavá informace zveřejněná na adrese http://zpravy.idnes.cz/liberijsky-lekar-leci-ebolu-lekem-na-hiv-f0g-/zahranicni.aspx?c=A140927_140925_zahranicni_bse s názvem "Liberijský lékař je úspěšný v boji s ebolou, nakaženým podává lék na HIV" ze dne 28. září 2014 19:09.

Z porovnání dílčích informací je zřejmý také princip úspěchu onoho lékaře.
Na celé kauze je však zarážející jiný fakt.
S tak vysokým stupněm úspěšnosti léčby několika případů je možné tvrdit, že onen lékař byl veden inspirací od Boha a trefil tzv. do černého. Protože lék není žádná novinka a je již déle v prodeji a tedy i po testech "neškodnosti...", které jsou u každé novinky dlouhodobě požadovány (až na výjimky, kdy naopak škodlivost léků je zadavatelem požadována - hledej sám na internetu), nemělo by být proti jeho nasazení žádných námitek. Jen se díky náhodě projevil jeho další skvělý účinek při jiné chorobě, než pro kterou byl původně vyvíjen.
Bylo by tedy možné prohlásit: "Bože, děkujeme za záchranu, kterou jsi nám seslal, problém je vyřešen, nebezpečí zažehnáno."

Avšak v článku se píše o něčem zcela jiném. Použití a nasazení úspěšné léčby pro jinou nemoc je zpochybňováno informacemi o nutnosti podrobného zkoumání a bla bla bla ...
Všimněme si, že v okamžiku rychlého a úspěšného řešení, kdy každý den umírají lidé, a jen separace několika nemocných, kteří přiváží nákazu z nemocí zasažených oblastí do Evropy a USA představuje velké a drahé manévry všech bezpečnostních složek, se někdo snaží hrát na zdrženou. Zvláště když lék je dávno schválený a v současnosti všude široce dostupný (jinak by jej onen lékař v Africe neměl tak snadno k disposici).
Zřejmě proto, že onen účinný lék není vyráběn tou firmou, která onen virus vypustila a má již připraveny ve svých skladech protilátky. Ale top management oné firmy, tentokrát zřejmě dobře poučen dřívějším případem "povinného očkování proti chřipce", kdy marketingově nezvládli situaci a hlavně následnost operací na trhu. Tentokrát poučeni manažeři již vědí, že je potřebné napřed epidemii nechat rozběhnout (v ceně reklamy započteno do nákladů - však se to potom vrátí a daňoví poplatníci to zaplatí i s patřičným ziskem) a po celém světě vyvolat co největší humbuk a strach. I za cenu mnoha nevinně mrtvých.
Vždyť přece jakou cenu má něčí lidský život proti jedinému dolaru na kontě farmaceutické firmy, když se zrovna nejedná o život jejího majitele?

Anebo je za vším něco celkem jiného?

Po uzávěrce tohoto textu jsem obdržel další informaci o ebole Pět šokujících lží o ebole (ke stažení). V tomto textu je na konci odkaz na svůj originál z webové stránky http://svobodnenoviny.eu/pet-sokujicich-lzi-o-ebole-ktere-nam-nuti-vlady-a-hromadne-sdelovaci-prostredky/. Zpráva byla zveřejněna 03.10.2014.
A do toho další informace z nezávislých zdrojů, které šokují ještě více - lze od 20.10.2014 najít na http://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/sokujici-prohlaseni-zdravotni-sestry-z-ghany-ebola-neni-skutecna.html.
A nejčerstvější informace je z dnešního dne 23.10.2014 a je ještě zde: http://svobodnenoviny.eu/top-expert-na-biologicke-zbrane-tvrdi-ebola-pochazi-z-laboratore/.

Po uvědomění si všech těchto skutečností opět mohu pouze doporučit zabývat se možností uvedenou na ... aktivace imunity. Nezaručuji, že to pomůže, ale zdá se, že to bude mnohokrát bezpečnější, než jakékoliv očkování.Doporučení: hledejte, kupujte a hlídejte staré knihy o léčivých bylinách po babičce jako vzácný rodinný poklad. Další nebudou.
Podle prosakujících informací již je v našich zemích zakázáno publikovat jakékoliv informace o možnostech léčení bylinami a jiných alternativních metodách. Takže nové herbáře budou zcenzurovány - nikdo se již nedozví, co která bylina léčí. Pak již je jen krůček k tomu, aby starý herbář po babičce, který zaprášený odpočívá někde na půdě, byl prohlášen za zakázanou literaturu. A na základě takových nálezů pak byl každý kriminalizován. Co nám to jen připomíná? Film 451 stupňů Fahrenheita.

Události posledních dnů tomuto začínají nasvědčovat. Neboť podle zákona č. 372/2011 Sb. - "zákon o zdravotních službách" může ve svém důsledku znamenat, že jakákoliv rada kterémukoliv nemocnému bude posuzována jako kriminální čin. Doporučuji navštívit web http://www.e-petice.cz/petitions/petice-za-zachovani-alternativni-mediciny-.html a přečíst si odkazované dokumenty. A udělat si svůj názor.

Je potřebné důrazně rozlišit význam dvou diametrálně rozdílných pojmů:
             "právo"   ×   "spravedlnost".
Co znamenají? Kde jsou? Kde je hledat? Kdo z nich má prospěch? Kdo jimi vládne?

Něco takového v jiných zemích EU je zcela nemyslitelné. Pokus o vydání takového zákona by vedl k pádu vlády - toho si tam všichni zákonodárci jsou velmi dobře vědomi. Tam je léčba bylinami a homeopatiky a léčiteli již dávno uzákoněna jako plnohodnotná léčba ve srovnání s klasickou medicínou, a zdravotní pojišťovny ji plně proplácí. A je na vůli nemocného, kterou metodu si člověk zvolí pro znovuobnovení svého zdraví.
Jak je vůbec možné, že se u nás něco takového mohlo prosadit?
Jak je možné, že se tento národ nebrání a pouze a stále jen spí?
Jedna dosti důležitá kletba pronesená kdysi nad národem ve středu Evropy již byla nedávno zlomena. A honem si pidivajzlíci pospíšili, aby vytvořili nad tímto územím další magické bloky - dobře vědí, že jejich vláda nad světem skončí, jakmile se zdejší lid probudí. Proto ta křečovitá snaha o jeho vyhubení za každou cenu.

Proti těmto snahám však působí řada velmi mocných ochránců, snažících se o rozpuštění těchto černomagických pout. Základní otázka však zní: žije v srdci Evropy vůbec ještě někdo, kdo je toho hoden?


Poznámka na okraj - ke chvále aku-bodů:

Moje léčitelka mi také kdysi sdělila, že když byla kdysi v tréninku u jiného mistra, tak svým žákům dal jen nahlédnout na jakési schémata bodů na těle i s předpisem pro jejich aktivaci. Celé to však bylo v Japonštině a pocházelo z války. Tímto papírem s instrukcemi poslední záchrany byli vybavováni japonští vojáci. A přesná aktivace těchto bodů v případě totálního vyčerpání organismu dokázala vojákovi opět dobít baterky, že byl ještě schopen nějaký čas pokračovat. Samozřejmě nelze poslední rezervy čerpat donekonečna, pak následuje ještě horší kolaps organismu. Proto to byl skutečně návod poslední záchrany a tento mistr jej ani svým nejlepším žákům - jinak budoucím skvělým léčitelům, nedal.

Varování:
Tělo se musí vyléčit samo. A umí to. Dopřát mu čas a hlavně mu nepřekážet!
Alespoň ho nezatěžovat v průběhu léčby dalšími jedy.
Snižování teplot je nežádoucí - léčba se prodlužuje. Výjimkou jsou vysoce horečnaté stavy (zase i zde existují alternativní metody).
Tělo lze v úsilí návratu ke zdraví podpořit, nemoc zkrátit. Po odeznění nejtěžších příznaků nejsme již zdraví ... organismu nutno ještě dopřát čas na rekonvalescenci! Teprve pak můžeme postupně začít zvyšovat zátěž.


Když jsem došel při sepisování až sem, tedy uzavřel jsem část věnovanou bezprostředně chřipce, imunitě a alternativním metodám a jejich dalšímu možnému posunu, tak mě začaly pronásledovat výčitky, že bych přeci jen pro širokou obec čtenářů měl přidat ještě několik dalších praktických rad. Avšak vzhledem ke zpoždění tvorby tohoto webu, které jsem nabral tento měsíc, by bylo nutno čekat ještě déle. A také již proběhla další podzimní přednáška a je připravována třetí.

Z tohoto důvodu je tento text nyní zveřejněn tak jak je. A jak to jen bude možné, někdy se sem ještě vrátím a přidám další postřehy o možnostech tzv. alternativního způsobu léčby.
Chci ještě trochu rozepsat a přidat odkazy k těmto tématům:
• varianty teploty a měření a ovlivnění;
• strava a pití během nemoci;
• význam pohybu během nemoci;
• pocení a umývání;
• význam meditace a manter pro léčení;
• použití výplachu nosu při rýmě;
• body pro okamžité řešení průjmu (zvláště na cestách);
• a také proč člověka velmi často bolí něco zcela jiného, než kde se v těle nachází skutečné onemocnění.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!