Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Archív starších stránek a komentářů badatele

z doby veřejné přednáškové aktivity v letech 2014 - 2015

Stezkou moudrosti .. přednášky Ing. M. Šmídy

Stránky obsahují odkazy ke zdrojům, na které jsem se odvolával při přednáškách.
Posluchači si mohou informaci ověřit přímo u zdrojů, bez zdlouhavého hledání.

Stará navigace:
Úvod ARCHÍV Videa, hudba Obrázky, nákresy Prezentace Texty, knihy Odkazy na zdroje

Převod do archívu při rekonstrukci stránek: 22.09.2019


31.03.2015 Tajné zasvěcovací rituály v historii lidstva

Tento text byl naposledy opraven a zveřejněn 03.04.2015Motto:
"Kdo zemře dříve než zemře, nezemře až zemře."


Tato přednáška volně navázala na předcházející dvě, které se zabývaly otázkou, k čemu vlastně dochází při smrti člověka a kam poté člověk odchází. Mnohá svědectví lidí, kteří prošli touto branou tam a zpět, a také informace z jiných kultur dávných i současných, mluví jinou řečí, než jsou tvrzení o pekle, postavená na sepsaném učení militantních loupežníků a vrahů.
Mluví především o odpovědnosti člověka samého kam následně putuje, kde se bude pohybovat. Také někdy bývá popsán systém pastí, kam poté může neinformovaná duše spadnout. A co se týče pekla samotného, to jsou iluzivní programy, které si duše nechala naočkovat po dobu své přítomnosti v posledním těle. A ty jednak vytváří její individuální prožitek na další dobu jak v nebi samotném (prostě si tam vytvoří svůj vlastní pokojík s osobním peklem), tak také formují další osud a utrpení příštího vtělení, příští inkarnace. Včetně dalšího otroctví těla i duše a podléhání skutečným démonům - nedobrým bytostem, lidem, kteří ji budou opět vysávat až do morku kostí. Prostě je pro člověka velmi důležité vědět, jak správně zemřít.
Podrobné a detailní informace byly uvedeny posluchačům na přednášce a zde v rámcovém přehledu přednášky (její osnově) nejsou uvedeny.


Stručně jsme zopakovali některé důležité údaje z minula a navázali dalšími informacemi.


Stručná informace o využívání divadla kolem smrti při přijímání a přísežném zavazování nových členů do tajných spolků svobodných zednářů, ale i jiných, podobných. Zároveň vysvětlení, kde se objevil onen zajímavý rituál, tedy jaký byl jeho původní zdroj. Kde jsou zdroje tohoto fenoménu. Tyto efekty bývají užívány i jinými spolky a organizacemi po celém světě, samozřejmě v nejrůznějších jiných modifikacích.
Lidé v daném okamžiku ani netuší, že se zdánlivě "nevinným rituálem" zavazují k otroctví těla a duše nejen do smrti, ale i k dalšímu budoucímu pokračování v tomto závazku a práci pro cizí záměr, cizí blaho, i v budoucích inkarnacích (dopad "starých magií" ... "nezrušitelné smlouvy" dokáže smazat pouze Otec). Nepracují tak pro Boha - ten toto nežádá, ba naopak si Otec přeje, aby jeho děti zůstaly svobodné a také se tak chovaly. A již vůbec se mu nelíbí, že se člověk nechává uvázat k okovu v jeho chlívku (domácnosti) ... ďáblovu okénku zvanému televize. Místo aby každý člověk žil svůj vlastní příběh, tak vlastně místo svých evolučních výukových lekcí (svého života zde na Zemi ve škole duší nazývaném pozemský život) mrhá vyměřeným časem a prožívá cizí, virtuální fantasmagorii. Takto svou životní energií a na úkor jemu do opatrování svěřeného božského světla jími pouze živí egregor matrixu (dříve se ne zcela přesně užíval jednodušší termín - "démon").


Také jsme se zabývali specifickým efektem užití halucinogenních látek v praxi šamanských obřadů. Jak specifickým užitím pro samotné šamany při jejich práci (skutečně bez jakýchkoliv vedlejších a negativních následků), tak také rituálním užitím pro léčení nemocných. Zde se jedná o vysoce odborné a kvalifikovaně ovládané léčebné působení v oblastech, na které je současná medicína velmi krátká. Samozřejmě to nemá nic společného s narkotiky šířenými v západní civilizaci. Ba právě naopak, tyto šamanské rituály s užitím specifických bylin většinou velmi rychle a úspěšně a definitivně vyléčí každého narkomana (o důvod víc, aby narkomafie i oficiální narkomafie zvaná farmacie, podplácela poslance a aktivovala je na vydávání zákonů proti šamanům i léčitelům). Hledejte film "šamané odcházejí".


Také jsme (pouze) poodhalili roušku kolem tajemství obřadu zvaného "malá smrt". Tento specifický obřad se táhne zasvěcovací historií všech skutečně vyspělých kultur. Pro vysokou rizikovost není určen každému (jako třeba dovolená za odměnu, či lukrativní úplatek řediteli čehokoliv) a vždy byl konán za velmi přísných bezpečnostních opatření. Ta počínala již dlouhodobou přípravou (tréninkem) kandidáta a jeho testováním a zjišťováním, zda vůbec je schopen úspěšně projít touto velmi náročnou "maturitou". Ve svém principu je to totiž pracovně-studijní, velmi daleká 3-denní služební cesta, až na samé hranice světů, k otci celého Univerza. Na jejím konci pak takový jedinec získává a ovládá takové schopnosti, které si autoři sci-fi dnes ještě nedokáží ani vymyslet.


V jisté modifikaci byl tento rituál prováděn již faraony prvních dynastií v okamžiku přejímání funkce mladým nástupcem od předchozího zemřelého panovníka a byl zárukou jeho božské nedotknutelnosti. Samozřejmě s dalšími, pozdějšími dynastiemi došlo k degradaci osobních kvalit panovníků (pro zhýralý způsob života nebyli schopni po 3 dnech návratu zpět do svého těla) a tyto jejich duchovní úkoly a funkce pak za ně museli přejímat specialisté soustředění v chrámových komplexech.
Tato úloha byla do dnešních čas zachována pouze na okraji světa u šamanů kmenů dosud ještě před "civlizací" uschovaných. Mají nejvyšší moc a pro přežití kmene jsou dobří šamané tou nejdůležitější osobou. Náčelníci kmene pak stojí svým významem pod nimi a zastávají jen praktickou výkonnou roli v denním řízení společenství, a do toho se jim šaman-kněz neplete. Náčelníci jsou ve výkonu svěřených pravomocí kontrolováni šamanem a hlídáni celým kmenem, který je jinak ctí, neboť udržují kázeň a řád a tedy možnost žití a také přežití v divočině všech členů společnosti).
Stejnou strukturu společenství lze vystopovat také u hinduistů v Indii (kasty) a stejnou strukturu mívali i všichni Slované (od kterých to Indové přejali, tedy od prapůvodního slovanského kmene Árjů) a Keltské kmeny (bratrský Slovanský kmen, který do Evropy přišel z Hyperboreje trochu dříve, jinou trasou - od západu, neboť se na cestě nemusel zdržovat dnešní Indií).


Tyto rituály se vykonávají ještě dnes po celém světě, jak u šamanů (ti kvalitní, klasičtí, ne ti divadelní pro turisty), tak i jinde. Kratší verzí prochází někteří lidé ve variantě zvané "návrat z klinické smrti". (Jen výčet variant by vydal na rozsáhlejší a vysoce odbornou publikaci. Avšak zasvěcení znají, a nezasvěcení a pochybovači by stejně nevěřili. Proto ani druidové a volchvové nejvyšších stupňů toto nikdy nezapisovali, pouze trénovali a ...)

Pozn.: jistou "odlehčenou variantou" kdysi ve svém dětství prošel také pozdější otec vlasti král Karel IV., když byl otcem Janem zavřen na několik dní ve sklepní tmě. Tam byl počátek jeho pozdějších mimořádných schopností.

Tyto transformace byly také prováděny u jediných pravých nositelů Ježíšova odkazu - gnostiků (katarů), kteří nakonec byli vyhubeni křižáky (Evropa, Pyreneje a jižní Francie). O to se zasadila římskokatolická církev, neboť oni byli skutečnými nositeli Ježíšova odkazu. A tuto ztrátu moci si uzurpátor zvaný papež přece nemohl dovolit.


Obřad probíhal vždy ve skrytu a za přísných bezečnostních opatření, aby daný jedinec nebyl lidmi ohrožen. V celé současně známé lidské historii se pouze jednou jedinkrát stalo, že jedinec do tohoto specifického stavu těla i vědomí vstoupil na veřejnosti. Byl to učitel světla a pravdy - Ježíš nazorejský. V tom okamžiku to byla jediná možnost, jak se z celé té "šlamastiky" skutečně dostat a živý. A jedni z pomocníků, Josef z Arimatie a Nikodém, přesně věděli co mají dělat, neboť jím byli již dříve poučeni. Ale to si můžeme nechat někdy až na příště.

Literatura a jiné prameny:

Bylo vydáno mnoho publikací, kde jsou uvedeny střípky z tohoto tajemství. Ještě větší informační hodnotu mají sdělení všech, kteří tam již byli a byli vrácení zpět, neboť jejich čas dosud nenastal. Za všechny je možné uvést tato díla:
• Elisabeth Haich - Zasvěcení
• Dr. T. Lobsang Rampa - Třetí oko
• Také lze každému doporučit ke shlédnutí velmi citlivě nafilmovaný seriál režiséra V. Poltikoviče Brána smrti, kteréžto díly lze také najít na http://ulozto.cz/. Pro jeho velmi vysokou informační hodnotu nebezpečnou jak materialistické vědě, tak i v českomoravsku oficiálním církvím je tento seriál vysílán v takovém čase, aby si jej pokud možno nikdo nevšimnul. Jenže ten pravý, nahoře, ten to všechno vidí.

Shrneme: vědět jak správně zemřít je velmi důležité. Poučený člověk se již nenechá tak snadno lapit do pastiček, které pro něj chystají "zachránci jeho duše - skvělého to zdroje energie pro ???"Osmý pocit Šulcova autogenního tréninku

Ani tentokrát jsme pro velkou rozsáhlost tématu a mnoho faktografického materiálu nestihli na závěr, ve vymezeném časovém limitu dokončit nácvik Šulcova autogenního tréninku - poslední pocit, vidění barvy. Protože také původní trénující posluchači tentokrát mimořádně nepřišli, nadále toto téma končím a případně do vnímání tohoto pocitu uvedu na osobní žádost každého individuálně. Kdo však došel až k minulému pocitu vidění světla, nemusí se bát a rozhodně nebude o tento efekt ošizen. Neboť při pravidelném privátním tréninku mu toto vnímání za krátký čas naskočí samo. "Když je žák připraven, učitel přichází." Vůbec nemusí být z masa a kostí. Skutečný Bůh mluví "jazykem životních okolností" a jen on si vybírá ten správný čas a formu, jak ke každému promluví.

V sekci "TEXTY, KNIHY" je uveden kompletní text a návod celého tréninku této koncentračně-relaxační techniky, Schultzův autogenní trénink - vydání 2014.pdf
Přidáno 01.04.2015, autorský text šm.
Uvažováno s tiskem A4 na výšku.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!