Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Archív starších stránek a komentářů badatele

z doby veřejné přednáškové aktivity v letech 2014 - 2015

Stezkou moudrosti .. přednášky Ing. M. Šmídy

Stránky obsahují odkazy ke zdrojům, na které jsem se odvolával při přednáškách.
Posluchači si mohou informaci ověřit přímo u zdrojů, bez zdlouhavého hledání.

Stará navigace:
Úvod ARCHÍV Videa, hudba Obrázky, nákresy Prezentace Texty, knihy Odkazy na zdroje

Přesun do archívu 2015: 22.10.2019

MOTO:
Náboženství a duchovnost se vždy dotýká celého života jedinců i společnosti a především také politiky. Pokud se nezpronevěří svému poslání a plní vyšší princip mravní, pak vždy vede lidstvo vpřed, inspiruje pokrok a drží loupežníky usídlené v parlamentu pod kontrolou. Mocní pak ukázněně plní svou hlavní úlohu, aktivně naplňovat řád a harmonii.
Za příklad může sloužit kastovní systém rozvrstvení dávné Keltské společnosti a jejich genetických východních bratrů - Slovanů, úloha Druidů a Volchvů.
Proto je přímo povinnost každého duchovně konajícího aktivně svým způsobem přispívat k udržení božského řádu, harmonie a naplňování spravedlnosti.
Běda však národu, jehož duchovní se tomuto úkolu zpronevěří a vezmou spoluúčast na okrádání lidu. Stanou se sluhy zlovoných despotů, znásilní víru ku obrazu svému, vytvoří falešný obraz boha a přivolají na sebe hněv Boží. Jeho trpělivost, zda viníci poznají a napraví své omyly však již dosáhla krajní meze. Otec má dostatek prostředků jak všechny ukáznit. A budou trestáni i ti, kteří se zlu nepostavili, neboť i oni tím nesou svůj podíl viny na opuštění správné cesty.


Aktuální scéna
Nové a nedávné informace z historie i současného dění

Poslední aktualizace: 02.11.2015

Pro odlehčení hlavní stránky sem přesouvám starší odkazy k politické scéně.


Z toho důvodu je nutné uzákonit jednou provždy a neodvolatelně a nezměnitelně "referendální" formu voleb, s principem "ostrakizace".

V čem spočívá? Lidem bývá většinou celkem jedno, jestli bude zvolen Petr nebo Pavel, neboť ne vždy je dobře znají. A na volebním plakátě se vždy všichni stejně lživě usmívají jak 20 let starý "čerstvý hambáč". Programy bývají přibližně stejné, ...
ALe mnoho lidí ví, že v žádném případě již nikdy ne, říkejme mu třeba Karel, který ... zde se vždy probudí paměť národa. A pokud Karel shodou okolností je v čele "mocné a bohaté strany", tak je téměř 95% jistota, že bude i nadále státu škodit dál, i kdyby ne z čelní státotvorné pozice. A pak je vlastně jedno, jestli lidé k volbám jdou nebo ne, tak proč by tam také chodili.

Pokud však bude platit věčné pravidlo, že pokud někdo z voličů má závažný důvod, proč někomu nedat hlas, tedy bude mít možnost mu jej svým hlasovacím lístkem odebrat, pak takový "mínusový hlas" má velkou cenu pro společnost i pokrok. Tedy když je na volebním lístku škrtnut konkrétní kandidát, nebo strana, pak se jim z výsledného součtu vždy odečte jeden z plusových hlasů za každý mínusový.
A k tomu samozřejmě lze ještě přidat systém preferenčních hlasů.
Jednoduché, účinné!
Takto vždy rychle vypadnou ze hry největší škůdci lidu, a ostatní volení si dají celé další období velký pozor, aby se chovali lépe a raději konstruktivně. A mohou tak také být pod lepší kontrolou přímých přenosů veřejnoprávní televize. A zákonodárný sbor může tak být rychle obměněn lidmi, kteří to skutečně myslí čestně a chtějí pro společnost něco dobrého vykonat. Neboť zatím veškeré televizní záběry z parlamentu spíše připomínají estrádu tlučhubů a malých kluků na pískovišti, ke kterému se rychle blíží pohroma - zvláště dnes.


25.09.2015

Mistr - učitel, nám před cca 2000 lety říkával: "Vše co je utajováno, bude jednou odhaleno". Proto nám také přikázal "vše říkat veřejně a jen v souladu s tím, co je v našem srdci". Neboť Otec nebeský ví, co si myslíme, a tak nám také potom vrchovatě naloží. Proto se také během prázdnin provalilo mnoho velmi důležitých "sólokaprů". Samozřejmě bez publicity, neboť veškerá media patří právě a jen lhářům, a ti nemají zájem o odhalení pravdy o svých lžích. Ta media (noviny, časopisy, rozhlas a televizi a jejich weby) však nestojí ani za to je kupovat a tak jim ještě finančně přispívat, ba ani zadek si jimi otírat. Televizí to konec konců ani dost dobře nejde.

Nicméně šídlo z pytle již vypadlo a kdo touží a hledá, ten pravdu najde.
Aby nebylo nutno dlouho hledat, opět zde dám několik typů. Jinak každému doporučuji, zajímavé stránky si ukládat na svůj disk, neboť již zítra mohou být zdroje zničeny. Jsme totiž dávno ve válce a ta vždy začíná bojem o zdroje informací. A strana vládců si může dovolit platit "hekry" napadající nepohodlé informační servery. Avšak proti nim pak stojí opět velké množství lidí poctivých, kteří přeci jen chtějí pravdu znát a šířit. Jen je nutné, aby i ostatní ji chtěli hledat a hledali. Dávali si otázky a hledali na ně správnou odpověď. Dále pravdu šířili. Jedině tak lze setřást okovy iluzí, pro sebe, i nad jinými.

Doplněno - 02.11.2015
Počátkem prázdnin jsem se modlil, aby bylo odhaleno, co se ve světě skutečně děje. A informace také přišly a chodí na internetu ze všech stran. I když jsem již leccos věděl a tušil, ale co se objevuje a ve známost přichází je, a ještě bude, pro mnohé lidi dost šokující. Ne jen to, co je zjevné, ale objevují se i informace z pozadí – a hlavně osvětlují se příčiny, které ke stávajícímu stavu vedly. To vědět je mnohem důležitější, neboť teprve pak je možné zaujmout k událostem správný postoj a problémy úspěšně řešit.

Jinak současnou dobu je možné charakterizovat čím dále větší zběsilostí egregora na pozadí, kterému již končí vymezený čas a potřebuje si ještě na honem "doplnit zásoby energie a krve", než bude z těchto končin vesmíru vyhnán. Dále nesmyslnou pýchou mocenských elit, že se jim dosud daří vše realizovat podle prastarých destrukčních plánů, takže se již ve své zpupnosti ani mnoho neskrývají. Bezradností a neschopností jejich zhlouplých sluhů (až na čestné výjimky prakticky všech politiků Evropy a také všech novinářů mainstreamu). A také probouzejícím se uvědomováním lidí, kteří ještě nemají zcela přeprogramovaný mozek. Bohužel těch je dosud ještě příliš málo, a v našem uspaném národě ještě méně. Takže jejich snahy o nápravu stavu a vyvolání potřebného referenda a hlasování o důvěře mohou být zatím celkem snadno narušeny standardními postupy používanými americkou administrativou – barevnými "revolucemi" a "majdany". Zde je také skryto nebezpečí pro všechny aktéry i těch nejpokojnějších demonstrací. I když i to je celkem zvládnutelné, neboť pro znalé je schéma provokací stále stejné – viz třeba mistrné zvládnutí a potlačení další "barevné revoluce" plánované amíky pro Arménii http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1892-pokus-o-prevrat-v-armenii-zkrachoval-rusko-zkratovalo-spojenym-statum-elektrickou-revoluci-jak-na-to-neziskovky-by-nemely-byt-financovany-ze-zahranici-vsechno-je-v-nezavislych-informacich.htm. A také "nekrvavá revoluce" na Islandě před několika lety. Také proběhnuvší reformy v Maďarsku (ta drzost - Maďaři se nechtěli nechat zadlužit tak, jak si to strýček Sam naplánoval), anebo jak nyní probíhají změny na Slovensku a také v Polsku, viz http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2030-polsko-na-ceste-z-pasti-prvni-zahrmeni-pred-zemetresenim-kavarny-ztichly-otres-pro-nemecky-brusel-dobra-zprava-i-pro-nenarozene-demoni-ze-star-wars-maji-problem.htm. Pro některé tyto akce je charakteristické totální embargo na informace, neboť by se svět mohl dozvědět, že i "malí" mohou pomocí ještě posledních zbytků "neokleštěného práva a zákonů" legálně přečůrat domýšlivé elity velkým obloukem.

Jinak i náš "samet" v roce 1989 probíhal ve stejné režii a podle stejného scénáře. Jen jsme tehdy měli jako národ neskutečné štěstí, že to vše proběhlo tak klidně. Ostrostřelci v pozadí byli u nás určitě také připraveni a v plné pohotovosti. Je vidět, že Otec, jak jej Ježíš nazýval, nás prozatím ještě skutečně chránil. Jen je otázka, jak dlouho nás nechá ještě lenošit. Neboť podle prastarých proroctví i na nás je pamatováno s důležitým úkolem pro budoucnost lidstva a života na této planetě. Proto ta křečovitá snaha démonků o ovládnutí srdce Evropy, vyhubení slovanského živlu a poctivosti ze života.

Jednu otázku všem.
Má-li každý právo na ..., tak proč ta práva nesmíme mít i my zde doma? Oč jsme před Bohem horší, než někým do Evropy nasměrovaní násilníci? Podle naprosto stejného práva, i my zde smíme hájit svůj život a nemusíme si nechat rušit naše zákony i zvyklosti, smíme také hájit svou kulturu!
Všude, v každé zemi by měla být uzákoněna "přísaha azylanta". A ta by se měla dodržovat. Takto to dosud ještě nedávno v trochu laxnější podobě platilo všude, v mnoha islámských zemích je tento kodex více než vyžadován.
Tak tomu budiž i zde!


19.09.2015

V úterý 15.9. se objevila tato zajímavost: ... podivný mrak na obloze .... Je tam ke shlédnutí i krátké video. Samozřejmě byl také ihned uveden název jevu, jako že to je sice vzácný jev, ale jinak banalitka dávno známá ...

Jenže pokud se potřebují některé mimozemské entity někde přemisťovat, většinou se halí do mraků, neboť většinou nepotřebují ukazovat veškerou svou technologii. Anebo případné jinodimenzionální entity, rovněž tak. Stačí vzpomenout, co židé viděli zespodu z tábora, když Mojžíš trávil čas rozprávěním s Hospodinem na hoře Choréb. Jeho vidění bylo samozřejmě jiné.

V případě vzniku přechodové, energeticko-informační brány mezi různodimenzionálními prostory Univerza - nedokáži si tuto realitu představit jinak, než jak bylo nafilmováno. S veškerou pravděpodobností okamžitý vjem lidí na místě byl jiný, neboť lidské oči jako senzory jsou jednak silně nedokonalé a jednak vnímání, tedy zpracování signálu v mozku je ovlivněno uměle zabudovanými programovými filtry, které nastavují, co lidský mozek má a hlavně nemá vidět. Což však neplatí na moderní a výkonnou elektroniku, která navíc je schopná větší citlivosti i za hranicemi spektra viditelným lidskými očima (podobně jako třeba i psi a kočky - ti také vidí mnohem více, než lidské oko).

Že se v našich končinách vesmíru skutečně děje asi něco hodně důležitého, svědčí řada dalších různých jevů a svědectví. Například ... úkazy řinoucí se z nebes .... Samozřejmě ta druhá ukázka nahrávky na kolečku je vtip. Je nutné si uvědomit, že důkaz možnosti imitace nečeho ještě není důkaz neexistence toho, co je imitováno. To, že imitátor předvede na estrádě Karla Gotta neznamená, že Gott prostě není!

Probíhá rekonstrukce jak na SLunci, tak i v útrobách měsíce. Projevuje se aktivizace řady mimozemských entit, jak těch pro lidstvo pozitivních, tak i těch nedobrých. S tím souvisí i zvýšená aktivita ve vyšších duchovních hladinách, ale bohužel také v neblaze proslulých spodních a pekelných úrovních. Také "Strážci Země" mají zvýšenou pohotovost - ti však za nás naše horké kaštany z pece vytahovat nebudou - to musíme pouze a jedině my sami. Oni jen zajistí, aby se nám do toho nepatřičně nepletl někdo, kdo v této hře nemá co dělat. A že se něco a o něco hraje, a to již velmi, velmi dlouho, o tom je dlouhý článek na AENews „Islamizace Evropy je dobrá věc“. A proč právě rok 2015? Nebeská znamení a Bible. Letošek je pro další vývoj světové civilizace právě klíčový, lze říci, že "hodina dvanáctá již dávno běží". Tak pracujme.


Imigrace

13.09.2015

Všem v celé Evropě je jasné (pouze vládám a mediím za jejich Jidášovu mzdu ne), že třetí světovou válku její vyvolavatel dále rozsévá do světa pod maskou utečenců. Je to tentýž hybatel dějinami, který připravil rozpoutání 1. a 2. světové války a všech dalších, které do dnešního dne ve světě kdekoliv byly. Tentýž, který zinscenoval VŘSR i holokaust, neboť vždy na tom nekřesťansky vydělal.

Tato organizovaná invaze do Evropy má jediný cíl, připravit chaos a vytvořit podmínky pro urychlené plošné rozpoutání občanské války všech proti všem po celém území Evropy. Mezi utečenci je jen velmi málo skutečných nešťastníků, kteří byli přibráni pouze pro účel maskování skutečného cíle těchto diversních jednotek. Není těžké je rozlišit a oddělit zrno od plev. Poznat člověka v nouzi, potřebného pomoci a lidského soucitu a odhalit darebáka, kterému je nutno rozhodně a důrazně říci
"NE, TY JSI LHÁŘ A DAREBÁK A TY DO CIVILIZOVANÉ ZEMĚ NEPATŘÍŠ, BĚŽ ZPĚT TAM, ODKUD JSI PŘIŠEL, TAM KAM PATŘÍŠ!"
Pamatujme, že skutečně poctiví lidé nikdy neutíkají, vždy bojují a umírají ve své zemi, skutečně ji brání a to i za cenu svého života. Brání sebe i rodiny.

Vždy byli lidé, kteří z jakéhokoliv důvodu museli utéci ze své domoviny a jít hledat útočiště jinam. Kamkoliv přišli, vždy se museli chovat uctivě, jako slušný host, a respektovat veškeré zvyky platné v zemi, která jim poskytla ochranu. Právo na azyl je nezpochybnitelné, avšak vždy s sebou neslo povinnost imigranta dodržovat kodex utečence a hosta. Stejný ve všech časech, zemích, kulturách, civilizacích. Platný pro věřící i ateisty, zvláště pokud se přicházející nerozhodl či nemusel přijmout také víru svého nového ochránce. Nesplnění těchto pravidel bylo přísně trestáno.

Jak rozlišit maskovaného dobyvatele od skutečného nešťastníka?
Kde a jak vzít záruku, že bude žít poctivě?
Stačí, aby ve své mateřštině vyplnil a v chrámu svého hostitele nahlas, veřejně vyhlásil "přísahu azylanta". Kdo tak neučiní, budiž ihned vrácen zpět tam, odkud přišel, neboť je to terorista.
A tento kodex budiž stejně platný i pro každého starousedlíka. O naplnění tohoto řádu se pak vždy musí postarat vykonavatel právní moci na daném území. Pokud tak neplní, pak již nemá od Boha žádné oprávnění v moci setrvávat a každý takový budiž svým lidem odvolán a po zásluze potrestán.
Jak?
Každý člověk má právo předvolat svého panovníka k Božímu soudu. Bude-li vinen, Bohem bude mandátu zbaven, potrestán. Žalobu však musí přednést duše čistá, stejným hříchem nezatížená. Jinak i žalobce bude potrestán. Že to učinkuje rychle a spolehlivě, mohl by třeba vyprávět i Ariel Šaron, ale také mnozí jiní, např. Lomikar.

Časovaná bomba sociálního výbuchu - nedostatek práce.
Člověku je pomoženo, pokud má před sebou náplň svého života činností, prací. Tak byl kdysi zrozen. Pokud toto chybí a dokonce je jí nedostatek i pro původní domácí obyvatelstvo hostitelské země, a obyvatelé se dělí na pracující a ty, kteří pracovat nesmějí (pro její nedostatek nemohou), pak vznikne a prohloubí se neřešitelný kruh prokletí a záhuby všech.

To, že není v zemi práce, je vina špatného panovníka a jeho rádců, ať již nosí jakýkoliv titul (třeba i prezident volený parlamentem). Zemi panovníka Bohem posvěceného lze snadno poznat. V té zemi je dostatek práce i blahobytu, vládne právo i harmonie, zlodějům není popřáno sluchu a drtivá většina lidí svým srdcem dodržuje vyšší princip mravní. A za svým představitelem lid stojí a také jej a svou zemi i víru vždy bude bránit.
Stejně tak lze poznat i krajinu Bohem zatracenou!
Učitel kdysi řekl: "... po ovoci poznáte je ..."
Pohlédněme na ovoce každého politika ve světě, poznáme vyvolené i zatracené.

Kde tu práci vzít?
Práce je dost, pouze byla ukradena.
Vinen je ten, kdo ji přiděluje, neboť on je tím, kdo dělí chléb. V Evropě i naší domovině se neustále vytváří umělé veřejné zakázky, někomu bohatě placené a silně dotované dluhem, který však mají povinnost platit ti, kteří peníze nemají a kterým bylo odejmuto právo na práci a možnost tvořit svou budoucnost - řadoví občané a střední třída. Hledáme recept? Je jednoduchý. Peníze se nesmí ze země odvážet! Peníze musí vždy vsáknout zpět do země. Tak jako i obilné zrno se musí vrátit zpět do země, aby v budoucnu nebyl hlad.
Kdo špatně dělí chléb lidu - chléb boží, ten si u Boha tvoří dluh - ten jednou těžce bude muset splácet.

Za minulá staletí jsme silně zničili životní prostředí a poškodili matku Zemi. A planeta Země se na nás již také zlobí. Je poslední okamžik, kdy je možné ještě něco zachránit, tedy tu tenkou povrchovou vrstvu - podmínku pro život - život na Zemi. Ale to neudělá žádný stroj, to může a musí pouze a jedině člověk. Pokorně a svýma vlastníma rukama. Regenerace a čištění přírodních životních zdrojů, čištění vod, ale i třeba budování cest i dálnic - opět nasadit místo strojů pokornou ruční práci a opět začít naslouchat hlasu přírody. Když bylo možné ručně postavit pyramidy, velkou zeď v Číně, a také třeba dálnice v době hospodářské krize, tak lze i dnes pracovat na záchraně zdevastované přírody a také diverzifikovat přespříliš koncentrovanou velkovýrobu, která ničí životní prostředí.
Avšak s rozmyslem, se znalostí a hlavně moudrostí! Ne jako dosud, kdy např. pod heslem regulace toků jsme rozrušili harmonii přirozené rovnováhy živlů v přírodě a vytvořili tak podmínky vzniku zničujících povodní, otrávení vod sinicemi a zároveň při tom i polopouštní vysušení krajiny v kdysi zeleném srdci Evropy.

Země se na nás zlobí. Stačí se jí ve stavu meditačního pohroužení zeptat. Odpoví. Poradí, co máme dělat. A pokud ne, pak jsme se špatně modlili a Otec všech nebes to ví.

Odkazy k informacím o pravdivém dění ve světě i Evropě lze naléz na internetu.
Ne na "mediích mainstreamu", tam se pravda již 200 let i déle nevyskytuje.
Jediné, co může nepříznivý běh událostí zvrátit je, že poctiví a slušní lidé nebudou mlčet a nenechají se již překřičet placenými lháři (další poučení také zde, nebo i jinde, podívej se také na datumy, kdy to bylo známo a zveřejněno). Lháře prostě neposlouchat, na reklamu a oficiální propagandu nereagovat, nemít strach a udělat vždy pravý opak, než je v reklamě. Na Islandu přestali mlčet a od té doby se také nemusí ničeho bát. Se vším si lze poradit a pomoci, stačí pouze udělat vše přesně opačně, než hlásí mainstreamová media.

Jedině ten bude spasen, kdo sám svou pastvinu hledá a nejde se stádem za beranem vedeným na jatka. I když cesta je těžká, ale určitě má svůj cíl a úspěch. Věřit a jít, pak se přidají i další. Mahátma Gándhí taky vyrazil první, vstříc svému vlastnímu osudu, a jen tak mimochodem cestou vypudil Brity z Indie.


09.09.2015

• Zásadní informace pro každého, kdo používá počítač. V žádném případě nestahovat do svého počítače a nereflektovat na nabídku bezplatného upgrade operačního systému svého počítače na verzi windows 10!
Neboť přes všechny reklamní lži o "dobrých důvodech, proč ano" a jinak pro život a potřebu zcela bezvýznamných "vylepšení" je pouze jediný důvod jejich uvedení na trh a "rozdávání zdarma" (že by američani a hlavně firma malýměkký někdy dávali něco zadarmo, za co bychom potom mnohokráte a draho nemuseli zaplatit? - tomu se ani věřit nedá - nebo opravdu jsme již tak naivní, jako to americké stádo?). Tím hlavním důvodem je integrovaný špionážní dohled "velkého bratra" a "samozvaného světového policisty" nejen až do vašeho bytu a ložnice, ale až do vaší hlavy, do vaší mysli. A pak také přehled, s kým se stýkáte, s kým a o čem mluvíte ...
Je to urychlení realizace totálního celosvětového policejního dohledu nad poddanými loajálními i neloajálními (přesněji "sluhy a otroky, všemi určenými k vyhubení") v rámci nově budované celosvětové říše (již přes 200 let).
A zadavatel nechce čekat, až si všichni koupí nové počítače s novou W10.
Spěchá, neboť zjistil, že již mu hoří koudel pod prdelí a že to taky nemusí vůbec stihnout. A jeho egregor by si pak mohl smlsnout, tedy vylít vztek na něm.

Že jsem se nezmýlil (a správně to tušil již počátkem prázdnin) jsem zjistil až po napsání tohoto textu. Dostal se mi do rukou odkaz - Analýza Windows 10: Ve svém principu jde o pouhý terminál na sběr informací o uživateli, jeho prstech, očích a hlasu! z 11.08.2015

Rada: i při nákupu požadovat předinstalování spolehlivých a rychlých windows-7. Sice i tam, v rámci budoucích "oprav systémových závad" mohou toho špiona do tvého PC nacpat, ale to zatím máš alespoň 1/2 roku náskok - tedy bez intenzivního dohledu.

Druhá rada: zásadně neužívat žádné ukládání dat na tzv. "... úložiště".
Vše si držet pod pokličkou na svém disku a při veškerých komunikacích s kýmkoliv
(i mobilem) si být vědom toho, že "policejní ucho" ti sedí na rameni.

Třetí rada: dobře si uvědomit, k čemu vlastně chceš a jak používat počítač a jaké programy k tomu potřebuješ. A jaký je tvůj postoj ke světu i k sobě samému. Jaký je tvůj žebříček hodnot a co je dobré a správné a co pro to jsi ochoten sám obětovat. Pozdější změna postoje a rozhodnutí již nebude možná (znamení "bestie" se špatně odstraňuje)! A pak si uvědomit, že svoboda vždy za něco i něco stojí. A od někoho zkušeného si nechat nainstalovat LINUX a veškerý odpovídající, pouze potřebný SW. A místo zbytečných her (řetěz u žlabu) se zbytek času věnovat vlastnímu životu společně s rodinou, přáteli, známými. Znovu vyrazit hledat smysl svého vlastního života.
Naštěstí je vše důležité již počeštěno a datově kompatibilní.

Možná jako důkaz schopností moderní techniky pomůže článek Proč byste měli zakrýt svou web kameru hned teď? (29.08.2015 16:27)

Hlídej si své soukromí, a hlavně před státem!
Pro televizi platí totéž v bledě růžovém. "Chytrá" kabelová televize již je nebezpečná dokonce i vypnutá. A podprahové vysílání, které běží i při jejím vypnutí, má za úkol pouze nenápadně přeprogramovat tvůj mozek.
V čí prospěch asi?

• Když to vezmeme po zpátku, tak je dobré se podívat a pozorně prostudovat článek Teorie zániku civilizací: Migrace uprchlíků je jenom kamínkem v mozaice! zveřejněný na AENews (aeronet.cz) 25.08.2015.

Vždy je také dobré se dívat do odkazů dole pod hlavním článkem
a nahlédnout také do bohaté diskuse pro i proti.
Prověřit, srdcem procítit, teprve pak činit závěr.

Tamtéž je také velmi zajímavý článek z 26.08.2015 Video: Na žádost NATO zkoumají egyptologové konec Egypta. O kolapsu civilizací a o společném jmenovateli všech kolapsů. A o současné době.
Z 08.08.2015 je také příspěvek VIDEO: Proč vadí Rusko, ruské náboženství a ruské technologie, které také leccos objasňuje i těm, kteří musí vše dostat naservírováno na lopatě, neboť se dosud nenačili číst mezi řádky, klást si otázky (hlavně nepohodlné), a hledat na ně odpověď.


• Že se asi něco hodně významného děje a asi bude dít ještě víc, zvláště když o tom naše media mlčí a zaměstnávají naši pozornost odpoutávajícími tématy (jako jak je které nádraží někde obsazeno ... vzpomínáte na okurkové a jiné sezony?), lze nahlédnout na:
Levná ropa, levné zlato, stabilní jüan = silný dolar a Rusko a Čína jako outsideři. A Čínu to přestalo bavit! (25.08.2015) V této souvislosti je dobré si uvědomit, že Čína je největším věřitelem USA, které jsou u ní zadluženi až po uši. A jejich nárok je již tak velký, že kdykoliv se může v bílém domě objevit exekutor s výměrem, "že od tohoto okamžiku celé USA včetně obyvatel se stávají majetkem ...". Není ani nutno chodit do bílého domu, ono to stačí doručit jejich dosavadnímu majiteli ... to je zase v jiných dokumentech.
K tomu na AC24.cz Důvod, proč čínský krach rozpoutá globální rázové vlny v dluhopisech (29.08.2015 4:15) následované informací Největší finanční krize, jakou kdy Evropa zažila, přichází, a ta otřese celou planetou (30.08.2015 5:09).
Na AENews pak následuje zajímavé pokračování (01.09.2015) Putin podal návrh na opuštění dolaru a eura. A historie kurzu rubl/dolar od roku 1792. Osobně věřím, že Nebeský Otec své děti přeci jen neopouští (i když občas by si zasloužili pár na prdel), a že jím nastrčený mistr tu simultánku sehraje dobře. Protože vše je skutečně jiné, než se na povrchu zdá.
Krásnou analýzu pozadí průběhu všech příprav v minulých letech, které vedly k tomuto stavu je možné si přečíst na webu Európa už pripomína Titanic (04.09.2015).


• Historii vždy psali vítězové. Samozřejmě tu "děvku" vždy znásilnili tak, aby právě jim byla povolná, a ne aby sloužila nějaké pravdě. Jen v paměti utlačeného lidu vždy zbyly pod nánosem "školního dějepisu" střípky starého vědění. "Minulost tvoří budoucnost" (George Orwell), a proto je vždy dobré sejmout nasazené brýle lží a pátrat ve faktech minulosti. Skutečně je vše jinak, než tvrdí "Washingtonsko-Bruselský úřední proud".

Putin odhaluje historii Ruska – národ, který nezná svou minulost, nemá budoucnost. Zkáza Velké Tartárie, 1. část

Putin odhaluje historii Ruska – národ, který nezná svou minulost, nemá budoucnost. Zkáza Velké Tartárie, 2. část, dokončení

Kam zmizela historie Slovanů a Ruska? A kam zmizela Tartárie? Video
Na toto téma jsem již narazil dříve na jiných webech, tehdy jsem jen zaregistroval, že se k tomu ještě vrátím. A skutečně se mi to opět připomenulo. Jinak v této souvislosti doporučuji ještě nahlédnout na stránku ZKÁZA VELKÉ TARTÁRIE 1 a hlavně na doprovázející příspěvky v diskusi, kde jsou uvedeny i odkazy na další zdroje související (a také samozřejmě i pokračovací části informačního seriálu). Odkazuji ještě na https://www.youtube.com/watch?v=DwxOR3ILLq8 a odtamtud další související příspěvky. A především navštívit a pozorně přečíst stránku Sloveni najgermánskejší Germáni z roku 2010. Málo publikované výsledky genetického porovnání kosterních ostatků totiž mluví trochu jinou řečí, než je milé oficiálním propagandám.

Lidé, Slované, probuďte se z umělého spánku. Již nastal čas.
Braňme svou hrdost a čest, památku svých předků a budoucnost našich dětí.
Braňme svou svobodu i právo na spolupráci s tím, kdo si nás váží a ctí.
Braňme svůj dům i sousedův, svůj styl života, ne cizích komediantů!
Hosty vždy uvítáme, pokud se jako hosté budou chovat. Uchvatitele vždy poženeme.
Není třeba se bát, neboť jsou i mocnější prostředky, než pouhé zbraně.
Avšak v současnosti ještě není doba zralá na překování mečů na pluh.
Kdo by tak učinil, musel by pak znovu celý život orat pro toho, kdo s překováním počkal. To však neznamená, že se nemá nic konat a stále jen čekat!
Svobodu nezaslouží ten, kdo o ni nechce bojovat.
My jsme ti, na které jsme dosud čekali.


• V rámci objektivity je dobré se také občas podívat na http://cz.sputniknews.com/.
I když je to propagandistický server, tak ale posílí slovanskou hrdost a rodovou sounáležitost a posílí víru, že přeci jen nebude na světě tak zle, pokud je tu síla rovnováhy.

Všechny konflikty ve světě, více než jen za posledních cca 100 let vždy vyvolala administrativa vlády USA (po celém internetu je dnes již zveřejněno mnoho průkazného materálu). A pak, když se znesvářené strany, kterým to nedošlo, v čí prospěch vlastně bojují, značně vyčerpali, nastoupili "hodní hoši" americké armády, aby zničili ještě to málo, co nedopatřením zůstalo stát a předvedli tak, čí je vítězství (prostě krvavě pozametali bojiště). Avšak vypadá to, že již nastala doba, kdy americká armáda je se svou nejmodernější výzbrojí (poskytnutou "šedivými" mimozemšťany) už někde za opicema. Nicméně je stále ještě dost schopná vyvolávat konflikty, zvláště pak "pod cizí vlajkou".

Cui bono? Odpověď je uvedena nejen zde Bývalá hlava aparátu ministra zahraničních věcí USA řekl, že zemi řídí 400 oligarchů, ale i v mnoha jiných zdrojích. Stačí jen hledat a dávat fakta do souvislostí.Pro paměť (dřívější komentáře a odkazy):

09.07.2015; 09.09.2015; 19.09.2015
Opět se objevily informace, které u nás neseženete, neuvidíte.
Pravděpodobně o nich ani neuslyšíme, neboť i vládci masmedií již pochopili, že zveřejnění zákazu něčeho často působí jako reklama. Film Prezident věnovaný 15-ti letům vlády Putina mapuje také 15 let současného dění v Rusku. A může nám také pomoci zorientovat se ve složitosti dnešní světové situace. I když film pochází z Ruska, věřím, že v něm nebude ani zrnko propagandistické lži. Autoři dobře věděli, že by se to jednak brzo odhalilo, jednak by to podrazilo současné postavení Ruské federace ve světě a také právě proto, že by to také byla voda na mlýn dezinformací zaměřených na zničení civilizovaného světa. Nejdůležitější však je si napřed uvědomit, že současná Ruská Federace již minimálně 20 let nemá nic společného s komunismem, ba právě naopak. A hlavně současná situace RF vyplývá také z hluboké a traumatizující zkušenosti - být předmětem "kolonie" dobývané "imperiálním státem", byť to byl prozatím boj vedený "pouze" na ekonomické platformě.

Je zajímavé, že demokracie podporuje pouze a jen zloděje a lupiče. Ale druhé straně, lidu, většině, a jimi regulérně zvoleným představitelům, těm všem je jakékoliv právo se samostatně řídit a hospodařit ku svému prospěchu a nenechat se kdykoliv a kýmkoliv okrádat a dokonce se i bránit - těm je toto právo upíráno. Upíráno ve prospěch nemorálního okrádání lidí - kým vlastně?
Historie nás učí, že kterýkoliv národ vždy vzkvétal pouze tehdy, když měl silného panovníka (jedno zda král či "prezident"), který udržel v zemi pořádek a spravedlivý řád a omezil svévolnou moc lokálních pánů nad dělným lidem. Stíhal ty, kteří si pletli prosazování vůle panovníka, zájmu státu a udržování spravedlivého řádu při řízení chodu společnosti s vlastními zájmy a okrádali panovníka i lid do své kapsy (to je nedemokratické, že). Bohužel u rodové šlechty i panovníků (i u novodobé samozvané šlechy zvané podnikatelé, manažeři, bankéři, poslanci ... klérus kteréhokoliv z náboženství, které se zpronevěří Bohu a lidu a spojí s mamonem) se celkem pravidelně stává, že časem rod zdegeneruje, případně se ztrátou kontroly "božské rovnováhy" se z někoho stane diktátor. Je jedno, zda je zjevný, či "diktátor utajený". Tajný diktátor je dokonce pro všechny ta horší varianta. Posledních 200 let zjevní diktátoři byli ve světě nastolováni a udržováni u moci tak dlouho, pokud to bylo výhodné, právě těmi diktátory utajenými.

Stejný scénář byl napsán také i pro nás a zatím je potichu a pomaleji realizován volenými vlastizrádci soustředěnými v parlamentu a senátu a řízenými z EU.
A jaký scénář je pro nás připraven v ostřejší variantě, pokud nebudeme dostatečně aktivně poslušní EU? Ten je již rok a půl veřejně předváděn na Ukrajině. Síly, které nás tam mají vmanévrovat jsou zde stále přítomny - stačí vzpomenout na organizování červených karet pro Zemana a pod. Jsou to tytéž síly a osoby, co rozpoutaly peklo zvané "Kosovo", "Ukrajina", "IS", "imigrace" ...

A nemusí se to tak stát. Nedávno (cca 2-3 měsíce) proběhl podobný pokus podle stejného amerického scénáře (i s patřičnou dopřednou přípravou a podporou) v Arménii. Jenže lidé již byli připraveni a "Arménský majdan" byl smeten rychleji, než se v USA vzpamatovali.
Stačí hledat, není dosud tak snadné, cenzurovat internet.
Doplněno 19.09.2015

Film prezident doporučuji ke shlédnutí, hlavně s nepředpojatým pohledem.
Lze i s CZ titulky stáhnout z adresy https://vimeo.com/132073525
Recenze:
http://www.novarepublika.cz/2015/05/novy-film-prezident-exkurze-15-roky.html
http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1126/vladimir-solovjov-prezident

Škoda, že my nemáme také takovou osobnost.
Máme takovou vládu, jakou si zasluhujeme.
Bože, opravdu jsme tak vini? Anebo jsme pouze takoví zbabělci,
že práva u nás mají pouze darebáci a poctivě pracující lid si zaslouží jen povinnosti?

Dodatečně ještě v této souvislosti se objevily navazující informace, opět zde zapovězené. Je o pluku nesmrtelných. Je dobré si přečíst a také kuknout videa na těchto stránkách:
„Nesmrtelný pluk“ rozdupal všechny sny USA a Evropy o rozpadu Ruska
O čem média neinformují: Nesmrtelný pluk (+VIDEO)
Nesmrtelný pluk 2015 - rozsáhlá diskuse dole
Oslavy Dne Vítězství (Videopřehled) - rozsáhlý přehled videí i odjinud.

Je dobré si na těch videích také všimnout, kde je Putin (zvláště v souvislosti s textem první stránky „Nesmrtelný pluk“ rozdupal všechny sny ...). A poté si přečíst stránku Lžimédia: ARD a ZDF klamou a obelhávají diváky ohledně masové demonstrace v Paříži. Ta "Poznámka editora" je plně výstižná.
Doplněno 19.09.2015

Doporučuji také navštívit a přečíst stránku Převraty podporované USA
09.07.2015, doplněno 04.09.2015


24.06.2015
Dostala se ke mě neúplná informace, tož jsem zaguglil. A doporučuji podívat se hned na první odkaz, který možná již za chvíli bude někde zasunutý dále a budou aktuálnější vzkazy. Proto doporučuji kliknout přímo sem na adresu http://www.chelemendik.sk/Vyzva_za_mier_Europania_naozaj_chceme_III_svetovu_vojnu_450466184.html.
Závěr nechť si pro sebe udělá každý sám, podle hesla, jak je píšu vždy dole: "Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a rozum srdcem hlídej."

Zítra by již mohlo být pozdě.
Každé zvíře si svobodu a život brání. Pouze člověk NE! ... Opravdu ???
Pokud si někdo myslí, že se s tím nic nedá dělat, pak nemá pravdu!
Dá a hned. Praktický návod je uveden v knize - viz dále.

Jen je nutné si položit ještě jednu otázku:
Jak zdůvodním že jsem nekonal když jsem měl?
Zemi, lidem, rodině, svým dětem, sobě?
A hlavně, jak to jednou zodpovím před Bohem, před OTCEM ?

A k přemýšlení si lze stáhnout a pustit písničku "kandidující" na novou hymnu ČR
(nebo přímo pustit). Také lze nalézt její slova a naučit se je nazpaměť.
Pravdu - pro paměť - pro výstrahu.


31.05.2015
Nikdy jsem si nepomyslel, že ještě někdy budu nucen se vyjadřovat ke společenským událostem. Jenže zkušenosti nabyté za tzv. "totality", umění hledat informace a pravdu, a také umění číst mezi řádky (občané této krajiny je kdysi dokonale zvládali), jsou dnes neocenitelné. Neboť situace je ještě horší. Není horší LEŽ než ta, která je spojena s kapkou polopravdy. A to je naše dnešní mediální scéna. Jednostranně zkreslený informační nátlak potvrzující, že skutečně jsme již 2,5 roku za koncem světa.
Že "konec světa", tak jak jsme jej znali, tak skutečně nastal.
Jenže dezinformátoři zapomínají, že zdejší lidé mají paměť a umí ještě myslet a hlavně jinak a lépe, než americké mozky vylízané stupidní reklamou.

Skutečně byla odstartována velká změna v tomto koutě galaxie. Skutečně jsme ve stavu radikálního přerodu a mnohá proroctví mohou být naplněna. A také nemusí, pokud jsme si varování proroků i historie vzali k srdci. Jestli jsme se poučili, či nikoliv. Mnohá překvapení nás teprve čekají a vše bude nakonec zcela jinak. To je jediná jistota.
Ale nový, lepší věk ještě nepočal. Teprve se bude účtovat a uklízet. A účet každému vystavuje skutečný Otec Univerza a ne ta slibovaná iluze mnohých západních sekt. Účastny jsou nejen síly astrálu, ale i mimozemské civilizace, a to mnohem vyšší úrovně, než jsou ti, kteří doposud pomáhali černým silám. To bude překvapení.

Leccos již prasklo a je odhaleno (často ještě zde u nás je zastíráno, obelháváno), leccos je již naznačeno. Proto každému člověku doporučuji vypnout televizi a sledovat a vyhledávat a porovnávat a srdcem posuzovat co nejvíce ??objektivních?? informací na internetu. Je nutné vše stále analyzovat a hlavně také po historii pátrat. Neboť všechny varianty náznaků a také podrazů již tady byly. Kdo hledá, důkazy najde a mozaiku pravdy sestaví. Kdo ne, je odveden na jatka.

Doporučuji navštívit Odkazy na zdroje, kde jsem umístíl některé adresy, které mi nedávno opět padly do rukou a které věcnou argumentací a mnoha zdroji dokladují trochu jinou skutečnost našeho světa a současného dění.
Dále nechť pátrá každý sám.


04.05.2015
Do sekce "Texty" byl přidán ke stažení další zajímavý dokument. Škoda, že jsem o něm nevěděl dříve při probírání tématů zdraví, rakovina, imunita a pod. Doporučuji každému krkavčímu rodiči, který je ochoten pro cizí zisk nechat zmrzačit své vlastní dítě.
Bůh buď milostiv všem našim poslancům, neboť lid je bude soudit, do jednoho!


04.05.2015
A pro ty, kdož ještě důvěřují amíkům, jeden odkaz na informaci o tom, jak nedávno jeden "nezodpovědný" kapitán zabránil zahájení ostrým jaderným přestřelkám nad nic netušící Evropou. Neboť dnes již mohlo být po světě i po Americe, což si stupidní amíci a jejich evropští vlezdoprdelkové ani neuvědomují. Uvědomujeme si vlastně, že žijeme na cvičné jaderné střelnici USA? A protože jejich otroci (Francie, Německo a další) nechtějí poslouchat, byl také amíky pro výstrahu sestřelen civilní letoun. Důkazy a odkazy tamtéž.


Ti co chodí po hvězdách o tom mají v archívu zvaný akáša informací více než dost.
Před Bohem - nic neutajíš. A oni se ve své zpupnosti již ani nesnaží něco utajovat.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!