Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Archív starších stránek a komentářů badatele

z doby veřejné přednáškové aktivity v letech 2014 - 2015

Stezkou moudrosti .. přednášky Ing. M. Šmídy

Stránky obsahují odkazy ke zdrojům, na které jsem se odvolával při přednáškách.
Posluchači si mohou informaci ověřit přímo u zdrojů, bez zdlouhavého hledání.

Stará navigace:
Úvod ARCHÍV Videa, hudba Obrázky, nákresy Prezentace Texty, knihy Odkazy na zdroje

Poslední aktualizace při rekonstrukci stránek: 22.09.2019

Souhrn všech přednášek souvislého cyklu "Vím už, co nevím?" realizovaných v letech 2014 - 2015 v Městské knihovně v Přerově a později v čajovně U modrého safíru tak, jak šly za sebou v těchto obdobích:

jaro 2014

podzim 2014

jaro 2015

podzim 2015Archív dřívějších přednášek - podzim 2015

V aktivních odkazech lze nalézt podrobnější informace k tématu, co bylo řečeno na přednášce. Samozřejmě pouze v hlavních bodech. A případné odkazy k dalším materiálům.
03.11.2015 od 16:30
Téma: Zažehnutí světla ... (řízená meditace - pokračování)
Místo: Přerov, U modrého safíru
Vstupné tentokrát bylo upraveno jinak. Pronájem za místo zaplatíme zvlášť, a čaj či kávu si každý dá či nedá zcela individuálně.

Opět v malé skupině jsme si zopakovali a upevnili vše, co jsme se dosud naučili.
Z důvodů uvedených výše jsme další výcvik ukončili. Pokračování bude, až opět zvládnu lekce, které mě byly osudem nastaveny.
Určitě to bude zde jednou zveřejněno.
Děkuji všem příznivcům za jejich účast na těchto přednáškách i praktickém výcviku a přeji všem příznivý osud a dobré využití nybytých dovedností.

20.10.2015 od 16:30
Téma: Zažehnutí světla ... (řízená meditace - pokračování)
Místo: Přerov, U modrého safíru

Byť v malém hloučku, ale po zopakování a utvrzení techniky propojení se se zemí jsme rozšířili techniku o další silný prvek. Několikrát probrali z různých směrů a vlivů. Přidali i něco drobností navíc, které s tím souvisely. I ke spontánnímu odstranění (drobných) fyzických problémů došlo.

12.10.2015 od 17:30
Téma: Zažehnutí světla ... (řízená meditace - zahájení cyklu nácviku techniky)
Místo: Zlín, Regenerační centrum Siddhartha;
Třída Tomáše Bati 87, (4.patro, bývalé kancelářské stroje)

Tato akce byla pořadatelem z organizačních důvodů stornována. Bude někdy ve vhodnějším termínu.

06.10.2015 od 16:30
Téma: Zažehnutí světla ... (řízená meditace - pokračování)
Místo: Přerov, U modrého safíru
Protože se účastníkům cesta líbila, pokračujeme dále.

Opět jsme si v rámci rozcvičky odskočili domů do dětství na svačinku.
Zopakovali pravidla pro směrování, polohy všech devíti čaker, požadavek rezonančího rozvibrování ... Následovala cesta do nitra země a naplnění sebe energií Matky Země. Naučili se neustálému propírání zemskou energií. A jako bonus na závěr jsme si ještě otevřeli neustálé propojení se zemí - podmínka pro dobré ukotvení a také účinného pročištění těla i duše od všech nežádoucích destrukčních programů, které do nás kdysi kdosi pro cizí prospěch zasil. A jak také doporučení pro snadný nácvik vhodný pro tuto první fázi nácviku.
No a pokračování příště.

22.09.2015 od 16:30
Téma: Zažehnutí světla ... (řízená meditace - úvod do techniky)
Místo: U modrého safíru, Přerov
Takže termín je již stanoven, plakátky pověšeny, opět půjdeme vzhůru do nebes.
Budeme se věnovat dosud ne příliš rozšířené variantě meditační techniky, která vede k pročištění těla i duše a také k postupnému umazávání nepříznivého osudu. Po 12-ti letech meditačního bádání a ověřování a cca ročním dozrávání (sepisování) jsem připraven ji předat všem zájemcům, kteří ji potřebují a chtějí se ji naučit a zvládnout pro svou potřebu.
Přestože jsme to již jednou začali (poslední akce před prázdninami, zúčastnili se pouze skalní příznivci - lze se jich poptat na zkušenost), tak celou techniku raději zahájíme opět od počátku a seznámíme se postupně se všemi částmi. Tedy na ?x? pokračování (tréninků). Ale i každá etapa má své vlastní kouzlo i smysl.

V kostce: na zahájení jsme si dali malou meditační svačinku. Pak jsme si krátce řekli důležité informace, aby nebyl příliž velký zmatek v mysli těch, kteří trénují i podle jiných škol.
Vyzkoušeli jsme si také rezonanci v těle a poté soustředění zvuku v čakrách. Řekli něco o tom, jak na cestě nezabloudit. A nakonec zahájili první sestup k srdci Země a k její energii.


Přehled z mé letní (a dnes také i podzimní) zahrádky:

Prázdniny jsou již za námi a konečně se také trochu ochladilo.
Tentokráte bylo léto velmi horké a suché. Tak horké, že i přemýšlení mně činilo problémy a jako mnoho jiných lidí jsem se soustředil především na udržování základních životních funkcí. Když se ochladilo natolik, že bych mohl být schopen cokoliv dělat, tak již bylo dlouho po půlnoci. A nedokázal jsem se probrat z mrákotného bezvědomí. O pracovním režimu mozku zvaném "hladina alfa" jsem si tak z "hluboké delty" mohl pouze nechat zdát.

• Proto také audionahrávka pro vedení meditace ještě není připravena a jako nesplněná položka se převádí k dalšímu řízení.
• Protože i tak bylo potřebné, abych něco vykonal (dálkové léčení), tak vznikl další doplňkový text "soupis-zkrácený", který po dalším prověření bude zveřejněn.
• Při opětném pročítání rukopisu jsem občas narazil na některé příliš stručné formulace, které si pro lepší a názornější vyjádření skutečnosti zasloužily dalšího rozvedení. V ilustracích jsem však mnoho nepokročil - přece jen mě více jde kreslení technické, než umělecké malování. Samozřejmě i nadále lze plně a bez problémů pracovně používat dosud zveřejněný text.
• Při pravidelném denním tréninku celé metody mi opět přišly další drobná dílčí upřesnění užívaných manter. Tento posun je dán dnešním rychlým tempem světa. Pro toho, kdo s tréninkem teprve začíná, jsou tyto změny zatím nepodstatné. Jsou určeny především pro toho, kdo již cestou kráčí a má také již něco "natrénováno". Jakmile dozraje čas, určitě budou tyto změny zveřejněny, minimálně v samostatných doplňcích.Archív dřívějších přednášek - jaro 2015

Poslední aktualizace: 13.09.2015

Z důvodu odlehčení hlavní stránky je sem přesunut přístup k tématům dřívějších přednášek. Náplň přednášky je vždy v odkazu.
23.06.2015 od 16:30
Téma: Technika "Zažehnutí světla" ... (řízená meditace - úvod do techniky)
Místo: zahrada
Z důvodu probíhající rekonstrukce v čajovně byla možnost buď odsunout termín na pozdější dobu, anebo honem hledat náhradní prostor. Dnes je již zřejmé, že rekonstrukce původně plánovaný termín nestihne. Možnost zahájit nácvik nové meditační techniky v okamžiku působení mocných sil právě nastupující svatojánské noci, těsně po letním slunovratu a při dorůstajícím měsíci - jak nádherný a přímo kouzelný okamžik. Proto nácvik bude v původním termínu u mě na zahradě. Věřím, že se tam vejdeme a počasí nám bude také příznivé.
Plakát na čajovně již visí a Pavel v čajovně U modrého safíru každého zájemce nasměruje správným směrem. Je to cca 5 minut chůze nedaleko, za školou.

Setkali jsme se pouze v kruhu odvážných a skalních příznivců na zahradě. Po krátkém úvodu k uvedení do meditační techniky a po čaji jsme se z důvodu chladného a větrného počasí přesunuli do mé pracovny a prošli základní metodikou nácviku. Další podrobnosti a doplňkové programy si ponecháváme jednou na budoucnost.

V tomto okamžiku jsme ukončili další přednáškový a zároveň meditační cyklus.
Nyní si přejeme pěkné letní počasí, vrtošivé vždy pouze v rozumných mezích.
Další pokračování pak bude zřejmě po prázdninách v čajovně.
Přeji pěkné prázdniny. šm

09.06.2015, od 16:30
Téma: Procházka růžovým sadem (řízená meditace)
Místo: U modrého safíru
Zváni jsou všichni, kteří někdy touto řízenou meditaci pod mým vedením procházeli a chtějí si ji opět zopakovat. Především však všichni další, kteří ještě takovu zkušenost nemají. Není nutné mít nějaký předchozí meditační trénink. Hlavní je touha po poznání a snaha dozvědět se něco o sobě samém. A ještě také důvěra ve vedoucího meditace (je možné si s sebou vzít i svého osobního strážce - kdo se obává).
Poloha vleže nutná není, budeme sedět na židlích.
Po této meditaci následuje zcela první autorský úvod do nové meditační techniky zvané "Zažehnutí světla".

Napřed byla krátká informace o tom, že jakýkoliv mantram, jak zvuk či samostatná slabika, tak i delší povídání, lze soustředit do kterékoliv části těla. Tedy to tam nechat proznít, naprogramovat, podle záměru.
Následovala krátká rozcvička (řízená meditace) - vrátili jsme se do svého dětsví na svačinku, která nám byla přichystána. A po posílení jsme se pak vypravili na cestu do nitra své vlastní duše. Jednak za poznáním, jednak také za vyléčením některých bloků a poruch, které již bylo možno zrušit. Odpovídající změna k lepšímu v našich životech již probíhá, přichází.

Pak jsme společně prošli premiérou. První veřejně provedenou meditací systému "Cesta zažehnutí světla". Všichni zúčastnění byli prvními, kteří vyzkoušeli jít krátkou počáteční cestičkou, kterou badatel dosud chodil sám a nyní ji předává ku prospěchu všem. K Matce Zemi a Otci celého Univerza. Pro energii a pro světlo Ježíšova Otce. Ukotvili jsme se v něm. Aktivace proběhla úspěšně a podržení této schopnosti již záleží jen na nás, na našem vlastním úsilí. A protože jsme při tom zároveň otevřeli zdroj neustálého doplňování energií Země, v náš prospěch, vždy a všude, tak jsme na závěr setkání tuto prémii pro sebe ještě zafixovali.
Při rozcházení jsme se pak domluvili, že příště pokračujeme prohlubováním celého systému. Opět se máme na co těšit.

26.05.2015, od 16:30
Téma: Síla zvuku, slova, mantramů (a o odpovědnosti člověka)
Místo: U modrého safíru
Věnováno vibrujícím vlastnostem a podstatě energie. Kapička teorie a hlavně praxe. Tedy osobní pokusy se zvukem a energií. Projev ve hmotě.
Protože to budeme zkoušet pomocí citlivého media - vína - upozorňuji řidiče, aby si tentokrát objednají odvoz a neriskovali ztrátu řidičáku. S vodou lze pokus konat také, ale změna kvality není tak výrazně znatelná.

Ověřili jsme si skutečnost, možnost přímého ovlivnění hmoty duchem. Nejjednodušší variantou - proneseným slovem. Vyzkoušeli jsme také obecnější vliv síly vibrací, včetně jemnějších forem, myšlenek. Uvědomili si jejich vliv na časoprostor, ovlivnění budoucnosti slovem. Dopad užívané řeči na každodenní život.
Krátká informace o kdysi úspěšně provedeném magickém útoku na izraelského premiéra Ariela Šarona. Připomenuli jsme si také možnost "povolání zlovolného pána Lomikara, a nejen jeho, ale v lidské historii i mnoha jiných podobných, ...před súdnú stolicu Boží...".

Tato možnost je stále otevřena každému. Pouze ve volbách zvolení páni si ve své naivní nabubřelosti myslí, že jsou ve své činnosti beztrestní. Že nebudou zodpovědní za uzákonění genocidy prováděné na vlastním národě (zákony o očkování, proti léčení, o čipování lidí, o zavedení branné povinnosti pro vojenské aktivity na cizích územích pro úplně cizí zájmy, uzákonění krádeží dětí pro účel výchovy budoucích otroků, ...). Někdy zasahuje "osud" sám (Lux, Gross).
Avšak kdokoliv a kdykoliv smí Boha požádat o spravedlivé vypořádání účtů.

Až si tuto možnost lid této země jednou uvědomí - to bude vítr ve vládě, v parlamentu a v senátu! Nic není tak utajeno, aby to nevyšlo na světlo. Nyní již brzo.
Proti probuzené vůli a hněvu nejvyššího stvořitele nepomůže žádná ochranka, žádný právník, žádný kněz. V takovém případě "být obětí revoluce" je ještě stále ta příjemnější varianta (to byla pouze poskytnuta částečná sleva z konečného účtu).

Doporučuji podívat se také dále do archívu na přednášky z 01.04.2014 a 15.04.2014, jsou tam další podklady a odkazy.

Došlo po uzávěrce: Nic není náhoda, to jen Bůh si přeje být nepoznán.
Dva dny po zveřejnění jsem ve zcela jiných souvislostech, jen tak náhodou, došel ještě k další zajímavé informaci související se zvukem (obecněji kmitáním a vlněním jako jedné z hlavních vlastností a projevů energie - pro jadernou fyziku a také kvantovou fyziku nic nového). Doporučuji podívat se na podkapitolku "NOVÝ POHLED NA ANTIGRAVITACI" a "8.9 TIBETSKÁ AKUSTICKÁ LEVITACE", které jsou k nalezení cca uprostřed stránky http://www.suenee.cz/david-wilcock-filadelfsky-experiment/#pphoto[]/7/. No a celý web http://www.suenee.cz/ je také plný informací a stojí za shlédnutí.

A když již jsme v Tibetu, tak ještě jedna, sice starší informace (z 20.01.2012), ale také zajímavá ... Hudba z nitra Země

05.05.2015
Téma: Mistr Ježíš, aneb fakta proti lžím.
Místo: U modrého safíru
Ježíšovo ukřižování je jedno z klíčových témat křesťanské věrouky, kolem kterého se vlastně točí základ celé "nauky" všech křesťanských dogmatik. Kromě kdysi "křesťany" vyhubených přímých následovníků Ježíše (gnostiků) však žádná ze všech křesťanských sekt ani netuší, o co ve skutečnosti šlo, a co bylo základem a podstatou toho všeho.
Jak to bylo ve skutečnosti a jaké byly principy tohoto "zázraku", a co pak dál následovalo, o tom si povíme v tomto pokračování seriálu.

Napřed jsme stručně zopakovali hlavní informace z předchozí přednášky věnované osobě Ježíše. Poté jsme navázali podrobnějšími informacemi jak o skutečné době události ukřižování, tak i o oficiálních a falešných informacích šířených církvemi. O skutečných rolích všech zúčastněných, o nepochopení a rozbrojích již tehdy, o rodokmenu a sourozencích a jejich významu v celém představení řízeném Bohem.

Také o relativně nedávných materiálních objevech a důkazech. O čem mluví "Turínské plátno" a jaké byly pokusy diskreditovat a falzifikovat tento výzkum. O dalším, následném dění v Jeruzalémě. O dalších skutečných osudech hlavních aktérů. O tom, kdo skutečně stál za procesem s Ježíšem a proč to bylo vše překrouceno. Jaký byl skutečný úkol Ježíše. Kam se potom schoval?

A hlavně o tom, co a jak ve skutečnosti při ukřižování mistra Ježíše proběhlo a o významu toho celého. O tom, co nikdy nemohou pochopit církevní hodnostáři a materialisticky zaměření vědci. Ale co naopak důvěrně a prakticky znají všichni kvalitně vycvičení šamani, neboť i oni touto cestou prošli a dosáhli stejného cíle, stejného adresáta - skutečně stanuli před Otcem.

21.04.2015
Téma: Člověk Ježíš, aneb co a jak skutečně bylo?
Místo: U modrého safíru
O žádné jiné historické postavě nebylo vymyšleno tolik nepravd, přesněji dovedně poskládaných lží, iluzí a polopravd, jako o jedné z nejdůležitějších osob historie, Ježíšovi.

Málo kdo jej dokázal správně následovat, neboť ani apoštolové nedokázali pochopit, co jim to vlastně sdělil.

Je mnoho nepřesných informací nejen o jeho osobě, konání a skutečnostech kolem něj, ale i o smyslu a významu jeho učení. Také jeho skutečné učení bylo později modifikováno pro potřeby mocných, kteří se odvážili svatokrádežnou ruku vztáhnout dokonce i na jeho slova. Zaslepenost vidinou moci vždy vše posvětila.

Občas sice některý z badatelů odhalí některý z pravých drahokamů (informací) vázaných k jeho osobě (tedy pravdivý údaj), avšak oslněn jeho jasem rázem vytvoří další polozkreslenou teorii založenou na jednostranném pohledu. Církev je ani nemusí vyvracet, neboť opět je to střelba mimo a stačí jí pouze zaujmout dnes již tradiční postoj mrtvého brouka. Před cca 150 lety by však takový badatel končil na hranici.

Pro pochopení skutečnosti, stručně a nepřesně popsané v textech, je nutné mít mnoho zcela jiných a odlišných vědomostí, znalostí a hlavně praktických zkušeností. Šamané z hlubokých džunglí s tím pravým Ježíšem komunikují dodnes. Podaří se to také i nám? Podaří se najít ty správné drahokamy mozaiky zvané Ježíš a opět složit jeho celý obraz?

31.03.2015
Téma: Tajné zasvěcovací rituály v historii lidstva
Místo: U modrého safíru
Fenomén smrti je používán v mnoha utajovaných a zasvěcovacích rituálech řady společností. Od Starého Egypta, Keltů a starých Slovanů, až po dnešek. Jak u různých duchovních škol, tak i při šamanském výcviku u přírodních národů. Odhalme tato tajemství, opředená mnoha matoucími a neúplnými informacemi. Co se při tom vlastně děje a k čemu dochází?
A pokud téma časově zvládneme a zbude ještě chvilka, tak na závěr, nepovinně a pouze pro zájemce, můžeme konečně dokončit nácvik Šulcova autogenního tréninku pocitem vidění barvy pomocí techniky řízené relaxace.

V odkazu je stručně zachycena hlavní osnova tohoto velmi rozsáhlého tématu.

10.03.2015
Téma: Vše má pokračování, aneb cesta za hranicí života
Místo: MěK Přerov
Téma věnované otázce „co se s námi děje po smrti“ je natolik rozsáhlé, jak jen mohou být roztříštěné všechny nejrůznější názory na cestu do neznáma. Přesto se prastará sdělení z různých kultur a dob začínají shodovat s těmi nejnovějšími vědeckými bádáními na tomto poli. Pojďme si dát utajované informace dohromady dříve, než je budeme nutně potřebovat. Ať víme, kam a do čeho jdem…
Pakliže bude čas a zájem, podíváme se společně také na nedokončené téma z minulé přednášky – na vidění barvy.

Ani toto pokračování tématu ještě nedokázalo zcela zodpovědět všechny otázky, které se v této souvislosti vynořují. Přestože na toto téma bylo již natočeno velmi mnoho dobře zpracovaných filmů a v současné době vždy ve čtvrtek večer ve 22:00 na ČT2 běží půlhodinový, V. Poltikovičem skvěle a citlivě zpracovaný seriál s názvem "Brána Smrti", tak i tak zůstává mnoho dalších otázek otevřených. Proto i příště budeme pokračovat dalšími souvisejícími informacemi.
Samozřejmě jako dosud doložených osobními zkušenostmi, které jsem již stihl posbírat během této své, a zatím poslední, inkarnace.

17.02.2015
Téma: Nebe Peklo Ráj - aneb jak a kam dál?
Místo: MěK Přerov
Ptáme-li se po smyslu života, nelze začít jinak, než smyslem a obsahem jeho závěrečného účtu. Je to věčná otázka a kvůli ní se v historii mnohokrát zabíjelo a stále ještě zabíjí. Pokusme se hledat odpověď pátráním po zkušenostech v dobách minulých, i současných.
A na závěr si dáme nácvik již posledního pocitu ze Šulcova autogenního tréninku - "vidění barvy". A tím ukončíme nácvik sebezdokonalování podle této, dnes již "staré a klasické", nicméně velmi skvělé evropské školy. A pak si můžeme stanovit, co budeme chtít příště.

I toto téma se ukázalo rozsáhlejší, než je možno zvládnout jen za 2 hodiny přednášky a diskuse. To jen ten, kdo o tom neví nic, je s tímto jedním z největších tajemství lidstva hotov ihned. Proto se v tématu bude pokračovat i dále a nácvik posledního pocitu ze Šulcova autogenního tréninku je odložen na příště.

27.01.2015
Téma: Slovo a DNA - uzdravení nebo utrpení?
Místo: MěK Přerov
Informace o výzkumech v oblasti programování a genových manipulací jak v dávné historii lidstva, tak i dnes. Různé cíle, přístupy a metody východu a západu. Jsou možné genové manipulace bez destrukčních dopadů?
Rozhodně ještě dokončíme Šulcův autogenní trénink. Je to skvělá průprava pro rychlý postup kterýmkoliv jiným výcvikovým systémem. Tedy v závěru přednášky přidáme nácvik, tentokráte "vidění světla". A pak později budeme moci přejít na doplňování energie a pokročilejší metody rozvoje sebe sama.

Toto téma je velmi rozsáhlé. Proto byl učiněn informativní průřez problematikou. Je zbytečné k tomuto sepisovat samostatnou stránku. Hodně informací a hlavně čerstvých, které by mocní nejraději utajili, lze nalézt na internetu. Kdo hledá, najde, zvláště když se do Googla zadá heslo DNA. A když se přidá další vhodné slovíčko, vyfiltrují se již informace úžeji zaměřené. A na odkazech lze nalézt mnoho dalších aktivních odvolávek.
A pro zúčastněné je zde k disposici taháček k dalšímu pokračování v samostatném nácviku Šulcova autogenního tréninku 7. pocitem.Archív dřívějších přednášek - podzim 2014

Pokračování přednáškového cyklu "Vím už, co nevím?" po letních prázdninách.
09.12.2014
Téma: Otázky a odpovědi
Místo: MěK Přerov

Doplnili jsme si informaci o tajemství metody dálkového zjištění průběhu GPZ na nákresu v měřítku. Sami si vyzkoušeli vlastní práci s kyvadlem.

První stupeň nácviku relaxace podle Šulce již máme za sebou. Proto jsme trochu upřesnili téma posthypnotických příkazů a technické detaily při autohypnóze. A pokračování 2o Šulcova autogenního tréninku necháváme příští rok.
Závěrem byla procházka růžovou zahradou - řízená meditace krajinou vlastní duše.

04.11.2014
Téma: Energetické vlastnosti prostoru
Místo: MěK Přerov
Volně navážeme na minulé téma geopatogenních zón dalšími vlastnostmi našeho obytného prostoru, které ovlivňují naše zdraví a náš život. Neboť geopatogenní zóny jsou jen malou částí našeho prostoru.
A na závěr dokončíme nácvik 1o Šulcova autogenního tréninku posledním pocitem.
14.10.2014
Téma: Rakovina a geopatogenní zóny
Místo: MěK Přerov
Rakovina je skvělý obchod. Dá se na ní hodně vydělat. A také ve statistickém žebříčku nejčastějších příčin úmrtí se drží na předních místech. Ale je nutné ji vůbec dostat? Nejsou nějaké možnosti se jí vyhnout? A případně opravdu musí člověk tak trpět? Nejsou jiné cesty ke zdraví?
A na závěr opět budeme pokračovat v nácviku Šulcova autogenního tréninku.
30.09.2014
Téma: Chřipka a imunita
Místo: MěK Přerov
Nejlepší způsob boje s nemocí je prevence. Pokud se stane, že na prevenci je pozdě, pak na počátku je důležitá včasná a přesná diagnóza. Teprve poté může proběhnout jakákoliv léčba. Může být špatná, může být i ještě horší než špatná. A někdy i velmi snadná, když se ví jak. Jak svému tělu nepodrážet nohy, ale naopak je podpořit?


Archív dřívějších přednášek - jaro 2014

Přednáškový cyklus "Vím už, co nevím?"
10.06.2014
Téma: 4. Šulc a třešnička navrch
Místo: MěK Přerov
Dokončíme příjemný nácvik základní sestavy vnímaní pocitů svého těla podle metodiky německého profesora Iohanna Heinricha Schultzeho.
A pak se řízenou meditací ještě více spojíme s léčivou energií matky Země.
A to bude naše poslední setkání před prázdninami.
27.05.2014
Téma: 3. Šulc; Siderické kyvadlo
Místo: MěK Přerov
Budeme pokračovat dalším příjemným nácvikem vnímaní pocitů svého těla.
A pak se ještě opět krátce dotkneme minulého tématu - spánkové režimy mozku.
A nakonec si vyzkoušíme diagnostiku pomocí kyvadla a zda jsme schopni využít tento telegraf k vlastnímu podvědomí. Proto bude dobré si přinést nějaký vlastní, středně těžký přívěšek na řetízku či šnůrce, třeba kamínek. Může být i prstýnek na niti.
13.05.2014
Téma: 2. Šulc, Fáze činnosti mozku
Místo: MěK Přerov
Pokračujeme v příjemném nácviku vnímaní pocitů svého těla.
A ve zbývajícím čase se dotkneme činnosti našeho ústředního počítače - lidského mozku. A jak mu lépe porozumět. A odhalíme také tajemství mikrospánků - varování řidičům a nejen jim.
29.04.2014
Téma: Šulcův autogenní trénink
Místo: MěK Přerov
Tuto techniku vyvinul a ve své praxi s úspěchem zavedl a vyzkoušel psychiatr Johannes Heinrich Schultz (1884 – 1970). Tato technika má širokospektrální positivní účinek i pro zcela zdravé lidi, i když původně vznikla jako podpůrný prostředek pro léčení psychicky nemocných, se snahou o snížení množství podávaných léčiv (tehdy ještě lékaři nahlíželi na léky jako na nutné zlo - na jako dnes na zdroj příjmů). Byla vytvořena pro evropského člověka a je z hlediska věrouky indiferentní.
Je to technika jednoduchá a snadno zvládnutelná každým od 3 do 200 let. Vhodná jako průprava před začátkem jakéhokoliv dalšího specializovaného výcviku kterýchkoliv dovedností (a ten už pak jde také snadno).
15.04.2014
Téma: Síla slova - pokračování
Místo: MěK Přerov
Mantry pro praktické užití. Mantry v různých civilizacích a různé varianty. Nácviky a podmínky účinnosti. Záměr destrukce jazyka. Mezní příklady. Zvuk obecně.
01.04.2014
Téma: Síla slova
Místo: MěK Přerov
Praktický pokus s "mantrováním vína" - vliv zvuku na hmotu.
Zvuk jako forma energie.
18.03.2014
Téma: Vím už, co nevím? - úvodní přednáška cyklu
Místo: MěK Přerov, podrobnosti zde.
První seznámení zájemců s osobou autora a orientace celého přednáškového cyklu.

Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!