Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Zaslechnuto o letním slunovratu 2019

ze spirituální praxe badatele

Zveřejněno: 20.11.2019

Někdy jde člověk do meditace1) s určitým záměrem, má otázku k řešení, na kterou hledá odpověď a podobně. Někdy se ponoří zcela bez myšlenek a jen si užívá tok energie a Boží přítomnost. V tom náhle odněkud přijde myšlenka, zcela konkrétní a přesná a zdánlivě bez jakýchkoliv souvislostí. Nezbývá, než si takovou nečekanou inspiraci uvědomit a čekat, co se z toho "vyklube". Je nutné to brát jako předzvěst: "… buď maximálně pozorný, vysvětlení přijde".2)

Protože před letošním letním slunovratem (2019) jsem strávil několik dní intenzivní meditační prací s několika přáteli, byl jsem energeticky více aktivován než obvykle, moje vibrační úroveň a s tím spojená senzibilita byla na podstatně vyšší úrovni než je tomu jindy a to ještě i několik dní potom. A tak jsem si i nadále užíval toků energie a světla a nechával se jimi prostoupit, nic neočekával. Náhle v celém mozku jako blesk zarezonovalo sdělení ve smyslu:
"Čas se uzavřel - budou se platit úroky i dluhy, …odchází…"
Následuje opět ticho a zmatek v mysli. Otázky se začínají rojit, po nich následuje opět již jen ticho. Nezbývá než stále přemýšlet, co se mi to asi mohlo zdát? Dívat se kolem, sledovat informace a dění z celého světa, když v nejbližším okolí je zdánlivě vše beze změn. Neboť vysvětlení smyslu a významu sdělení nakonec vždy v nějaké formě odněkud přijde.

Náhle přichází informační smršť z celého světa o nečekaných pádech doposud "nedotknutelných" společenských autorit a odhalení jejich "hodnot" a preferencí, ztráta jejich "bezúhonných kreditů". Zpronevěrami a financemi počínaje, pokračuje to politickými a úplatkovými aférami "ochránců práva a morálky" - tedy vývěsních štítů klanově-korporativních mafií (to již dávno není novinka), stále více informací o skutečných činnostech tajných služeb (a jimi řízeném externím výkonném nástroji zvaném "mezinárodní terorizmus" a vždy pracující v prospěch některého jiného státu) a končí u nenápadných či podivných postupných likvidací takovýchto osob či jejich odchod z výsluní někam do skrytu. Celý tento vývoj je nadále prudce urychlován odhalováním napojení této "společenské smetánky" na satanistické kruhy nejvyšší úrovně spojené dokonce i s pedofilií a rituálním zabíjením dětí. Včetně celého jádra jejich propagandy - celého Hollywoodu, který je tímto stínem celý prosáklý. Odhalují se jejich vzájemné vazby a praxe, včetně účasti mnohých církevních otců, informace o zvrácenostech prorůstajících až k nejvyšším církevním kruhům. Pro mnohé je toto odhalení neuvěřitelné (závoj jejich iluzí je příliš silný), pro jiné, kteří pátrají po pravdě pouze důkazové potvrzení již dávno tušených souvislostí.

Závěr:
Neuvěřitelné informace o probíhajícím boji mezi silami "světla" a "temnoty", které občas z některých zdrojů pronikají, jsou skutečností. Není to pouze střet na úrovni lidí ve všech šesti prioritách a energeticko-informačních polích na ně vázaných (tzv. boj egregorů). V bojích o tuto končinu vesmíru probíhá i střet na úrovni mimozemské … což stále ještě spadá do hladin kategorie 3D (4D se započítáním rozměru času), i když probíhající na trochu jiných frekvenčních pásmech (podoblastech), než je nastaveno naše běžné vidění a vnímání. K tomuto boji však dochází i na úrovních mnohonásobně vyšších, ve frekvenčních pásmech oproti našemu posunutých řádově zcela jinam - na úrovních, které podle jejich existenčních principů a projevů vůči nám označujeme podle starodávné terminologie jako tzv. "andělské sféry".

Jinými slovy, že starodávný a zde na planetě dlouhodobě působící darebák zvaný JHVH hrající si na boha konečně dostal na prdel a musí se z této oblasti Universa zdekovat do pryč. A celá jeho egregoriální silová struktura ovládání lidstva implantovaná do značného množství lidí označovaných za elitu, včetně jejich služebníků viditelných i sil utajených se počíná rozpadat a půjde s ním. S tím také souvisí zmatek v jejich řadách, následná ztráta součinnosti, a brzo mezi nimi také dojde i k nelítostnému tzv. "vnitrostranickému boji" s marnou snahou o "přežití".

Avšak jakému přežití, když cele patří ďáblu?

Nějak zapomněli na hlavní princip síly této destrukční entity. Že pro své osobní vědomé odpojení se od skutečného Boha, prapůvodce a zdroje veškerého Universa již nepatří k těm, kteří jsou obdařeni trvalou schopností přímého získávání a zpracování všudypřítomné životní síly, kterou tedy pro možnost prodloužení své stávající existence musí nadále jen krást a tím je urychlována jejich přicházející totální destrukce. Proto tedy vytvořil a rozvinul důmyslný systém neustálého vysávání a kradení životní síly z bytostí na Boha napojených (včetně propagandy = reklamy = PR). Namísto tvořivého rozvoje a spolupráce všech jedinců, evolučně se rozvíjejících v plném souladu s vyššími principy mravními vytvořil systém neustálé spotřeby a destrukčního vysávání všech dosažitelných zdrojů - tzv. "inverzní vesmír", který ve svém výsledku pouze vytváří neodvratný kolaps všeho.
Vytvořil systém násilné moci, závazků a nezrušitelných (a zároveň nevýhodných) smluv a také i lichvy. Vytvořil své kněžstvo, elitu (služebníky Ela3)), systémy vlády a také neustálého vyvolávání konfliktů mezi lidmi na všech úrovních.

Co je však podstatné a to svým upsaným sluhům (elitám, ani entitě GP) zásadně nesděluje je, že vše, co od něj obdrží se musí také jednou vrátit včetně všeho, co je s tím spojeno. Tedy i úroky "vem kde vem" a že za to vše plně ručí celým svým životem a také životem i budoucností svých potomků, které do tohoto systému také vtahují. Dále že cokoliv ke služebníku "přijde" vlastně není jeho a jemu to vůbec nepatří, nýbrž je to pouze a jen "pánovo" a on, služebník, je pouze dočasným správcem a nakonec to vše také "páníčkovi - ďáblu" odevzdá. Že odevzdá vše, včetně speciálního "pánova" finálního benefitu, vlastní duše k finální destrukci (vysátí). Nikdo podepisující takovouto smlouvu nečte poznámky pod čarou "zapsané neviditelným písmem" a tak neví, že při překročení jisté mezní hranice je možnost vymanit se z té následné úplné destrukce nadále již prakticky nemožná. Že toto nevědomé překročení jisté hranice v jeho jednáních je pozdější definitivní pečetí smlouvy a vzdání se šancí i jakýchkoliv pozdějších nadějí někdy se vymanit z vlivu tzv. "pekla". Skutečného pekla, ne jen tohoto "pekla" současné těžké inkarnace zde na Zemi, kterou si zapříčinil svými někdejšími zlými životy.
Peklo, to je cílené definitivní odpojení se od zdrojů Božských sil, jediné poslední kotvy, pomocí které lze z takové pasti ještě uniknout. Jedinec, bytost se stává nebytostí (upírem), který nadále již bude jen a pouze vysáván svým majitelem, jehož částí se stal. Došlo ke stavu samotrávení (sebestravování). Stav bez víry a bez naděje.4)

Takže smysl onoho poselství je, že tvůrce "inverzního vesmíru" v těchto končinách definitivně prohrál svůj "boj" a je na odchodu. Bude tedy ještě honem na poslední chvíli sbírat veškerou možnou energii, především z těch, kdo podléhají přímo jemu či jsou součástí jeho egregorického pole. Na ty ostatní běžné lidi již tolik sil nemá, přestože kopat ještě bude. Proto se jeho egregor rozpadá a "služebníci Ela" počínají být bez ochrany, bez pomoci. Tento jejich nastávající konec zde na planetě Zemi je jen počátek jejich běd bez konce, které budou následovat dále. Neboť jejich duše zde nezůstanou s možností opravy v nové inkarnaci na Zemi. Jejich pán nikdy necestuje bez svého služebnictva - svých "potravinových konzerv".

Z hlediska budoucnosti lidstva pak již započal proces přetavení v lepší budoucnost, vývoj k Člověku. Na kterou stranu se kdo přidá, kdo zůstane a kdo odejde, to záleží jen a pouze na něm a jeho mravní vyspělosti a snaze vydat se svou správnou cestou a snaze se učit. Práce na obnově řádu, nových společností i přírody planety Země bude pro každého poctivého dost.
Poznámky pod čarou:


1) … V Evropských zemích se pro tuto činnost užíval jiný terminus: "…je na modlitbách…".

2) … Proroci to znají, neboť tento typ komunikace s nimi probíhá častěji. Komu se to tak často nestává, tak jej takováto událost může poměrně snadno "vykolejit" i na dost dlouhou dobu.

3) … El … jedno z jeho mnoha jmen, kterým se také kdysi představoval.

4) … Proč jen lidé nečtou ty dětské pohádky pozorněji. Jak řekl Slovenský básník Milan Rúfus: "pohádky nevznikly proto, aby děti usnuly, ale aby se dospělí probudili".


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!