Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Aktuální scéna

nové a nedávné informace z historie i současného dění

Motto:

Náboženství a duchovnost se vždy dotýkala života všech jedinců i společnosti a především také politiky. Pokud se nezpronevěří svému poslání a naplňuje úkoly vyšších principů mravních, pak vždy vede lidstvo vpřed, inspiruje pokrok a loupežníky usídlené v senátech a parlamentech drží pod kontrolou. Ti, kterým byla lidem svěřena důvěra řídit společnost k jejímu rozkvětu pak plní svou hlavní úlohu, za kterou jsou lidem placeni – aktivně naplňovat řád a harmonii.
Proto je také základní povinností každého duchovně konajícího svým způsobem co nejvíce aktivně přispívat k udržení božského řádu, harmonie a naplňování spravedlnosti. Ne tak, jak to provádí současné západní církve (nenápadná druhá ruka klanově-korporativních mafií aktivně vytvářející informační a politické tlaky vůči lidem), nýbrž kontrolou práce politiků a veřejným poukazováním na jejich prohřešky proti vyšším principům mravním.

Běda národům, jejichž duchovní se tomuto úkolu zpronevěřili a vzali spoluúčast na okrádání lidu. Stali se sluhy zlovolných despotů, znásilnili víru ku obrazu svému, vytvořili falešný obraz boha a přivolávají tak na sebe i lid hněv Boží. Jeho trpělivost, zda viníci poznají a napraví své omyly však již dosáhla krajní meze. Otec nebeský má dostatek prostředků všechny ukáznit. Trestáni budou i ti, kteří se zlu nepostavili, neboť i oni takto nesou svůj podíl viny na opuštění cesty spravedlnosti. Proto sem patří i toto okénko - neboť praktická politika a současné církve jsou dvěma stranami téže mince a doposud jsou lidu k uctívání předkládány pouze mince falešné, když ďábel se prohlásil bohem.


Aktuální scéna - příspěvky v roce 2019

15.12.2019

Několik odkazů na historické souhrny
Protože nežijeme ve vzduchoprázdnu, proto tedy i mystik musí sledovat dění na politické scéně a zajímat se o různá fakta, historii a také širší souvislosti. Protože náhoda neexistuje, to jen Bůh si přeje být nepoznán, tak mi na monitoru přistálo několik stránek zajímavých přehledů autora Gustáva Murína, které nyní nabízím. Namátkou jen dva z posledních co ke mně přišly (jinak na svém blogu jich má autor mnohem více):
Faloš západných politikov
Ako funguje Deep State

4.12.2019, doplněno 5.12.2019

Počátek normalizace – 2019
Současná doba jak u nás, tak vlastně po celém světě je velmi vířivá. Nikdo si již ničím není jistý a vše je jinak, než jsme si mysleli. Jediná jistota je naprostá nejistota a kdo si je něčím jistý, zřejmě bude nakonec zklamán.
Pokus o nadhled na příčiny blízkého dění na domácí scéně.

2.12.2019

Ten krvavý netvor, co se nás snaží ovládat, to není bůh, nýbrž ďábel.
Když jsem se před lety začínal zabývat duchovními otázkami a také hledat smysl života, zjistil jsem, že těžko mohu některé informace pochopit, pokud neznám základní filozofii, ze které vyrůstala západní Evropa. Proto jsem pozorně pročetl celou bibli, to nejtlustší ekumenické vydání, kompletní Starý i Nový zákon. Později jsem také zjistil, že o pravověrnosti zdroje lze s úspěchem pochybovat a že základem celé bible jsou vlastně vykradené jiné, mnohem starší texty jiných kultur (a důkazů o tom se ve světě objevuje čím dále víc) a že vše bylo mnoho­krát lživě upraveno, kdy cenzoři se dokonce odvážili měnit i slova samého Ježíše. Takže svatého na té knize vlastně není nic. Pokud tam však něco může být prav­divé, tak snad jedině soupis veškerého vraždění a popisy genocid, kterých se "lidé" dopouštěli. Proto ten, který se opovážil povýšit se až na samého boha jím skutečně být nemůže. Neboť Otec nebeský, o kterém nám přinesl informace učitel Ježíš, ten je jiný a lze s ním komunikovat (bohužel i Ježíše účelově zfalšovali). Avšak nikdy se s ním nelze spojit tím způsobem, jak bylo lidstvu poslední dvě tisíciletí vnucováno. Proto také všechny instituce účelově vytvořené jako nástroje zvůle a moci nad lidmi budou Bohem pohnány k odpovědnosti.

Z bible tečou potoky nevinně prolité krve. Malý přehled vzoru "morálních hodnot" je v souhrnu uveden na stránce "Biblické násilí". Bylo spočítáno, že bůh podle bible zabil přímo 371 186 lidí a přes 2 miliony nechal zabít svými lidmi. (Zveřejněno 03.11.2013)

Na rozdíl od předchozího výzkumníka si jiný dal více práce s počítáním a do­šel k ještě strašnějším údajům týkajících se pouze bible (ne zvěrstev, které se později pod jejím vlivem konaly, ty tam zahrnuty nejsou). Uvedeno na stránce "How many has God killed? Complete list and estimated total (Including Apocryphal killings)" a zveřejněno 17.5.2013. Je tam uveden kompletní ozdro­jovaný biblický výčet v tabulce, s celkovým součtem 2 821 364 podle přímých biblických údajů a s odhadem, že to mohlo být až 25 milionů. To jsou vzory morálky, že?

Je pak možné se divit, že při Americkém holokaustu "bolo zlikvidovaných 95 zo 114 miliónov pôvodných obyvateľov súčasných teritórií USA a Kanady"? Proti těmto údajům pak jen několik milionů Američanů zemřelých hlady během něko­lika let za velké hospodářské krize přímo v USA "to již je jen pakatel".
Tak jen tak uvažuji, je opravdu Amerika náš vzor, a na věčné časy, jak se tu již 30 let tvrdí? A to jsme ještě nezahrnuli cca 200 let válek vyvolaných Spojenými státy až dodnes po celém světě. I tyto údaje byly již zveřejněny a dnes je lze již na internetu nalézt, stačí hledat. Není již čas přetavit svou kulturu a vydat se novým směrem? Po Slovansku, vzít své dědky a vydat se všichni hledat dětem budoucnost? Ve svých srdcích?

7.12.2019 … doplněk

Přestože jsem se chtěl vyhnout hledání a neuvedl zdroje, avšak uplynulo jen 5 dní a náhle jsem byl na síti zavalen odkazy. Kdo rozumí řeči životních okolností ví, že z vyšších informačních struktur takto přichází příkaz, že je nutné se tím zabývat. Proto doplňuji následující seznam zdrojů – historický soupis agresí.

Kdo ví a umí přemýšlet zjistí, kde je sídlo ďábla. Avšak je to skutečně tak? Je skutečně tam, anebo je to jen další falešná adresa k odpoutání pozornosti, jedno z dílčích hnízd soustředěných nástrojů, paží ďábla - a srdce tmy je uloženo někde jinde?

2.12.2019

Střet civilizací trochu jinak aneb Židé ve stínu muslimů
Poprvé zveřejněno autorem 17.11.2011
Nelze pochopit jednání a mentalitu ani člověka ani národa, pokud nám zůstane skryta jeho základní životní folosofie ukotvená v jejich náboženství. Je to jejich nejvyšší osobní priorita předurčující i veškeré způsoby jednání. Velmi zajímavá analýza a porovnání, i když tato pravda se bude leckomu zdát "nekorektní". Jenže korektnost je u lhářů, pravda pak je u Boha - my jsme povinni ji hledat.
Bude dobré se seznámit i s dalšími články autora, tam odkazovanými, třeba.

2.12.2019

Dánský psycholog, který se zabýval péčí o mladé zločince, navštívil Prahu
Podrobně v "ROZHOVOR: Záchrana Evropy přijde od vás", zveřejněném 13.11.2019
Psycholog Nicolai Sennels na základě svých praktických zkušeností sepsal knihu "Svatý hněv: Mezi muslimskými zločinci", která zatím česky nevyšla. V ní podrobně analyzuje pozadí a příčiny chování muslimů a jejich mentalitu. Podle toho co zjistil by tato kniha měla být pro "osvícené" Evropany povinnou četbou.
Sdělení autora knihy pro nás:
Dívám-li se do své vlastní křišťálové koule, myslím si, že záchrana Evropy tento­krát nepřijde primárně od nás, ale od vás. Zní to hodně dramaticky, ale jako vše ostatní je to hlavně psychologie. Podívám-li se na demografické složení obyvatel­stva, je mi to jasné: střet mezi otevřenějším a černobílým myšlením je teprve na samém začátku.

Na formování psychiky každého člověka a budoucí model jeho jednání má vliv (seřazeno podle síly vlivu): vyspělost jeho duše, dědičnost uložená v gene­tické paměti a prostředí ... komunita (rodina a širší společnost a její kultura, výchova a vzdělání), a především dominující náboženská dogmatika (největší vliv, ovlivňuje všechny ostatní faktory). K tomu navíc přistupuje, či spíše celým tím souhrnem se vytváří jeho vlastní celková schopnost či neschopnost se dále sám samostatně vyvíjet a rozvíjet svůj vlastní potenciál. To nemá žádnou sou­vislost s úrovní dosaženého vzdělání (to je možno z hlediska plnění Božího záměru přirovnat spíše k "výcviku opice"). Neboť blbec nikdy nepochybuje o své moudrosti a vševědoucnosti a před touto skutečností nechrání ani akademické tituly (a obzvláště pak u blbce účelově trénovaného). A do tohoto pak ještě vstoupí "Dunning-Krugerův efekt", stav psychiky, kdy myšlení člověka je zatemňováno absolutní vírou ve správnost jeho názorů.

Podrobněji v článku "Mentální mor: vlastní neobjektivita", též na Wikipedii.

Proto význam díla odkazovaného autora spočívá v tom, že si povšimnul statistické korelace psychických charakteristik do Evropy naverbovaných nájezd­níků a souvztažnost těchto jejich specifik s jejich původním prostředím, odkud přichází. Toto znát bude velmi důležité pro pořádkové silové struktury celé Evropy. Zatím jsou informačně přikrýváni sluníčkovou demagogií neziskovek.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!