Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Seznam událostí již proběhnuvších

(r. 2019 a 2018)

Každý den je vhodné pohlédnout do zrcadla času na to, co jsme udělali dobře a co ne. Třeba lze ještě něco napravit.


Poslední aktualizace: 21.3.2020

Plán a jeho plnění

První úkoly byly splněny:

• Nejbližší úkol je zprovoznit tento web.

• Poslední celý víkend v listopadu provést kompletní školení techniky v Praze.

Úkoly dlouhodobější

• Tento web naplnit stránkami (informacemi) k tématům, ve kterých jsem získal vědomosti a kde je mezi lidmi stále mnoho nejasností a zmatků, neboť to tak někomu hodně vyhovuje. Tedy vykonávat internetovou osvětu o jevech pomezních.

• Podle sil odpovídat volnou formou na otázky čtenářů v sekci Rozpravy.

• Dokončit knihu "Cesta zažehnutí světla" a postupně jak budou kapitoly dokončovány je uveřejnit v sekci Rukopis.

• Pokud bude možné, připravit i audio soubory - uvedení do technik Šulcova autogenního tréninku.

Tyto cíle jsou postupně naplňovány a zůstávají i nadále v platnosti. Hlavní úkol, který si vyžádal prioritu je pojednání o energii - serie příspěvků je v sekci "Rozpravy". Toto téma je náročné na kompletaci zdrojů a zatím odsouvá do pozadí jak úpravy rukopisu knihy "Cesta zažehnutí světla" (což může ještě chvilku počkat), tak i práci na audio souborech Šulcova autogenního tréninku. K těmto se však hodlám vrátit co nejdříve, co jen to bude možné.
Zdržení v práci představuje potřeba neustálého sledování dění kolem virové epidemie.

Bylo v roce 2019

Cesta zažehnutí světla
Praha 22.-24.11.2019
Intenzivní uvedení do praxe použití nových technik pro malou skupinu zájemců.
Astrovíkend Olomouc 12.-13.10.2019
Pro zájemce byl připraven a proveden meditační ponor "Cesta růžovou zahradou"
Slunovratová informace
Zveřejněno v listopadu 2019
Jakmile se člověk ponoří dostatečně hluboko ke svému já, občas něco zaslechne, s čím si hned neví rady. Teprve běh dalších událostí mu ozřejmí, čeho se to týká, o prekognici (předpověď) čeho se jedná.
Podrobněji na samostatné stránce.
Cesta zažehnutí světla
Praha 14.-16.6.2019
Intenzivní uvedení do praxe použití nových technik pro malou skupinu zájemců.
Cesta zažehnutí světla
Praha 22.-24.2.2019
Intenzivní uvedení do praxe použití nových technik malé skupiny zájemců.
Ověření metodiky výuky celého tématu ve zkrácené verzi. Další upevnění získaných dovedností je již pouze na pravidelných trénincích adepta.

V roce 2018

AT – mezi břehy…
odborná konference o autogenním tréninku J. H. Schultze.
Proběhla 19.10.2018 v Praze, byla věnovaná možnostem využití autogenního tréninku v nejrůznějších profesních oblastech i mimo její vlastní původní sféru vzniku (léčbu nemocných v psychiatrii). Technika autogenního tréninku je široce použitelná právě pro schopnost zvýšení odolnosti proti stresům, ale i lepšímu soustředění při jakékoliv činnosti.
Skvělý základ pro nácvik jakýchkoliv jiných meditačních technik podle kterékoliv výcvikové duchovní školy.
Událost velikonoc 2018
Zveřejněno v listopadu 2019
Pohyblivé velikonoce v roce 2018 připadly již na počátek dubna (2.4.2018), hned třetí den po úplňku po dni jarní rovnodennosti a ještě stále hodně blízko tomuto důležitému bodu ekliptiky. Protože již nějakou dobu jsem při cvičeních neotvíral portál pro odchod duší, které propásly svůj okamžik a stále zde bloudí, a vědom si mimořádné síly právě tohoto času, provedl jsem jeho otevření. Vyzývám všechny duše připravené k odchodu k Otci nebeskému. Protože cítím velký zástup připravených bytostí, nechávám průchod otevřený co nejdéle a nějak podvědomě registruji - staří, mladí, muži, ženy, i děti, různé národnosti a také okamžiky jejich smrti, tedy příčiny a způsoby jejich skonu.
Náhle zazní "… džihádisté NE!"
a portál je z druhé strany rázně uzamčen.
Celé najdeš na samostatné stránce.

Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!