Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Epidemie koronaviru 2020

Jaké poučení nám přináší?

Zveřejněno: 27.3.2020
Doplněno po uzávěrce: 29.3.2020

V okamžiku prvních zpráv přicházejících z Číny jsem byl zahlcen jinou prací a problému jsem tedy nevěnoval prakticky žádnou pozornost, až na myšlenku, že se to možná začne více šířit, že pouze v Číně to nezůstane. A držel Číňanům palce, aby ce­lou situaci zvládli, včetně problémů v Hongkongu (další válečná rozbuška proti světu – barevná revoluce exportovaná americkou špínou). Teprve až začaly přicházet další podrobnější informace a celé se to již počalo šířit světem, zpozorněl jsem trochu více, přerušil práci na seriálu informací o energetice bytostí a opět začal více sledovat aktu­ální dění. Tím opět došlo k mému napojení se na odpovídající vrstvu vyššího informač­ního pole nad planetou a povšimnutí si změn v něm – pouze několik krátkých záblesků (ne tedy vše).

Hlavní myšlenky, které mi tehdy „intuitivně naskočily“ byly v podstatě tyto:
• svět se nyní rázem změnil a již nikdy nebude stejný jako dřív;
• prudce se mění uspořádání všeho;
• uvidíme rozpad EU v přímém přenosu;
• naši lidé počnou přehodnocovat „své“ dosud jim vnucované „cizí hodnoty“, více se semknou a počnou obracet k národu–rodu–rodině a také se chránit – dojde k procitání vědomí;
• co tato událost má umožnit a od čeho má odpoutat pozornost, aby to mohlo proběhnout ve skrytu na pozadí?

A tak jsem dále sledoval, jak se informace propojují a události postupně rozkrývají.

Rozhodně to nejsou všechny informace a plně vyčerpávající pro všechny možné otázky s tím se nabízející. Pouze jakási prvotní světélka k nasměrování pohledu – čeho si více všímat. Další informace postupně přichází ze všech stran a pro orientaci doporučuji sledovat jak alternativu na internetu, tak i oficiální kanály (u těch je důle­žité si všímat především i to, o čem nemluví a čemu se vyhýbají a kde mlží). Ale ani alternativa nemusí mít vždy a ve všem plnou pravdu. Neboť vždy záleží na úhlu pohle­du zdroje, který vše zkresluje podle svých záměrů. A řada alternativních serverů je ovládána vyššími skrytými loutkovodiči, kteří z povzdálí řídí i tzv. mainstream.
Jenže „…na každém šprochu pravdy trochu…“ – a umění „číst mezi řádky“ bylo v tom­to národě velmi rozvinuté – je nutné se k němu vrátit. Všechna sdělení jsou vždycky mixáž pravd, polopravd a vyložených lží a je potřebné vše křížově prověřovat a i srd­ce/intuici do toho zapnout.

Pozn. 1.:
Pro lepší pochopení psychologického principu a i snadno odhalitelného postupu ovládání veškerého lidstva pomocí propagandy (1)) prostřednictvím „mainstream medií“ – doporučuji seznámit se s těmito principy pomocí videa „Je hrozba koronaviru reálná? Nebo je to podvod? Info o viru a manipulaci veřejným míněním“ z 22.3.2020, cca 25 minut, CZ titulky.
Velmi dobrý analytický náhled na celou problematiku současné pandemie právě z psychologického hlediska. Celý text, se zachováním jeho smyslu, překlopený do prózy jsem uložil ke stažení a pohodlnému čtení u sebe na http://badatel-mysteria.cz/texty/o-koronaviru-a-manipulaci-verejnym-minenim.pdf (psaný text určený ke čtení vyžaduje trochu jinou stylizaci, než přímá řeč).

Pozn. 2.:
Než budeme pokračovat dále, je dobré se také podívat na některá jiná velmi dobrá zhodnocení, která v mainstreamu rozhodně nenajdeme. Celou situaci dokresluje např. článek Pravda a lež o koronaviru – hledáme odpovědi, kde je formulována řada velmi důležitých otázek včetně odpovědí, což vrhá na celou událost a související dění zcela jiný souhrný pohled a posouvá naše poznání opět o kousek dále.
Velmi solidní přehled celé problematiky z hlediska širšího kontextu pak dává další čerstvý informační příspěvek Jak přelstít Koronavirus (COVID19). Je sice poněkud delší, ale jednotlivá témata jsou zpracována ve formě kapitol, což umožňuje dobrý přehled a není nutné číst vše na „jeden zátah“. Poměr­ně hojně ozdrojováno odkazy na podrobnější informace.
Obě stránky si lze na konci stáhnout v .pdf podobě do svého archívu.

Pozn. 3.:
Přestože se farmaceutické mafie tváří jako budoucí spasitelé a „informují o svém nemalém a finančně značně náročném úsilí nalézt lék …“ (přestože jej určitě již dávno mají ve skladech připravený a vyvinutý zároveň s virem – jenže z hlediska marketinku ještě nenastal vhodný okamžik vstupu na trh), tak zatím se objevuje ze všech stran čím dále více informací o značném množství jiných velmi účinných léků. Ty jsou dlouhá léta známy, otesto­vané (tedy bez vedlejších nežádoucích účinků) a k dispozici a jsou dosud úspěšně užívány pro léčbu zcela jiných nemocí. A někoho napadlo je vy­zkoušet s otázkou, „zda by mohly pomoci“ a přímo v praxi se pak ukázala jejich vysoká účinnost i pro tento jiný případ. Tyto informace přicházejí jak z Číny, tak i Rusko má zase svůj preparát, na Kubě také vytáhli své trumfy ze šuplíku …, je toho mnohem více. A Rusko dává již několik dalších žhavých novinek k testování. Díky internetovému prostředí se dnes tyto informace šíří po světě bleskem, tak snad těmto objevitelům staronových léků tento­krát nehrozí ona velmi oblíbená sebevražda uklouznutím ve vaně s oprátkou na krku a výstřelem do hlavy současně, jak se to jinak občas často stává. Takže opět z tohoto kšeftu asi farmaceutické mafie mnoho mít nebudou.
Podrobnosti ať si každý dohledá již sám.
Došlo před uzávěrkou: Ani jsem toto celé nestačil překontrolovat a již ke mně přišel další vzkaz (... náhody neexistují, Bůh si jen přeje být nepoznán) s tématem Po celém světě byla provedena řada studií na možné léky proti koronaviru, často s úspěšnými výsledky. Proč ne u nás? … článek mnoha odkazy dobře ozdrojovaný. A hned první diskusní příspěvek tam navíc přidá­vá ještě upozornění, že celý problém je poměrně snadno a dobře řešitelný také pomocí řady duchovních technik ... PODPORA ODOLNOSTI A IMUNITY (Pomůcka ke zvládání zátěží denního života v současné době), kde je hned uvedeno i několik dalších doplňkových způsobů. Jsou účinné především jako prevence a i z počátku pro posílení své celkové odolnosti, jakož i při samé případné léčbě. Bude také uvedeno v závěru.
K aktivací imunity doporučuji také shlédnout starší příspěvek z roku 2014, sepsaný v návaznosti ke chřipkám, jinak však platný obecně.


Ve všech událostech mají své zapojení jak „temné síly“ (jak je kdysi pojmenoval J. V. Džugašvili, dnes se jim říká jinak), tak ale i síly „světla“, ať si pod tím představí každý co chce. Hry se zúčastňují jak „ještě dosavadní hráči moci jsoucí již v likvidaci samým Bohem“, tak i jiní veřejně prosazující jejich zájmy ve světové politice, ekono­mice … (jejich veřejná vývěska), ale i všichni lidé a jejich vědomí a hlavně stav jejich podvědomí počínající stále více rezonovat se změnami probíhajícími na úrovni infor­mačního pole planety (někdy nazývaného noosféra, což však není zcela přesně). Abychom to neměli tak jednoduché, své zájmy má i planeta Země i jiné bytosti a civilizace s námi tento prostor stále sdílející a o nichž veřejnost zatím nemá tušení, pod nohama se nám tu občas pletou i někteří ufouni a ke střetům dochází i na astrál­ních úrovních (vyšších dimenzích). Takže vytvořit jediný komplexní obrázek pravdy, který vyhoví všem těmto často protichůdným úhlům pohledu je v podstatě nemožné. Bylo by to velmi mnoho článků a značně protichůdných a všechny by měly nárok být označeny za pravdu. Neboť jak praví jeden starý aforismus: „pravda je děvka – může ji mít každý“ … a je to tak. Opravdu záleží na úhlu pohledu a účelovém překroucení informací (na tom zase staví svou profesi právníci a advokáti). Proto jediným měřít­kem budiž vždy otázka:
… jak to celé je v souladu s vůlí a záměrem Otce nebeského – jediného prapůvodního stvořitele božského řádu a harmonie, tvůrce všech vesmírů a Zdroje veškerenstva?

Velice zajímavé pro všechny je sdělení, které se asi tak na svátek Josefů objevilo na facebooku a začalo se šířit internetem. Cituji jej zde pro zamyšlení každého, neboť naprosto přesně vystihuje vše, čeho jsme se všichni dopustili jak proti sobě, tak lidem blízkým i vzdáleným, i Zemi, i Zdroji veškerého života. Co s tím kdo udělá je již na něm každém jediném. Budiž chvála tomu, kdo toto poselství sepsal.

Lidstvo dostalo přesně takovou chorobu, jakou potřebovalo.

• Přestali jsme si vážit zdraví a proto jsme dostali takovou chorobu, aby jsme si uvědomili, že na něm záleží úplně nejvíc.

• Přestali jsme si vážit přírodu a proto jsme dostali takovou chorobu, aby pobyt v ní byl pro nás tak vzácný.

• Přestali jsme umět fungovat v rodinách a proto nás tato choroba zavřela do našich domovů, abychom se opět naučili fungovat jako rodina.

• Přestali jsme si vážit starých a nemocných a proto jsme dostali tuto chorobu, aby jsme si připomenuli, jak jsou zranitelní.

• Přestali jsme si vážit všech kteří umí léčit a proto jsme dostali tuto chorobu, aby jme zjistili, jak jsou nepostradatelní.

• Přestali jsme mít úctu vůči učitelům a proto nám tato choroba zavřela školy, aby si to rodiče mohli sami vyskoušet.

• Mysleli jsme si, že můžeme koupit všechno, byť kdekoliv a s kýmkoliv chceme a proto jsme dostali takovouto chorobu, aby jsme si uvědomili, že to všechno není samozřejmost.

• Mamon nás svázal a volný čas jsme trávili v nákupních centrech a proto nám je tato choroba zavřela, aby jsme pochopili, že štěstí nelze koupit.

• Zaměřovali jsme mnoho pozornosti na náš vzhled a výzor a porovnávali se a proto nám tato choroba zakryla tváře, aby jsme pochopili, že v tom netkví naše krása.

• Mysleli jsme si, že jsme pány na této Zemi a proto jsme dostali tuto chorobu, aby nás něco miniaturní, co není ani vidět, dokázalo zkrotit a dát nám za vyučenou a přimělo k pokoře.

• Tato choroba nám hodně bere, ale zároveň nám dává možnost se toho tak velmi mnoho naučit a pochopit, co je v živote nejdůležitější.

Dostali jsme chorobu ušitou na míru – lidstvo ji asi opravdu potřebuje.


A nyní již jen přehled některých významnějších odkazů a zdrojů, které jsem zachytil v poslední době. Některá sdělení mají i víceúrovňové informace a zda je kdo dokáže zachytit a rozluštit, to již záleží na osobních znalostech a zkušenostech každého čtenáře. Názor si však musí udělat každý sám, svůj.

Uspořádáno chronologicky tak, jak se to objevovalo a odkazy nastaveny tak, aby po kliknutí se otevřely vždy v nové záložce.


Na počátek je dobré si učinit kratší přehledný historický exkurs pro všechny, kteří nechtějí být opatrní, abychom si uvědomili, jak vypadá a působí skutečná pandemie.
8.3.2020 Pandemie v dějinách nelítostně kosily


1.3.2020 Šok! Tušené se stává realitou: Na americké ambasádě ve Wu-chanu byly po její evakuaci nalezeny zakopané boxy s biologicky nebezpečnými materiály. Ty teď zkoumají vojenští biologové. Bezpečnostní síly ČLR zakázaly další diplomatické mise USA v krajině! Důležité informace, odkud ve skutečnosti virus pochází, kde se uvádí, co našli Číňané ve Wu-chanu v opuštěných prostorách po Američanech. Bohatě ozdro­jováno dalšími odkazy.
13.3.2020 Za koronavirus mohou Američané, naznačuje Čína. Propukl již na podzim
21.3.2020 Čína v důsledku viru zostřila svůj pohled


15.3.2020 Pěkný souhrn doporučení k hygienické očistě a návod, co a jak provádět je zveřejněn například v článku Takovou komplexní informaci o prevenci ještě nikdo nezveřejnil


16.3.2020 Benjamin Fulford přinesl ve svém příspěvku Týdenní komentář Benjamina Fulforda – mluvčího Společnosti Bílého draka informace o dění (boji) v „podzemí“ a také o dění v zákulisí u současných „elit“. Sdělení Benjamina Fulforda bývají pro běžného člověka tak neuvěřitelná, že nezbývá než sledovat, co a jak dopadne.

Pozn. 4.:
Co je však více než zřejmé, že svět je v režimu převratných změn a příchodu nového uspořádání světa, které zřejmě mnoho lidí s démonickou psychikou nerozdýchá. Aby to vše mohlo proběhnout co nejklidněji, je nutné udržet klid vynucený koronavirem, aby se dosud vládnoucím a tancujícím démonickým silám nepodařilo zkoncentrovat jejich poslední síly a na poslední chvíli z nás všech učinit svému pánu další kolosální oběť a rozpoutat další krveprolévání. Abychom nemohli být ve formě snadno ovladatelného davu zneužiti k akcím proti nám samotným. I proto se musíme sami zastavit a znovu odhalit odpověď na věčnou otázku, jaký je vlastně smysl života. Udělat si pořádek především každý sám v sobě. A jaké bude to budoucí uspořádání – to záleží na každém z nás, na míře osobní mravní vyspělosti.


Jiří Lexa využil svých možností k nahlédnutí do kvantového pole (někdo mluví o ákaši nebo noosféře), aby zjistil vyšší záměr současného dění. Informace je pro naše země příznivá a každý u nás by měl tohoto oddechového času plně využít.
16.3.2020 Co se dnes ve skutečnosti děje? V tomto videu najdete odpověď a nejen to., délka cca 6,5 minut.


Rozebrat celkovou situaci veškerého dění ve světě a z nadhledu globální politiky a řízení procesů a správně zodpovědět široké spektrum otázek je schopen jedině
20.3.2020 Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 16.03.2020 Titulky CZ
Prvních cca 30 minut se zabývá tím, proč vznikla celá epidemie a co se pomocí ní vlastně po celém světě širokospektrálně řeší.

Pozn. 5.:
Můj názor je, že přestože se zatím jedná o virus „slabší“, tak to ještě neznamená, že jisté síly v USA nemají ve svých tamních laboratořích připra­veny i silnější koktejly. Avšak zatím byly někým jiným celkem úspěšně bloko­vány a možná i došlo k výměně šarží nachystaných k užití. Z posledních dní dokonce jisté náznaky sdělují, že ohnisek nákazy se ve světě objevilo více a viry se od sebe také trochu liší.
Došlo před uzávěrkou: ve včera zveřejněném dlouhém, odborném a velmi dobře zpracovaném pojednání v příspěvku Časostroje (zbytek je pak jiná diskuse) je možné si přečíst o faktech souvisejících s původem této nákazy.

Pozn. 6.:
V této souvislosti je nutné si uvědomit jeden další fakt, že různá pracoviště po světě, vždy velmi úzce napojená na americký genetický výzkum (spolu­pracující či i často dotované), v relativně nedávné době prováděly intenzivní sběr vzorků (genetického materiálu) podle národností. Což se znalostí kom­pletního genomu člověka umožňuje přesně definovat odlišnosti jednotlivých ras a následně nasměrovat jakýkoliv vir tak, aby se připojoval vždy a pouze k cílovému etniku. Proti těmto rafinovaně cíleným formám genocidy národů rozprostřených takto na celý svět veškerá činnost jednotek SS v Osvětimi je jen drobnou dětskou kratochvílí. Tento americký výzkum má své různé testovací laboratoře utajeně rozmístěné po celém světě a veřejnost se samozřejmě nikdy nic nedozví o tom, co se v nich ve skutečnosti zkoumá. Pouze čas od času v jejich okolí občas propukají záhadná a nevysvětlitelná onemocnění - o tom se však v mainstreamu nikdo nic moc nedozví (Ukrajina, Gruzie, Čína, …?).

Pozn. 7.:
Nicméně vedlejším efektem je například i stopka nájezdu amerických ozbro­jených sil do výchozích pozic k připravované horké válce v Evropě a masko­vaných jako „zcela běžné vojenské cvičení“ a dojde k jejich stažení zpět do USA, aby byly po ruce v případě možné eskalace tamních vnitřních událostí potenciálně směřujících až k občanské válce.
Než jsem to stihl dopsat, někteří se již stahují.


18.3.2020 Vědci se přou o to, zda mutace uvnitř koronaviru vznikly uměle v laboratoři, nebo ne, délka cca 5,5 minuty. Zásadní informace o původu viru. Bioložka Soňa Peková vysvětluje, kde a jaké důkazy nese virus o svém laboratorním původu.


21.3.2020 Návrhy opatření na podporu občanů za doby katastrofálního selhání režimu bude projednávat Sněmovna v úterý. Babiš se strachuje hlavně o banky a exekutory a jejich Bruselem posvěcené nároky, ale SPD nabízí zajímavý balíček opravdových řešení. Výtečná analýza celé situace s mnoha odkazy na velmi kvalitní informace, i s delší diskusí pod článkem.


21.3.2020 Jak se dělá pandemie, aneb německý lékař, který působil v nejvyšších patrech globální politiky, odhaluje, jak lze s pomocí jednoduchého triku vyvolat celosvětovou paniku.
Odhalení, jak farmaceutické mafie způsobily změnu v pravidlech vyhodnocování „epidemií“, aby snadno a bez solidních důkazů (tedy mimo pravdu) mohly z reklam­ních potřeb kdykoliv jakoukoliv banalitku prohlásit za pandemii a donutit lidstvo na­kupovat jejich předražené jedy.
Změna před uzávěrkou:
Již včera večer se však celý článek ze server časopisu Šifra ztratil (naši internetoví cenzoři jsou někdy opravdu rychlí – ach ten právdoláskový dohled nad tím, co je povoleno si myslet), proto se pod uvedeným odkazem již objeví něco zcela jiného. Proto doporučuji jít ihned na jeho kopii, která je však již uložena zatím mimo jejich dosah. Anebo si text stáhnout z mého archívu.
Další na Šifře odkazovaný článek „Virus který změní svět“ již také není k dispozici.2) Jedině v tištěné verzi na novinových stáncích, pokud jsou ještě někde k sehnání.
K témuž tématu falešných „pandemií“ je na tomtéž serveru Šifry ještě jeden článek z 13.3.2020 Odkud virus fouká?


23.3.2020 MaP 337 Evropa - jaro 2020.Vše běží, jak předpověděla zpráva ředitele protiteroristické divize USA!, délka 15 minut. Informace, jak jsou v současnosti nové viry do Evropy naváženy – válka ISILovců proti Evropě pokračuje dále na 5. prioritě, o to se starají migranti (stále ještě externí jednotky amerických tajných služeb jako byl i celý ISIL vytvořený starou stínovou vládou, jež je nyní v likvidaci).


23.3.2020 MaP 339 Česká média a vláda zase zatajují nové vědecké studie. Vše je podle nich jinak, než se říká!, délka cca 8,5 minuty.
Varování v podstatě o tom, že může přijít i nová zmutovaná a mnohem silnější verze viru. Že ten, který se nyní šíří po Evropě a Spojených státech se jeví jako jiná varianta zaměřená na jinou část obyvatel, než byl ten původní v Číně. V druhé půlce pak je podrobnější informace o tak silném selhání veškeré byrokracie vedení EU a politiků, že to celé slouží jako příklad jedné poučky z DVTR – co jednomu se zdá být omyl, pro jiného mohlo být cílem.


23.3.2020 MaP 340 Armáda USA je od 20.března v tajné bojové pohotovosti! Připravuje se k převzetí veškeré moci!, délka cca 35 minut.
Od počátku února je armáda USA v mimořádné pohotovosti a jednotky jsou intenzivně stahovány zpět domů v souvislosti s koronavirem a možnostmi nepokojů. Probíhá příprava na plné převzetí veškeré výkonné moci armádou. Tomuto tématu je věnová­no prvních cca 16 minut.
Dále se pak autor zabývá spíše situací u nás a dalšími návaznostmi.
Tento autor sice dobře sleduje, co se kde děje a umí fakta předat dál a za to mu budiž dík. Avšak nic více, analytiku situace již není schopen udělat, neboť věci důležité jsou mimo jeho zájem a pojmový aparát a proto do problému hlouběji nevidí. Proto dopo­ručuji studovat materiály související s globální politikou, Koncepcí společné bezpeč­nosti (KOB) a všeobecnými pravidly řízení (DVTR) na http://leva-net.webnode.cz/


Přišlo před uzávěrkou:
hammer 26.3.2020 k tomuto výše uvedenému tématu přispěl dalšími podrobnosti a odkazy ve svém příspěvku Veľká noc ako predel. Doporučuji nahlédnout i na další příspěvky v tom vlákně.


Co my každý s tím můžeme udělat


21.3.2020 Miroslav Zelenka Vize 2020, délka cca 18 minut.
Velmi důležité je především sdělení na počátku, že posavadní utajená špička pozadí veškerého dění (GP) se vzdává dalších snah o vládu a moc nad světem. Zbytek posel­ství pak je o tom, jak jsme my, obyčejní lidé schopni zajistit udržení dalšího chodu celé „civilizace“ bez těchto povýšených „elit“.
Způsob – správným způsobem přeprogramovat pozemskou noosféru lidstva.
Návod který dává je určen pro lidi znalé těchto technik a postupů, kteří vědí, jak se toto dělá. Ne každý této problematice však dobře rozumí a tak jen hloupě polemizuje z pozice svých neúplných vědomostí a v tomto směru silně omezených (http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-106/#comment-298338).

Pozn. 8.:
… problémem však ještě zůstává, že všichni veřejně známí aktivní služebníč­ci GP (jejich veřejné vývěsní štíty) ještě ani netuší, že byli svým páníčkem z pozadí obětováni/hozeni přes palubu … většinou o existenci těchto svých „nadřízených“ nemají ani nejmenšího tušení. Proto změna nebude bez turbu­lencí jak v mysli i chování lidí, tak ani v politice a celkovém dění.

Pozn. 9.:
Protože se již déle zabývám vztahy mezi nebem a zemí vím, že kromě tzv. šesti priorit zobecněných prostředků řízení/agrese jest ještě jeden stupeň další – 0. priorita (Vyšší princip / Boží záměr). Právě o tom kolega Miroslav Zelenka ve svém poselství informuje, byť svými vlastními slovy a naznačuje, co je potřebné učinit. Bohužel nikdo to neslyší a nechce slyšet, málo kdo tomu plně rozumí. Tato informace je totiž zcela nová a narušuje komfort stávajícího prizmatu „jednoduché pravdy“ při vnímání světa a rozbíjí pocit, že všemu již přece dobře rozumíme. Stává se tak příčinou vzniku vnitřního virtuálního strachu z poznání nového neznáma, a budí vnitřní psychickou agresi zaměřenou proti nové myšlence i jejímu nositeli – poslu přinášejícího k danému problému nové informace.
Pokud známe nastavení 0. priority a jsme s ní v souladu, tehdy synergický účinek je značný. Pokud konáme proti toku této kvality, úspěch nečekejme. Přitom s touto energeticko-informační hladinou lze komunikovat a také par­ticipovat na jejím utváření. Je však nutno mít na paměti, že tato vazba je oboustranná a nedodržení jistých pravidel „nebesa“ přísně trestají.

Pozn. 10.:
Protože tento směr uvažování je pro mnohé lidi zcela nový (i pro věřící) a převrací veškerý dosud implementovaný (naučený, zabudovaný) názorový model na fungování veškeré reality, je nutné si uvědomit existenci a půso­bení psychického bloku, který si každý v sobě v různé míře neseme. Jedná se o tzv. „Dunning-Krugerův efekt“ – stav psychiky, kdy myšlení člověka je zatemňováno absolutní vírou ve správnost jeho názorů a zároveň všechny jeho myšlenky „uzamyká v kruhu“ jemu známých pojmů. Zajišťuje tak abso­lutní nemožnost jakéhokoliv všímání si, poznávání, intuice i myšlení a uvažo­vání o čemkoliv jiném, co nespadá do okruhu jeho pojmů. Podrobněji uvede­no v článku Mentální mor: vlastní neobjektivita. Lze krátce vyjádřit rče­ním: „blbec nikdy nepochybuje o své moudrosti, vševědoucnosti a neomylnosti“.
Ve svém principu se jedná o postoj získaný, především vlivem úzce speciali­zovaného školství, které bývalou šíři a všestrannost vzdělávání a výchovu ke kritickému myšlení zúžilo na pouhý „výcvik jednoúčelových součástek pro systém“. Nechrání před ním ani výše vzdělání … opět pouze úzké zaměření, specializace (zvláště podle amerického modelu školství). Před vznikem toho­to zablokování psychiky pomáhá chránit pouze širší rozhled, větší počet zá­jmů a rozdílných specializací, udržování všestranných sociálních kontaktů a podobně.

Nicméně je nutné brát život trochu s humorem a uvědomit si, že i když klasik kdysi řekl, že „… ze všech konfliktů na světě nejhorší je srážka s blbcem“, tak život jde stále dál. Hlavní je se nebát! Ani virů – viz další odkazy. Pokud není někomu rozumět, možná mluví zcela cizí řečí, jako třeba v tomto krát­kém filmu https://www.youtube.com/watch?v=-ql-erBJcK8. Pokud to něko­mu cokoliv připomíná, pak určitě je to jen pouhá náhoda.


13.3.2020 Petr Chobot, Léčení silou Zdroje, délka cca 15,5 minut na kanálu Cesty k sobě. Meditační ponor – řízená meditace pro získání léčivé energie z prapůvodního zdroje všeho – pro každého, kdo to chce či potřebuje.


19.3.2020 Petr Chobot - Ochrana před COVID -19 - úvod k meditaci, 22 minut. Přednáška o tom, zda jsou či nejsou a jak jsou tyto techniky účinné, názor si však musí učinit každý sám na základě své vlastní objektivní zkušenosti. Další vlastní Petrovy meditace lze nalézt na domovské stránce Free Planet - Petr Chobot a tam především aktuální (19.3.2020) Petr Chobot - Ochrana před COVID -19 – meditace v délce cca 25 minut, a pak také z 21.3.2020 Petr Chobot - Meditace na zastavení epidemie – meditace v délce 48 minut. Tyto meditace si lze případně nahrát a použí­vat kdykoliv. Další informace bývají také videem.
Pro zájemce existuje i pravidelné vysílání internetového rozhlasu Free-Planet, kde se lze vždy v daný okamžik i dálkově zúčastnit společné práce na reprogramování tzv. noosféry a pomoci tak jak sobě, tak i své zemi. Kdo s tím ještě nemá žádnou prak­tickou zkušenost či se bojí, může si celou nahrávku poslechnout dopředu.


V žádném případě nedoporučuji zkoušet kteroukoliv meditaci s přesvědčením, že „ono se to možná ani nepovede“. Jen pouhá tato myšlenka (i nevědomá), dokáže vše uzamknout. Věřit ve výsledek není podmínkou – stačí pouze a jen postoj nezúčastně­ného pozorovatele, jenž nechává své představy vést a pouze pozoruje, co se bude dít a kam jej to dovede. A zhodnocení svých pocitů a nálad odloží až na konec.


Došlo po uzávěrce


28.3.2020
No a jak EU bojuje s koronavirem je možno si přečíst ve zprávě - Díl 344 Brusel poslal 140 milionů místo zdravotníkům, novinářům, aby pomlouvali Ruskou a Čínskou pomoc Itálii. Závěr si musí udělat každý sám.
Jedno upozornění: autor a informátor z těchto stránek sice pátrá na internetu a doká­že najít mnoho důležitých informací a částečně domyslet jejich nejbližší dopad, avšak nemá potřebný globální nadhled (o existenci skryté globální politiky nadřazené veřej­ně vnímané a publikované politice, ani o skutečných jejich hráčích ovládající většinu známých politiků zřejmě nemá ponětí). Proto snadno skáče na podbízivé klišé lživé propagandy mainstreamu, že vším je vinen Babiš, čímž vlastně proti svému vlastnímu zájmu nahrává do karet nepřátelům tohoto národa. Pro pochopení toho všeho je nut­no hledat a učit se, co to je Koncepce společné bezpečnosti.
 

V souvislosti s těmito událostmi se na scénu dostalo ještě jedno téma mnohem důležitější, o něčem zcela výrazně horším, avšak zatím stále účelově zametaném pod stůl do stínu koronaviru. Elektromagnetické záření velmi vysokých frekvencí zavádě­ných nových komunikačních technologií typu 5G. V Číně bylo zjištěno, že narušuje dokonce i imunitní odolnost kůže těla (kromě mnoha jiných zhoubných následků) – Oficiálně se technologie 5G teprve testuje, ve skutečnosti je bez vědomí lidí již zaváděna. Jaká jsou rizika nové digitální revoluce? Proč proti ní protestují vědci z celého světa?


29.3.2020
2)… zřejmě to zde musím uvést, neboť dnes čirou náhodou po otevření zcela jiných stránek - najednou před očima odkaz na kopii onoho cenzurovaného článku: ČASOPIS ŠIFRA: Virus, který změní svět. Po přečtení každý pochopí, proč musel z webu zmizet.
 

Motto pro blízkou budoucnost a hodnocení všech zpráv:
Všechno je zcela jinak.
Svět je ve skryté válce mezi silami pozadí
a je důležité věřit Bohu a nebýt rukojmím temné strany.

Včera 28.3.2020 v 22:00 proběhla cca 25 minutová řízená meditace připravená M. Zelenkou: Meditace na odstranění hmotných parazitů zaměřená jak pro osobní čištění, tak i na pomoc naší zemi. Působí a posiluje odolnost jak vůči parazitům, bak­teriím i virům hmotným, tak též i na úrovni nehmotné. Lze použít kdykoliv, podobně jako výše odkazované meditace Petra Chobota.

 
Poznámky pod čarou:


1) … (reklamy, public relations, …, až po „podprahovou reklamu“ včetně), je to v principu pořád to samé – neustálé hromadné vymývání mozků a manipulace s vědomím lidí v něčí prospěch (programování podvědomí) … doporučuji si odkazy pročíst, uvědomit si o co jde a také vždy nahlédnout dolů na témata související, na konci oněch stránek


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!