Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Aktuální scéna

nové a nedávné informace z historie i současného dění

Motto:

Náboženství a duchovnost se vždy dotýkala života všech jedinců i společnosti a především také politiky. Pokud se nezpronevěří svému poslání a naplňuje úkoly vyšších principů mravních, pak vždy vede lidstvo vpřed, inspiruje pokrok a loupežníky usídlené v senátech a parlamentech drží pod kontrolou. Ti, kterým byla lidem svěřena důvěra řídit společnost k jejímu rozkvětu pak plní svou hlavní úlohu, za kterou jsou lidem placeni – aktivně naplňovat řád a harmonii.
Proto je také základní povinností každého duchovně konajícího svým způsobem co nejvíce aktivně přispívat k udržení božského řádu, harmonie a naplňování spravedlnosti. Ne tak, jak to provádí současné západní církve (nenápadná druhá ruka klanově-korporativních mafií aktivně vytvářející informační a politické tlaky vůči lidem), nýbrž kontrolou práce politiků a veřejným poukazováním na jejich prohřešky proti vyšším principům mravním.

Běda národům, jejichž duchovní se tomuto úkolu zpronevěřili a vzali spoluúčast na okrádání lidu. Stali se sluhy zlovolných despotů, znásilnili víru ku obrazu svému, vytvořili falešný obraz boha a přivolávají tak na sebe i lid hněv Boží. Jeho trpělivost, zda viníci poznají a napraví své omyly však již dosáhla krajní meze. Otec nebeský má dostatek prostředků všechny ukáznit. Trestáni budou i ti, kteří se zlu nepostavili, neboť i oni takto nesou svůj podíl viny na opuštění cesty spravedlnosti. Proto sem patří i toto okénko - neboť praktická politika a současné církve jsou dvěma stranami téže mince a doposud jsou lidu k uctívání předkládány pouze mince falešné, když ďábel sám sebe prohlásil bohem.


3.4.2020

Dr. Steven Greer vysvětluje situaci s koronavirem a současné události
Česky otitulkované video je ke shlédnutí na youtube, zapni titulky.
Jedná se o záznam jeho nedávného prvního internetového videovystoupení. Informuje o veřejném uvedení nového filmu CE5 připravovaném na 7.4.2020 a zároveň informuje i o individuálních možnostech společné komunikace lidí s cílem prolomení veškerého utajování. Podmínkou všeho je, že lidstvo jako takové musí samo překročit svůj stín jako celek a osvobotit sebe sama. Prostředkem toho všeho jsou meditace, jež jsou jak schopny přitáhnout pomoc, tak i změnit celé lidstvo. Stačí 1 %. S tím souvisí i řada podrobností o aktuální světové hrozbě.
Mnoho správně vysvětlených souvztažností.
Pro pohodlnější listování dvohodinovými titulky jsem to celé převedl do .doc souboru a uložil ve svém archivu.

27.3.2020

Epidemie koronaviru 2020
Jaké poučení nám přináší?
Rešerše k aktuálnímu tématu se snahou osvětlit celou rozsáhlou problematiku. Snad nám různé úhly vnímání pomohou odhalit, co vše se děje a proč?

22.3.2020

Rozhovor s iluminátem a zasvěcencem
Zápis a překlad diskuse, která zazněla na fóru Above Top Secret (Více než přísně tajné) v říjnu roku 2008, během které byli členové fóra informováni o řízení celého světa "zpoza opony" a o smyslu dosavadních dějin.
O tom, co se ve světě děje a bude dít a proč.
Na otázky účastníků odpovídala osoba, jež i jim zůstala neznámá.

Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!