Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Jaké funkce plní korona?

Světlo naděje je potřebné stále hledat!

Zveřejněno: 11.01.2021

Tento krátký příspěvek si neklade nárok být k tématu plně vyčerpávající, neboť kdo chtěl, tak si od jara k tomu mohl vyhledat na internetu velké množství dílčích a zároveň i velmi rozsáhlých podrobných informací. Chci pouze poskytnout obecnější nadhled nad problémem a také i naději, že vše dobře dopadne, i když „nečekaně jinak“, než je v mediích prezentováno. Neboť despotové míní, Bůh však mění.
Pro nyní zesilující cen..rní ..hled je tento článek plný básnických příměrů.

Když začínal, prozatím stále ještě tento rok, tedy astrologický, tak před cca devíti měsíci jsem měl k tématu korony svůj rozsáhlý komentář. Doložený řadou zdrojů, ze kterých bylo možné si již tehdy učinit zodpovědný názor a najít tak i jiný úhel pohledu na celý problém, než nám vnucovaly media. Od té doby se toho událo již hodně a mnoho lidí již stačilo prohlédnout, avšak ještě více lidí se smířilo s tím, že naplní sta­tistiku armagedonu. Nu, každý musí učinit svou volbu a kdo je přesvědčen, že „za­chrání svůj život očkováním od toho, jenž hlásá, že je potřebné snížit počet lidí na planetě“, nechť se nechá očkovat. Právě nyní se v síti objevuje čím dále více informací o množství negativních dopadů u očkovaných (lavina se teprve uvolňuje).

Události mezitím nabraly velmi prudký spád.

Temní se stávají čím dále černější tak, jak jim uniká životní síla a bojovníci světla jsou stále silnější. Americká bažina mele z posledního a snaží se kopat čím dále více, avšak na ty starší kluky nemá, a tak již jen poskytuje o sobě ještě další všechny mož­né důkazy, aby soudci to měli jednodušší a přehlednější. Takže na všemi toužebně očekávaný konec původně „loni“ zahájené celosvětové divadelní epidemie musíme počkat až po ukončení mezihry s volbami, až bude ukončen sběr shnilých vajec jak v Americe, tak i těch nejsmradlavějších záprtků ve světě. Věřím, že nový astrologický rok již pak bude o něčem zcela jiném a bude se nám již dýchat lépe. I když práce na lidské budoucnosti bude stále ještě hodně pro každého.
Neboť tato hra je již dávno řízena z mnohem vyšších sfér. Jenže to je zatím pouze přestavování kulis na scéně světa před dalším dějstvím. Hlavní děj si však napřed musí odehrát každý sám v sobě a podle toho pak sehrát i svůj part na vnější scéně, mezi lidmi.

Aby bylo možné pochopit, o co vše v současné rozehře jde, je k tématu úkolu korony sepsána nádherná a všezahrnující analýza pod názvem „Pandemie - anebo globální sociální test?“ (22.11.2020), dobře uspořádaná a každým snadno pochopi­telná. Pokud tedy pochopit chce. Jak tedy nahlížet na události kolem sebe a na čem bude vývoj této „zábavy“ v našem blízkém okolí záviset a jak může také probíhat, o tom je možné se inspirovat v článku „Kdy se dočkáme konce korony?“. Trochu to vše podmiňují právě probíhající události za velkou louží, a i když se to pro blokování informací zatím nezdá, tak vše zatím skutečně probíhá podle dopředu připraveného scénáře (částečně rozebraného v článku „Texaský masakr… ústavní pilou“), ať již kon­covka bude jakákoliv. Určitě však dobrá, neboť Otci nebeskému již došla trpělivost. Lovená celosvětová škodná totiž právě padá do připravené pasti a od návnady oku­suje i onen příslovečný naviják.

A pro lepší náladu a pro toho, kdo chápat nechce a při vstupu do dalšího tisíciletí se zdráhá změnit své myšlení, ten pak musí dobře zvládnout médii prosazovanou techniku myšlení. To krátké video je dosud stále k vidění. I když ani tak to nebude nic platné. Neboť v první fázi jej pravděpodobně bude očekávat tato reakce ostatních lidí, případně později může postoupit i dál.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!