Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Aktivace skalárního štítu

Jestli byla někdy nutná ochrana, pak je to právě nyní

Zahájeno: 30.04.2021
Zveřejněno: 03.05.2021
Doplněno: 06.06.2021

Tak jak pokračuje corona-šílenství směřující k nastolení corona-fašismu1) nad veškerou lidskou populací planety na věčné časy, vyplouvají na světlo další širší a do­kreslující podrobnosti tohoto hrůzného satanistického činu. Sama celosvětová „diva­delní komedie“ hry na epidemii sleduje velmi mnoho různých cílů. Většina zakompo­novaných scénářů byla satanisty/cabalisty na Zemi již dříve odzkoušena, především v historii posledních cca 100 – 150 let. Nyní máme všechny přísady namíchány v jed­nom jediném guláši – proto se v tom člověk těžko vyznává. Podle úhlu svého pohledu pokaždé objeví něco zcela jiného a jiné další varovné signály již málokdo bere v úva­hu, ke své veliké škodě. Další údaje k tématu vazby corony s fašismem najdeš na samostatné stránce, zde je však řešen problém ještě závažnější.

Jeden z nových údajů, který se aktuálně s prováděnými očkováními a s jistým zpožděním objevil a projevil je jeho mnohem širší a tvrdší následný dopad nejen na očkované, nýbrž dokonce i na ty, kteří očkovaní nebyli. Není to nyní o tom, že:
očkování samo je zdrojem nákazy;
očkování způsobuje neplodnost mužů i žen;
očkování umožňuje absolutní dálkovou kontrolu totožnosti;
očkování nepřináší vůbec žádnou odolnost či ochranu před nákazou;
očkování narušuje kompletní imunitu těla a snižuje odolnost dokonce i proti jinak slabým onemocněním;
očkování samo je nástrojem zabíjení, kdy smrt přijde s různě dlouhou prodlevou;
očkování pozvolna narušuje i mozkové funkce, je příčinou řady duševních poruch;
očkování vnášením specifických umělých částic umožňuje přímé dálkové ovládání člověka prostřednictvím elektromagnetických vln, včetně jeho okamžitého vypnutí;
očkování vnesením specifických částic mění DNA člověka a takto původně svobod­nou bytost přetváří ve „výrobek“, jenž je podle námořního práva majetkem toho, kdo drží patent k oné do organismu vnesené částici;
očkování přenáší destrukční nákazu přímo do těla (= živé petriho misky), kde je teprve v reálném živém prostředí umožněno dokončit vývoj budoucí ještě horší ná­kazy, kterou očkovaní zároveň budou dále roznášet a šířit;
očkování přímo blokuje duši a odpojuje ji od jejího zdroje,
ale také o tom, že:
očkování mění biopole svých obětí až do té míry, že očkovaní se pro zdravé a ne­očkované lidi stávají nebezpečím horším, než kdysi byla lepra.
Lepra (malomocenství) se většinou šířilo pouze dotykem. Nyní počíná být nakažlivá již jen blízkost jinak „zdravé“, avšak očkované osoby.

Nebudu nyní vyhledávat, uvádět a rozebírat všechna fakta a dílčí informace (sta­tisticky již významné množství indicií) ke všem bodům předchozího výčtu. Na interne­tu jich bylo za poslední měsíce uvedeno značné množství a mnoho z nich je již před­mětem intenzivních důkazních vyšetřování celé řady odborných iniciativ (přes úpornou snahu farmamafií, medií i vlád toto potlačit), ale i počínajících mezinárodních soudních pojednávání. Budu se nyní věnovat pouze tomu bodu poslednímu – zvláštních projevů nákazy způsobené zdravému neočkovanému člověku blízkostí očkovaného jedince.

Pozn.:
Jak rozlišíš skutečného proroka od manipulátora hledej v článku
„Prorok × manipulátor“

Boj nyní probíhá na několika hladinách existence.
Ta viditelná forma je neustálé mediální masírování všeho obyvatelstva pouze jed­nou ze stran boje – všemi medii vlastněnými pouze jednou stranou probíhajícího zá­sadního sporu o další směrování existence lidstva na planetě Zemi. Probíhá přesně v témže stylu, na který jsme již zapomněli – kdy za 2. sv. války fašistické Německo na východní frontě tak dlouho „neustále vítězilo a zkracovalo frontu“, až Hitler dovedl Rudou armádu přímo do Berlína.
Hlavní a zatím utajený proces probíhá v zákulisí politiky (kde již brzy dojde k čistce a třídění na lidi a „zplozence pekla“) při vypouštění cabalystické bažiny prezidentem Trumpem a celou US armádou. To probíhá jak v již zrušených USA, tak vlastně i celém nám dosud známém světě.
Aby to však kluci v armádě neměli až tak jednoduché, musí zároveň v nezveřejňova­ném podzemním boji zničit všechny vybudované D.U.M.B.S úkryty cabaly a zároveň tam rozdrtit vojenské síly ještěrek a jejich satanistických přátel. Boje probíhají jak v podzemí, tak i v blízkém kosmickém prostoru Sluneční soustavy, kde se nyní ve svých prostředcích (podobně jak na Zemi i pod zemí) pohybuje i řada dalších mi­mozemských civilizací a které jsou v probíhajícím konfliktu zapojeny také.
Nejtěžší boj tohoto přelomu věků však probíhá v mysli a vědomí každého člověka, který se z pohodlnosti dosud o nic nezajímal a věří pouze lžím masových medií. Přes­tože v internetu je dostatek informací (i když chaoticky nepřehledných), tak většina lidí stále odmítá připravit se na již brzkou ztrátu veškerých svých zafixovaných ideálů souvisejících s vnímáním světa – nejtěžší psychický šok, jaký si lze jen představit.Jak tedy ochránit své fyzické tělo i duši

Protože náhoda neexistuje, „to jen Bůh si přál být nepoznán“, tak zároveň s výše uvedenými informacemi na monitor odkudsi náhle naskočila velmi zajímavá stránka o „aktivaci skalárního štítu“ dávající plnou odpověď, „jak na to“.

Než jsem stačil tento návod dokončit, zdroj byl náhle nepřístupný. Proto ještě na poslední chvíli z paměti byla vytažena jeho kopie a pro jistotu jako základ techniky uložena i zde. Pokud by originál opět zmizel, je ještě v rezervě.

Samozřejmě tam toho je mnohem více, to jsou jen poslední čerstvě publikované informace. Celý ten web „https://vlnovagenetika.cz/“ bude rozhodně stát za návštěvu. Tomu, kdo nemá čas dlouho studovat dlouhé texty a dává přednost rádiu, doporučím rozhovor svobodného vysílače uloženém na „odysee“ s názvem „Rudolf Vávra: Vlnová genetika. Jak programovat lidskou DNA vibracemi zvukových frekvencí a jazyka?“ (21.4.2021, 1h22m). Pouze pro úplnost uvádím, že již v období tvrdé „studené války“ v 60-tých letech americký program MKUltra řešil také techniky dálkového ovlivňování psychiky lidí technickými prostředky – to pro ty, kdo si myslí, že televize a mobily jsou pro ně neškodná věc.

Vše v našem prostoru je vnitřně založeno na vzájemných interakcích energetic­ko-informačních silových polí komunikujících mezi sebou principy vlnové mechaniky. Proto to vše zdánlivě nemožné je vlastně snadno možné.

A tak v čem je problém?

Pouze v tom, že uvedený princip aktivace ochran je napsán jak stručná závěreč­ná výzkumná zpráva ze základního výzkumu a nyní musí nastoupit ještě aplikovaný výzkum, který z toho připraví aplikované výstupy – tedy inženýrské postupy vhodné ke standardní realizaci a rozpracování vhodné pro všední rutinní den.

Jinými slovy, postup aktivace ochran je sice principielně jednoduchý a většinou lidem srozumitelný stejně asi jako pohádka anebo sci-fi film. Ale sami to podle tohoto návodu nezvládnou správně zrealizovat. Tu techniku je schopen samostatně zvládnout někdo, kdo již má nějaké delší zkušenosti ze samostatné meditační práce a je schopen se v tom stavu potřebného transu i sám řídit (navigovat mezi oněmi „neviditelnými“ poli). Kdo je v tom trénován, sedne si a za chvilku má hotovo. Netrénovaný bude ně­kolik měsíců číst návod jako pohádku a výsledek stále nikde – pádný „vědecký důkaz“ toho, že to tak nejde.

Celé je to založeno na vědění, jak se s tou potřebnou energií a informací součas­ně manipuluje. Bohužel závěrečnou kapitolu „Práce s energií“ seriálu „Energie – zá­kladní zdroj všeho“ (viz sekce Rozpravy) jsem ještě stále nestihl připravit. Dále pro samostatnou práci je přeci jen potřebný již nějaký delší trénink v samostatné práci podle kterékoliv výcvikové školy (rukopis také znovu přepracovávám a nestíhám). V takovém případě pak je ještě možnost pomoc někoho, kdo ty techniky práce ovládá a je schopen jiného vést formou řízené meditace a vyvolat u něj potřebný vnitřní stav naladění synchronicity buněk celého těla. Proto jsem tu techniku provedl s přáteli, udělal audiozáznam a je to dáno k disposici pro samostatné použití.


Několik rad k provádění

Při používání kvantových technik změny reality právě největší brzdou/blokem je nevíra v úspěch (nedůvěra = hluboko skryté přání neúspěchu). Jak můžeš vědět, že to nejde, když jsi se do toho ještě ani pořádně neopřel?
Malé děti toto zvládnou bez problémů a ještě by si stihly přitom i hrát.

Někdo se zasekne v tom, „… že nic necítí, nic nevidí …“. A přitom při četbě či po­slouchání pohádek anebo jiných příběhů – ani dospělý nemívá problém uvidět svým vnitřním pohledem děj anebo popisované scény. Každý se při sledování napínavého filmu snadno podřídí „virtuální realitě vnucované obrazovkou“, nechá se jí strhnout, zcela pohltit a je schopen zažívat pocity hrdiny letícího kosmem… Přitom je to stejné. Stačí si to pouze představit. Všechno začíná vždy představou. Pokud si člověk bude představovat, že tu práci, o kterou žádá, že ji nedostane, tak ji skutečně nezíská. Pokud si představí, že oběd nechutná – i kdyby jej vařil vyhlášený mistr – vzpříčí se mu v krku. Nelepší postup je být jako děti – nemít žádné očekávání a nechat se vést příběhem se zavřenýma očima a představovat si to – jakkoliv, jako když slepý sleduje děj „mluveného filmu“. Sleduj film svých představ. Je nádherný. Již A. Einstein říkával, že logika nás dovede z A do B, ale představivost nás donese všude.

Problém v síle chybějících předchozích vlastních (samostatných) tréninků lze cel­kem snadno překlenout právě tím, že člověk použije akustické vedení ve vybavování scén při „promítání“ onoho „mluveného filmu“. Stačí se pohodlně usadit se vzpřímený­mi zády, či lehnout si (hrozí přechod/propad do „hajajógy“), zavřít oči a sledovat své pocity podle návodu. Důležitá je pohoda a klid, mít zavřené dveře, aby člověka v tom okamžiku nic zbytečně nevyrušovalo, být pěkně v teple a užívat si chvilku pohody sám se sebou. Je to tvůj posvátný okamžik kdy rozmlouváš se svou duší, tak si jej užij.

Další podmínkou úspěchu je hlasité a jasné vyslovení svých proseb (správná formulace „mantramů“ v češtině je dále uvedena). Kdo nic nežádá, nic nedostane. To, že nevidím a neslyším Otce nebeského neznamená, že on mě nevidí a neslyší. Vidí a slyší nás velmi dobře, ale dokud to nevyslovíme tak, aby to v nás skutečně znělo, stá­le nemá jistotu, že to tak myslíme doopravdy, anebo si jen s tou myšlenkou na naše uzdravení zatím pouze pohráváme.
Pouze mentální vyslovování je nutno velmi dlouho trénovat, aby mělo potřebnou sílu. Proto neváhej a mluv jasně a hlasitě, v pravý čas opakuj/vyslov slova požadavku ≡ modlitby ≡ mantry.

Posledním problémem dosažení úspěchu je potřebnost opakování.
To, co nás skutečně řídí, to nejsou naše uvědomovaná přání, která se nám neustále honí v hlavě, nýbrž neznámé a nevyslovené myšlenky = programy zasunuté v paměti (podvědomí). Markantně je to vidět při jakýchkoliv krizových situacích, kdy jsme pod tlakem prostředí nuceni reagovat automaticky – a pak se nestačíme divit, kde se to v nás vzalo. Všechno to jsou podprogramy (a mnohé nám často i škodící), které jsou uložené v hlubších úrovních paměti (podvědomí) a o kterých nemáme ani nejmenší potuchu a které nás vždy v okamžiku krize řídí/ovládají.
Hlubinná paměť našeho těla má až 21 úrovní. Proto při učení se čehokoliv nového a pro naprosté zvládnutí bývá oprávněný požadavek opakování alespoň 21 dní, raději i více, aby se to postupně prokopírovalo a usadilo až do té nejhlubší paměťové úrov­ně. Není to moc – adepti mantrajógy musí trénovat mnohem více2), než-li ty pouze žádáš o své zdraví. Léky (jedy) užíváš pravidelně po celých krabičkách a někdy i celá léta a při reprogramování tvé DNA by jsi to chtěl odbýt jedinou půlhodinkou, navíc když se za tebe snaží především učitel/vypravěč?
Proto doporučuji z počátku se tomuto věnovat denně a raději po delší dobu – sám si stanov. Dobré je použít některé z magických čísel.
Pravidelnost je skvělá pomůcka.
Je dobré si uvědomit, že všechny buňky těla se obnoví za cca 7 let. Hlubinná regene­race celého těla tedy nemůže být „jedno mávnutí kouzelným proutkem“. To je již jiná úroveň aplikované magie, než jsme my – začátečníci.
 

Až to již jednou budeš mít zažité, zjistíš, že již ani tu nápovědu nepotřebuješ a že i slova jsi již sám schopen vyslovit všechna a ve správný okamžik, podle svých pocitů. Čas takto strávený se později také zkrátí. Pouze při vedení začátečníka, při nutnosti popisování celé cesty, to má tu délku audio nahrávky.


Průběh

Jak bylo výše uvedeno, jedná se o řízenou meditaci a celý již dříve nastíněný postup byl vložen do snadno pamatovatelného děje … průběhu sledu pocitů (později vzpomínek na první cestu). Začíná se „ponorem“ do svého vlastního těla (uvědomění si sebe), sladění těla s podvědomím a následnou cestou nadvědomím, doplnění po­třebné energie, vlastní „magickou prací“ (viz dále uvedený nahlas pronášený text) a posléze návratem zpět do svého těla tak, aby to bylo pro každého snadno uchopitelné i pamatovatelné. Jednotlivé fáze výletu jsou jednoduché a mají svůj význam ukotvení se sám v sobě.
Těžiště práce vždy spočívá v okamžiku hlasitého vyslovení vět mantry a následné chvíle prožívání a pozorování vlastních, v tom okamžiku přicházejících pocitů. Načež se pokračuje dalším blokem (slokou mantramu), jak je dále popsáno.
Mluvíš pouze za sebe – jen ty prosíš o své léčení a svou ochranu.
Do jiných osudů (plánů rozvoje duše) nemáš nejmenší právo mluvit!
Je důležité vždy respektovat svobodnou vůli každé duše naplnit její osud!


Další důležité rady pro začátečníka:

Pokud se stane, že člověk při tom někdy usne, nic se neděje. Podvědomí to slovo vnímá a pracuje také, i když ne až tak aktivně, jak by mělo. V tom polospánku zvaném „hladina alfa mozkových vln“ je ta práce nejvíce účinná pro sebe sama. To vlastní vyslovení našich požadavků je však důležité.

Pokud se stane, že se někde jako když ztratíš a pak slyšíš, že máš být již někde dále, nezmatkuj a pokračuj. Mohlo se jednat třeba o mikrospánek. Je to jako když jsi se při procházením vlakem sice na okamžik někde zastavil, avšak vlak stále jede a ty jsi v něm. Prostě jsi přeskočil a stojíš náhle v dal­ším kupé a stále pokračuješ dále k cíli cesty.

Pokud se stane, že se hlavou počnou honit bláznivé myšlenky, nech je a pouze je pozoruj, jako by byly někoho jiného. Nezaujímej k nim žádné stano­visko, ani se nesnaž je zaplašit – to by jim pouze dodávalo další sílu a neod­bytnost. Nanejvýš se zeptej: „odkud přišla tato myšlenka?“, anebo k ní pro­neseš v duchu s myšleným gestem mazání rukou „mažu mažu mažu!“.
Když to bude něco důležitého, však ono se to později přihlásí znovu samo.

Doporučuje se poté více pít (vodu, léčivé čaje, žádný alkohol). Organismus často reaguje čištěním a ledviny nerady pracují nasucho.

Pokud budeš chtít nějaké slovo či větný obrat měnit, napřed si jej dů­kladně promysli. Musí to být vyjádřeno jednoznačně, v pozitivu a v pří­tomném tvaru. Podvědomí nezná jinotaje, alegorie a ani zápory (pravidla sankalpamů). Co žádáš – to také obdržíš.


Pronášené věty/mantramy hlavní práce jsou ve slokách (blocích) a jsou tyto:
(dávej si vždy mezi tím pausy pro vlastní procítění)


Oslovení:

Volám tebe,
stvořiteli všech vesmírů
a prapůvodče všeho bytí,
jsem tvé dítě / tvá dcera / tvůj syn,
spojuji se s tebou a prosím tebe:


1. blok – oprava narušené DNA:

Prosím tvé vše pronikající stříbrné světlo,
které mnou nyní prochází a proniká,
nechť vstoupí až do DNA úrovně
všech buněk mého těla,
včetně budoucích kmenových buněk.

V těchto DNA programech mých buněk
tvé světlo nalézá veškeré změny,
které byly někým provedeny k mé škodě,
a tyto sekvence jsoucí v rozporu s vůlí mou i tvou
tvůj paprsek svým jasem nyní spaluje a ruší.
Právě teď.

Nyní prosím o úplnou a nezvratnou rekonstrukci celé mé DNA
podle prapůvodního a neovlivnitelného vzoru
uloženého ve vědomí mé duše.
Děkuji – Namahá.
3)

DNA všech buněk mého těla je opravena.
Tak jest, tak zůstává.
4)


2. blok – očista buněk i těla:

Prosím tvé vše pronikající zlaté světlo,
které mnou nyní prochází a mne prozařuje
a do všech buněk celého mého těla proniká,
nechť všechny jedy, toxiny tam uložené neutralizuje,
ven z buněk vypuzuje,
všechny škodlivé látky pryč z těla vyplavuje a odnáší.
Právě teď.

Nyní prosím tvé vše pronikající bleděmodré světlo,
které mnou nyní prochází
a všemi buňkami mého těla proniká, prozařuje,
nechť toto světlo ve všech buňkách mého těla
cizí tekuté krystaly tam k mé škodě uložené,
všechny uvolňuje,
okamžitě z mého těla ven odnáší,
rozpouští – neutralizuje – spaluje.
Právě teď.

Celé mé tělo se nyní růžovým světlem lásky halí,
nasycuje a chrání.
Tělo se regeneruje – omlazuje.
Všechny funkce těla se obnovují – harmonizují.
Tak jest, tak zůstává.


3. blok – vytváření trvalé ochrany (s tělem se pohybující):

Nyní prosím o tvé modré světlo skalárních štítů,
o vytvoření trvalé ochrany mé duše i organismu těla,
k ochraně před napadením destrukčními technologiemi,
k ochraně před vlivem nežádoucích vln a záření,
k ochraně před cizími entitami a jinými částicemi.
5)

Procítit: od hlavy, po celém těle, včetně nohou a pod nimi,
silná neproniknutelná vrstva, stálý modrý výboj ochrany Otce nebeského.
Ukotvit až do hlubin Země (druhá ruka Otce nebeského).


Poděkování:

Prapůvodče všeho bytí a stvořiteli všech světů
děkuji Tobě.
Sváhá.
6)

Tímto, po návratu svého rozšířeného vědomí zpět do těla a procitnutí je celý děj ukončen, vše je zafixováno. Tento proces však neochrání člověka před ním samým. Pevnost je vždy pouze tak silná, jak silný je její obránce. Nesmí si tedy svou ochranu zbourat sám zevnitř. A před vlastním osudem, karmou – to také nechrání. Na řešení karmických záležitostí jsou již jiné postupy.


Audionahrávka řízené meditace aktivace skalárních štítů:

anebo zazipované ke stažení (18mn 35s)


Provádění tohoto postupu na hranici mezi bděním a sněním (s režimem mozko­vých vln v alfa hladině) zesiluje účinek asi 1000× oproti pouhému „bdělému předne­su“. Přesto je pro nás potřebné toto z počátku cvičit déle (opakovat), než-li zkušené­mu trénovanému člověku, kterému by to stačilo vyslovit i jen jednou.
Příčina tkví ve snížené účinnosti vyřčeného slova běžného člověka, což souvisí s tím, že jak již kdysi jednou před cca 2000 lety bylo vysvětlováno: naše řeč stále ještě není ano = ANO a ne = NE. Dosud jsme se ještě nenaučili správně mluvit ve smyslu, že co myslíme – to mluvíme a co mluvíme – to také myslíme. Ztratili jsme magickou jed­notu „řeči – mysli – srdce“. Mluvíme o jiném než si právě myslíme, tedy často i lžeme a často také i sami sobě. Navíc jsme si široce používaný slovník rozšířili o zkreslené či přesunuté významy, dvojaké i vícenásobné významy slov (to proto, aby se pak mohlo snadněji a s úsměvem lhát), mluvíme v jinotajích či přenesených významech. Avšak podvědomí toto neuznává a vždy nám dá jediný správný původní významový ekviva­lent vyřčeného slova tak, jak je uložen ve struktuře (kódu) naší DNA.
Proto naše slovo ztratilo sílu i váhu.
Proto také je nutno toto „cvičení“ nyní z počátku opakovat déle, aby naše podvědomí komunikující s „nadvědomím“ si ujasnilo, že tentokráte to oprav­du myslíme vážně.

Aby toto „cvičení“ pro začátečníka nebyl problém, je nahrávka této řízené medi­tace dána i ke stažení ve formátu .mp3. Pro začátek je to dobré, avšak vlastní, sám sebou řízený postup je mnohem lepší – ze své vlastní vůle prováděné je to pak vše mnohem intenzivnější. Proto doporučuji, po nějaké době počátečního vedení cizím hlasem se zcela osamostatnit a sám se vést a sám recitovat již naučené mantramy.


Doplnění (6.6.2021)

Výše uvedená nahrávka v celé své délce byla provedena při řízené meditaci sku­piny složené jak ze začátečníků, tak i pokročilejších adeptů cvičených již v některé z technik duševní práce. Proto byla celá formulována pro vedení začátečníků.

Opět připomínám, že dovednost a schopnost aktivace těchto efektů je obdobná a řídí se stejnými pravidly tréninku jako je dovednost čtení. Mám nyní na mysli pouhé nejjednodušší reprodukování textu do řeči. To, co se učí žáček v 1. třídě základní ško­ly. Napřed se naučí, jak vypadá písmenko a naslouchá učiteli, jak je vyslovovat a poz­ději i spojovat s jinými písmeny do slov. Pak to všichni sborově opakují i s učitelem tak, jak on postupně ukazuje na tabuli …, až po několikeré společné (hromadné) čtení stejného textu – a výcvik pokračuje dál. Po tom všem stále žáček na konci 1. třídy vlastně číst vůbec ještě neumí a pouze ví, jak vypadají písmenka. Zatím to byla jen počáteční průprava. Zvláště, když se tomu jinak sám doma nevěnuje a „netrénuje“ (jedno, zda sám, anebo z donucení rodiči) – ten samostatný trénink rozhoduje o tom, zda se mu jednou podaří prolomit všechny bariéry čtení.
Teprve až v okamžiku, kdy počne vnímat a podvědomě číst i různé nápisy cestou po ulici, tehdy již sice umí přečíst, tedy reprodukovat text – teprve tehdy překonal první bariéru svého čtení, ale vůbec ještě nemusí vědět a chápat, co čte. Teprve až sám ze svého vlastního popudu si otevře knihu a začne číst – protože chce vědět, co tam je napsáno, poprvé se sám ponoří do popisovaného problému – tehdy lze mluvit o tom, že již umí číst. Tehdy prolomil druhou bariéru dovednosti čtení. To vše je nutno tréno­vat pravidelným opakováním.

Ve čtení jej pak čekají ještě i další bariéry, které mnozí lidé nepřekonají do konce svého života (což dokonce platí i pro mnoho těch ověnčených mnoha akademickými tituly). Jedná se o vyšší úrovně čtení (schopnosti chápání). Jako je pochopení smyslu textu a jeho vnitřních, slovně neformulovaných nuancí a vazeb, a především odhalení možností a pravidel případné nutné následné modifikace vědění (upřesnění) do nové podoby/varianty pro jiné, změněné podmínky.


Proto pro ty, kteří se již dokáží zpětnou vzpomínkou rychleji dostat na místo ur­čení (skokem se přenést do míst, která již jednou navštívili), a také se pak stejným způsobem vrátit zpět do svého těla, pro ty je určena kratší meditace (vyjmutá vari­anta), tedy plnění energií Slunce, léčení a budování ochrany skalárního štítu.


Audionahrávka zkrácené řízené meditace aktivace skalárních štítů:

anebo zazipované ke stažení (10mn 40s)
 

Pro ty, kteří již ovládají i práci s energií a jejím doplňováním podle své výcvikové školy, pro ně je pak určeno vlastní jádro čištění, renovací a budování ochran skalární­mi štíty, včetně zdvořilostních frází.


Audionahrávka jádra aktivace skalárních štítů:

anebo zazipované ke stažení (6mn 24s)
 


Přeji mnoho zdaru.
Ten se zcela jistě dostaví, vždy úměrně vynaložené samostatné píli.

 
Poznámky pod čarou:


1) … Fašismus je forma specifického totálního násilí malé skupinky vládců nad všemi ostat­ními lidmi, doprovázené jejich absolutním zotročením, tedy i jejich dozorců. Je založeno na specifickém přeprogramování mozků všech lidí s vnucením myšlenky, že právě oni jsou ti svobodní. Lidé se ve svém degradovaném stavu dobytka pak udržují sami, ve pro­spěch někoho jim zcela neznámého.
Je jedno, jaká je počáteční záminka či jak vznešená je nosná idea, pod její rouškou se skrývá toto vždy stejné budoucí přeprogramování vědomí všech lidí, ke kterému má dojít.
Samozřejmě na internetu lze najít řadu dalších a někdy i výstižnějších definicí.

2) … Opakování v řádu 10 000 bývá jen na počátku výcviku adeptů a pouze pro jednoduché mantry. Náročnější mantry – ty se později trénují v řádech 100 000 opakování a ty větši­nou bývají již tzv. tajné, tedy musí být vyslovovány potichu. A při tom zároveň musí celé tělo, všechny buňky unisono zavibrovat, jako kdyby se onen jogín právě snažil překřičet celý fotbalový stadion.

3) … Namahá … ze sanskrtu, má potvrzující význam se směrováním k tomu, kdo jím ukončil řeč (mantram). Je to významová tečka a zároveň sděluje, že jsem připraven výsledek mé prosby přijmout (očekávám její naplnění).

4) … Tak jest, tak zůstává … definitivní stvrzení, trvalá fixace.
Nedoporučuji obligátní křesťanské ukončení (amen) – směřuje zisk ke špatné straně.

5) … „cizí entity“ … parazité, destrukční bakterie i viry, hmotné i astrální, včetně černou magií stvořené

6) … Sváhá … ze sanskrtu, má význam tečky a zároveň to vše, co bylo právě řečeno odesílá k adresátovi. Návrat není očekáván tak, jako u „namahá“.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!