Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

corona-fašismus

aneb jak nám roste?

Zahájeno: 03.05.2021
Zveřejněno: 03.05.2021

Je mnoho povolanějších badatelů, kteří budou lépe analyzovat současné dění.
Nicméně i cestovatel po hvězdách musí si být vědom nebezpečí totality, na kterou mů­že kdekoliv narazit. To největší nebezpečí totiž není vnější – to se může nějak projevit a vždy se prozradí a jestli je nějaká šance boje s vnějším nebezpečím, to je již na jiné téma. Největší nebezpečí pro nás se skrývá vždy v nás samých – ve virových podpro­gramech našeho ega.

Je jedno, jaká je počáteční záminka pro jeho vznik, či jak vznešená idea jej prosazuje a pod jejíž rouškou se skrývá. Vždy se jedná o budoucí pře­programování svobodného vědomí všech lidí na totální otroky.

Fašismus je forma specifického totálního násilí malé skupinky vládců nad všemi ostatními lidmi, doprovázené jejich absolutním zotročením, včetně dozorců nad „stádem“. Je založeno na specifických postupech přeprogra­mování a úplného ovládnutí mozků všech lidí s vnucením myšlenky, že oni jsou svobodní a povoláni či ve společenském žebříčku se „vypracovali prá­vě svou usilovnou prací“. Lidé ve svém degradovaném psychickém stavu se udržují sami mezi sebou, ve prospěch někoho jim zcela neznámého.

Na internetu lze najít řadu dalších a někdy i výstižnějších definicí.
 

Fašismus sám má velmi starou historii a má řadu svých chapadel (velmi důležité mezi nimi jsou xenofobie, rasismus, …). Mění se pokaždé jak chameleón. Všichni tito egregoři s námi cestují někým účelně zaznamenávanou historií již od doby 40-letého Sinajského školení jako rafinovaný nástroj k vyhubení veškerého svobodného lidstva a přeměnu posledních zbytků na něco horšího než dobytek. Pro jejich nepopiratelnost byly vloženy do knih víry.

Tak jak pokračuje corona-šílenství směřující k nastolení corona-fašismu nad veš­kerou lidskou populací planety na věčné časy a nikdy jinak, vyplouvají na světlo další širší a dokreslující podrobnosti tohoto hrůzného satanistického činu. Sama celosvětová „divadelní komedie“ hry na epidemii sleduje velmi mnoho různých cílů. Většina vkom­ponovaných scénářů byla satanisty/cabalisty na Zemi již dříve odzkoušena, především v historii posledních cca 100 – 150 let. Nyní máme všechny přísady namíchány v jed­nom jediném guláši – proto se v tom člověk těžko vyznává. Podle úhlu svého pohledu jeden objeví pokaždé něco zcela jiného a jiné další varovné signály již málokdo bere v širší úvahu, ke své veliké škodě.


Jaký u nás vypadá plíživý postup již dvouletého fašismu?

(kopírováno ze stránky, autor je mi neznámý)

Je to pouze Nouzový stav — — — je to jen na 30 dní.

To je jen do doby, než budeme mít dostatek dýchacích přístrojů.
To jsou jen zbytečné obchody.
To jsou jen zbyteční pracovníci.
To jsou jen hospody a restaurace.
To jsou jen zábavy, svatby a diskotéky.
To je jen do doby, než poklesne počet infikovaných.
Jde jen o snížení náporu na nemocnice.

Zbývá už jen pár týdnů.

To jsou jen kostely.
To je jen modlitba.
To jsou jen fitka, čajovny a centra jógy.
To jsou jen sportovní akce.
To jsou jen jarmarky, festivaly, koncerty a kulturní akce.
To jsou jen divadla a kina.
To je jen do doby, než ochráníme děti od nebezpečí dovolených.
To je jen do doby, než budeme mít vakcínu. Určitě nebude povinná.

Zbývá už jen pár měsíců.

To je jen sledovací náramek.
To je jen aplikace.
To je jen systém rozpoznávání obličeje.
To je jen proto, aby se lidé vedle vás cítili bezpečně.
To jen abychom věděli dohledat nákazu.
To byl jen příspěvek, který byl odstraněn. To byl jen e-mail. To byl jen film ...

Není to moc velká cenzura.

To jsou jen oponenti Corony.
To jsou jen fašisté.
Ten vědec byl podvodník a neměl dostatečné atestace.
To byli anarchisté.
To je jen čip.
To je jen pro lékařské informace.
To je jen proto, abyste mohli cestovat.
To je jen proto, abyste mohli získat řidičský průkaz.
To je jen proto, abyste mohli bezpečně hlasovat.
To je jen proto, abyste mohli jít nakupovat.
Ti vojáci jsou tu pro vaši ochranu a bezpečnost.

To je jen na pár let.

To je jen vaše svoboda,
která mizí každým dnem a vy to vůbec nevidíte.

To je někdo druhý,
nejsem to já, kdo trpí, takže to není můj problém ...


Věříme statistice – opravdu je důvěryhodná?


lzive-statistiky-1


lzive-statistiky-2


Přemýšlet - toť povinnost člověka. Kdo nepřemýšlí, pak již nyní je pouhým dobytkem.


Důkaz, že židovský holokaust začínal omezeními.
Jak dnes pro netestované, tak zítra pro neočkované.

Protože není jisté, že stránka https://www.hlavnespravy.sk/dokaz-ze-zidovsky-holokaust-zacinal-obmedzeniami-ako-dnes-pre-netestovanych-zajtra-pre-neockovanych/2518198 bude zítra ještě na webu, raději celý text s laskavým svolení autorů bez jejich laskavého vědomí raději okopíruji:


Bratislava 28. apríla 2021 (HSP/Foto:Screenshot)


Okresný úrad v Trenčíne v roku 1941 vydal vyhlášku,
ktorú podpísal okresný náčelník, v tomto znení:

Vyhláška


Podľa paragrafu… slovenského zákona 190/1939 a na základe schválenia ministerstvom vnútra zo dňa 23. apríla 1941 čisto z dôvodu verejnej bezpečnosti, pokoja a poriadku, všetkým židom alebo im na roveň postaveným osobám…

Zakazujem:
 

      1. zdržovať sa na Hlinkovom námestí a v mestskom parku v Trenčíne.

Výnimky tvoria prípady, keď Žid prejde ces spomenutú ulicu s cieľom nákupu, návštevy úradu, nachádzajúceho sa na námestí, lekára bývajúceho na námestí, peňažných ústavov a pod., slovom jest-li táto cesta cez Hlinkovo námestie je potrebou odôvodnená.

Cesta vedúca z mesta cez mestský park na stanicu môže byť použitá Židom len vtedy, ak ide na stanicu alebo zo stanice. Aj v tom páde má sa voliť najkratšia cesta a to od trafiky umiestnenej na začiatku mestského parku ku stanici, rešp. zpäť.

2. navštevovať trhy a nakupovať na trhoch v Trenčíne v jarných a letných mesiacoch pred 9 hod a v jesenných a zimných mesiacoch pred 10 hod.

3. nakupovať predmety dennej potreby mimo trhovísk.
...

Táto vyhláška nadobúda platnosť a účinnosť dňom vyhlásenia.
Prestúpenie tohto zákazu trestá sa peňažitým trestom od 10 do 5 000 Ks, príp. trestom na slobode od 12 h do 14 dní.

Je podoba tohto dokumentu čisto náhodná? Včera to boli rasoví hygienici, dnes sú to epidemiologickí hygienici, ktorí vraj vedia, čo treba robiť pre bezpečnosť a zdravie verejnosti.

Treba nám začať utekať? A je vôbec dnes kam, keď sa dnes pripravujú covid pasy pre celý svet? Nečudo, že práve z Izraela, kde sú už vakcinačné pasy realitou, zaznievajú obavy o nový holokaust. Tento bude mať však globálny rozmer a vďaka technológiám bude dokonale zrealizovateľný. Tí, čo sa nebudú chcieť poddať výmyslom moci budú najprv izolovaní a neskôr sa bude na nich ukazovať prstom ako na príčinu problémov v spoločnosti. Potom genocída môže začať.

autor: Jana Ray TutkováJe-li toto konec, který si kdo přeje, nechť mlčí i nadále.
Není-li to tak, je třeba zvednou slovo mocnější než zbraň.
Slovo vědomé a konat a zamezit chaosu (demonstrace = setkání démonů). Ne zbraní - tudy cesta nevede a právě na toto protivník čeká. V této válce je zbraň dobrá tak akorát pouze k udržení pořádku.
Ve válce informační vítězí pouze lepší koncepce.Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!