Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Duše a očkování

aneb co provede očkování s duší?

Zahájeno: 12.07.2021
Zveřejněno: ?? dosud ne

Tento článek stále ještě není hotov, bude se ještě doplňovat i měnit,
pro aktualizaci kopie ve tvém počítači stiskni klávesu [F5] anebo [ctrl]+[F5]


Stav 13.9.2021 večer


Dopad očkování na duši

První díl pojednání se věnoval odhalení principů, aspektů a mechanismů souhrn­ného dění kolem této „komedie“ s velmi vážným dopadem jak na každého, tak také i na celý svět. Užitý mozaikový pohled při poznávání skutečností není dosud pro většinu lidí obvyklý a nemusí být přijatelný, neboť vede k disharmonii mezi skutečností (reali­tou) a jejím dosavadním iluzivním obrazem vzniklým v lidské mysli pod vlivem stálé vnější propagandy. Uvědomění si tohoto rozporu nutně otřese psychickou rovnováhou každého, avšak je podmínkou pro hledání cesty ven z bludiště vlastních iluzí.
Druhý díl pojednání potom rozšířil vytvořenou informační mozaiku o množství dalších faktografických odkazů, asi jako praktická cvičení ve škole následující hned po vysvět­lení nového učiva.

Tato závěrečná třetí část, která zatím ještě není dokončena a je teprve ve stavu zrodu, může být pro mnohé velmi těžkou ranou jejich egu a iluzím. Po přípravě všech fakt se vrací k původnímu tématu. Neboť „narodit se můžeme, zemřít však musíme“. To je cíl každého žití, kdy se každá duše opouštějící pomíjivé tělo na chviličku setkává s Bohem, kdy musí po pravdě odpovědět, jak splnila úkoly ve škole svého života. Zde již žádné výmluvy nepomohou, neboť vše již je na „účtu duše (svědomí)“ zapsáno. Otec nebeský ví vše, i to, co jsme si mysleli, že jsme to skryli v nejtemnějších hlubi­nách našeho vlastního zapomnění. A takový pak bude náš další osud. Jediné co mohu zaručit, že to nebude tak, jak je psáno ve svatých knihách tří náboženství knihy, které povýšily svou knihu nad Boha.
Odlož všechny iluze a domněnky, chceš-li pokračovat.
Proč nejsme ochotni přijmout pravdu?“.
Globální sebevražedný vakcinační kult“.
 

Očkovaným další čtení nedoporučováno, pouze na vlastní riziko.

 

OBSAH

 

I. Mapování aktuálního dění pro nalezení správné otázky
aneb snaha nalézt strukturu vazeb – mozaiku v chaotickém kaleidoskopu denních událostí. Tedy názor, jak a z kterého úhlu pohledu na vše nahlížet, aby bylo možné se v tom všem nějak orientovat.

Ukrytý hlavní cíl a jeho skutečný záměr

Dílčí a průběžné cíle kovid-divadla

Skutečné zdravotní dopady očkování
Vznik aktivity Norimberk 2

Politika, propaganda, právo
Způsoby ovládání lidí
Změny v právu a dopady … velmi důležité

Průběh časované genocidy – depopulace planety očkováním
Ovládání otroků a techniky šíření nákazy

 

II. Selekce a genocida – stopy, fakta, svědectví
aneb soupis dalších odkazů posledních informací o hlavních
tzv. „vedlejších“ efektech (dopadech) očkování

Obecný nadhled, právní okénko, politika, propaganda, obchod,
původ a dosavadní průběh tzv. „epidemie“ a také o očkování

Výzkum, testy, léčba, vakcíny, vedlejší efekty vakcín

Závažnější účinky očkování: dopad na DNA a RNA, dálkové ovládání,
grafen, čipování, magnetické projevy, hrotové bílkoviny …
finální účel očkování – a ještě ne ten poslední

Uzavření rešerše, důvody, poznámky a doporučení.

 

III. Dopad očkování na duši - na dokončení se dosud pracuje

Další informace a souvislosti

Co provede vakcína s aurou
• Napřed nutno ujasnit, jaký je vztah mezi duší a aurou a tělem člověka
Vliv očkování na auru – průzkum Ramana
Konstelační experiment působení vakcín – od Tomáše Michalů
• Pokus o souhrn vlivu očkování na duši člověka - rozpracováno

Otázky k řešení a hledání odpovědí

Jaké má lidstvo perspektivy

 
 

Jsme ve válce!
Válce o to horší, že není vidět kdo s kým bojuje, nejsou vidět žádné armády. Je to celosvětová válka, ve které tentokrát nepoletují střely a nevybuchují granáty. Tato informační válka oproti všem předchozím, které jsme kdy viděli není o nic slabší. Svými důsledky je ještě horší než všechny dosud známé. Probíhá po celém světě a zbraní jsou lživé chaotické „informace“ působící na člověka ze všech oficiálních medií.
Ve válce o vědomí a svobodu vědomí.
Hra vabank. Kdo prohraje - ztrácí vše.

Bojištěm je mysl a psychika každého z nás.
Boj je o to horší, že nepřítel není vidět – nepřítelem je totiž každý sám sobě.
Těm, kdo psychickému nátlaku podlehnou je nabízena injekce načasovaného jedu.
Jedu o to horšího, že tentokrát se hraje také o duši.

Že naše představy o tom, jak probíhají války jsou velmi, velmi zkreslené, ale hlavně jaké mají vždy pět dalších doprovodných skrytých forem (velmi nenápadných – o to účinnějších a důležitějších), shlédni skvěle a jasně zpracované video „6 válek, které Rusko ostudně prohrává_Titulky_CZ“ (41:30 min), pak pochopíš.
Autor mluví značně rychle, proto vpravo dole na ikonce kolečka si nastav rychlost 0,75.


Toto téma forem války je značně rozsáhlé, ten film je pouze krátký úvod.
Podle jakého schématu/scénáře nyní probíhá celá covid-maškaráda s tro­chou nadsázky popisuje stránka „Jak beztrestně zabít statisíce lidí…“.


Jak se dělá pandemie“ (lépe však pdf ke stažení)
„Podvody ve vědě a v politice
– Proč neexistují důkazy virů?
– Přídavné látky – Nano-částice“
.
 

Motivy i plány, právní příprava, výzkumy i testováním a vývoj technik ovládnutí mysli člověka – to bylo probráno v řadě podkapitol předchozích dílů. Opět si shrneme některé klíčové kaménky mozaiky a načrtneme hlavní ideu cílového obrazu.

Opravdu je to vše?
Není za tím vším schováno ještě něco víc?


Dosud to vše je jakýsi soupis nezávislého badatele ve věcech tajemných. Soupis, vzniklý na základě všech dosavadních poznatků a jejich srovnávání a skládání střípků do mozaiky podle souvztažností. I badatel se však může mýlit, jako před ním mnoho jiných, ale nemá důvod lhát. Své vědomosti dává k posouzení všem s vědomím, že nemusí být pochopen, že může být pronásledován stejně jako proroci a všichni, kteří se snaží posunout lidské vědění o kousek dále (viz třeba kdysi Paracelsus – viz též o něm životopisný román, či později Semmelweis, nyní třeba Stefan Lanka a mnoho dalších). Tito, i když se mohou mýlit, tak nikdy nelžou, na rozdíl od mnoha dnešních ve funkcích ustanovených „vědeckých autorit či náboženských vůdců“ přeplácených za to, že lidem lžou.
Jaké potěšení mě potkalo, když mi v průběhu zpracovávání této části nečekaně přistál na monitoru odkaz a po hledání jeho zdroje našel další potvrzení toho, že jsem zřejmě na správné cestě poznání (2. dekáda července, uloženo i na jiných serverech):
• BKP: Globální mRNA vakcinace z hlediska zdravotního (1. část);
• BKP: Globální mRNA vakcinace z hlediska duchovního (2. část).
Nejsem tedy jediný, který slyší trávu růst.

Navíc „elitní“ otroci – realizátoři tohoto obrovského podvodu, protože jeho řízení nezvládli, tak ve své nebetyčné omezenosti ještě způsobili, že všichni přemýšlející lidé se aktivizovali, spojují se a nalézají mnoho podkladů a důkazů pro analýzu všeho, co s touto problematikou souvisí. Především však množství důkazů proti původcům celé tragédie. To již bude řešit iniciativa Norimberk 2 u soudu v Haagu.

Zároveň s tím dochází i k úplnému rozvratu mnoha dosavadních základních ka­menů současné medicíny, za všechny pak především celé virologie. Že to s těmi viry zřejmě bude opravdu celé zcela jinak, doporučuji jednak pročíst již výše uvedený od­kaz na Stefana Lanku a také si k tomu stáhnout i první část jeho pojednání, rovněž tak shlédnout cca 12 minutové video Výzkum virů s Dr. Aajonusem Vonderplanitzem (je tam uveden i přepis). Znovu připomínám již dříve zmíněné slušně ozdrojované pojednání „Virologové se dopouštějí vědeckého podvodu“ s mnoha novými a celkem logicky poskládanými fakty a i další tematicky související články na tomtéž serveru (přístupné tam pod článkem dole).

Velmi důležitá je však otázka, komu patří celý ten cirkus kolem medicíny?

Rockefellerova medicína … před cca 100 lety Rockefeller založil tzv. moderní medicínu a pohřbil přírodní léky. Kvůli tomu celosvětově infiltroval školství a politiku samozřejmě také. Programuje naše mozky již od 6 let – každého. Kým? Všemi a především rodiči, kteří v tomto duchu byli již dříve předprogramováni.
Jejich několik pravidel ze školení a škol:
- První den na lékařské fakultě: uzdravený pacient je ztracený zákazník!
- Nelžete! Ale když vám to přinese zisk, tak nikdy nemluvte pravdu!
  Jednoduše si věci přizpůsobte.
- Školení zaměřená na zdraví, anebo na profit z prodeje léků?
- Školení pro faraceutické firmy: zlepšete vaše klinické testy snadno a rychle.
  I vakcíny byly schválené podmíněně na základě „dobrých výsledků“.
Video 1.    Video 2.    „Španělská chřipka“
Rockefellerova nadace v roce 2010 předpověděla globální pandemii
Kopii onoho originálu je možno stáhnout.

  

Další informace a souvislosti

 

První „vedlejší“ „podpůrný“ efekt očkování je ten, že již první vakcinace během cca tří měsíců zlikviduje veškerou původní vybudovanou imunitní odolnost (v těle pří­tomné protilátky), dokonce i na již prodělané „covid“ onemocnění a hlavně výrazně sníží základní imunitní odolnost těla. To je důležité právě pro usnadnění pozdějších plánovaných změn na DNA úrovni. Hlavní práci pak vykoná působení koktejlu mnoha specifických substancí, které prostřednictvím vnesených mutovaných mRNA způsobí změnu v DNA našich buněk (která je za normálních podmínek v prostředí organismu velmi stabilní a těžko ovlivnitelná).20) Způsobí tedy vznik konkrétních mutací, které organismem nejsou včas rozpoznány jako cizí a potenciálně značně nebezpečné pro celý organismus (změna probíhá v delším časovém horizontu). Upravený imunitní sys­tém toto nebezpečí neidentifikuje a tyto mutace začnou prorůstat organismem podob­ně jako rakovina (ta se v těle uchytí a rozvine pouze když není zavčas rozpoznána a likvidována … zdravé tělo ji totiž snadno najde a samo vyléčí, což během života při nesnížené imunitě také mnohokrát učiní).

Pozn. 13:
Nutno dodat, že potřeba naprosto přesného bezchybného kopírování tohoto základního programu bytosti je tak důležitá, že vždy před rozmnožením nové kompletní sady buněk celého organismu (nového jedince v okamžiku početí) musí být při prvotní iniciaci provedena párová kontrola bezchybnosti a shody ze dvou samostatných jedinců téhož druhu – samce a samice. Je to pojistka proti vzniku nežádoucích mutací vlivem nahodilých chyb a také pojistka proti vzniku mezidruhových chyb (kontrola slučitelnosti). Při tomto aktu kontroly (a oplození) zároveň sama DNA reaguje na jisté podněty změn působících z vnějšího prostředí v rámci možných a povolených životaschopných změn – vytváření Bohem povolených evolučních mutací.
Tento proces je z vyšších energeticko-informačních hladin hlídán.
Přicházející duše si tento proces vytváření prvotní kontrolované kopie modi­fikuje také podle svých paměťových záznamů z minulé inkarnace a ve spoje­ní s potřebami svých úkolů, jež si přináší s sebou na tento svět. Proto také někdy bývala využívána praxe specifických obřadů pro zajištění magických ochran při tomto procesu oplození a případně také i snahy přivolávání duše význačných kvalit.
Jakýkoliv jiný a nekorektní zásah do struktur DNA později vždy vyvolá mnoho problémů.

Během každého dne v organismu zanikne velké množství starých či vadných buněk. Jsou rozebrány na základní substance a na jejich místě jsou instalovány nové buňky tkáně. Děje se to tak, že na místo je dopravena kmenová buňka (tělo si je pro potřebu oprav neustále samo vytváří), která velmi rychle doroste – vyvine se na tkání požadovaný druh. Tyto kmenové buňky se na místě při svém růstu a formování svých funkcí řídí jednak základním jednotným stavebním programem (DNA) a jednak infor­macemi ze svého bezprostředního „životního“ okolí (silového informačního pole ostat­ních buněk její lokality/tkáně). Tedy laicky řečeno – při svém formování budoucí nová buňka přebírá informace od ostatních buněk kolem ní (je jimi „školena“), kde však mohou být také i buňky s již vadnou informací. Pokud je tedy do organismu rozptýlen nosič špatných informací a není včas vyloučen – pak při obnově buněk těla dochází postupně k nevratným změnám již na buněčné úrovni a fixaci těchto poruch. To má vliv i na mnoho souvisejících procesů.

Ve vakcínách jsou přítomny jednak lipidové (tukové) nanočástice a také řada jiného svinstva, mimo jiné se projevující také i magnetickými efekty,21) (např. oxidy grafenu, arsenid kademnatý a … ?, včetně již klasických očkovacích jedů na bázi rtuti, hliníku a ?). Tyto novinky kromě klasického dopadu „starých“ přídavných látek (jako jsou celá plejáda zdravotních a vývojových problémů od Autismu přes ADHD poruchy až po např. Parkinsona a Alzheimera a …) nově vnášejí možnost i přímého dálkového ovlivnění neuronových sítí jedinců pomocí elektromagnetického záření na biologicky spolupracujících frekvencích typu 5G (viz odkazy). Tím vším se jedná o tak závažné narušení vnitřního prostředí organismu, na které není jeho imunitní systém připraven (tzv. slepé/nefunkční podprogramy v DNA – rezervy spouštěné pouze v případě ohro­žení druhu vymřením v důsledku radikálních změn vnějších životních podmínek), že imunitní systém vlastně ani není schopen celou tu vzniklou situaci uregulovat vlastní­mi silami (neví jak).

(V podstatě by se musel sám zabít podobně, jak tomu bývá např. při těž­kých alergických reakcích. Což je vlastně poslední dobou pozorováno ve všech případech onemocnění očkovaných na cokoliv jiného, včetně jejich dosavadních „běžných“ chorob. Viz odkazy v předchozím dílu.)

Jedním z dalších efektů vnitřního narušení správné funkce organismu je pak tvor­ba absolutní novinky … tzv. hrotových bílkovin (spike protein). Právě proto, že vzniká modifikací uvnitř těla, tak nese základní informaci „jsem tvá vlastní lidská bílkovina“ a imunitou není odhalena jako terorista. A tím svým pro bílkoviny zcela atypickým hrotem (dýka záškodníka) pak v orgánech těla ničí jiné buňky.
Tato zahrocená bílkovina, podobně jako řada jiného vnitřního odpadu (jako jsou např. i viry) bývá také z těla vylučována/šířena: tělními tekutinami (kromě moči, slinami a krví taktéž spermatem), a především potem i dechem. Díky velmi malým rozměrům je schopna se šířit ne jen dotekem…, ale dokonce i vzduchem a jako lidský materiál proniknout do kohokoliv jiného (na rozdíl od viru, který se vzduchem nešíří, přede­vším ne covid)! Protože se jedná o produkt buňky, může se šířit také dotykem a být snadno vstřebána též povrchem kůže. Takto je roznášena nová budoucí nákaza22) – příští neznámá epidemie – kterou nám „filantrop“ Bill Gates pro blízká léta slíbil.
Pro usnadnění tohoto šíření také byly včas připraveny potřebné zákony.
Označit vakcinované za roznašeče nemoci a vyhýbat se jim by přece bylo „asociální“, na rozdíl od medii propagované segregace všech zdravých z důvodu neočkování … „obyčejný fašismus“ tentokráte ve verzi „sousedského fašismu“.
Kam zmizel ten film?

Navíc se znalostí genetických odchylek různých skupin obyvatel (přede­vším ras a národností)23) lze pak tyto spike proteiny snadno „ušít přímo na míru“ a budoucí šíření i dopady jakékoliv nemoci svázat s některou genovou sekvenci typickou pro zacílenou skupinu populace – segregační biologická zbraň – ??proti komu??. Nikdo to nezjistí dříve, dokud nebude až příliš pozdě.

Tolik pouze pro hlubší pochopení těchto dalších materiálních souvislostí.
Neboť zásahy do DNA se již týkají přímo i duše (tělo je jejím do­časným krátkodobým příbytkem). DNA nám totiž poskytuje jednu z možností komunikace s Bohem, DNA šroubovice ukrytá v každé buňce těla je fraktální anténa přímé komunikace.
(Nerozebírám nyní celý mechanismus této komunikace, pouze hlavní nadhled a hlavní jevy spojené s covid ohrožením člověka.)


Rozměry a tvarování (vzor, struktura, rozměry) každé antény jsou vždy úzce spo­jeny jak se směrováním, tak i laděním na používané frekvenční pásmo. Jakmile dojde k narušení její geometrie, proporcí či podstatnějšímu zásahu do některých dílů, klesá účinnost antény (schopnost správné funkce). Proto nekorektní zásah do DNA člověka má nutně následek ve ztrátě možnosti komunikace jedince s Bohem (Ježíš jej nazýval Otcem nebeským).

O tom, že DNA je skutečně rozsáhlá komplikovaná vyladěná fyzikální soustava antén a rezonátorů, o tom je možné si pro začátek dalších úvah přečíst v pojednání „Všetko je frekvencia a DNA je ultimátna anténa“ (8.6.2021). Pokud by se stránka ztratila, zde kopie ke stažení. Jakým řízením se to dostalo ke mě na monitor nevím, v našem sektoru internetu jsem tuto tak vzácně komplexní informaci prozatím jinde nenašel. Toto velmi stručné a zároveň hutné pojednání rozšiřuje náš pohled na biologii do podstatně hlubších úrovní, až na atomární a subatomární úroveň. Což je základem pro pochopení toho, zda všechny další výklady jsou vůbec možné (včetně pochopení principů léčitelství a také efektů dálkového působení prostřednictvím polí, anebo také správnosti „mystických“ výkladů některých jevů). Pro naše vnímání skutečnosti je ta změna v náhledu důležitá, neboť v našem uvažování nás posune dále.

Pozn. 14:
Podobně důležitý pro pochopení základního významu DNA se kdysi ukázal ji­ný, také kacířský pohled – pohled programátora nemajícího mnoho vědomostí o biologii. Teprve pohled prizmatem oboru zvaného „informační technologie“ došlo k odhalení toho, že celá DNA je vlastně základní program stavby všech buněk organismů, a jakou má skladbu i zákonitosti. A také k odhalení vazeb v rámci všech pozemských druhů. Díky těmto poznatkům lze dnes dokonce odhalovat i nepozemský původ některých artefaktů (podle DNA nalezených uchovaných zbytků).

Pozn. 15:
Další kacířský pohled, který lidstvo v našem poznávání všech příčin posunul dále, bylo následné zkoumání této „děrné pásky“, tohoto „programu“ pohle­dem lingvistiky. A to jak napřed z úrovně počítačové lingvistiky, tak následně i z obecnějšího nadhledu. Tehdy bylo zjištěno, že celá struktura DNA má ta­ké úzkou vazbu na lidskou řeč (tedy i myšlení). Jinými slovy naše schopnost mluvit a navzájem si sdělovat myšlenky je dána již strukturou samotné DNA. Je to záležitost univerzální a na pozemských jazycích nezávislá a má blíže k telepatickému chápání a porozumění.
Tedy i k intuici.
Pokud některá DNA má rejstřík v něčem ochuzený (může být porucha), pak to vede ke snížení některých schopností či poruchám jejího nositele. Stejně jako když dojde k redukci fonémů řeči či grafénů písma – vždy pak následuje prudký pokles možností vzájemné komunikace a hlavně následnému omezení rozvoje vyjadřování a myšlení v populaci daného civilizačního okruhu. (Úprava jazyka jeho degradací a vnosem cizích disharmonických prvků je prostředek genocidy zajišťující nemožnost napojení se ke svým kořenům – vede k neschopnosti porozumět vlastním předkům a vlastnímu vývoji.)
Souvislosti viz dále.

Jako další důležitá informace pro dokreslení významu DNA pro život a také pro spojení s vyššímu úrovněmi bytí se objevil článek „DNA - fantomový efekt, kvantový hologram a éterické tělo“ (18.1.2018). Autor se ve svém pojednání snaží o stručné přiblížení (vysvětlení) interakcí probíhajících mezi „hmotou“, DNA a mnohem širším společným polem, které by se dalo nazvat jako „nadvědomí“ (odkud je k Bohu již jen krůček). Téma již mnohem komplikovanější a alespoň rámcový přehled o mystických názorech různých teologicko-filozofických škol je výhodou pro chápání uváděných myšlenek. Nicméně i tento pohled na realitu je věcně správný a výstižný, i když oproti předchozímu výkladu souvztažností kolem DNA vypadá zcela jinak.
(Češtinu lze nastavit.)

Vše tedy souvisí se vším, vše je pouze energie kmitající na konkrétních kmitoč­tech, což kolem sebe vytváří silová pole, a ta všechna se navzájem spolu ovlivňují. Proto se naskýtá otázka, zda je zde něco, co by mohlo mít jednotící charakter. Bude­me-li hledat, najdeme počátek – zvuk, který na počátku všeho rozvibroval veškerou energii. Seznámit se krátce s tímto tématem je možné na stránce „Michael Tellinger – Fenomenální vlastnosti zvuku a frekvencí“ (8.6.2021). Je tam jak otitulkované video, tak i přepis titulků včetně důležitých obrazů. Není to jediný pramen – podobných je možné nalézt celá mračna v nejrůznějších podobách. Pro nás je však důležité, že nej­více důležitým zdrojem zvuku je právě naše řeč. Především ta, která zároveň rezonuje (ladí) s námi, s naší vnitřní podstatou, vědomím i podvědomím, tedy zároveň je také schopná přerovnávat DNA řetězce v nás samých.
A jakou sílu může mít zvuk? Třeba i takovou.

O tom, čeho všeho je ta nenápadná šroubovice DNA schopná, je dobré pozorně pročíst článek „Vakcína je zákernejšia, ako si myslíte“ (5.5.2021). Jsou tam uvedeny informace o některých výzkumech provedených ve světě s DNA. Pak teprve pochopí­me, proč někým je neustále podnikán tak rozsáhlý útok na lidskou DNA? Neboť je v ní několik vzácných odchylek, kterých se bojí i sám Satan.
Účelem vakcíny je změnit naši DNA. I když existuje hodně škodlivých účinků vakcíny, nejhlavnějším jejím úkolem je vypnout tu část naší DNA, která nás spojuje s Prvotním zdrojem – Bohem.

Pozn.16:
V Rusku před časem zjistili (proběhly kdysi internetem takové krátké zmínky – avšak někomu se nehodily a zapadly), že světlo se zvukem jsou schopny působit i na DNA struktury, přičemž takto prováděné změny jsou přirozeně funkční a zachovatelné. Na rozdíl od veškerých pokusů konaných na západ od nás – kde jimi v laboratořích používanými technikami manipulací s DNA vytvářejí jen problémy.
Prostě Mičurin hovořící se stromy při svých pokusech dosáhne zázraku, zatím co Monsanto a jim podobní zpackají co se dá a výsledek je jen a pouze ke všeobecné škodě (GMO plodiny).

Co je pro nás do budoucna důležité je, že myšlenka a vyřčené slovo má schopnost také ovlivnit DNA. Jak k dobrému (léčení), tak i ke špatnému (televizní pořady prostřednictvím ovlivnění mnoha lidských myslí přivolá­vající katastrofy v pozemské hladině).
Zvuk naší mysli v souladu se srdcem, vyjádřený slovem mění svět.
Síla slova souvisí se silou a neporušeností DNA. 

Co provede vakcína s aurou

 


Napřed nutno ujasnit, jaký je vztah mezi duší a aurou a tělem člověka

Tělo je pouhý kus hmoty a bez správného řízení svou duší nebude fungovat. Při­rovnám ho k plně vybavenému počítači bez jakéhokoliv programového vybavení, při­pojení do elektrické sítě mu nepomůže – pouze to zabliká a toť vše. Duše oproti tomu je zase pouze nehmotnou inteligencí pro ono tělo, včetně všech úkolů, které má v tom svém těle splnit … přirovnám k volně plovoucímu ucelenému a samostatnému návodu (předpisu, textu knihy bez oné knihy), plovoucí někde na obláčku v boží knihovně. Aby duše své úkoly ve hmotném světě mohla splnit (naplnit záměr svůj i Otce nebes­kého, jenž ji do světa vyslal), musí si napřed obléci své tělo podobně, jako potápěč obléká skafandr před ponorem. Na rozdíl od potápěče se však duše musí se svým pra­covním nástrojem (tělem) ještě správně propojit na úrovni každé buňky (ovládnout jej). Proto je také nutné, aby právě pro potřebu tohoto spojení byla každá buňka těla vybavena svojí samostatnou fraktální anténou – shodnou se všemi ostatními buňkami v těle.

Duše pak musí jak stabilizovat a ovládnout celý vnitřní provoz a spolupráci všech dílců svého bioskafandru (těla) na celou dobu jeho životnosti, tak se také účinně spo­jit se všemi čidly smyslů (biosenzory informující o stavu vnitřního i vnějšího prostře­dí). Zároveň také musí plně a přesně ovládat všechny akční prvky těla (ruce, nohy, hlasivky, …) a při tom všem také zajistit trvalé energetické napájení celé soustavy i každé její dílčí části (přes orgány až po každou buňku, celé tělo). Toto vše v souhrnu způsobí vznik komplexního energeticko-informačního silového pole, tzv. aury, bez níž tělo nebude nikdy fungovat. Aura tedy nevzniká kolem těla automaticky jako násle­dek, nýbrž její dopředné vytvoření a správné tvarování je prvotní příčinou toho, aby vzniklo kompletní funkční tělo, a ne jen pouhá nádoba slizu.

Aura je dnes již dávno zachytitelná fotograficky jako tzv. biopole – to není řeč o tepelném vyzařování živého těla (fotoaparát aury je něco zcela jiného než je termo-kamera). To co takto zachytíme a přesuneme do našima očima „viditelného pásma spektra“, to je jen jedna z mnoha frekvenčních úrovní (pracovních pásem) aury. Ta totiž pracuje v mnohem širším frekvenčním pásmu. Používanými přístroji jsme totiž schopni zachytit pouze jen nepatrnou část procesů celého tohoto energetického a informačního silového pole. Ale např. procesy paměti, citů a dalších složek (frekvenč­ních pásem), tzv. energeticko-informačních těl – to nejsme schopni zachytit jinak než přímým vhledem jiné vyspělé a v těchto schopnostech trénované duše.
Aura je totiž něco jako propojovací mezičlánek mezi tělem a duší a má svou kompliko­vanou vnitřní strukturu („anatomii“).
Jakákoliv porucha v tomto „neviditelném“ silovém poli má vždy pozdější následek, změnu v biologii, v nesprávné funkci organismu (tzv. nemoc). Každá v těle připravo­vaná porucha (ukrytá, probíhající v tzv. "latentní" podobě) je dlouho dopředu v auře viditelná, než tělo tyto aurické změny zhmotní.
Aurické pole má sílu a také i schopnost tělo zpětně renovovat.

Dnes jsme schopni zkoumat prozatím pouze činnost té nejhrubší frekvenční části „vrstvy“ aury těsně spojené s energetikou těla, a to jak pozorováním jasnovidců, tak je to dokonce možné zaznamenat také i na film jako hru světel (ale nic víc – což bez správné interpretace je celkem k ničemu). Pozorování jasnovidcem dává mnohem více důležitých informací, než pouhá fotografie.

Přímé zkoumání duše našimi smysly a vyjádření její vnější i vnitřní podoby je z našeho úhlu vidění (omezení určeného rozsahem vnímatelného světla) takřka zhola nemožné – je mnohem náročnější než pouhé „jednoduché“ pozorování aury. Tam lze pouze nahlédnout – specifickými technikami poznávání, jež zvládají jen někteří tréno­vaní mystici – a i ti často podávají zkreslené výklady, ovlivněné názory své původní výcvikové školy a také možnostmi našeho omezeného pochopení. Je to proto, že duše se nachází až mnohem dále, skryta někde uvnitř za všemi těmi „vrstvami/úrovněmi“ aurického pole. Existuje (žije a pracuje) na mnohem jemnějších (vyšších) frekvencích, jsoucích již mimo rozsah našeho "vidění".

Změny v auře získané v tom našem zdejším pozemském „provozu“ se všemi dal­šími poznatky zde z našeho života se také zapisují – do paměťových záznamů duše. Ty si s sebou jednou odtud naše duše odnáší zpět, až tělo opustí a zruší celé aurické pole, které ji pojí s aktuálním tělem. To když odchází … vlastně kam?
Psychologie a psychiatrie ke skutečnému zkoumání tohoto tématu, tedy skutečné du­še, ještě vůbec nepřistoupila a prozatím se baví zkoumáním pouhých vnějších projevů náhodných dějů našich těl. Nárok o tomto tématu mluvit si však usurpovala nábožen­ství tří knih – avšak hloupě (sbor totálních diletantů).
Mnohé události a zkušenosti našeho života se ve svých stopách a dalších projevech pak opět jednou uplatní – při formování nové DNA v okamžiku nového vtělení duše do svého nového dočasného příbytku – „oděvu z těla“. 

Vliv očkování na auru – průzkum Ramana

V článku Pozadí “PANDEMIE” se již v květnu 2021 objevil výsledek výzkumu autorky onoho webu, doplněné navíc velmi dlouhou diskusí s mnoha dalšími informa­cemi i praktickými podněty do dalšího života.

Extrakt stránky se objevil i na stránkách QQ pod názvem „Ako vakcína zmení náš energetický status?“ (1. část a 2. část).
Kdyby padaly servery, uložil jsem si bezpečnostní kopii.

Autorka webu nabízí ještě i několik témat úzce souvisejících.
Především „Covid – zkušenosti a poznatky“ – je možné si tam přečíst, co o této „nemoci“ a její „léčbě“ zjistili další čtenáři a pro udržení naděje je to také důležité. Zvláště přímo ukázkový a výmluvný popis, jak očkovaní ohrožují neočkované (přímé fyzické působení) – uvádí Jitka ve svém sdělení. Naděje na záchranu existuje, ale není to lehké a již vůbec ne bez osobního vnitřního přesvědčení a usilovné námahy každého – pro sebe sama.
Pro dokreslení celé situace, tedy podmínek a také vyššího záměru, za kterých to vše probíhá doporučuji nahlédnout i na článek „Zpověď z druhé strany – vysvětlení toho, čím teď procházíme“ a také na další … „Přeměna našeho těla jako součást evoluce?“. Neboť jak praví klasik – vše souvisí se vším.
 

Velmi stručně – výsledek analýzy Ramany

Základní otázka byla – Jak změní vakcína mRNA náš energetický stav?
Přesněji, co očkování s člověkem po energetické stránce provede. Byly zkoumány:

energetický stav běžného člověka s jeho narušeným energetickým polem a jak se změní po 6 měsících od očkování
… dochází k uzavření funkce čaker, zvláště horních (zrušeno spojení s Bohem i jinými světy) a zůstává zachován pouze přísun základní životní energie (tuto není možno uzamknout – to již pak nastane totální smrt). Souhrnný dopad lze charakterizovat: převod člověka na pouhý vegetativní režim. Tedy výmaz většiny lidských schopností a přeladění psychiky na králíka v králikárně (viz výzkum uvedený v další podkapitole);

energetický stav člověka s původně harmonickým polem se po 6 měsících od očko­vání také mění
… čakry jsou ve své funkci silně oslabené a korunní čakra vypnuta. Ještě chvíli zůstá­vá částečně funkční 3. oko – což skýtá naději na znovuobnovení spirituálního spojení při vynaložení dostatečného úsilí a hlavně silné vnější pomoci (ta je nutná a zásad­ní a léčitelů tak vysokých kvalit zase až tak mnoho není);

člověk s velmi silným, duchovně vyspělým energetickým polem
… jeho pole se také mění. Čakry se ve svém výkonu také stahují, činnost (směrování) kořenové i korunní čakry jde nějak mimo (zřejmě je ohroženo původní přímé spojení). S intenzivní vlastní prací tento stav zřejmě bude možné překonat i vlastními silami (přibližně jako když „mistrovská prověrka“ s nutností opětného zopakování základů výcviku, přesněji je nutné znovu zopakovat minulé úsilí na opětné dosažení téhož stavu, jaký již jednou byl získán).
 

Naděje na konci tunelu?
Některé účinky vakcíny zřejmě budou postupně vyprchávat a bude je nutné systémem obnovovat (Ramana).

Já osobně však nyní nevím, zda toto bude pro udržení otroka v područí, anebo spíše pro prodloužení jeho užitečné životnosti. Bude platit spíše druhá varianta. V sou­časné době očkování sleduje dva souběžné cíle. Ten první, krátkodobější cíl je dalším očkováním ze stávající populace „vyselektovat“ pouze silnější chovné kusy – ti co tuto první fázi přežijí. Tyto pak bude nutné ještě nadále udržovat ve stálé poslušnosti již jen pouhým pravidelným prodlužováním jejich pracovní životnosti očkováním s ji­ným složením. Pro oprávněnost tohoto cynického tvrzení nahrává odhalení uvedené v článku „Covid 19 – organizovaný zločin (24.7.2021) odkazující ještě i na další důležitý zdroj inspirujících informací.
Jistá šance, jak se z tohoto stavu těla-psychiky-duše po očkování dostat ven snad i je, ale rozhodně to není žádné reklamní polknutí prášku (a je navěky dobře) – toto bude vyžadovat již doživotní neustálou vnitřní práci postiženého na sobě, aby mohla být přivolána pomoc vyšších sil (badatel).

 

Co se děje během setkání očkované osoby s neočkovanou?
V každém případě očkovaný již nedlouho po své vakcinaci má zničen čakrový systém a je blokováno jak jeho spojení s Bohem (korunní čakra), tak zároveň také uzamčena čakra osudu (viz obrázky ve výše odkazovaném pojednání Ramany – obojek otroka na krční čakře … ztráta schopnosti komunikace, tedy nemožnost práce se slovem). Nedo­statek energie u vakcinovaného v jeho srdeční čakře vyvolává u něj energetické útoky na všechny normální lidi kolem něj se snahou získat ještě trochu energie štěstí (která náhle dochází) a zároveň provádí i nevědomé útoky na kohokoliv s vyšší energetickou úrovní (příliš silné světlo). Blízkost energie vyšší vibrační hladiny jej totiž ohrožuje a může způsobit změnu rovnováhy v jeho stávajícím rozladěném stavu (interní diskom­fort prožívaný jako ohrožení – pocity čerta stojícího vedle světce).
Tolik k očkovanému.

pokud neočkovaný člověk má harmonické energetické pole, je sice na něj podniknut energetický útok (v podstatě nevědomý/podvědomý), který mu způsobí i značné vy­chýlení z rovnováhy, ale přečká to. Pokud si to uvědomil, pak se může později za cenu zvýšeného úsilí opět stabilizovat a pokud ne, dojde k postupnému načítání chyb v jeho biopoli;

Pozn. 17:
Odpovídá to tak trochu reakci aury (biopole) léčitele nižší úrovně na léčení nemocného. Ve styku dvou polí o různých energetických potenciálech tak jako u „spojených nádob“ (bez uzávěru mezi nimi) vždy dochází k toku ener­gie z „nádrže s vyšším potenciálem“ do nádrže s „nižší hladinou“. Protože se však v tomto případě jedná o silové pole energeticko-informační povahy, tak s tímto tokem vždy zároveň také dochází k přenosu informací oběma směry (pokud to pole s vyšším potenciálem vědomě nepřepne tento komunikační kanál na pouze jednosměrný provoz). Za těchto okolností tedy dochází ku informačnímu otisku poruchy z pole očkovaného člověka do pole člověka ne­očkovaného. Pokud nedochází k pravidelnému čištění a posilování vlastního aurického pole (právě toho silnějšího), tak se tato počátečně vnesená chy­ba v systému zafixuje a dále šíří aurou, až později podstatně ovlivní zdravo­tní stav těla.
Právě toto je velmi častá chyba počínajících léčitelů po jejich prvních kro­cích po zjištění, že mají nějakou schopnost a „něco jim funguje“.

pokud neočkovaný člověk má své energetické pole sám narušené (třeba i jen dočas­ně, vyčerpáním, auru má místně oslabenou), potom těžko odolá „sacímu“ působení biopole vakcinovaného, které jej navíc ladí do nižšího frekvenčního pásma. Protože pole vakcinovaného pracuje především na nejnižších frekvencích, jsou tímto působe­ním vyšší čakry neočkovaného oslabovány (přeladěny silným útočným polem nízkých frekvencí). Energeticky jsou při tom na něj kopírovány/otiskovány destrukční informa­ce již působící v poli očkovaného (v auře zůstává energetický otisk/stopa). Doprovází to pocit ohrožení a pokud kontakt navíc bude dlouhodobý, může také dojít k vyvolání různých onemocnění. Další doprovodné pocity pak mohou být různé. Pocitově při tom značně záleží i na senzitivitě neočkovaného člověka. Jeho naděje spočívá ve vyhnutí se všech styků s očkovanými a urychleném čištění a rozvoji sebe sama.

Pozn. 18:
Situace zřejmě nakonec povede ke zrušení evropského zvyku podávání ruky. Hlavně však podle záměru satanistů DS dojde k zamýšlené segregaci obyvatel napříč celou společností i rodin na dvě proti sobě stojící skupiny – očkovaní proti neočkovaným (viz techniky ovládání lidí: „rozděl a panuj“ a také metoda „ukaž každému jeho nepřítele“). Přičemž skupina očkovaných sice bude rychle slábnout (vymírat), avšak mezitím do zbývající části popu­lace vnesou novou verzi nákazy – spike proteiny (hrotové bílkoviny). Jak to dokážeme zvládnout z hlediska „Vyššího principu mravního“, přežít a znovu obnovit zničenou lidskou populaci – to bude záležet především na zbytku nás neočkovaných;

pokud neočkovaný člověk má vyšší energetickou úroveň (svou základní vibrační úroveň těla má cca 2× vyšší, případně i více), tehdy jeho energetické pole je čisté, vyvážené a velmi silné, poskytující vysoký stupeň ochrany, tehdy se s ním nic neděje a setrvává ve stavu své nedotknutelné rovnováhy. Je tu však podmínka neustálého udržování svého napojení ke Zdroji veškerenstva. Tato síla je mocnější než cokoliv jiného. Důležité je odrazit všechny vnější pokusy o napadení strachem a uvnitř sebe zůstat pevný.
Toto bývá základní stav léčitelů extra třídy – léčitelů léčitelů.

Právě tato část populace vytvoří jádro budoucí civilizace „zlatého věku“.

„Intimní“ kontakt s očkovanou osobou
je již náročnější a neočkovanému rozhodně neprospívá. Dopady jsou mnohem větší a výraznější, než jen u pouhé blízké přítomnosti v rámci běžného pracovního kontaktu – i ten je energetický boj. Další podrobnosti – viz uvedený zdroj, kde je toho uvedeno ještě více, včetně ilustrací. Názor, kterým se kdo bude řídit a za který ponese i svou část lidské odpovědnosti, ten si musí udělat již každý sám.

Jak se chránit před energetickým působením očkované osoby?
Cituji: „Tělo má ve většině případů schopnost vypořádat se s vlivem toho, co se šíří z očkovaných osob. Zdá se, že při prvním setkání bývá energetická reakce těla nejsil­nější a s každým dalším kontaktem naše odpověď slábne. Vypadá to, jako bychom si po prvotním seznámení s „energetickým patogenem“ počali budovat svou schopnost mu příště lépe odolávat.“
Důležité je mít silný a harmonizovaný vlastní imunitní i energetický systém a neustále jej posilovat. Zároveň bude vhodné si budovat i další ochrany.

Co je důležité si o uvedeném výzkumu Ramany uvědomit a nebylo v něm podle mě dostatečně zdůrazněno je to, že se jednalo především o energe­ticko-informační interakci mezi osobami. Je však ještě nutno zohlednit ta­ké přímé fyzické působení nákazy, způsob šíření oněmi velmi zrádnými a novými hrotovými bílkovinami (spike proteiny). Tím se nám mezilidské kontakty podstatně komplikují. Pokud bych to měl k něčemu přirovnat, tak tato novodobá přicházející nákaza s ohledem na komplexnost šíření je podstatně horší, než bylo kdysi šíření lepry (malomocenství). Oproti tomuto komplexnímu působení je možnost nákazy neškodným tzv. covi­dem-19 pouhé dětské strašidýlko.
Zdůrazňuji, že všechna dosud známá fakta mluví jednoznačně. Pomine­me-li občasné vypuštění některého mutanta z laboratoří (opět pouze hoax … informační blaf) – tak veškeré tragické následky byly způsobeny pouze péčí lékařů řízenými nezákonnou formou státní moci ovládanou medii roz­poutávanou hysterií.
Bill Gates měl pravdu, když se chvástal, že přijde ještě něco horšího.
Ví totiž, co pro nás v těch vakcínách připravili, namíchali.

Doporučuji si ten uvedený článek prohlédnout i s jeho názornými ilustracemi, než pokročíme dále k výzkumu působení vakcín pomocí techniky konstelací. 

Konstelační experiment působení vakcín – od Tomáše Michalů

Před nějakým časem se skupina profesionálů pracujících v oboru konstelačních terapií pokusila o testování a odhalení účinků působení vakcín na člověka. Výsledky tohoto testu byly více než překvapivé a na facebooku o tomto byl zveřejněn video rozhovor, rovněž tak i na Štěpánově blogu „sobě pánem …“ a ještě i na YouTube (zatím) „Sobě pánem se Štěpánem s Tomem Michalů o Konstelačním experimentu s vakcínami proti Covid-19“ již v polovině ledna 2021. A již nikde jinde.
Rozhovor trvá hodinu a půl a je trošku rozvláčný. Sám informátor Tomáš Michalů by byl velmi rád, kdyby mohl říci, že se v něčem mýlil. Tak šokující pro něj bylo to neu­věřitelné odhalení skutečného působení vakcín (byl pokusnou osobu v procesu testu). Mě osobně se při komplikovanějších tématech lépe pracuje s textem, proto s ohledem na závažnost celého sdělení jsem nelenil a odposlechem jsem si zhotovil vlastní výpis.
 

Co je to „konstelace“ (… pokus o přiblížení termínu)
V podstatě se jedná o „intuitivní scénickou skupinovou jasnovidnou techniku k odha­lení komplikovanějších vzájemných vazeb mezi vícero do „událostí/děje“ zapojenými aktivními subjekty a s jejich přímým připojením k obecnému vyššímu energeticko-informačnímu silovému poli. Slouží ke zjišťování/odhalování skutečných vazeb, příčin a okolností určujících chod zkoumaných událostí“.
Odhalují se tak jak záhady minulé, tak současné i budoucí. Ta technika skýtá mnoho možných variant a způsobů aplikací. Je to týmové jasnovidecké řešení nejrůznějších otázek založené na aplikaci metody sítí rozložené v energeticko-informačním poli.
Není diváků – všichni zúčastnění „rozehry“ jsou aktéři (herci).
(Uvádím jen ve stručnosti pro ty, kteří se s tímto pojmem setkávají poprvé.)
 

Co bylo zkoumáno a za jakých podmínek a vstupních předpokladů?
Celého výzkumu se zúčastnili pouze dlouhodobí lektoři metody s mnoha praktickými zkušenostmi s uvedenou technikou, někteří z nich jsou také velmi silní léčitelé (jedině proto výzkumný pokus nedopadl tragicky). S takovými dopady okamžitého působení přímo až do fyzické úrovně (hmoty) se dosud nikdo z nich nesetkal a ani to není nikde v technice konstelací popsáno. Technika konstelací sama o sobě je naprosto bezpečná a snadno zvládnutelná.

Cílem bylo pouze energeticko-informačním způsobem (s vyloučením chemie sku­tečného vzorku) simulovat očkování vakcínou a ve zkráceném časovém režimu zjistit její dlouhodobé působení na člověka. Předpoklad byl, že když vakcína není nikde fy­zicky přítomna, tak opět jako vždy se to celé bude odehrávat pouze na úrovni pocitů, bez realizace ve hmotě. Původní záměr byl otestovat technikou konstelací 7 vakcín, každou 2×, a sice jak působí na člověka duchovně vyspělého a jak bude působit na člověka dosud duchovně spícího (Ježíš je kdysi nazval „mrtvými“).
Zároveň testovali vývoj působení na člověka. Jak působí ihned po očkování, a pak v čase cca 2 roky po očkování a nakonec stav po 10 letech.

Nakonec vyzkoušeli pouze vakcínu Pfizer, pak AstraZenecu a již jen Johnson & Johnsona. Již po prvním pokusu měl Tomáš pocit, že by to měl ukončit – zvědavost však jej hnala do dalšího testu. Na další očkovací koktejly již nedošlo – nebezpečí následků plynoucích z pokračování v experimentu bylo již zřetelné a příliš vysoké. Nikdo z přítomných neočekával, že to bude až tak extrémní proces.

Pozn. 19:
Netušili, že vakcína není pouze dílo lidských rukou, nýbrž výtvor satanistů Deep State (energie milionů obětovaných lidí). Tudíž zcela jiný šálek „kávy“, než dosud měli možnost se kdy setkat. Že jen lidské síly mohou být i málo.
Celé očkování „proti covidu“ je totiž produkt černé magie nejhrubšího zrna. Arcibiskup Viganò: „Vakcíny z fetálneho tkaniva sú skrz farmafirmy ľudskou obetou nevinných obetí na oltár Satanovi!“ (27.7.2021)
 

Stručný průběh experimentu
Od cca 27. minuty rozhovoru Tomáš již podrobněji popisuje působení vakcín. Hlavní působení vakcín – změny v člověku, nenastanou ihned po očkování, ale teprve až po cca 2 letech, až všichni zapomenou, že nějaké očkování bylo. Dochází pak k naprosté ztrátě lidské identity, rozpadu osobnosti. Úplný výmaz veškerých spirituálních schop­ností. Mozek přestává fungovat, i fyzicky je na tom člověk hodně špatně a běžné úko­ny vyžadují vynaložení maximálního úsilí. Stav po 10 letech je většinou již jen smrt (u AstraZenecy již po 2 letech).

V cca 40. minutě pak Tomáš popisuje mnohem důležitější následnou nečekanou událost … nutnost záchrany media (jeho, Tomáše). Přes veškeré své zkušenosti s tě­mito technikami však stále nedokáže pochopit, že pokud mu ta vakcína byla „vpíchnu­ta jen energeticky“ (symbolicky tak, jak si malé děti hrávají), tak pokud tomu i nevě­říme, že když navíc ten proces i energeticky správně ukončíme, tak jak je možné, že se ten proces ještě dále tak silně projevuje změnami přímo až na fyzické úrovni a ještě se to dále stále více zhoršuje?
Dále pak popisuje průběh, jak jej museli všichni ostatní a společně zachraňovat.

Od cca 56. minuty pak je diskuse o tom, jaký je výsledek, o významu výzkumu, co to přináší a další podrobnosti záchrany a také čištění následků experimentu.
Od 59. minuty popis, co vše měl zcela rozbité a nefunkční. Hodně vnitřních orgánů napadených, všechny čakry rozbité (ne jen ty všeobecně známé), zrušeno napojení k Bohu, mozek debilní, odpojen naprosto od všeho, co je k životu nutné. Nezbylo v něm z něj (člověka) takřka nic. Nicméně to „pole“, které v něm bylo zahnízděné, bylo velmi a velmi houževnaté a špatně se čistilo a odstraňovalo z něj. Musel na něm velmi dlouho pracovat celý tým a s maximálním nasazením (asi dvě hodiny) a dokon­ce museli povolat i pomoc z vyšších sfér, aby byl dán opět dohromady. Některé části jeho energetické výbavy (aury …) mu musely být dány znovu z vyšších úrovní, neboť lidskými silami nebylo možné je rekonstruovat.
 

Smysl a poselství z celé zkušenosti
V kostce lze shrnout
… je na nás vyvíjen maximální tlak proto, aby se každý probudil sám za sebe, osvobo­dil své myšlení z působení Matrixu a navázal své spirituální spojení. Je nám poskytnu­ta šance se konečně zastavit, najít sami sebe a postoupit dále ve svém vnitřním vývo­ji. Čím silnější je tlak těžkých energií vůči nám, tím silnější musí být i naše vědomí. Musíme vnímat svoji vnitřní pravdu, vnímat svoje vnitřní štěstí, řídit se jím a směřovat za ním – v tom je naše záchrana.
Temné energie skryté v očkování mají na člověka zcela zničující dopad.

Kdo se bojí covidu, ten se vlastně bojí Boha. 

Pokus o souhrn vlivu očkování na duši člověka

V předchozí podkapitole v průzkumu Ramany byl probrán vliv očkování na změny v auře člověka ze statického hlediska podobně, jako je například vypovídací schopnost rentgenového snímku. Tedy zachycení okamžitého stavu nějakých proběhlých změn. Máme popsáno a vysvětleno, jak se vakcinace promítne v destrukci energetického a informačního pole zajišťující správné a bezchybné životní funkce těla a jeho součinnost s duší. Dále také je popsáno, k čemu dochází z hlediska vzájemných interakcí těchto lidských biopolí mezi různými jedinci (ne v kontaktu, nýbrž v působení již na vzdále­nost „odstupu“).

Pozn. 20:
Aby byl jasný dopad všech těchto změn v auře na jedince samého, provoz jeho těla i psychický projev duše, pokusím se tu záležitost trochu vysvětlit a materialisticky názorně přirovnat/připodobnit:
Aura jako silové pole zajišťuje jak energetický provoz celku až do každé zá­kladní buňky, tak i komplexní informační spojení/řízení. Pokud bych přirovnal tělo člověka k celému našemu státu, všechny města a vesnice k orgánům v těle a každý byt i místnost kdekoliv se nalézající k buňkám těla, pak pro bezproblémový provoz jsou všude nataženy dráty rozvádějící jak elektrický proud (napájení, energii), tak také i pevné linky počítačových sítí rovněž natažené všude do každé místnosti. Energie i informace se tedy dostanou opravdu všude a vše může navzájem spolupracovat, komunikovat jak mezi sebou navzájem, tak i s nejvyšším velínem (prezidentem státu zastupujícím v těle nedosažitelnou duši).
„Proti-covidová“ vakcinace na všechny tyto vybudované „územní“ kabeláže těla (energetické i informační rozvody) působí přibližně stejně, jako by bylo působení celoplošného kobercového bombardování rozhozením více jak tisíce „oslabených“ výškových jaderných bomb nad celým územím státu najednou. Přestože vše bouchlo ve výšce a nedošlo k destrukcím tlakovou vlnou, tak důležitý je především onen vyvolaný neviditelný elektromagnetický impuls působící na všechny vodiče elektrorozvodné soustavy (včetně informačních kabeláží). Prostě je spálí, přesněji proudy v nich indukované spálí/zničí větší část veškerých silových elektrozařízení i ostatních výpočetních prostředků nahodile po celém území. Důraz výkladu/přirovnání je položen na tom, že se nejedná o spálení všeho a najednou, nýbrž nahodile na velkém počtu míst a center. Zdánlivě místně ještě leccos „funguje“, avšak celek (stát) je již silně dezintegrován a pomalu dobíhá ke svému zániku.
To co popisuji je „řídké“ kobercové bombardování tzv. i-bombou.
Výsledek by byl pro celý stát fatální.
Prakticky stejný (pouze rychlejší a tedy znatelnější), jako byl po sametovém převratu proveden destrukční zásah do naší státní infrastruktury, kdy během velmi krátké doby nám byly rozkradeny klíčové komponenty hospodářství, narušena ekonomická rovnováha, destruována samospráva, zbytek průmyslu rozvalen/zničen, školství debilizováno … a průmyslově všestranně vyspělý, plně soběstačný a samostatný, poměrně uznávaný a suverénní stát ve stře­du Evropy se během velmi krátké doby stal kolonií na úrovni zemí tzv. třetího světa.
Takto působí tyto vakcíny na rozhranní součinnosti těla a duše (znovu viz výše „vztah duše-aura-tělo“).

V další podkapitole experimentálního sledování působení vakcíny byla Tomášem popsána dynamika vývoje oné destrukce těla, psychiky i aury v procesu času. Co je však velmi důležité si uvědomit, že při experimentu nebyla sledována otázka, co se právě v tom okamžiku celého časově protaženého umírání děje se samotnou duší. Tomáš sice popsal rozvrat své psychiky a i postupující destrukci ovládání těla, zřejmě však nikoho z účastníků nenapadlo sledovat jeho duši. Pravda, toto je oblast, kterou málo kdo na světě ovládá a protože se Tomáš o tomto nezmiňoval, domnívám se, že nikoho nenapadlo při experimentu sledovat procesy probíhající v duši samotné. Všechny změny v auře totiž vždy zanechají i svůj odraz v duši, který si ona odnáší s sebou navždy vepsaný ve své hlubinné paměti. Ty události ji pozna­menávají a později ji budou i nějakým způsobem ovlivňovat, traumatizovat. Tak, jako tomu bylo vždy, a zvláště když se jedná o událost pro duši velmi důležitou/zlomovou.
Změna DNA (fraktální anténa komunikace mezi buňkami a duší) – ta do této kategorie zásadních změn patří také. Podobně i všechny radikální trvalé změny ve středu lebky.

Duše je oproti běžnému rychlému umírání/odpoutání v tomto případě dlouhodobě uzamčena, připoutána k postupně se rozpadajícímu tělu a je jím silně ovlivňována – vynuceně přetahována na pracovní režim v podstatně nižším frekvenčním hmotném pásmu – což se děje na úkor její podstaty. Někým je takto z rozdílu energetických potenciálů vázaných k frekvenčním pásmům odčerpáváno i značné kvantum energie samotné duše. Ta se pak již nebude moci tak snadno vrátit zpět do svého původního frekvenčního prostoru, kde je domovem, bude muset zůstat uzamčena v astrálních úrovních mnohem nižších/hrubších, než kam původně směřovala. Vakcinace těla tak působí na duši jako jakási past – řetěz přivázaný na noze otroka.


Aby obraz byl kompletní, máme tu ještě jednu informaci z jiného úhlu pohledu, souvisí s celkovou transformací planety Země i lidstva v tomto zlomovém čase. Neboť tato naše planeta je široko-daleko nejnáročnějším výcvikovým prostorem duší ve vesmíru, kde zároveň také probíhalo genové šlechtění těl jak pro 3D systém (pro ty, kteří v něm zůstanou), tak především právě pro ty vyspělé duše, které postupují do vyšších úrovní existence typu 5D.24) Pro další směřování duše jsou klíčové správná a hlavně neporušená struktura lidského genomu v DNA (kteroužto informaci si duše nese vždy s sebou pro svůj vývoj pokračováním v další inkarnaci), tak také i všechny informace o velmi důležité spojovací součástce – šišince, pomocí které probíhá komu­nikace s Bohem (tvůrcem Universa).

Pozn. 21:
Zde nutno podotknout, že mimozemské civilizace, byť vůči nám mohou být technologicky vyspělejší a zde na Zemi bývaly pokládány za bohy, tak oproti nám vůbec nemusí být na vyšší úrovni duchovního vývoje. Jsou to pouze a jen bytosti na 3D úrovni (materiální). I oni ve svých tělech mají duši, i oni podléhají reinkarnačním cyklům – většinou všichni vždy dlouhodobě ve svém civilizačním okruhu. I tyto civilizace podléhají jak svým vlastním vývojovým zákonům, tak především i vyšším zákonům Univerza. I jejich hvězdné a pla­netární civilizace může postihnout zánik a nutnost opět začínat od začátku, pokud se proviní vyšším principům mravním.
Přechod duše z jednoho planetárního systému (těl) do jiných, odlišných (pro získání nových zkušeností), to se děje právě přestupem přes astrál – zrodem v novém jiném časoprostoru v těle tam schopném životního cyklu. K tomu však musí přijmout tamní DNA program a plně se podřídit místním pravidlům hry na život.

5D prostor pak již je zcela jiná úroveň, přirovnal bych ji k andělským sférám. Z našeho pohledu to již není o technologickém vývoji a k němu vázaných možnostech (i když i ten tam zřejmě také bude probíhat), nýbrž o duchovní vyspělosti duší a síly i odpovědnosti z toho plynoucí. Do těchto dimenzí pak přechází ty duše, které již prošly řadou různých výcviků a prokázaly kvalitu a schopnosti a již nemusí procházet dalšími školeními. Ovšem ani tam nebu­dou bez práce – místo „věčného spánku na růžových obláčcích“ jsou i ony pověřovány dozorováním nad hemžením ve 3D úrovních. A pracují i na svých hladinách prostředky které k tomu mají vyčleněné a to tak dlouho, dokud si nevyslouží „další postup v nebeských hierarchiích“.
Tyto vyspělé duše pro svůj pohyb mezi prostory se v cílovém prostoru již nepotřebují zrodit. Vstoupí do nich přímo a ze své vůle, tělo si dočasně zhmotní ze světla (energie + informace).

Lidstvo, každá v lidském těle inkarnovaná duše nyní došla ke své finální maturitní zkoušce, která zásadně ovlivní její další cestu vesmírem. Nyní jsme ve fázi „závěrečné sklizně“, která byla kdysi v jedné své nejhorší možné variantě popsána jako varování pod názvem „Zjevení Janovo“. Tento scénář, známý také pod názvem Armagedon, je velmi často využíván a masivní propagandou nám stále vnucován jako jediná možná varianta našeho dalšího směřování – což by se však jednalo pouze o sklizeň energií ve prospěch temných polí. Toto však byl pouze jeden z možných scénářů vývoje dnešního bodu singularity lidského vývoje a byl sepsán právě jako varování před touto volbou. Přestože mnozí jedinci tomuto „vábení“ podlehli a tuto nedoporučenou cestu si zvolili, tak současná situace však již je zcela jiná a aktuální hra (budoucí koncovka této kos­mické šachové partie) dávno probíhá podle zcela jiného scénáře – ač vlny na hladině se čeří jak chtějí. Přestože režisérem je ten nejvyšší ze všech možných principů, plný lásky a pravomoci odpuštění, tak nás to nezbavuje osobní odpovědnosti za naše koná­ní, za sebe sama, ani za povinnost vlastní svobodné volby a již vůbec nás nezbavuje nutnosti přijetí všech následků za své rozhodnutí.
Jaké rozhodnutí – taková pak bude další cesta každé duše.

Nyní doporučuji nahlédnout a pozorně přečíst poměrně krátkou informaci „Účinky očkování“, každou podkapitolku číst tolikrát, jaké je její pořadí.

 
Poznámky pod čarou:


20) … DNA je základní program stavby všech buněk našeho těla a řídící i jejich budoucí čin­nost. Je pro celé tělo unikátně jednotná a jediná, zkopírovaná v každé buňce a typická jako otisk prstu. Každá buňka z ní však využívá pouhý zlomek, určený výhradně pro ni. Proti nahodilým změnám je DNA celkem stabilní a jakýkoliv zásah do tohoto božského programu vede k zásadním poruchám organismu.
RNA jsou skupiny molekul v buňce používané pro kopírování z její DNA právě geny řídící syntézu molekul bílkovin pro potřeby této buňky.
mRNA část ze sekvence RNA – podprogram řídící syntézu konkrétní bílkoviny.

21) … K tématu tzv. „magnetismu“ lidského těla je možné nahlédnout na tyto starší informace „Fenomén tělesného magnetizmu (I)“ (3.11.2010) a „Fenomén tělesného magnetizmu (II)“ (4.11.2010). Ta nekompletní informace částečně bulvárního typu však souvisí s jevy zcela jinými a přirozenými (i když oficiální vědou popíranými).
Magnetismus zde probíraný a související s anti-covid vakcinací má však jiné příčiny, včet­ně např. již přednastavených čipových kódů (adres) každého člověka … satanovo číslo nositele cejchu.

22) … Proto je také z hlediska satanistů z Deep State nutné vakcinovat co nejvíce lidí. Tuto nákazu je možné vypěstovat pouze v živém člověku a musí se začít šířit plošně – všude. Pokud by to totiž bylo provedeno klasicky a šířeno pouze na několika málo nakažených jedincích, tak u každé takové nové nákazy je možné zpětně vysledovat její původ i šíření. Z hlediska jejího užití z pohledu válečných strategií se však šíří nedostatečně pomalu. Pomaleji než by potřebovali. Navíc je vysoké riziko, že vhodnými proti epidemiologickými opatřeními lze jejímu dalšímu šíření snadno zamezit.

23) … Pod mediálním krytím vnuceného a naprosto falešného plošného testování obyvatel­stva planety byl zároveň snadno prováděn utajený totálně-celosvětový plošný sběr všech genetických vzorků celé lidské populace.

24) … Abychom ten zdejší výcvik zase neměli až tak moc jednoduchý, tak zároveň v tomto „zapomenutém“ koutě vesmíru probíhá a vrcholí i jeden z finálních a klíčových bojů velmi dlouhé války mezi světlem a tmou a všichni jsme jeho součástí. Někteří „postoupí dále do světla“ a jiní směřují do černých děr.

25)

25) …


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!