Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Aktuální scéna

nové a nedávné informace z historie i současného dění

Motto:

Náboženství a duchovnost se vždy dotýkala života všech jedinců i společnosti a především také politiky. Pokud se nezpronevěří svému poslání a naplňuje úkoly vyšších principů mravních, pak vždy vede lidstvo vpřed, inspiruje pokrok a loupežníky usídlené v senátech a parlamentech drží pod kontrolou. Ti, kterým byla lidem svěřena důvěra řídit společnost k jejímu rozkvětu pak plní svou hlavní úlohu, za kterou jsou lidem placeni – aktivně naplňovat řád a harmonii.
Proto je také základní povinností každého duchovně konajícího svým způsobem co nejvíce aktivně přispívat k udržení božského řádu, harmonie a naplňování spravedlnosti. Ne tak, jak to provádí současné západní církve (nenápadná druhá ruka klanově-korporativních mafií aktivně vytvářející informační a politické tlaky vůči lidem), nýbrž kontrolou práce politiků a veřejným poukazováním na jejich prohřešky proti vyšším principům mravním.

Běda národům, jejichž duchovní se tomuto úkolu zpronevěřili a vzali spoluúčast na okrádání lidu. Stali se sluhy zlovolných despotů, znásilnili víru ku obrazu svému, vytvořili falešný obraz boha a přivolávají tak na sebe i lid hněv Boží. Jeho trpělivost, zda viníci poznají a napraví své omyly však již dosáhla krajní meze. Otec nebeský má dostatek prostředků všechny ukáznit. Trestáni budou i ti, kteří se zlu nepostavili, neboť i oni takto nesou svůj podíl viny na opuštění cesty spravedlnosti. Proto sem patří i toto okénko - neboť praktická politika a současné církve jsou dvěma stranami té samé mince. Doposud jsou lidu předkládány pouze mince falešné od doby, kdy ďábel sám sebe prohlásil bohem a požaduje své uctívání.


03.05.2021

Aktivace skalárního štítu
V souvislosti s masívně prosazovaným očkováním se objevilo nebezpečí ještě horší, než je samo jedovaté očkování. Dopad bude mít dokonce i na všechny neočkované. Zdá se, že proti nákaze roznášené očkovanými (živými pěstitel­skými stanicemi) není žádná možnost ochrany. Jedna ochrana zde avšak je a jsou ji schopni použít ti, kteří jsou rozhodnutí sítem armagedonu projít do nové budoucnosti svou silou bez spoléhání se na "autority farmamafijní lekařské pavědy".
Jestli byla někdy nutná boží ochrana, pak je to právě nyní.

03.05.2021

corona-fašismus, aneb jak nám roste?
Je jedno, jaká je počáteční záminka pro jeho vznik, či jak vznešená idea jej pro­sazuje a pod jejíž rouškou se skrývá. Vždy se jedná o budoucí přeprogramování svobodného vědomí všech lidí na totální otroky.
Přestože fašismus pro své zájmy a postupy velmi často používá náboženství, je naopak povinností každého duchovního člověka proti němu a všem jeho formám neustále bojovat. Je to boj za budoucnost lidstva.

11.1.2021

Jaké funkce plní korona?
Doba již je pro všechny dlouhá a každý má mnoho otázek o současnosti a také o budoucím směřování událostí. Kdo nesleduje lživá media a hledá pravdivý výklad událostí, tomu Otec nejvyšší vždy sešle okénko s popisem skutečného dění. Dešifrovat smysl však již musí každý sám, neboť málo kdo dnes chce pravdě věřit a pravdu hledá - taková je již doba. Pro zlepšení nálady nabídka jiných úhlů pohledu od analytiků vidících do dění na politické scéně lépe než já.

Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!