Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Seznam událostí již proběhnuvších

(bilance splněných předsevzetí za rok 2021)

Každý den je vhodné pohlédnout do zrcadla času na to, co jsme udělali dobře a co ne. Třeba lze ještě něco napravit.


Poslední aktualizace: 19.01.2022

Za řadu svých posledních inkarnací nepamatuji tak zkomprimovaný čas, těhotný událostmi zásadního významu. Tato doba zde je unikátní a významná jak pro každého člověka, tak i všechny společnosti, pozemskou lidskou civilizaci (včetně těch několika předchozích zrušených) a i pro řadu civilizací mimozemských. Pozornost mnoha jiných obyvatel Naší galaxie je upřena na tento malý kousíček vesmíru a pozorně sledují děj. A drží nám i palce - celkem z prozaických a zištných úmyslů.
Pokud to tentokrát neustojíme a u této své praktické maturitní zkoušky propadneme, tak vzniknuvší černá díra hrozí pohlcením a podrcením podstatné části galaxie, tedy i jich samých. Situace se stala natolik kritickou, že opět došlo k objevení se stážců, aby dohlíželi na dodržování pravidel kosmické hry na život.

Souběžně s naší scénou dochází z bezpečnostních důvodů k přestavování kulis také v mimozemském prostoru, ale rovněž i v astrálním prostoru. Přes všechnu tuto pomoc však lidstvo i každý jedinec musí svůj existenční boj (zkoušku) sám dovést do konce (nápovědy povoleny, vše bylo a je předem oznámeno). Je jen pouze na každém samém, jak se rozhodne a jak bude konat.


Nicméně čas konce kozoroha je také čas ročních bilancí plánů a uzávěrek
a poté i okamžik - stanovit si cíle nové.

Co se tedy podařilo:
 

• Připravit a zveřejnit v podmenu •media nahrávky Šulcova autogenního tréninku se až na 6. pocit povedlo. Při manipulaci omylem došlo ke zničení souboru. Bude na­hrazen a připraven letos při nácviku další skupiny zájemců o tento typ duchovní pří­pravy - prvotní stabilizace sebe sama.

• Počátek roku byl věnován práci na seriálu "Energie – základní zdroj všeho", avšak schází tomu důležitá závěrečná kapitola. Byla sice rámcově rozpracována, bouřlivé události celosvětové scény však dokončení seriálu odsunuly na vedlejší kolej. Bylo nutno se více do hloubky věnovat novému tématu vlivu vakcinace na duši, což si vyžádalo plné nasazení a bude dokončeno v roce 22.

• Z téhož důvodu byla pozastavena i práce na celkovém přepracování rukopisu s popisem komplexní techniky náročnějších forem duchovní praxe.

• V sekci Rozpravy jsem nová pojednání či diskuse nad duchovními tématy také nepřidal - čas jsem raději věnoval několika diskusním platformám na internetu a otáz­kám analýzy současných dějů. Neboť denní život a jazyk životních okolností - to jsou praktické zkoušky z duchovních dovedností. A úkolů k řešení letos bylo hodně. Až jednou nebudu mít co dělat, možná to vše opět vyhledám a poskládám do nějakého souhrnu - pokud to vůbec bude potřebné.
Reagovat na místě na položené otázky však bylo mnohem důležitější.
A proto jsem se také připojil k některým skupinám a týmům, které brání svobodu člověka (sebe i vakcinovaných) proti nastupujícícm projevům zvůle celosvětového fašismu 4. říše, tentokráte uschovaného pod "kovid-divadlem". A také v přípravě postkovidové budoucnosti. Svět již nikdy nebude takový, jaký býval, jak jsme jej znali. Bude takový, jaký budeme chtít, aby byl. Jsme však na to připraveni?
Všichni společně i každý zvlášť a nést svůj díl odpovědnosti?Všechno, co bylo letos sepsáno a patří sem je uvedeno v archívu.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!