Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Záměry - plány - akce

Plán nás tlačí kupředu. Pokud nemáme plán ani žádný záměr, tehdy pouze přežíváme.

Plán je představa cíle a také představa o způsobu jeho dosažení. Tedy i o tom, jaké dílčí kroky budou následovat k vytyčenému cíli. Jejich rozfázování. Souvisí se strategií i taktikou, regulací postupu, kontrolou plnění etap. Na počátku dlouhé cesty nebývá zcela zřejmé, zda vytyčený cíl dosáhneme, avšak je-li záměr, je i motivace a můžeme věřit, že ano. Jsme na cestě hledání a nalézání.
Bez cílů a nadějí by byl život smutný. Bez plánu, i kdyby ne dokonalého, to by bylo pouze slepé bloudění. Nejde o to mít plán - jde o to, mít cíl.


Poslední aktualizace: 21.01.2022

Nejbližší úkoly

• I nadále se věnovat výuce Šulcova autogenního tréninku pro další zájemce. Zároveň s tím i doplnit dosud chybějící nahrávku 6. pocitu a snad později též přidat nahrávky nácviku pocitů 2. stupně.
Vloni vzniklo i několik nahrávek jako rozšiřující nástavby tohoto tréninku. Po počáteční relaxaci podle Šulce se následně pokračuje do dalších hlubin reality. To dává možnost osobního léčení a doplnění svých životních baterií. Forma ... řízená meditace. Jakmile budou připraveny, přidám je.

• Dokončit pojednání o energetické podstatě života v sekci "Rozpravy".

• Dokončit a uzavřít rozsáhlou práci o vlivu vakcinace na destrukci duše.

Úkoly stálé

• Nadále pokračovat v přepracování rukopisu knihy "Cesta zažehnutí světla" v sekci Rukopis a rozšířit i o soupis modliteb (manter) "Zažehnutí světla".

• Pokud vzniknou otázky k duchovnímu rozvoji jednotlivce či i společnosti a zaslouží si větší rozpracování - zařadit do sekce Rozpravy.

• I nadále se účastnit diskusí na vybraných internetových fórech a pracovat ve skupinách připravujících postkovidový rozvoj a budování nové světlé společnosti.
Myslet pravdu, mluvit pravdu, žít pravdu a bránit pravdu.

• Pomoci zájemcům s poznáním techniky "Zažehnutí světla".
 


Změny a přírůstky na stránkách občasný návštěvník snadno zaregistruje, případ­nou stručnou informaci o proběhlých a již uzavřených drobnějších záležitostech najde též na stránce • bylo - stránka určená i k závěrečné roční bilanci některých aktivit.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!