Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Záměry - plány - akce

Plán nás tlačí kupředu. Pokud nemáme plán ani žádný záměr, tehdy pouze přežíváme.

Plán je představa cíle a také představa o způsobu jeho dosažení. Tedy i o tom, jaké dílčí kroky budou následovat k vytyčenému cíli. Jejich rozfázování. Souvisí se strategií i taktikou, regulací postupu, kontrolou plnění etap. Na počátku dlouhé cesty nebývá zcela zřejmé, zda vytyčený cíl dosáhneme, avšak je-li záměr, je i motivace a můžeme věřit, že ano. Jsme na cestě hledání a nalézání. Bez cílů a nadějí by byl život smutný. Bez plánu, i kdyby ne dokonalého, to by bylo pouze slepé bloudění.
Nejde o to mít plán - jde o to, mít cíl.


Poslední aktualizace: 10.11.2019

Nejbližší úkoly

• Nejbližší úkol je zprovoznit tento web.

• Poslední celý víkend v listopadu provést kompletní školení techniky v Praze.

Úkoly dlouhodobější

• Tento web naplnit stránkami (informacemi) k tématům, ve kterých jsem získal vědomosti a kde je mezi lidmi stále mnoho nejasností a zmatků, neboť to tak někomu hodně vyhovuje. Tedy vykonávat internetovou osvětu o jevech pomezních.

• Podle sil odpovídat volnou formou na otázky čtenářů v sekci Rozpravy.

• Dokončit knihu "Cesta zažehnutí světla" a postupně jak budou kapitoly dokončovány je uveřejnit v sekci Rukopis.

• Pokud bude možné, připravit i audio soubory - uvedení do technik Šulcova autogenního tréninku.


Změny a přírůstky na stránkách občasný návštěvník zaregistruje, stručnou informaci o proběhnutých drobnějších záležitostech lze najít na stránce • bylo.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!