Cesta zažehnutí světla
Návod návratu k sobě domů, aneb průvodce výcvikem.

(autorský rukopis)

Příběh z počátku věků

Zveřejněno: 10.11.2019


Na počátku, kdy nebylo nic, tu z nezrozeného a nestvořeného, z vlastní vůle a ohromné síly, a v náhlém jasu povstal První Zrozený. Aby na vše, co zamýšlel vykonat, nebyl sám, rozdělil svou jednotnou podstatu na dva doplňující se a spolupracující principy. Energii a informaci. Energii věnoval prostor, informaci spojil se světlem.

Pak, aby si mohl hrát a poznávat se, vytvořil řadu světů a bytostí a principů a počal jimi míchat. Vytvořil také pravidla této kosmické hry. A nechal části svého Já, aby je mohly zkoumat, poznávat, ale především poznaly samy sebe. Do každé části potom vložil kousek sebe. Vdechl jí svou jiskru, své nezničitelné světlo.

Jednou se stalo, že přišel jeden Atman právě od stromu poznání.

Tu vzal První Zrozený holografický klíč ode všech tajemství, rozlámal jej a hodil vpřed do světa, na cestu před bránu. Každý jeho dílčí střípek se rozplynul v jednom z učení.

Když se všichni vydali na cesty, Otec se zamyslel.
Pak povolal Světlonoše a takto mu povídá:

Když se dostavili, Otec jim povídá.

Od toho okamžiku se v náruči Božské Matky stále slepí pohybujeme. Netuše, uvnitř svého srdce světlo Otce nosíme, sebe v iluzích hledáme, bratry a sestry zraňujeme a děti o jejich budoucnost okrádáme.


 

Informace, co přišla před uzávěrkou.
Na konci všech zkoušek Otec, prapůvodní podstata a Zdroj všeho, tvůrce Univerza a všech světů, každému pokládá tři otázky, na které chce slyšet pouze správnou odpověď:

  1. Kolik lásky neseš? Té ode mne, kterou jsi rozdal a nic za ni nechtěl?
    Co dobrého jsi vykonal? Ne pro své, ne pro sebe. Pro jiné!
  2. Co jsi poznal?
    Jaké máš zkušenosti a kolik vědomostí přinášíš ke stromu moudrosti?
  3. Jak je možné, že iluzím jsi věřil více než mně?
    Neboť celou tu dobu jsem byl uschován ve všech kolem tebe, i ve tvém srdci. Kolikrát sis na mě vzpomněl a pomohl, když s prosbou jsem k tobě vztahoval své ruce?

Že tě učili jinak? To není omluva, to je výmluva!
Kde jsi schoval své srdce, když jsi se měl učit a správně rozhodnout?


Znám již tu správnou odpověď? Jsem již připraven na takovou otázku? Já - každý?


Motto:
Jednou vyzkoušet je lepší než o tom stokrát číst.