Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Kontakt

Osvěty není nikdy dost
a komunikace je jejím základem

07. 01. 2022

Web vznikl v roce 2014 v rámci přednáškového cyklu "Vím už, co nevím?", aby posluchačům poskytl podrobnější informace a odkazy k některým velmi obsáhlým a náročným tématům. S přerušením přednáškové činnosti byl pak web uspán, vše je uloženo v archívu.

Po čtyřech letech dalšího rozšiřování obzorů o další témata a souvislosti se jeví potřeba posbírané znalosti poskládat a vhodnou formou předložit veřejnosti. Rozkrýt některé informace hermetického typu a osvětlit, že se v podstatě jedná pouze o část dosud utajovaných vědomostí z hraničních oblastí fyziky, psychologie a pod. Nicméně na planetě Zemi jsou stále síly, které je již několik tisíciletí využívají pro účel tvrdé nadvlády nad lidmi. To bylo umožněno právě tím, že tyto znalosti byly před ostatními lidmi uschovány za báchorku jejich neexistence a dehonestaci nálepkou "nevědecké".
Lidé byli ukolébáni slibem, že není nutné se starat o toto vědění a kontakt s Bohem již "za ně někdo zajistí". "Stačí pouze poslouchat dobře míněné rady" a zůstat otrokem.

Proto došlo k rozhodnutí o internetovém zveřejňování výsledků některých bádání, a také potřebě odpovídání na případné otázky zvídavých zájemců. Své dotazy a také podněty je možné psát na adresu info@badatel.mysteria.cz na tomto webu, anebo na starší adresu badatel2018@email.cz

badatel


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!