Stezkou moudrosti – světélka poznání
Rozpravy badatele nad tématy čtenářů.

Jaká je otázka, taková je odpověď. Mozaika, anebo jen kamének.

Rozdíl mezi prorokem a manipulátorem,

aneb jak je rozlišit a komu věřit?

Vytvořeno: 7.11.2019

Když jsem letos na internetu sledoval jednu z prudkých diskusí, kde se to hemži­lo různými pojmy a měl jsem pocit, že někteří diskutující ani nechápou přesně smysl a význam, tedy skutečnou podstatu některých pojmů o kterých se diskutuje, chtěl jsem zjistit, jak jeden velmi nesmlouvavý diskutér chápe rozdíl mezi slovy, které podle mě neuváženě zaměňoval a argumentaci tak vhodně "ohýbal". Položil jsem tedy přímou otázku "...jak rozlišíš skutečného proroka od pomýleného manipulátora? Pokud vím, žádný prorok nemá glejt o tom, že byl ustanoven prorokem."
Odpovědi jsem se však nedočkal.

Nabídl jsem tedy později svůj náhled odpovědi, která mi po prosbě o vyšší pomoc a chvíli meditace přišla na mysl. Místo odpovědi, ať souhlasu či vyvrácení mého možná "mylného názoru" došlo k odstranění daného příspěvku. Myslím, že i to je odpověď.

Pojem Otec, tedy "Otec nebeský" používám tak, jak jej kdysi velmi dávno užíval jeden můj učitel.

Prorok

... je vždy napojen na vyšší hladiny vědomí, a svým myšlením a konáním směřuje ku Otci. Proto si jej také Otec vybral - ne aby svému poslu ulehčil existenci - nýbrž aby lidem zvěstoval to, co jim Otec chce říct. A to je vždy velmi radikální sdělení a silně nepříjemné. Málo kdo to dokáže okamžitě pochopit, neboť informace seslané Bohem člověku totálně převrací jeho život a dochází k deziluzi. To je těžká rána pro psychiku každého člověka a všechen rozum se vzpírá to pochopit a srovnat se s tím. Pouze otevřené srdce skutečného Člověka směřujícího k tzv. "Vyšším principům mravním" dokáže tu zprávu přijmout a po čase i "strávit", zaujmout pozitivní stanovisko ke sdělenému tématu, a nakonec se rozhodnout i pro potřebnou změnu.

Protože prorok sděluje vůli Boží, je nepochopen, vysmíván, vyháněn, kamenován - pro mocné světa je nebezpečný a proto je i pronásledován. Pravda je pro ně totiž nebezpečná, zásadně mění postoje lidí a nutí člověka o hodně více myslet a zcela jinak, než tomu dosud bylo. Nutí člověka hledat nová řešení mimo dosud navyklá schémata. A myšlení - to značně bolí.

Myšlení lidí vždy představuje nebezpečí pro samozvané "mocné" světa.

Manipulátor

... oproti tomu není ve svých sděleních tak kontroverzní a říká to, co posluchač chce slyšet a na co také "slyší", co vnímá. To co je v souladu s jeho iluzí náhledu na svět. On pravdu a pokrok nehledá, pouze chce provést "mírný pokrok v mezích zákona". Hlavně aby nebyly příliš narušeny slastné závoje iluzí a "jistot", které si posluchač dosud hýčkal. Přináší vidinu dalších snadných zisků bez výrazného vlastního přičinění a o následných krvavých úrocích, které později bude muset splatit se prozatím nic nedozví. Sdělení jsou celkem líbivá, ne příliš radikální. Pouze sem tam něco se mění, něco zůstává, ale kdo by si takových nepodstatností všímal. Srdce (intuice) může a vlastně musí dále spát a rozum není příliš namáhán. Sdělení manipulátora je však snadno uchopitelné "rozumem" (propagandou - ďáblovou argumentační lživou logikou).

I manipulátor byl někým vyslán, aby posunul vnímání lidí a do jejich myslí vložil nový program. Jenže v cizí prospěch. Prospěch někoho za oponou. Někoho z pozadí, kdo vidí, že jeho stávající loutka sedící na trůně se mu trhá z řetězů a je tedy nutné ji nahradit loutkou novou. A všechny dluhy i úroky staré loutky, jakož i náklady se změ­nou spojené, to vše tato stará loutka i lidé splatí. Neboť pro démona opět nastal čas jeho sklizně. Obilí dozrálo, bude se kosit.

I proto manipulátor vždy dostane podporu od GP, i když je zdánlivě na druhé straně barikády a přináší i dokonce nějaké změny, které dokonce mohou být a budou konfliktní, a budou spory vytvářet a podporovat. Ale všichni cítí, že se něco děje, že je čas změn, že mají nějakou naději. Avšak jen naději! O práci, denní mravenčí lopotě, o tom manipulátor nikdy nemluví. Nejsou to změny, které by vedly k vyšším cílům a skutkům, které by člověka více posouvaly k lidství.

V učení manipulátora jsou vždy i "drobné" chybičky a ukryté pastičky.
Tím se však přeci nebudeme zabývat, když před námi jsou tak skvělé zítřky (iluze).

"Ty drobné chybičky a nepřesnosti přece dořešíme až potom..."
Bohužel, již nikdy je neopravíme.
Ty budou zafixovány jako základní kameny "nové společné stavby". Tak byly i od samého počátku koncipovány, aby se později staly "konzervující silou" vlády nové loutky, základem tzv. normalizace. Tj. zafixování nového principu dění jako nové normy chování lidí a způsobu jejich ovládání.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!