Stezkou moudrosti – světélka poznání
Rozpravy badatele nad tématy čtenářů.

Jaká je otázka, taková je odpověď. Mozaika, anebo jen kamének.

Torontské protokoly - bilancování

odkaz na videopořad

Zveřejněno: 23.01.2024

Torontské protokoly 1967 ... stvoření myšlenky NWO
(Nového světového řádu)

Člověk zabývající se duchovním posunem se musí věnovat i společnosti a rovněž i otázkám ekonomie a řízení společnosti a tím také i politickému dění. Jinak si na du­chovno jen hraje, imituje – stává se krysařem, tentokrát však pracujícím ve prospěch démonických sil – a nemusí to vůbec tušit. Přesně tak, jak to již po staletí dělá většina církví, především našeho samolibého „západního“ světa (ty však činí cíleně).
Protože se zabývám jak věcmi nebeskými, tak i pozemskými a jejich opětovným spo­jením, tak je nejvyšší čas uvést i toto téma. Zvláště když mi něco takového vždy po větším tréninku přistane na monitoru – to je přímo pokyn shůry.

Tento pořad v délce cca 2 hodiny je ke shlédnutí na odysee, natočený skupinou „Julek TV TACHOV“ na Svobodném vysílači. Je to video-přednáška z prosince 2022. Dnes tedy rok a měsíc staré vysílání s ing. Jaroslavem Tichým. Skvěle podané znění i komentář jednotlivých bodů onoho neuvěřitelného „konspiračního plánu“ sestavené­ho v roce 1967 v Torontu „specialisty 6+6+6“ pro celoplanetární vývoj lidstva na nej­bližších 50 let. Nyní, po 55 letech uplynulých od té doby, je možné s dnešními zkuše­nostmi se ohlédnout a porovnat, zda se oni „čelní satanisté“ … v něčem zmýlili, anebo byl plán plně realizován. To, že to vše ještě není dokončeno – pro ně je jen nepatrné zdržení oproti plánu, a kdo tomu nechce věřit, ať sám přemýšlí nad naservírovanými fakty a jak osobně přispěl k tomu celkovému destrukčnímu vývoji lidstva na planetě Zemi. Zaplať Bůh za ono nepatrné pozdržení onoho finále – stále ještě je šance se probudit. Otec evidentně napočítal dostatek osvícených a probuzených, aby mu to stálo za to jim do jejich plánů hodit vidle a ten pro nás špatný vývoj tak na chvíli pozdržet.
Vše důležité je uvedeno, obraz není důležitý, proto je možné si otevřít k poslechu anebo i stáhnout pouhé audio.mp3 (cca 170 MB).
Pro stažení klikni na odkaz pravým „myšítkem“ a vyber volbu „Uložit odkaz jako…“.


Pokud by si ještě někdo chtěl myslet, že autor si vymýšlí a přehání, pak snad je možné ještě věnovat již jen 2,5 minuty svého vzácného a rychle se zkracujícího času zbytku života na jedno veselé sto let staré varování. A pak již zbývá jen směle hledět v radostnou budoucnost, do které se člověk nechává odvést.


O tomto tématu jsem se jen krátce zmínil v mnohem širších souvislostech v práci „charakter-doby-rizeni-resitelske-tymy.pdf“ (strana 41) … viz stránka, kde jsou uvede­ny i mnohé další podklady s tímto tématem související a hodné čtenářova povšimnutí. Bylo o tom také mluveno v naučném video-seriálu věnovaném dnešním problémům (odkazy k dílům, doporučuji shlédnout).

Naše budoucnost leží v našich rukách.
Kdo o svou budoucnost nebojuje – nezaslouží si ji.
Kdo si nevšímá a neučí se, opět bude svázán okovy otroctví.

 


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!