Stezkou moudrosti – světélka poznání
Rozpravy badatele nad tématy čtenářů.

Jaká je otázka, taková je odpověď. Mozaika, anebo jen kamének.

Rozvahy nad otázkami čtenářů

soupis témat

Zde je uveden tříděný soupis článků. Vše souvisí se vším, vše se vzájemně prolíná a proplétá. Hranice oborů se stírají a opět se vracíme k nutnosti všeobecného encyklopedického rozhledu. Jedině takto lze zabránit pokusům o debilizaci lidstva a vychování rasy snadno ovladatelných otroků žijících na úrovni domestikované zvěře chované na práci, jak o tom stále sní globální parazit.

Třídění je provedeno na tyto základní skupiny:
Společnost, politika a náboženství;
Duchovní rozvoj člověka a jeho možností;
Nové poznatky ve vědě, technice, o vesmíru a UFO, záhady, příroda a ekologie;
Různé články, jež jsou nezařazeny, či je jich málo pro samostatnou skupinu.

Poslední aktualizace: 23.01.2024Společnost, politika a náboženství

23.01.2024

Torontské protokoly - bilancování
Události v celém světě nabraly rychlost, že již jeden ani nestačí vše sledovat. Osud každého dohání, osobní i společný. Pokud si někdo myslí, že vše je jen chaos ... není tomu tak. Destrukce světa i likvidace lidstva a přeměna přeživších v bio-roboty byla kdysi připravena a my se do této hry z důvodů naší neznalosti a nezájmu nechali hloupě vmanévrovat. Pokud se však pozorně ohlédneme, byli jsme tvůrci našeho neštěstí varováni předem. To pro jejich případnou následnou beztrestnost.
Podrobněji již ve video-přednášce.

14.1.2021

Atlantida + elita hledá nesmrtelnost
aneb jaké informace lze vytěžit z videa od AllatRy?
Toto video, přes jeho vizuální náročnost, může pomoci rozšířit pohled na problematické otázky dneška. Zvláště při hledání odpovědi, kde všude leží počátky dnešních globálních problémů. Odkud se vzal tajemný GP?
Datum ukřižování Člověka Ježíše
Dne 24.11.2019 uplynulo přesně 1990 letech od oné události.
Historická postava učitele světla Ježíše je obestřena mnoha tajemstvími, dohady a dezinformacemi. Okolo nich pak vzniká mnoho lží a disputací "odborníků", kteří si pouze přečtou nějaký text, který se k nim sice dostal, a možná i více dalších, vždy opisovaných jeden od druhého se stejnými chybami. K pochopení smyslu informace těmto odborníkům na výklad tzv. "svatých textů" však schází ještě velmi mnoho dalších potřebných znalostí a především praktických zkušeností ze zcela jiných oborů. Což jim vůbec nevadí, protože to již je jiný obor než ten, který oni pevně "drží ve své výlučné správě". A takto vytvářejí domněnky další a opět jen dezinformace. Současná doba však díky informační explozi již umožňuje mnohé odhalit i pod tímto závojem uměle navršených domněnek a často i účelově zkonstruovaných lží.
Prorok × manipulátor
7.11.2019
Rozvaha, jestli lze vůbec nějak rozlišit posla božího od někoho, kdo se za něj jen prohlašuje a přínáší pouze iluze. Jak rozlišit "ovoce" těchto dvou poslů a zjistit, komu lze věřit? Neboť falešných zvěstovatelů běhá po zemi velmi mnoho. Mnozí z nich si ani neuvědomují, komu slouží.


Duchovní rozvoj člověka

27.05.2023

Důkazy Turínského plátna a důvody zkoušky Ježíše
Souhrn hmotných nálezů i důkazů, včetně rozborů, co vše z toho plyne, co dokazuje o skutečném muži se jménem Ježíš, jenž byl učitelem světla. Jaké poselství nám tento muž přes propast času dává dnes?
Co plátno dokazuje
O Smyslu ukřižování
Další důkazy o Ježíšovi (souvislost s Archou úmluvy)

22.01.2022

Revolucionář Ježíš
Kompletní znění jeho modlitby Otče náš - Matko naše
a také vyjádření jeho názoru na ženy.


Nové poznatky vědy, techniky, o vesmíru

14.12.2019

Energie – základní zdroj všeho * Úvodem
První úvodní stať snažící se o odhalení jedno ze skrytých tajemství, které se však dotýká každého člověka.

15.12.2019

Energie – základní zdroj všeho * Trocha fyziky
Pokračování sjednocuje pohled na materii.

28.12.2019

Energie – základní zdroj všeho
* Energie v člověku (živých tvorech obecně), jeho dynamika a ztráty energie
Pokus o nový úhel pohledu na vnitřní princip života přináší další otázky.

10.1.2020

Energie – základní zdroj všeho
* Doplňování energie organismem, zdroje energie
Podkapitoly:
1. způsob doplňování energie – potrava
2. způsob doplňování energie – čerpání energie z okolí

20.1.2020

Energie – základní zdroj všeho
* Doplňování energie organismem, zdroje energie
Podkapitola:
3. způsob doplňování energie – užití silových zdrojů (místa a předměty)

30.1.2020

Energie – základní zdroj všeho
* Doplňování energie organismem, zdroje energie
Podkapitola: 4. způsob doplňování energie -
- napojení se na nevyčerpatelnou energii Univerza a záležitosti s tím související

19.1.2021

Energie – základní zdroj všeho
* Doplňování energie organismem, zdroje energie
Podkapitola: 5. způsob doplňování energie -
- vampyrismus a satanismus - energetický princip, mechanismus

30.1.2021

Energie – základní zdroj všeho
* Problematika hledání a schopnosti našeho poznání a nalezení energie
Energie je termín všude velmi často používaný. Máme však správné představy, co to vlastně znamená to něco, co nejsme schopni ani uchopit? Jak to vypadá? Jak to lze najít a podle čeho? Jak to něco popsat?
A nakonec, jak to také změřit a umět si i představit, co jsme to vůbec našli?

12.2.2021

Energie – základní zdroj všeho
* Tajemství smrti a energie přechodu duše
Klíčové poznání o energiích panujících mezi nebem a zemí. Fakta, která mnohé záhady spojují, odhalují a ještě více odpovědí na otázky dosud ještě nepoložené odkrývají.
Pouze pro odvážné - konec s klidným spaním.

12.3.2021

Energie – základní zdroj všeho
* Práce s energií aneb kudy a jak ze slepé uličky
Tato velmi rozsáhlá kapitola začíná zmínkou o potřebě hledání indicií a nutnosti hledat modus operandi. Následují dvě rozsáhlé podkapitoly o příčině "věčného" pronásledování žen a o "energetickém pohledu" na Ježíšovo plátno.
Další témata pokračují příště.

26.3.2021

Energie – základní zdroj všeho
* Práce s energií aneb kudy a jak ze slepé uličky - obřady a oběti
Odhalen hlavní princip energeticko-informačního programování budoucího vývoje v egregoriálních silových polích planety, modus operandi utajeného GP.
Další téma zase až příště.


Různé nezařazené

Seznam nezařazených témat tak, jak je přinesl čas:

24.12.2022, doplněno 30.12.2022

Prosba o očistu těla
od následků působení farmaceutických preparátů
Návod na prosbu o pomoc vyšších sil kosmu pro očistu a stabilizaci těla a jeho zdravotního stavu v dnešní bláznivé době.

Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!