Stezkou moudrosti – světélka poznání
Rozpravy badatele nad tématy čtenářů.

Jaká je otázka, taková je odpověď. Mozaika, anebo jen kamének.

Rozvahy nad otázkami čtenářů

i nad tématy dalšími

Realita života je plná otázek, na které máme najít odpověď. Umíme však zformulovat otázku tak, aby nás odpověď posunula dále? Jaká je otázka, taková je odpověď. Otázku je proto nutné vždy správně promyslet, neboť odpověď nás sice může správně směrovat, jak obejít kámen ležící na cestě, ale jsme připraveni na to, že dále cesta již nepokračuje pro neprostupnou bažinu za ním? Anebo ve skutečnosti potřebujeme odhalit obzor a svou správnou cestu najít sami?
Je tázající připraven přijmout odpověď, která před něj předestře jiné, další otázky?


Poslední aktualizace: 22.01.2022

22.01.2022

Revolucionář Ježíš
Kompletní znění jeho modlitby Otče náš - Matko naše
a také vyjádření jeho názoru na ženy.

2021


26.3.2021

Energie – základní zdroj všeho
* Práce s energií aneb kudy a jak ze slepé uličky - obřady a oběti
Odhalen hlavní princip energeticko-informačního programování budoucího vývoje v egregoriálních silových polích planety, modus operandi utajeného GP.
Další téma zase až příště.

12.3.2021

Energie – základní zdroj všeho
* Práce s energií aneb kudy a jak ze slepé uličky
Tato velmi rozsáhlá kapitola začíná zmínkou o potřebě hledání indicií a nutnosti hledat modus operandi. Následují dvě rozsáhlé podkapitoly o příčině "věčného" pronásledování žen a o "energetickém pohledu" na Ježíšovo plátno.
Další témata pokračují příště.

12.2.2021

Energie – základní zdroj všeho
* Tajemství smrti a energie přechodu duše
Klíčové poznání o energiích panujících mezi nebem a zemí. Fakta, která mnohé záhady spojují, odhalují a ještě více odpovědí na otázky dosud ještě nepoložené odkrývají.
Pouze pro odvážné - konec s klidným spaním.

30.1.2021

Energie – základní zdroj všeho
* Problematika hledání a schopnosti našeho poznání a nalezení energie
Energie je termín všude velmi často používaný. Máme však správné představy, co to vlastně znamená to něco, co nejsme schopni ani uchopit? Jak to vypadá? Jak to lze najít a podle čeho? Jak to něco popsat?
A nakonec, jak to také změřit a umět si i představit, co jsme to vůbec našli?

19.1.2021

Energie – základní zdroj všeho * Doplňování energie - vampyrismus, extrémy
5. kapitola pojednává o celé plejádě špatných postupů, které bohužel již několik tisíciletí ovládají jak myšlení mnoha lidí, tak především jsou zdrojem neustálých běd celého lidstva. Veškerý energetický vampyrismus s jeho extrémní podobou satanismem mají společný základ a tisíce skrytých podob. Přivedly svět až na nyní celosvětově prožívanou hranu, kdy se rozhoduje o bytí a nebytí celé planety.
Kdo vydělá na úplném zániku Země?

14.1.2021

Atlantida + elita hledá nesmrtelnost
aneb jaké informace lze vytěžit z videa od AllatRy?
Toto video, přes jeho vizuální náročnost, může pomoci rozšířit pohled na problematické otázky dneška. Zvláště při hledání odpovědi, kde všude leží počátky dnešních globálních problémů. Odkud se vzal tajemný GP?

2020


30.1.2020

Energie – základní zdroj všeho * Doplňování energie - energie Univerza
4. podkapitola se zabývá interakcí mezi člověkem a všudepřítomnou univerzální energií ve vzájemných vazbách, se snahou o komplexní poskládání mnohých zatím roztříštěných informací do jedné ucelené mozaiky.

20.1.2020

Energie – základní zdroj všeho * Doplňování energie - silové zdroje
3. podkapitola pojednává o tom, kde všude lze nalézt prameny "živé energie" pro doplnění svých unavených a polovyčerpaných "bioakumulátorů".

10.1.2020

* Doplňování energie organismem, zdroje energie
Pokračování seriálu Energie – základní zdroj všeho další kapitolou. Ta si pro velký rozsah vyžádala rozdělení do několika podkapitol a podrobnější zpracování - rozvedení textu o mnoho dalších podrobností. Proto jsou zde zatím pouze první dvě části, další budou později následovat.
Z důvodů lepší přehlednosti jsem do již dříve zpracovaných stránek vložil vždy nahoru jednotlivé nadpisy.

2019


28.12.2019

* Energie v člověku (živých tvorech obecně), jeho dynamika a ztráty energie
Pokračování seriálu Energie – základní zdroj všeho přináší nový pohled na vnitřní princip života a další otázky.

15.12.2019

Energie – základní zdroj všeho * Trocha fyziky
Pokračování sjednocuje pohled na materii.

14.12.2019

Energie – základní zdroj všeho * Úvodem
První úvodní stať snažící se o odhalení jedno ze skrytých tajemství, které se však dotýká každého člověka.
Datum ukřižování Člověka Ježíše
Dne 24.11.2019 uplynulo přesně 1990 letech od oné události.
Jeden ze všeobecně tradovaných "faktů" je termín ukřižování osoby Ježíše na jaře někdy kolem velikonoc. Málo však je známé, že Ježíše přitloukla na kříž o velikonocích církev "svatá" římskokatolická teprve až někdy v období kolem renesance.
Prorok × manipulátor
7.11.2019
Rozvaha, jestli lze vůbec nějak rozlišit posla božího od někoho, kdo se za něj jen prohlašuje a přínáší pouze iluze. Jak rozlišit "ovoce" těchto dvou poslů a zjistit, komu lze věřit? Neboť falešných zvěstovatelů běhá po zemi velmi mnoho. Mnozí z nich si ani neuvědomují, komu slouží.


Starší rozpravy hledej v tématech.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!