Stezkou moudrosti – světélka poznání
Rozpravy badatele nad tématy čtenářů.

Jaká je otázka, taková je odpověď. Mozaika, anebo jen kamének.

Rozvahy nad otázkami čtenářů

i nad tématy dalšími

Realita života je plná otázek, na které máme najít odpověď. Umíme však zformulovat otázku tak, aby nás odpověď posunula dále? Jaká je otázka, taková je odpověď. Otázku je proto nutné vždy správně promyslet, neboť odpověď nás sice může správně směrovat, jak obejít kámen ležící na cestě, ale jsme připraveni na to, že dále cesta již nepokračuje pro neprostupnou bažinu za ním? Anebo ve skutečnosti potřebujeme odhalit obzor a svou správnou cestu najít sami?
Je tázající připraven přijmout odpověď, která před něj předestře jiné, další otázky?


Poslední aktualizace: 30.1.2020

30.1.2020

Energie – základní zdroj všeho * Doplňování energie - energie Univerza
4. podkapitola se zabývá interakcí mezi člověkem a všudepřítomnou univerzální energií ve vzájemných vazbách, se snahou o komplexní poskládání mnohých zatím roztříštěných informací do jedné ucelené mozaiky.

20.1.2020

Energie – základní zdroj všeho * Doplňování energie - silové zdroje
3. podkapitola pojednává o tom, kde všude lze nalézt prameny "živé energie" pro doplnění svých unavených a polovyčerpaných "bioakumulátorů".

10.1.2020

* Doplňování energie organismem, zdroje energie
Pokračování seriálu Energie – základní zdroj všeho další kapitolou. Ta si pro velký rozsah vyžádala rozdělení do několika podkapitol a podrobnější zpracování - rozvedení textu o mnoho dalších podrobností. Proto jsou zde zatím pouze první dvě části, další budou později následovat.
Z důvodů lepší přehlednosti jsem do již dříve zpracovaných stránek vložil vždy nahoru jednotlivé nadpisy.

28.12.2019

* Energie v člověku (živých tvorech obecně), jeho dynamika a ztráty energie
Pokračování seriálu Energie – základní zdroj všeho přináší nový pohled na vnitřní princip života a další otázky.

15.12.2019

Energie – základní zdroj všeho * Trocha fyziky
Pokračování sjednocuje pohled na materii.

14.12.2019

Energie – základní zdroj všeho * Úvodem
První úvodní stať snažící se o odhalení jedno ze skrytých tajemství, které se však dotýká každého člověka.
Datum ukřižování Člověka Ježíše
Dne 24.11.2019 uplynulo přesně 1990 letech od oné události.
Jeden ze všeobecně tradovaných "faktů" je termín ukřižování osoby Ježíše na jaře někdy kolem velikonoc. Málo však je známé, že Ježíše přitloukla na kříž o velikonocích církev "svatá" římskokatolická teprve až někdy v období kolem renesance.
Prorok × manipulátor
7.11.2019
Rozvaha, jestli lze vůbec nějak rozlišit posla božího od někoho, kdo se za něj jen prohlašuje a přínáší pouze iluze. Jak rozlišit "ovoce" těchto dvou poslů a zjistit, komu lze věřit? Neboť falešných zvěstovatelů běhá po zemi velmi mnoho. Mnozí z nich si ani neuvědomují, komu slouží.


Starší rozpravy hledej v tématech.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!