Stezkou moudrosti – světélka poznání
Rozpravy badatele nad tématy čtenářů.

Jaká je otázka, taková je odpověď. Mozaika, anebo jen kamének.

Rozvahy nad otázkami čtenářů

soupis témat

Zde je uveden tříděný soupis článků. Vše souvisí se vším, vše se vzájemně prolíná a proplétá. Hranice oborů se stírají a opět se vracíme k nutnosti všeobecného encyklopedického rozhledu. Jedině takto lze zabránit pokusům o debilizaci lidstva a vychování rasy snadno ovladatelných otroků žijících na úrovni domestikované zvěře chované na práci, jak o tom stále sní globální parazit.

Třídění je provedeno na tyto základní skupiny:
Společnost, politika a náboženství;
Duchovní rozvoj člověka a jeho možností;
Nové poznatky ve vědě, technice, o vesmíru a UFO, záhady, příroda a ekologie;
Různé články, jež jsou nezařazeny, či je jich málo pro samostatnou skupinu.

Poslední aktualizace: 30.01.2020Společnost, politika a náboženství

Datum ukřižování Člověka Ježíše
Dne 24.11.2019 uplynulo přesně 1990 letech od oné události.
Historická postava učitele světla Ježíše je obestřena mnoha tajemstvími, dohady a dezinformacemi. Okolo nich pak vzniká mnoho lží a disputací "odborníků", kteří si pouze přečtou nějaký text, který se k nim sice dostal, a možná i více dalších, vždy opisovaných jeden od druhého se stejnými chybami. K pochopení smyslu informace těmto odborníkům na výklad tzv. "svatých textů" však schází ještě velmi mnoho dalších potřebných znalostí a především praktických zkušeností ze zcela jiných oborů. Což jim vůbec nevadí, protože to již je jiný obor než ten, který oni pevně "drží ve své výlučné správě". A takto vytvářejí domněnky další a opět jen dezinformace. Současná doba však díky informační explozi již umožňuje mnohé odhalit i pod tímto závojem uměle navršených domněnek a často i účelově zkonstruovaných lží.
Prorok × manipulátor
7.11.2019
Rozvaha, jestli lze vůbec nějak rozlišit posla božího od někoho, kdo se za něj jen prohlašuje a přínáší pouze iluze. Jak rozlišit "ovoce" těchto dvou poslů a zjistit, komu lze věřit? Neboť falešných zvěstovatelů běhá po zemi velmi mnoho. Mnozí z nich si ani neuvědomují, komu slouží.


Duchovní rozvoj člověkaNové poznatky vědy, techniky, o vesmíru

14.12.2019

Energie – základní zdroj všeho * Úvodem
První úvodní stať snažící se o odhalení jedno ze skrytých tajemství, které se však dotýká každého člověka.

15.12.2019

Energie – základní zdroj všeho * Trocha fyziky
Pokračování sjednocuje pohled na materii.

28.12.2019

Energie – základní zdroj všeho
* Energie v člověku (živých tvorech obecně), jeho dynamika a ztráty energie
Pokus o nový úhel pohledu na vnitřní princip života přináší další otázky.

10.1.2020

Energie – základní zdroj všeho
* Doplňování energie organismem, zdroje energie
Podkapitoly:
1. způsob doplňování energie – potrava
2. způsob doplňování energie – čerpání energie z okolí

20.1.2020

Energie – základní zdroj všeho
* Doplňování energie organismem, zdroje energie
Podkapitola:
3. způsob doplňování energie – užití silových zdrojů (místa a předměty)

30.1.2020

Energie – základní zdroj všeho
* Doplňování energie organismem, zdroje energie
Podkapitola: 4. způsob doplňování energie -
- napojení se na nevyčerpatelnou energii Univerza a záležitosti s tím související


Různé nezařazené

Seznam nezařazených témat tak, jak je přinesl čas:

Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!