Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Archív starších stránek a komentářů badatele

z doby veřejné přednáškové aktivity v letech 2014 - 2015

Stezkou moudrosti .. přednášky Ing. M. Šmídy

Stránky obsahují odkazy ke zdrojům, na které jsem se odvolával při přednáškách.
Posluchači si mohou informaci ověřit přímo u zdrojů, bez zdlouhavého hledání.

Stará navigace:
Úvod Archív Videa, hudba Obrázky, nákresy Prezentace Texty, knihy Odkazy na zdroje

Poslední aktualizace: 02.11.2015
Přesun do archívu: 22.10.2019

Aktuální scéna:
Již poněkud starší odkazy na důležité dění a odhalené skutečnosti proti řádu Maat přesouvám do samostatné stránky nazvané Aktuální scéna. Doporučuji občas nahlédnout i na starší prameny. Zde budu dávat bezprostředně důležité a žhavé informace.

Blesková aktualita:
Právě stahuji pomocné materiály a upozorňuji, že některé mantramy opět doznaly v posledních dnech výrazné upřesnění. Rovněž tak některé kapitoly budou více rozvedeny. Proto dosud zveřejněný hlavní text je stále jen verze rozpracovaného rukopisu, nicméně pro první seznámení s celkovým principem to stačí.
(Možno přeskočit na BUDE:, je tam termín příští akce)


• 02.11.2015
Před cca měsícem jsem byl na vyšetření, bylo zjištěno zhroucení mé aury, vysoký průnik inverzního vesmíru do mě. Samozřejmě ihned opraveno mistrem, ke kterému občas jezdím s opravou své schránky. Když jsem později v klidu analyzoval, kde vznikla příčina toho neutěšeného stavu, zjistil jsem, že některé verše při přepracování nebyly správně formulovány a umožnily tak astrálním pidivajzlíkům provést průnik do mého systému.

Opět tedy přepracování kritických mantramů. Opět zdržení a nutná stabilizace všech mých sil. Pak se mi v mezičase podařilo zpracovat i audionahrávku a opět na sobě otestovat. Ještě i tam byla některá slova špatně umístěná a měnila smysl celých veršů. Prostě práce pod dálkovým přístupem démonků do svého systému je velmi strastiplná. No a abych jim neunikl, podařilo se jim na mě rozehrát ještě několik dalších iluzivních her, které mě připravily o energii i silnou ochranu (sám jsem si zbořil, opět musel stavět). Prostě nechal jsem se chytit na "špek". I s tím se musí mystik vyrovnávat. Avšak poslední kontroly již vychází dobře a budu tedy moci vyměnit některé moduly rukopisu a pokračovat dále k cíli.

Všechny tyto opravované mantry (programy duše) však dosud ještě nebyly veřejně užity. Při řízených meditacích jsem dosud použil pouze ty prvopočáteční jednoduché a intuicí nadiktované krátké a jasné verše z úvodu do metody. Jak pokročíme dále, na tato, v budoucnu již neproblémová místa výslovně upozorním. Přesněji si je před užitím vklidu přečteme a procítíme, zkontrolujeme.

Prostě znovu jsem si ověřil, že někdy stačí i drobnost, přehození slovosledu a hned je dopad proneseného slova jiný. Zde se vždy skrývá velké nebezpečí všech překladů, ale i jen pouhého nepřesného zvukového opakování při recitaci silných textů. I tzv. "svatých knih". Zvláště, když daný jazyk člověk příliš nezná. To interní prožitek, to je jiné kafe. Tam se lze svým rodným jazykem bez problémů telepaticky domlouvat třeba i s mimozemšťanem a přes půlku galaxie.

• 25.9.2015 Jak již bylo předznamenáno, některé mantramy se budou ještě měnit. Bude to zapracováno v další verzi rukopisu.Bude:

Vypadá to, že tento podzim se především mám věnovat nácvikům nové meditační techniky. I když není vyloučeno, že na přání posluchačů můžeme někdy podle aktuální atmosféry probírat i jiná témata. Vše se vždy operativně upřesní.
Navíc vždy jsem vycházel ze skladby přání posluchačů. šm


Následující téma se většinou upřesňuje při poslední přednášce, dle aktuálního zájmu.

Další uvažovaná témata:
 • Věda a náboženství; možnosti a schopnosti lidského ducha; poznatelnost a nepoznatelnost, demagogie, dogmatismus, úhel pohledu.
 • Šulcův autogenní trénink; relaxace, koncentrace a meditace, řízená meditace; dechové techniky; ásány a mudry, mantry, jantry.
 • Geopatogenní zóny a jiné problémy nezdravého bydlení; životní prostředí a vliv na mutaci lidského rodu; o čem vypovídají výzkumy DNA.
 • Příčiny nemocí a sebeuzdravování; jak funguje akupunktura a její dcery a jiné alternativní možnosti léčení; chřipka snadno a rychle; imunita a jak ji aktivovat.
 • Práce mozku a jeho fáze, spánek a snadné učení; formy a problematika učení a probuzení geniality jedince; problematika programování a ovládání lidské mysli; poznání sebe a ovlivnění své budoucnosti; způsoby předávání vědění; historie učení a odhalování pravdy, zasvěcování a utajování.
 • Praktická magie všedního dne; silové předměty, očisty a ochrany; možnosti příznivého ovlivnění budoucnosti.
 • Původ národů a válek; utajená a znásilněná historie; mezidimenzionální kontakty; kosmologie a smysl života; skuteční × falešní bohové; současný stav světa po jeho konci.
 • Náboženské směry, principy, působení, zneužití; sekty a teogenní zlo; tajná společenství a jejich vliv; utajené informace o Ježíši - skutečný Ježíš kontra falzifikáty.


 • Bylo:

  Celý podzim (soupis akcí) byl přesunut do archívu.


  Přehled z mé letní (a dnes také i podzimní) zahrádky:

  Prázdniny jsou již za námi a konečně se také trochu ochladilo.
  Tentokráte bylo léto velmi horké a suché. Tak horké, že i přemýšlení mně činilo problémy a jako mnoho jiných lidí jsem se soustředil především na udržování základních životních funkcí. Když se ochladilo natolik, že bych mohl být schopen cokoliv dělat, tak již bylo dlouho po půlnoci. A nedokázal jsem se probrat z mrákotného bezvědomí. O pracovním režimu mozku zvaném "hladina alfa" jsem si tak z "hluboké delty" mohl pouze nechat zdát.

  • Proto také audionahrávka pro vedení meditace ještě není připravena a jako nesplněná položka se převádí k dalšímu řízení.
  • Protože i tak bylo potřebné, abych něco vykonal (dálkové léčení), tak vznikl další doplňkový text "soupis-zkrácený", který po dalším prověření bude zveřejněn.
  • Při opětném pročítání rukopisu jsem občas narazil na některé příliš stručné formulace, které si pro lepší a názornější vyjádření skutečnosti zasloužily dalšího rozvedení. V ilustracích jsem však mnoho nepokročil - přece jen mě více jde kreslení technické, než umělecké malování. Samozřejmě i nadále lze plně a bez problémů pracovně používat dosud zveřejněný text.
  • Při pravidelném denním tréninku celé metody mi opět přišly další drobná dílčí upřesnění užívaných manter. Tento posun je dán dnešním rychlým tempem světa. Pro toho, kdo s tréninkem teprve začíná, jsou tyto změny zatím nepodstatné. Jsou určeny především pro toho, kdo již cestou kráčí a má také již něco "natrénováno". Jakmile dozraje čas, určitě budou tyto změny zveřejněny, minimálně v samostatných doplňcích.


  Motto:
  Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!