Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Archív stránek a komentářů badatele

rozcestník za rok 2021

Poslední aktualizace: 07.01.2022


Hlavní přehled a bilance plnění předsevzetí za rok 2021.

• bylo zde je přesunuta bilance všeho toho, co z plánů "• bude" na rok 2021 bylo či nebylo splněno.

• aktuálně (za r. 2021) "souhrn odkazů na události a komentáře k nim", které nějakým způsobem byly důležité a jejichž význam a tedy i dopad na změny v egrego­riálních polích nad planetou byl či bude významnější, než by se mohlo na první pohled zdát - odtud je to i nadále přístupné.


Souhrn stránek zveřejněných v roce 2021

09.07.2021, poslední změny 01.10.2021

Duše a očkování - aneb co provede očkování s duší?
Určeno k záchraně váhajících.
Vždy zveřejňuji článek až když je kompletní.
Pro velkou naléhavost tohoto balíčku informací činím výjimku.

Každý den se odhalují nová fakta, objevují nové souvztažnosti, dokreslující po­divnou mozaiku. V této světu vnucené falešné hře hraje zcela každý. Někdo jako aktivní herec některé ze stran, většina lidí jako ovce poslušně jdoucí na porážku. Je nutné občas zvednout hlavu od svých elektronických hraček (nových opiátů) a rozhlédnout se kolem sebe, zda na pastvinách je ještě bezpečno.
Přestože práce na tématu stále ještě pokračuje, tak prvotní souhrn odkazů a dat "očkování pohledem materialisty a jeho neprobuzené duše" byl zveřejněn.
Část 1. - Mapování aktuálního dění pro nalezení správné otázky - mozaika scény;
část 2. - Selekce a genocida – stopy, fakta, svědectví - souhrn odkazů a zdrojů;
část 3. - Dopad očkování na duši - stále ještě rozpracováno.

Poznámka k nedokončenosti:
K datu převodu webu na nový rok k 7.1.2022 není toto téma ještě stále hotovo a uzavřeno. Především otázka interakce (vzájemného působení) očkování a biopole (aury) jako interface (převodního pole) spojujícího pouhé vegetativní maso těla právě s duší (anatomickým polem ducha) je velmi komplikovaná. Navíc jsem značné množství času musel věnovat jednak sledování faktografických podkladů věnovaných tomuto tématu a zveřej­něných na internetu a zároveň i analýzám společenského vývoje probíha­jícího na celém světě právě v návaznosti na coronu. Věřím, že se mi to již dlouhé pojednání během času podaří dokončit.
Navíc se v poslední době objevilo velké množství solidních informací z vě­deckých i administrativních kruhů od lidí, kteří nedokázali mlčet o faktech, které zjistili a zveřejněním se postavili na stranu pravdy. To vše důkazně potvrzuje všechny předchozí informace a i predikce veškerého vývoje pro­bíhající celosvětové akce satanistů ("bažiny") o totální ovládnutí světa a snahu o vyhubení lidstva.

15.05.2021

Saint Germain o okupaci Země a způsob probuzení kolektivního úspěchu
Dnešní doba je velmi prudká, turbulentní, změna střídá změnu a v tomto chaosu se vyznat lze jedině z nadhledu. Různých těch "pravých channelingů" jest velmi mnoho, vždy obsahují hodně pravd, ale také i šikovně utajené účelové lži. Rozpoznat je lze pouze nasloucháním svému vyššímu já prostřednictvím svého srdce. To jediné dovede člověka ke správnému cíli jeho stávající inkarnační pouti. Tuto svou odpovědnost před sebou samým nemůže nikdo delegovat na nikoho jiného. Lze hledat inspiraci, lze hledat vysvětlení toho, co se děje, avšak volba každého svého životního kroku a následná odpovědnost za něj před sebou, lidmi i před Bohem je již pouze a jen na něm samotném.
Narazil jsem na skvělé pojednání o smyslu probíhajících událostí z opravdu vyso­kého nadhledu a je poměrně konzistentní. Neskrývá vážnost situace, a i když je naděje, neslibuje nemožné - pouze vysvětluje nutnost práce každého na sobě samém a na osudu své duše. Jak - to již musí nalézt každý sám v sobě. Druhý článek pak je o tom, že úspěchu je možné dosáhnout společně s jinými - ne sám.
Protože druhá strana občas provádí nekorektní zásahy do informačních zdrojů, pořídil jsem kopii odkazovaných textů a preventivně uložil ke stažení ve svém archívu.

03.05.2021, doplněno 06.06.2021

Aktivace skalárního štítu
V souvislosti s masívně prosazovaným očkováním se objevilo nebezpečí ještě horší, než je samo jedovaté očkování. Dopad bude mít dokonce i na všechny neočkované. Zdá se, že proti nákaze roznášené očkovanými (živými pěstitel­skými stanicemi) není žádná možnost ochrany. Jedna ochrana zde avšak je a jsou ji schopni použít ti, kteří jsou rozhodnutí sítem armagedonu projít do nové budoucnosti svou silou bez spoléhání se na "autority farmamafijní lekařské pavědy".
Jestli byla někdy nutná boží ochrana, pak je to právě nyní.

03.05.2021

corona-fašismus, aneb jak nám roste?
Je jedno, jaká je počáteční záminka pro jeho vznik, či jak vznešená idea jej pro­sazuje a pod jejíž rouškou se skrývá. Vždy se jedná o budoucí přeprogramování svobodného vědomí všech lidí na totální otroky.
Přestože fašismus pro své zájmy a postupy velmi často používá náboženství, je naopak povinností každého duchovního člověka proti němu a všem jeho formám neustále bojovat. Je to boj za budoucnost lidstva.

26.4.2021

Transformace lidstva
Doba je značně turbulentní a jedna zásadní změna stíhá druhou až do té míry, že je ani nelze sledovat, natož vyhodnotit. Jisté však je, že s celou planetou se děje něco velmi zásadního. To, jak celou situaci vyhodnotíme velmi záleží na úhlu po­hledu a musí jich být uplatněno více najednou. Jak? Když nás cíleně učili vždy pouze jednomu pohledu a to ještě s nasazenými klapkami na očích.
Situace je o to komplikovanější, že kromě záležitostí lidských se tu na Zemi záro­veň kříží i mnohé mimozemské zájmy a i tyto entity jsou podřízeny všeobecně platným vyšším principům. A okamžik odhalení, rozkrytí všech karet a všem vy­nucené procitnutí se blíží čím dále víc. Dezinformace se kříží, všechny včerejší "konspirace" jsou dnes realitou. Co bude zítra?
Pokud se chceme v současné chaotické scéně alespoň jen trochu vyznat, musíme si zajistit náležitý odstup a nadhled. Buď studovat a porovnávat mnoho různých informací, anebo najít stručný rámcový nástin celé mozaiky událostí, které byly a které ještě budou - neboť se jedná o mnoho paralelně a současně běžících a na­vzájem propletených a ovlivňujících se procesů. Tento stručný a v podstatě vše vysvětlující náhled jsem našel na odkazované stránce - nejvíce stručný z toho veškerého množství, co jsem tento měsíc musel probrat.
Každému doporučuji přečíst (jen na vlastní odpovědnost), a podívat se na tomto webu i na mnohé další články.
Ne věřit, ale přemýšlet, klást si otázky a pak sám hledat odpovědi.

26.3.2021

Energie – základní zdroj všeho
* Práce s energií aneb kudy a jak ze slepé uličky - obřady a oběti
Odhalen hlavní princip energeticko-informačního programování budoucího vývoje v egregoriálních silových polích planety, modus operandi utajeného GP.
Další téma zase až příště.

12.3.2021

Energie – základní zdroj všeho
* Práce s energií aneb kudy a jak ze slepé uličky
Tato velmi rozsáhlá kapitola začíná zmínkou o potřebě hledání indicií a nutnosti hledat modus operandi. Následují dvě rozsáhlé podkapitoly o příčině "věčného" pronásledování žen a o "energetickém pohledu" na Ježíšovo plátno.
Další témata pokračují příště.

12.2.2021

Energie – základní zdroj všeho
* Tajemství smrti a energie přechodu duše
Klíčové poznání o energiích panujících mezi nebem a zemí. Fakta, která mnohé záhady spojují, odhalují a ještě více odpovědí na otázky dosud ještě nepoložené odkrývají.
Pouze pro odvážné - konec s klidným spaním.

30.1.2021

Energie – základní zdroj všeho
* Problematika hledání a schopnosti našeho poznání a nalezení energie
Energie je termín všude velmi často používaný. Máme však správné představy, co to vlastně znamená to něco, co nejsme schopni ani uchopit? Jak to vypadá? Jak to lze najít a podle čeho? Jak to něco popsat?
A nakonec, jak to také změřit a umět si i představit, co jsme to vůbec našli?

19.1.2021

Energie – základní zdroj všeho * Doplňování energie - vampyrismus, extrémy
5. kapitola pojednává o celé plejádě špatných postupů, které bohužel již několik tisíciletí ovládají jak myšlení mnoha lidí, tak především jsou zdrojem neustálých běd celého lidstva. Veškerý energetický vampyrismus s jeho extrémní podobou satanismem mají společný základ a tisíce skrytých podob. Přivedly svět až na nyní celosvětově prožívanou hranu, kdy se rozhoduje o bytí a nebytí celé planety.
Kdo vydělá na úplném zániku Země?

14.1.2021

Atlantida + elita hledá nesmrtelnost
aneb jaké informace lze vytěžit z videa od AllatRy?
Toto video, přes jeho vizuální náročnost, může pomoci rozšířit pohled na problematické otázky dneška. Zvláště při hledání odpovědi, kde všude leží počátky dnešních globálních problémů. Odkud se vzal tajemný GP?

11.1.2021

Jaké funkce plní korona?
Doba již je pro všechny dlouhá a každý má mnoho otázek o současnosti a také o budoucím směřování událostí. Kdo nesleduje lživá media a hledá pravdivý výklad událostí, tomu Otec nejvyšší vždy sešle okénko s popisem skutečného dění. Dešifrovat smysl však již musí každý sám, neboť málo kdo dnes chce pravdě věřit a pravdu hledá - taková je již doba. Pro zlepšení nálady nabídka jiných úhlů pohledu od analytiků vidících do dění na politické scéně lépe než já.

Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!