Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Aktuální scéna

nové a nedávné informace z historie i současného dění

Motto:

Náboženství a duchovnost se vždy dotýkala života všech jedinců i společnosti a především také politiky. Pokud se nezpronevěří svému poslání a naplňuje úkoly vyšších principů mravních, pak vždy vede lidstvo vpřed, inspiruje pokrok a loupežníky usídlené v senátech a parlamentech drží pod kontrolou. Ti, kterým byla lidem svěřena důvěra řídit společnost k jejímu rozkvětu pak plní svou hlavní úlohu, za kterou jsou lidem placeni – aktivně naplňovat řád a harmonii.
Proto je také základní povinností každého duchovně konajícího svým způsobem co nejvíce aktivně přispívat k udržení božského řádu, harmonie a naplňování spravedlnosti. Ne tak, jak to provádí současné západní církve (nenápadná druhá ruka klanově-korporativních mafií aktivně vytvářející informační a politické tlaky vůči lidem), nýbrž kontrolou práce politiků a veřejným poukazováním na jejich prohřešky proti vyšším principům mravním.

Běda národům, jejichž duchovní se tomuto úkolu zpronevěřili a vzali spoluúčast na okrádání lidu. Stali se sluhy zlovolných despotů, znásilnili víru ku obrazu svému, vytvořili falešný obraz boha a přivolávají tak na sebe i lid hněv Boží. Jeho trpělivost, zda viníci poznají a napraví své omyly však již dosáhla krajní meze. Otec nebeský má dostatek prostředků všechny ukáznit. Trestáni budou i ti, kteří se zlu nepostavili, neboť i oni takto nesou svůj podíl viny na opuštění cesty spravedlnosti. Proto sem patří i toto okénko - neboť praktická politika a současné církve jsou dvěma stranami té samé mince. Doposud jsou lidu předkládány pouze mince falešné od doby, kdy ďábel sám sebe prohlásil bohem a požaduje své uctívání.


07.11.2022

Co je smyslem současné doby?
Krátký nadhled na to, co nás ještě čeká – tedy jaký je smysl současného dění.
Samostané pojednání - o třech praktických maturitních otázkách, které jsou každému položeny a na které musí správně odpovědět v souladu se svým svědomím.

Účast na vzdělávací konferenci v Přerově 28.1.2023

Stojíme na přelomu věků. Stará doba Kali-jugy odchází se vším, co bylo snad potřebné pro získání zkušeností a poznání (gnosi), jak pro každou duší, tak i pro celé lidské společenství. Jaký bude další věk a jestli skutečně kráčíme ku zlaté éře lidstva, jak slibují prastaré texty, to se teprve pozná. Jestli se totiž o takovou budoucnost za­sadíme a zasloužíme. Bude totiž přesně taková, jací budeme my - každý sám a také všichni dohromady. Podle míry společného poznání, své motivace, jednání a odpověd­nosti, kterou jsme na sebe ochotni vzít. I víry ve vyšší smysl veškerého dění.

Jaké dlouhodobé úkoly před námi stojí a co vše budeme muset řešit a co vše se budeme muset ještě naučit? Tyto otázky k jejich budoucímu vyřešení musíme teprve najít. Budeme je hledat a snažit se je společně formulovat na konferenci pořádané v sobotu 28. ledna 2023 v Přerově. Na ni by později měl navázat systém školení pro ty, kteří již nechtějí čekat, chtějí ty cíle společně hledat a najít, nečekat a vykročit.
Musíme hledat sami - matrix nám to neřekne.


ke stažení pro tisk na A4

Je vítán každý, kdo chce pracovat na sobě a své poznání dále předávat, žít jím.
Další informace lze nalézt na facebooku. Zajištění své účasti - podrobněji viz plakátek.
 


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!