Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Archív stránek a komentářů badatele

rozcestník za rok 2022

Poslední aktualizace: 31.01.2023


Hlavní přehled a bilance plnění předsevzetí za rok 2022.

• bylo zde je přesunuta bilance všeho toho, co z plánů "• bude" na rok 2022 bylo či nebylo splněno.

• aktuálně (za r. 2022) "souhrn odkazů na události a komentáře k nim", které nějakým způsobem byly důležité a jejichž význam a tedy i dopad na změny v egrego­riálních polích nad planetou byl či bude významnější, než by se mohlo na první pohled zdát - odtud je to i nadále přístupné.Poznámka k nedokončenosti třídílného tématu k očkování (r. 2021):

K datu převodu webu na nový rok k 7.1.2022 není toto téma ještě stále hotovo a uzavřeno. Především otázka interakce (vzájemného působení) očkování a biopole (aury) jako interface (převodního pole) spojujícího pouhé vegetativní maso těla právě s duší (anatomickým polem ducha) je velmi komplikovaná. Navíc jsem značné množství času musel věnovat jednak sledování faktografických podkladů věnovaných tomuto tématu a zveřej­něných na internetu a zároveň i analýzám společenského vývoje probíha­jícího na celém světě právě v návaznosti na coronu. Věřím, že se mi to již dlouhé pojednání během času podaří dokončit.
Navíc se v poslední době objevilo velké množství solidních informací z vě­deckých i administrativních kruhů od lidí, kteří nedokázali mlčet o faktech, které zjistili a zveřejněním se postavili na stranu pravdy. To vše důkazně potvrzuje všechny předchozí informace a i predikce veškerého vývoje pro­bíhající celosvětové akce satanistů ("bažiny") o totální ovládnutí světa a snahu o vyhubení lidstva.


Souhrn stránek zveřejněných v roce 2022

24.12.2022, doplněno 30.12.2022

Prosba o očistu těla
od následků působení farmaceutických preparátů
Návod na prosbu o pomoc vyšších sil kosmu pro očistu a stabilizaci těla a jeho zdravotního stavu v dnešní bláznivé době.

07.11.2022, doplněno 29.11.2022

Co je smyslem současné doby?
Krátký nadhled na to, co nás ještě čeká – tedy jaký je smysl současného dění.
A také, kde jsem se tak dlouho toulal.

22.01.2022

Revolucionář Ježíš
Kompletní znění jeho modlitby Otče náš - Matko naše
a také vyjádření jeho názoru na ženy.

Odkaz na práce zveřejněné v roce 2022 na jiných severech

24.09.2022

O vnitřním základu člověka
... aneb je vůbec k něčemu dobré – nějaké náboženství?
O nejvyšší potřebě/nutnosti vnitřního kompasu člověka.
Zveřejněno na KOB fóru

22.08.2022

Elitní obor – magie
Mozaika souvztažností – o její reálnosti.
Orientační nadhled pro úplné laiky.
Zveřejněno na KOB fóru

05.08.2022

Systém současného otroctví – (6) –
jak probíhalo postupné zotročování
Zveřejněno na KOB fóru

06.07.2022

Systém současného otroctví – (5) –
princip postupného zotročení
Zveřejněno na KOB fóru

18.06.2022

Systém současného otroctví – (4) –
informace, oblasti řízení
Zveřejněno na KOB fóru

05.06.2022

Systém současného otroctví – (3) –
lidé a moc
Zveřejněno na KOB fóru

29.05.2022

Systém současného otroctví – (2) –
smlouvy
Zveřejněno na KOB fóru

26.05.2022

Systém současného otroctví – (1) –
o legislativě
Zveřejněno na KOB fóru

25.05.2022

Systém současného otroctví
jak vzniklo naše současné otroctví … aneb je to o „právu“
Zveřejněno na KOB fóru

05.12.2021

Jak je to s mýtem síly a moci stávky v současné době?
o nesmyslnosti stávky v podmínkách dovršené globalizace
Zveřejněno na KOB fóru v roce 2021

24.11.2021

Stop vakcína-fašismu
o nenápadné mnohotvárnosti forem fašismu, aneb co vše je fašismus a za čím vším se může ukrývat. Pro toho, kdo hraje na tuto kartu je jedno, pod jakou záminkou jej vyvolává.
Zveřejněno na KOB fóru v roce 2021

04.11.2021

Jak je to s korupcí – aneb výběr kádrů
Je dobré vědět, jakým způsobem a hlavně kdy politici berou úplatky a kde hledat jeho "loutkovodiče".
Zveřejněno na KOB fóru v roce 2021

30.10.2021

Politické strany a naše poslední volby
Vysvětlení, proč volby u nás nemohou nikdy nic změnit.
Zveřejněno na KOB fóru v roce 2021

Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!