Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Seznam událostí již proběhnuvších

(v roce 2022)

Každý den je vhodné pohlédnout do zrcadla času na to, co jsme udělali dobře a co ne. Třeba lze ještě něco napravit.


Poslední aktualizace: 31.01.2023


Tento rok byl divoký, u konce ještě nejsme.
Po dvou maturitních otázkách pro duši každého, kdy mnozí se ještě nerozkoukali a neví, o co se jedná, přišla každému otázka třetí a poslední. Byla mu seslána shůry jazykem životních okolností, aby se osvěčil, aby prozkoumal své srdce i mysl a dále vykročil pro něj tou správnou cestou vpřed - k jeho budoucnosti.
Výsledek své maturity pozná každý sám - narazí do zrcadla svých skutků, či projde?
Kdo hledal pravdu - bude mu odhalena.
Kdo podlehl iluzím - bude jimi semlet.
Kdo pomáhá sobě i jiným - bude mu pomoženo.

Na povrch, na světlo světa vyplavaly mnohé podvody a lži, dosud ne všechny.
Celosvětová válka zahájená před cca 100 lety po období klidu a příprav opět vypukla novou silou ve své horké podobě. Na malém kousku země bojují zástupci světla proti všem sjednoceným temným silám planety, bojují o záchranu člověčí existence. Věřící a děti bohů opět bojují proti démonům bažiny.

To je však jen malý zlomek celého bojiště. Neboť válka/boj tentokrát probíhá též v mysli každého člověka. Boj mezi falešným rozumem (cizím programem) a skutečnou božskou láskou. Neboť se nacházíme taktéž ve válce informační. A ta dosáhla rozměrů informační potopy - potopy stejně destrukční, jako byla ta dávná biblická. Noemu sice bylo tehdy slíbeno, že další taková již nebude seslána, ale nebyl dán slíb, že budeme chráněni před námi samými.
A s tímto úkolem, záchranou civilizace se nyní potýkáme. Jen málokteří vědí, jak.
Mnoho falešných proroků se objevilo a každý si sám zvolí svůj další osud.
Věřím, že temná strana nakonec bude přemožena.


Ze zamýšlených záměrů a předsevzetí mnoho splněno nebylo. Přišly mnohé jiné úkoly, mnohem naléhavější. Úkoly jsou tedy prozatím odloženy, snad mi bude jednou dopřáno je dokončit.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!