Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Aktuální scéna

nové a nedávné informace z historie i současného dění

Motto:

Náboženství a duchovnost se vždy dotýkala života všech jedinců i společnosti a především také politiky. Pokud se nezpronevěří svému poslání a naplňuje úkoly vyšších principů mravních, pak vždy vede lidstvo vpřed, inspiruje pokrok a loupežníky usídlené v senátech a parlamentech drží pod kontrolou. Ti, kterým byla lidem svěřena důvěra řídit společnost k jejímu rozkvětu pak plní svou hlavní úlohu, za kterou jsou lidem placeni – aktivně naplňovat řád a harmonii.
Proto je také základní povinností každého duchovně konajícího svým způsobem co nejvíce aktivně přispívat k udržení božského řádu, harmonie a naplňování spravedlnosti. Ne tak, jak to provádí současné západní církve (nenápadná druhá ruka klanově-korporativních mafií aktivně vytvářející informační a politické tlaky vůči lidem), nýbrž kontrolou práce politiků a veřejným poukazováním na jejich prohřešky proti vyšším principům mravním.

Běda národům, jejichž duchovní se tomuto úkolu zpronevěřili a vzali spoluúčast na okrádání lidu. Stali se sluhy zlovolných despotů, znásilnili víru ku obrazu svému, vytvořili falešný obraz boha a přivolávají tak na sebe i lid hněv Boží. Jeho trpělivost, zda viníci poznají a napraví své omyly však již dosáhla krajní meze. Otec nebeský má dostatek prostředků všechny ukáznit. Trestáni budou i ti, kteří se zlu nepostavili, neboť i oni takto nesou svůj podíl viny na opuštění cesty spravedlnosti. Proto sem patří i toto okénko - neboť praktická politika a současné církve jsou dvěma stranami té samé mince. Doposud jsou lidu předkládány pouze mince falešné od doby, kdy ďábel sám sebe prohlásil bohem a požaduje své uctívání.

Doplnění z počátku r. 2023

Jak se ukazuje za poslední rok, v žádném parlamentu ani v kterékoliv vládní instituci po ce­lém světě, není snad židle (důležitá funkce), na které by neseděl někým z pozadí ovládaný lump a darebák. Kdysi prorokovaná bitva o „spasení duší Ďáblem“ nyní ve skrytu probíhá a spěje ke svému vyvrcholení. I většina církví, především „opěvovaného západu“ jsou v moci satanistické bažiny – ve své roli zcela selhaly.

Spasení-sežrání, nevím, proč si všichni myslí, že budou zachráněni (na to se přece užívá zcela jiné slovo, než je význam slova něco … „spást“ … tráva čeká, až bude sežrána). Zvláště když ani neví, kdo je přijde spást. Jejich vlastní iluze? Proč neslyší, co je jim oznámeno?

Jen na několika klíčových místech světa sedí a za lidstvo dosud bojují Bohem seslaní andělé a pak ještě na mnoha místech vtělené vysoké duše – další učitelé, kteří se snaží probudit co nejvíce spících. Čím více jich bude, tím Boží vyslanci budou mít v zápase za lidstvo větší sílu. Jak je poznat? Právě jim nejvíce spílají satanovi pohůnci a s nimi i všichni spící otroci určení ke spasení, kteří se již rozhodli a z lenosti svého ducha „přijali znamení šelmy“ a nyní již jen poslušně čekají na svůj účet. Ti všichni na ně hází špínu lží – ke své vlastní škodě. Než se podívat do očí lži spalujícího pohledu pravdy, to raději věří svým i cizím iluzím.


Z událostí hodných povšimnutí

 


Zveřejněno: 28.03.2023

2. vzdělávací konference v Přerově 15.4.2023

Sdružení lektorů „Paprsek světla poznání“ dalšími přednáškami navazuje na svou úvodní konferenci pro širokou obec zájemců, uspořádanou letos 28. ledna v Přerově. Podle odezvy účastníků minulé akce tentokrát budou přednášky jen tři, zato půjdou více do hloubky.

Jak je zřejmé z mnoha událostí proběhlých ve světě od posledního setkání v led­nu, svět se prudce mění. Již je zřejmé, že dávní jasnovidci předpovídající konec světa k podivnému datu 21. 12. 2012 měli skutečně pravdu. Starý svět zanikl. Nic nebude již jako dřív – vše se mění od základů. Ve velkých porodních bolestech se rodí zatím neznámý, avšak zcela jiný nový svět i společnost.
Jaký bude ten nový svět?
Takový, jaký společně vytvoříme.
Budeme opakovat stále stejné chyby, anebo jsme se již dost poučili?
Po maturitních otázkách nás čeká již jen závěrečný praktický úkol.
Vytvořit z gruntu novou společnost.
Reparát povolen není!

A k tomu potřebujeme mnoho (staro)-nových znalostí, které byly před námi dosud dlouho utajovány a určit směr plavby k budoucnosti na naší společné lodičce Matičce Zemi a hlavně napřed zmapovat naši současnou situaci. Tedy vědět, kde se nacházíme a jací jsme a hlavně také o co se můžeme opřít a především co musíme změnit v první řadě a co se musíme ještě za pochodu naučit.
Tyto naše úkoly, se kterými jsme přišli na svět, ty za nás nikdo neudělá.


ke stažení pro tisk na A4

Je vítán každý, kdo chce pracovat na sobě a své poznání dále předávat, žít jím.
Další informace lze nalézt na facebooku. Zajištění své účasti - podrobněji viz plakátek.

 


3. vzdělávací konference v Přerově 17.5.2023

Sdružení lektorů „Paprsek světla poznání“ pokračuje dalšími přednáškami pro širokou obec zájemců. Přednášky budou jen tři a více do hloubky tématu.

Z posledních událostí proběhlých ve světě je zřejmé, že svět se prudce mění. Starý svět sice ještě všechen zcela nezanikl, ale rozpadá se a již ani není návratu. Nové základy teprve musíme stavět. Jsme na to připraveni a víme jak?
Jaký bude ten nový svět?
Bude takový, jaký společně vytvoříme. Nikdo nebude mimo a každý za sebe.
Budeme opakovat stále stejné chyby, anebo jsme se již dost poučili?
Po maturitních otázkách nás čeká již jen závěrečný praktický úkol.

Vytvořit zcela z gruntu novou společnost, nový svět.

A reparát povolen není!

Naše úkoly, se kterými jsme přišli na svět, ty za nás nikdo neudělá.


ke stažení pro tisk na A4

Vítán každý, kdo chce pracovat na sobě a své poznání třeba i dále předávat, žít jím.
Další informace lze hledat na nově vznikajícím webu.
Zajištění své účasti - podrobněji viz tamtéž a plakátek.

 


Zveřejněno: 25.05.2023,
změna - aktualizováno 8.06.2023

Všem zájemcům o III. konferenci s tématem „Kam směřuje lidské vědomí?“, která se měla konat v Přerově v sobotu 17. června, kolegium Paprsku světla poznání s lítostí oznamuje, že konference je přeložena na podzim a proběhne pravděpodobně až v říjnu 2023.
Informace o přesném konání bude včas zveřejněna.

Zájemci se mohou mezitím podívat na video-záznam z diskuse I. naší společné konference na stránce https://paprseksvetlapoznani.cz/.


 

Toto byl plán.
A ve světě bylo i mnoho jiných přání ... a nastal nečekaný zlom s rizikem překlopení do plánované celosvětové jaderné války.
7. října 2023 izraelská externí teroristická organizace Hamás řízená izra­elskou zpravodajskou službou Mosad zahájila nečekaný útok na Izrael po cca ročních přípravných pracích ze strany služby Mosad. Napřed však pro to bylo, přes všechna varování Izraele z jiných stran - připraveny veškeré podmínky. Prostě stejný případ výstřelu pod falešnou vlajkou, jako třeba 31. srpna 1939 "přepadení vysílačky v Gliwicích" speciální skupinou SS převlečenou do polských uniforem, či "Teroristické útoky z 11. září 2001 v USA". I tam se jednalo o práci vlády USA a bratrského Mosadu.
Prostě Izraelská vláda zorganizovala válečným způsobem planýrování stavebního stanoviště včetně genocidy překážejících jim Palestinců na tomto území, které připravovala již několik let.
Na pozadí dějů, jakož i jiných, se dnes již ani neskrývá - satanistická bažina. Internet je plný těchto analýz, stačí se jen rozhlédnout.

 


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!