Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Seznam událostí již proběhnuvších

(v roce 2023)

Každý den je vhodné pohlédnout do zrcadla času na to, co jsme udělali dobře a co ne. Třeba lze ještě něco napravit.


Poslední aktualizace: 31.12.2023

 

Rok s rokem se opět schází a je čas bilancování. Co se podařilo a co ne?


Můj rok začínal spoluúčastí na novém vzdělávacím programu kolektivu lektorů pod názvem Paprsek světla poznání. První setkání proběhlo dobře a mezi zúčastně­nými mělo hned na místě dobrý ohlas. I snahu pokračování v dalším setkání. Na dru­hém setkání organizovaném na stejném místě se již šlo do větší hloubky vybraných témat (přednášky měly již větší časovou dotaci) - přišlo jíž méně lidí, ale také i noví zájemci. Před prázdninami pak došlo v celé společnosti ke všeobecnému zesílení tlaku na psychiku všech lidí a všeobecnému úbytku volného času. Bylo tedy rozhodnuto dal­ší konferenci přesunout na podzim. Avšak jako lektorský tým jsme neodhadli, že tlak na psychiku každého člověka bude sílit i nadále, a hlavně dojde k výrazným událos­tem s celosvětovým dopadem - takže tato aktivita byla postupně utlumena.

Nicméně potenciální posluchači a zájemci nebyli ochuzeni, neboť lektoři se se svými tématy přesunuli do internetové televize, kde k zamýšleným tématům vytvořili řadu podrobnějších přednášek - kde jsou k disposici mnohem širší veřejnosti. A lektoři se mohli více věnovat zase individuální práci potřebné lidem ve své blízkosti.
Zklamaným zájemcům o různá témata a hlavně jejich hlubší rozbor je tedy možno doporučit návštěvu internetové Svobodné televizi, jež má více pořadů. Jeden z nich se nazývá "Svět kolem nás", kde jsou ke shlédnutí k dispozici i má témata. Protože všechny ty živé hovory jsou ukládány na serveru https://odysee.com, tak by je již cenzura satanistické bažiny neměla ohrozit.

Pokud se chce někdo dodatečně podívat, o které konference se jednalo ... podrobněji najde v aktualitách 2023.


Co se mi tedy z původních záměrů zdařilo?

Původní přednášku věnovanou "Charakteru doby - řízení a řešitelským týmům" jsem ještě více precizoval a 2× veřejně přednesl. Poté ve spolupráci s redakcí Světa kolem nás jsme vytvořili cca 9-ti hodinové video-pásmo (seriál). Celé téma vysvětluje jak "historii", ale především důvody a principy řízení celého světa, které nás dostaly do dnešního stavu "lidstva celé Země". Ale také i to, co pro svůj posun vpřed mimo pro nás připravený "elektronický koncentrační tábor" můžeme dělat. Odezva žádná, ani otázky - hlas proroků nebývá slyšet, je nepříjemný a vede ke kognitivní disonanci.
Co bylo zpracováno je pro zájemce všechno uloženo na:
28.01.2023 ... 16.08.2023 Charakter doby – řízení – řešitelské týmy (+ hodně textů),
23.06.2023 ... 17.07.2023 Vytvořena kompletní série videopřednášek k „Charakteru doby“. Vše to je o kontinuálním mnoho-tisíciletém řízení planetární společnosti k její­mu ovládnutí a řízené otrocké destrukci nyní směřované až ke genocidě lidského druhu.

 

K důležitému tématu skutečného muže Ježíše mi byla dána možnost vytvořit faktografický souhrn podkladů a v pěti videích vysvětlil, o co všechno v událostech spojených s jeho jménem šlo a co byla skutečnost a co je jen literární fikce diletantů ... šikovných "uchvatitelů moci nad lidstvem". Po ukončení nahrávání videí pak ještě pokračovaly diskuse (již nenahrávané). Všechny odkazy - viz zde.

 

Ve spolupráci se Světem kolem nás na Svobodné televizi také vznikla série výukových videí věnovaná praktickému nácviku Šulcova autogenního tréninku pro potřebu každého, kdo potřebuje zpevnit svou psychiku. Jen mi ještě zbývá z toho vyextrahovat audio-nahrávky a připravit samostatnou stránku s přístupovými adresami ke všem nahrávkám. Videa jsou v archívu "Světa kolem nás". Prozatím nestíhám a tedy zůstane v restech.

 

Pracovní účast a šíření osvěty o způsobech řízení uplatňovaných na lidech v jejich neprospěch, tak i nutnosti jiného spravedlivějšího uspořádání světa a rovněž také i o mystické práci k tomu potřebné ... zúčastnil jsem se jak video-diskusí pro veřejnost, tak i komunikace v některých odborných telegramových skupinách.
Rovněž tak pozvolné seznamování s odkazy předků - při obnově Slovanské kultury.

 

Ze všeho k nejdůležitější změně pro mě však došlo na podzim.
Během meditačního pohroužení jsem obdržel sdělení - příkaz ... „dopiš knihu!
Kdo zná tyto stavy ví, jak naléhavé je takovéto sdělení. Co že to znamená a jaká je priorita takového úkolu. A od té doby se věnuji především tomuto úkolu. Jaké další úkoly v té souvislosti na mě ještě čekají, se zatím odvažuji jen "hádat".
Většina textu již je ve webové podobě publikace venku. Hlavní, nejvíce důležité jádro je vlastně již kompletně celé.

 

Byl to plodný rok - mohu pokračovat dál.


Opis původního záměru pro tento rok:

Nejbližší úkoly

• I nadále se věnovat výuce Šulcova autogenního tréninku pro další zájemce. Zároveň s tím i doplnit dosud chybějící nahrávku 6. pocitu a snad později též přidat nahrávky nácviku pocitů 2. stupně.
Vloni vzniklo i několik nahrávek jako rozšiřující nástavby tohoto tréninku. Po počáteční relaxaci podle Šulce se následně pokračuje do dalších hlubin reality. To dává možnost osobního léčení a doplnění svých životních baterií. Forma ... řízená meditace. Jakmile budou připraveny, přidám je.

• Dokončit pojednání o energetické podstatě života v sekci "Rozpravy".

• Dokončit a uzavřít rozsáhlou práci o vlivu vakcinace na destrukci duše.

• Vloni jsem na serveru kob-fora rozpracoval sérii článků k tématu systému sou­časného otroctví (odkazy uvedeny zde v archívu 2022) a téma ještě není dokončeno. Cca půl rok trvalo, než se mně podařilo sehnat další podrobnosti a trochu to klubko rozsáhlých textů rozmotat a lépe se v problematice zorientovat. Jenže mnohé další události této bouřlivé doby mi nedovolily hned v té práci pokračovat. Snad to letos vyjde a podaří se.

Kéž mi je dopřáno všechna tato témata dokončit.

Úkoly stálé

• Nadále pokračovat v přepracování rukopisu knihy "Cesta zažehnutí světla" v sekci Rukopis a rozšířit i o soupis modliteb (manter) "Zažehnutí světla".

• Pokud vzniknou otázky k duchovnímu rozvoji jednotlivce či i společnosti a zaslouží si větší rozpracování - zařadit do sekce Rozpravy.

• I nadále se účastnit diskusí na vybraných internetových fórech a pracovat ve skupinách připravujících postkovidový rozvoj a budování nové světlé společnosti.
Myslet pravdu, mluvit pravdu, žít pravdu a bránit pravdu.

• Pomoci zájemcům s poznáním techniky "Zažehnutí světla".
 


 


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!