Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Prameny poznání – texty a knihy

sbírky souborů ke stažení

Poslední aktualizace: 19.09.2023

Odkazy do internetu také mohou být již mrtvé.
Je však možné, že podle názvu se dají nalézt jejich kopie i jinde.
Některé soubory jsou zde uloženy v kopii.
Některé materiály ke mně přišly z různých směrů, některé jsem kvůli lepší čitelnosti či názornosti modifikoval, případně typograficky upravil. Když byl znám autor, je uveden.
Některé práce jsou původní - autorské originály, tedy moje. Lze je užít s uvedením zdroje, tedy těchto stránek.

Pozn.: po kliknutí na název je soubor automaticky stažen a uložen.


19.09.2023

Utajená chronologie a psychofyzika ...ruského lidu...
(aneb kosmologie + průběh dějin na planetě Zemi)
(.pdf)
Když je nouze nejvyšší – pomoc tobě je nejbližší. Jen ji musíš vidět – uchopit.
Nic není náhoda – to jen Bůh si přeje zůstat nepoznán. A když už něco obdržíš, když to jde, je dobré se o to též i podělit.
Nečekaně mi z datových hlubin internetu na monitoru přistál český překlad knihy Georgije Alexejeviče Sidorova. Dílo, jehož rukopis před ním samým nakonec mu­seli zachránit jeho přátelé – neboť se po sepsání domníval, že lidé dosud nejsou schopni pochopit smysl a dopad všeho, co popsal. Doba však již pokročila – nechť si každý pro sebe učiní svůj vlastní závěr na základě míry jeho poznání a praktic­kých zkušeností z témat knihou popsaných.

18.09.2023

Archív časopisů o jemné energii a léčení
Jako vždy, když něco hledám, na síti zabloudím a najdu co jsem nehledal.
Něco zcela jiného, nečekaného. Tentokrát poklad!
Někde daleko na serveru až za mořem kdysi před lety vycházel specifický časopis "Subtle Energies & Energy Medicine" věnovaný tématům, o která se rovněž zajímám. Všehochuť zpráv z výzkumů. Dokonce mapovali i některé důležité objevy fyziky polí v Rusku, o kterých zatím ví jen málo lidí.
V roce 2011 časopis svou činnost ukončil, avšak všechny jejich články jsou na netu volně dostupné.
Pro svou potřebu jsem si pořídil český soupis jejich archívu i se všemi odkazy.

22.01.2022

bozsky-smysl-zeny-podle-jezise (.doc)
Úryvek z knihy „Životopis svatého Issy – pocházející z kláštera Hemis v Malém Tibetu“ zachycující plně postoj Ježíše k ženám. Aneb třináctero pokynů pro vztah muže k ženám.
Více je uvedeno v článku Revolucionář Ježíš.

03.02.2021

siddha-vidja_nahled.pdf
Opět jsem byl nucen něco hledat a gugl mi vyplivnul kromě hledaného také odkaz na tento text, do kterého jsem nahlédl a z reklamních důvodů pro hledající zde uložil k nahlédnutí také. Více k nahlédnutí třeba v nakladatelství kosmas. Na tento první hled do problematiky pak navazuje další série knih "Stezkou siddhů 1. až 3. díl". Seznam dalších knih autora v databázi, viz také nakladatelství Krutina Jiří - Vacek.

14.1.2021

ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI
Prozaický přepis českých titulků videa. Komentář v rozpravách.
Video АллатРа ТВ zveřejněné 7.8.2018


Datum ukřižování Člověka Ježíše (.doc)

Uloženo 26.11.2019


Přidáno 9.11.2019

Do sekce zdraví zde přibyly ke stažení tři soubory:
borax.doc
c-vitamin.doc
rakovina-jeji-lecba-v-historii.docPřidáno 25.9.2015

Jak již bylo předznamenáno na hlavní stránce, došlo k dalšímu upřesnění textů, tedy Cesty zažehnutí světla. Opět jsem si a sám na své vlastní kůži vyzkoušel důležitost přesného slovního vyjádření čehokoliv při meditačním naladění mysli. Prostě čert nikdy nespí a je vždy připraven se zakousnout do kožichu i svatému muži. Ještě, že tu jeden není sám a kamarádi z klubu pomůžou, a anděly ku pomoci včas povolají, i když je již málem dvanáctá hodina.
Znovu tedy - pořád je to prozatím jen rukopis a bude i výraznější rozšíření textu a hlavně nové upřesnění některých kritických formulací !!!
Proto také stahuji z webu ony následné zveřejněné soupisy. Jakmile budou upřesněny a přepracovány a hlavně otestovány a od Otce přijde opět pokyn zveřejnit, tak se opět objeví.


Cesta zažehnutí světla (0h).pdf

(elektronický podpis OpenPGP pro ověření lze stáhnout)
Přidáno 9.7.2015, autorský text šm.
Stále to není definitivní verze. Je to další rozšíření rukopisu s opravou některých dílčích částí (slovosled, precizace vyjádření) a rozšířením výkladu. Přibyly drobné podkapitolky. Kdo si ještě nestáhl první zveřejnění, doporučuji rovnou tuto variantu.
Na knize se bude dále pokračovat (korektury, ilustrace), což však zájemcům nebrání v užití. O něco níže jsou také ke stažení doplňkové texty - viz.

Návod meditační cesty až ke zdroji veškerého života. Přímá cesta k Bohu.
Návod pro samostatnou cestu. Bez potřeby falešných zprostředkovatelů,
církví knihy, kteří iluzí připoutávají člověka k dalšímu otroctví.

Každý rychle dojde tam, kam svým dosavadním úsilím směřoval.
Je to praktická, rychlá cesta, nezávislá na původní věrouce konajícího.
Nevylučuje používání jiných rituálů. Naopak, právě v nich každého rychle
přivede k cíli jeho cesty. Může přivést do pekla, anebo k samému Otci a Matce.
Tam složíš účet svých skutků, obdržíž odměnu, kterou zasluhuješ.

Text je zveřejněn, přestože se na něm bude ještě dále pracovat.
Vše důležité je v něm již uvedeno, je možno jej použít pro dobro člověka.
Budou následovat ještě jazykové korektury, ilustrace a dílčí doplňky až k finální verzi.
Tisk po jedné straně na A4 naležato, kroužková vazba po delší hraně.
Pouze pro soukromé použití.
Bez mého autorského svolení není povoleno komerční využití.

Doplňkové pracovní texty

Přidáno 24.6.2015, později deaktivováno z důvodů uvedených výše. Až budou mít svou definitivní podobu, budou zveřejněny.
Přídavné texty - výtah (soupis) osobních recitací použitelných při meditaci.
Patří sem soupis-muzi.pdf, soupis-zeny.pdf, soupis-skupiny.pdf a k tomu jako prémie navíc soupis-doplnky.pdf k hlavní knize "Cesta zažehnutí světla" - viz níže.
Původně to vznikalo jako pomůcka pro podporu paměti při recitaci těchto "manter" během meditace a práce s energií. Neboť úplný cyklus je trochu delší o podpůrné programy, o které se celý základ postupem času rozšířil. Je to celé v podstatě studentský tahák, systematicky uspořádaný a odsahující doplňkové informace pro připamatování. "Doplňky" pak obsahují další dobré rituály vhodné pro občasné užití - podle potřeby.
Aby nebyly problémy s rodem, je to provedeno zvlášť pro muže a ženy a také pro skupinu společně konajících, tedy pro skupinově prováděnou práci.
Pokyny pro tisk a vazbu:
Tisknout po jedné straně na A4, pak svisle rozpůlit, složit podle čísel listů a sešít do kroužkové vazby. Při tisku (mimo doplňky) je potřebné provést tisk 3. a 4. listu (A4) oboustranně ... je to zřejmé a vidět z číslování. Je tam pak na zadní straně č. 4 specifická formulace pro oslovení Matky - někdy je to potřebnější takto.
A jak to půjde, vytvořím a ještě přidám i audioprůvodce v mp3 formátu.


Beatrix Ullrich a další: JAK SE DĚLÁ PANDEMIE

Přidáno 4.5.2015, kopie z http://paprsky1.com/ Podvody ve vědě a v politice. Proč neexistují důkazy virů. Přídavné látky. Nano-částice.
Skvělá publikace, věcně a odborně sepsána. Pozadí podvodu s OČKOVÁNÍM.
Vašim dětem, pokud ještě nějaké vůbec budou, a možná i vám, odpoví na otázku,
co je příčinou jejich zoufalého stavu. Vinen je každý sám za sebe.
Pouze každý sám za sebe může viníky povolat "před soudnou stolici boží".


Cesta zažehnutí světla (0e).pdf

(elektronický podpis OpenPGP pro ověření lze stáhnout)
Přidáno 24.4.2015, autorský text šm.

Návod meditační cesty až ke zdroji veškerého života. Přímá cesta k Bohu.
Návod pro samostatnou cestu. Bez potřeby falešných zprostředkovatelů,
církví knihy, kteří iluzí připoutávají člověka k dalšímu otroctví.

Každý rychle dojde tam, kam svým dosavadním úsilím směřoval.
Je to praktická, rychlá cesta, nezávislá na původní věrouce konajícího.
Nevylučuje používání jiných rituálů. Naopak, právě v nich každého rychle
přivede k cíli jeho cesty. Může přivést do pekla, anebo k samému Otci a Matce.
Tam složíš účet svých skutků, obdržíž odměnu, kterou zasluhuješ.

Text je zveřejněn, přestože se na něm bude ještě dále trochu pracovat.
Vše důležité je v něm již uvedeno, je možno jej použít pro dobro člověka.
Budou následovat ještě jazykové korektury, ilustrace a dílčí doplňky až k finální verzi.
Tisk po jedné straně na A4 naležato, kroužková vazba po delší hraně.
Pouze pro soukromé použití.
Bez mého autorského svolení není povoleno komerční využití.

Nahrazeno zveřejněním novější verzí (0h) - viz výše.


Schultzův autogenní trénink - vydání 2014.pdf

Přidáno 01.04.2015, autorský text šm.
Kompletní text a návod k tréninku koncentračně-relaxační techniky.
Uvažováno s tiskem na A4 na výšku.


Nikodémovo evangelium.pdf

Přidáno 01.04.2015
Text přiřazený Nikodémovi, který ošetřoval Ježíšovo tělo po sejmutí z kříže. Obsahuje dvě části: Akta Pilátova a mysticky i fakticky mnohem důležitější svědectví nazvané Kristův sestup do pekel. Jen ten, kdo se umí pohybovat časoprostorem a sousedními dimenzemi, pouze zasvěcenci do nejvyšších tajemství, dokáží porozumět a pochopit dosah toho, co mistr a učitel pravdy - Ježíš dokázal vykonat.

Pozn.: Vytaženo z apokryfních textů. Staženo z internetu a následně pro lepší čitelnost typograficky upraveno. Uvažováno s tiskem na A4 na výšku.


Niklotova závěť.pdf

Přidáno 01.04.2015
Příběh z dávných dějin Slovanů na území Evropy.
Bez minulosti není ani budoucnosti!
Myslím, že myšlenky tohoto románu jsou platné i dnes, a pro nás důležité právě dnes!

Původní text přeložený do češtiny a stažený před lety z internetu jsem pouze převedl do prózy a pro lepší čitelnost typograficky upravil.
Je uvažováno s tiskem pouze po jedné straně, na A4 na ležato a kroužková vazba nahoře.


definice ateismu.doc

Nádherná a jediná a plně výstižná definice, kterou jsem kdy našel.
Vystihuje podstatu nesmyslnosti "vědeckých klapek na očích".
Protiargument k "vědeckému dogmatismu": dej do krabice všechny součástky potřebné pro smontování auta a každou jednu sekundu s ní zatřes v dobré víře, že součástky se samy někdy správně poskládají. Měj trpělivost - od začátku velkého třesku až dosud určitě ještě nebyly při třepání naplněny všechny možné kombinace vedoucí ke smysluplnému poskládání jednoho jediného automobilu.


thovt-a-pismo.doc

Přidáno 03.05.2014, krásná definice písma ... písmo jako příčina ztráty vědění.

Ve starém Egyptě bylo písmo užíváno jen na podružné záznamy. Důležité údaje nosili lidé vždy ve své hlavě. Proto byl někde nalezen zápis, za kolik zlata bylo pro dělníky na stavbě pyramidy nakoupeno cibule, ale nikde ani řádek o tom, jak a proč to všechno stavěli.


otcenas-matkonase.doc

Přidáno 05.05.2014, Nové znění tradičního Otčenáše.
Opraveno 21.10.2019.

Není to Abwun, Aramejský otčenáš, jehož smysl i překlady můžeš také na internetu vyhledat. Tento zde uložený text vychází ze znění zapsaném v překladu „spisu“ nazvaného "Evangelium Esejských".
Podrobnosti o této modlitbě (mantře) najdeš v pojednání Revolucionář Ježíš (2022).


mantramy-1-prolog.doc

Přidáno 03.05.2014, autorský text šm.

Úvodní text do problemantiky "mantrajógy". Vysvětluje, co to vlastně mantry jsou a jak je pochopit. Tuto dávnou disciplínu lze i dnes bez problémů zvládnout, zvláště když se ví, jak to vlastně uvnitř funguje. Oproti starodávným popisům definovaným na základě empirické zkušenosti a ověřené tisíciletou praxí jsme dnes s užitím současných vědeckotechnických disciplín pochopit dokonce také principy jejich funkce. Chce to jen otevřenou mysl a uvědomit si mnohovrstevnatost našeho vesmíru. Na oplátku pak praxe dává za pravdu teorii existence multidimenzionálního matrixu, jehož jsme součástí.
Obecně mantramy nemusí být jen Indické...


mantramy-2-nacvik-a-soupis.doc

Přidáno 03.05.2014, autorský text šm.

Pokračující text, navazuje na předchozí. Zde jsou již probírány pravidla nácviku i užití manter obecně. Také jsou některé praktické a vyzkoušené veřejné mantry roztříděny a popsány, i s případnými doporučeními. Rozhodně to není vyčerpávající soupis existujících manter.
V žádném případě nepodceňuj starodávná pravidla pro výcvik, trénink, nácvik i užití. "Každou hůl, kterou kdykoliv budeš chtít mávat, musíš vždy pevně držet v ruce. Jinak si můžeš ublížit."


zapis-ze-shromazdeni-demonu.doc

Přidáno 03.05.2014, roztříštěný text kdysi nalezený na netu učesal šm.
Špionážní opis nové směrnice učiněné a platné pro náš svět.Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!