Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Archív stránek a komentářů badatele

rozcestník za rok 2020

Poslední aktualizace: 10.1.2021


Hlavní přehled a bilance plnění předsevzetí za rok 2020.
Zde je uveden chronologický soupis článků a pojednání za proběhlý rok.

• bylo zde je přesunuta bilance všeho toho, co z plánů "• bude" v roce 2020 splněno bylo či nikoliv.

• aktuálně (za r. 2020) "souhrn odkazů na události a komentáře k nim", které nějakým způsobem byly důležité a jejichž význam a tedy i dopad na změny v egrego­riálních polích nad planetou byl či bude významnější, než by se mohlo na první pohled zdát - odtud je to i nadále přístupné.


Souhrn stránek zveřejněných v roce 2020

27.3.2020, 29.3.2020

Epidemie koronaviru 2020
Jaké poučení nám přináší?
Rešerše k aktuálnímu tématu se snahou osvětlit celou rozsáhlou problematiku. Snad nám různé úhly vnímání pomohou odhalit, co vše se děje a proč?

22.3.2020

Rozhovor s iluminátem a zasvěcencem
Zápis a překlad diskuse, která zazněla na fóru Above Top Secret (Více než přísně tajné) v říjnu roku 2008, během které byli členové fóra informováni o řízení celého světa "zpoza opony" a o smyslu dosavadních dějin.
O tom, co se ve světě děje a bude dít a proč.
Na otázky účastníků odpovídala osoba, jež i jim zůstala neznámá.

30.1.2020

Energie – základní zdroj všeho * Doplňování energie - energie Univerza
4. podkapitola shrnuje různé roztříštěné poznatky do jedné komplexní mozaiky. Protože se již dostáváme do vyšších oblastí existence, nemusí to být pro mnohé rigidní věřící snadno stravitelné. I mě trvalo, než mi leckteré souvislosti zapadly na správné místo obrazu.

20.1.2020

Energie – základní zdroj všeho * Doplňování energie - silové zdroje
Tato kapitola pojednává o tom, kde všude lze nalézt prameny "živé energie" pro doplnění svých unavených a polovyčerpaných "bioakumulátorů". A to jak na místech zjevných, tak i na místech před člověkem utajených a maskovaných. Zatím jen výčet možností a principů, ne ještě praktických technik, jak energii čerpat. To může být námětem jiné knihy, až když je jasné, odkud se to vše bere a jak to mezi sebou navzájem spolupůsobí.
Teorie bez praxe je utopie, avšak praxe bez teorie jen chaos a bloudění.

10.1.2020

Energie – základní zdroj všeho * Doplňování energie organismem, zdroje energie
Pokračuje pojednání o některých aspektech či prozatím spíše teprve principech života v těchto končinách vesmíru. Pokračuji ve výčtu všech vzájemných vazeb a souvislostí tak, jak jsem je poznal. Zatím je to spíše o roztřídění kaménků ze kterých lze složit mozaiku tak, aby sice byla zřejmá celková složitost problému, avšak bylo možné se v ní i orientovat. S tím pak souvisí i nutnost znovu vysvětlit a hlavně upřesnit řadu staronových pojmů.
Na počátku tohoto pojednání byla kdysi dávno jednoduchá otázka, na kterou jsem začal hledat odpověď. Později i záblesk vědomí. Potom pilné hledání po­třebných dílčích informací schopných dokreslit celý obraz. Mnoho dílčích hesel, vedoucích k cíli - avšak je zde někdo, kdo to již také pochopil? Neboť pro veřej­nost na autoru hypotézy spočívá nejen břemeno důkazu, nýbrž i povinnost celé to vysvětlit tak, aby to bylo možné pochopit každým člověkem.
To je velmi rozsáhlý úkol.

1.1.2020

Zpracování potravy v těle
Jiný pohled na principy jak pracuje naše energetické zásobování. Zároveň také posouzení otázek s tím spojených právě z tohoto úhlu pohledu a možnosti, jak je lze řešit.
Původně pokračování tématu energetiky, kdy hned první podkapitolka se více natáhla o jevy související, takže tyto otázky týkající se více zdraví, než pouze energetiky bylo pro lepší přehlednost hlavního tématu vhodné přesunout do sekce zdraví.

Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!