Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Zdroje na cestě k duchovnímu pokroku

Mnoho je cest, které se v cíli sejdou.
Avšak mnohé "jasně osvětlené" - též v temnotu vedou.

Poslední aktualizace: 8.12.2019

Některé adresy jsou zárukou, že se tam vždy najde něco zajímavého a jejich občasná návštěva přinese nové informace, které poznání člověka posunou opět o krůček dále.

Také jsou konkrétní články hodnotné pro dokreslení vybraných témat tohoto webu.

Prozatím netříděno.Weby doporučené k návštěvě

Myšlenky o čemkoli
Blog dvou autorů Vlabi a MichalB. Jak překlady, tak i vlastní názory. Hodnotné alternativní poznatky nutící k zamyšlení.
OZ Biosféra Česko Slovenský klub nových znalostí
Hodnotný web a stojí za návštěvu.


Tématické články a videa

Boris Bolotov o skutočných vodcoch
O principu vedení bytostí prostřednictvím interakce mezi jejich biopoli. Také vlastně o komunikaci, je nutno domysled důsledky takových zjištění.
Nepoškvrnené počatie môže byť skutočnosťou
DNA a energetický otisk
Akademik Ruské akademie věd DrSc. Petr Garjaev a jeho kolegové dokázali, že hologram člověka vzniká ještě před narozením organizmu. Podrobnějí - viz odkaz.
Pyramidy - mužský a ženský princip (ukázka)
video zveřejněné 22.11.2019 z kanálu GoschaTV1
Rovnováha mezi posvátným ženstvím a posvátným mužstvím byla hluboce zakořeněna v egyptské spiritualitě, symbolismu a praktickém životě. - Ukázka z dokumentu The Pyramid Code kanadské režisérky Carmen Boulter. (2005).
Významné informace s jiným úhlem pohledu, než je oficiální vědou prosazovaný "primitivismus" Starého Egypta. Čtení starých symbolů z jiného úhlu pohledu odkrývá velmi zajímavé souvislosti. Naopak to naše současnost je primitivní.
Версии от "Разгадки Истории" и Ананнербе
video .. Proč jsou potřebné pyramidy? Přehled. Možné souvztažnosti.
Zveřejněno 25.8.2019, délka cca 17 minut. Zapni titulky a automat. překlad.
Velké množství dolmenů a jiných obdobných staveb ve světě. DNA typ r1, rozdělení na podskupiny "a" a "b" a šíření techto dvou větví světem. Vliv režimů mozkových vln, možnost jejich ovlivňování pyramidou, význam pro učení. Složitost pyramid a souvislost s tvarováním elektromagnetických polí Země. Možný důvod stabilizace planety jak geologicky, tak i na orbitu.
Řada dílčích postřehů k přemýšlení a hledání, nic průkazně významné.
Tajomstvo pyramíd CZ Dabing
Délka cca 1 hod a 42 minut. Vyrobeno v roce 2012. Zveřejněno v 10.7.2018.
Protože film pochází z hollywoodské produkce, nehledej v něm odpovědi na otázky, které film naznačuje. Ty pouze souhrnně uvádí a v tom je jeho cena, tím se liší od "oficiální egyptologie". Typicky americké neustálé opakování nic neříkajících záběrů, to podstatné by bylo možné sdělit taxativním výčtem i s ilustracemi za cca 20 minut.
Princip fungování egyptských pyramid, 2. díl Titulky CZ (My Techno Lab)
Jedině technici jsou schopni vysvětlit egyptologům v čem se mýlí.
Aby oni to však mohli pochopit, na to jim schází potřebné podstatně širší vzdělání a překáží příliš nafouknuté a samolibé ego.

Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!