Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Záměry - plány - akce

Plán nás tlačí kupředu. Pokud nemáme plán ani žádný záměr, tehdy pouze přežíváme.

Plán je představa cíle a také představa o způsobu jeho dosažení. Tedy i o tom, jaké dílčí kroky budou následovat k vytyčenému cíli. Jejich rozfázování. Souvisí se strategií i taktikou, regulací postupu, kontrolou plnění etap. Na počátku dlouhé cesty nebývá zcela zřejmé, zda vytyčený cíl dosáhneme, avšak je-li záměr, je i motivace a můžeme věřit, že ano. Jsme na cestě hledání a nalézání.
Bez cílů a nadějí je život smutný.
Bez plánu, i když nedokonalého, je to jen slepé bloudění.
Nejde o to mít plán - jde o to - mít vizi a cíl.


Poslední aktualizace: 01.01.2024

Nejbližší úkoly

• Pokud budou potřební Šulcova autogenního tréninku najdou u mě pro jeho zvládnutí pomoc. Jakmile se sníží pracovní zatížení, pak loňské nahrávky převedu do audio podoby a doplním samostatnou stránku pro tento užitečný nácvik.

• Nevím zda má smysl se ještě vracet k tématu vlivu vakcinace na destrukci duše. Pokud mě přijde informace že ano, možná se k tomu někdy vrátím.

• Nadále je co nejdříve potřebné dokončit rukopis prozatím webové knihy "Cesta zažehnutí světla" v sekci Rukopis a znovu připravit nové vydání soupisu modliteb (manter) "Zažehnutí světla". K tomu ještě připravit .pdf podobu pro tisk. A snad se pokusit i o plné knižní vydání.
S tím souvisí i účast a její prezentace na "Festivalu Radosti a Života pod Pálavou" letos počátkem června.

Kéž mi je dopřáno všechna tato témata dokončit.

Úkoly stálé

• Pomoci zájemcům s poznáním techniky "Zažehnutí světla".

• Pokud vzniknou otázky k duchovnímu rozvoji jednotlivce či i společnosti a zaslouží si větší rozpracování - zařadit do sekce Rozpravy.
Případně stejným způsobem se zapojit i do diskusí na Svobodné telefizi - Světě kolem nás.

• I nadále se účastnit diskusí na vybraných internetových fórech a pracovat ve skupinách připravujících postkovidový rozvoj a budování nové světlé společnosti.
Myslet pravdu, mluvit pravdu, žít pravdu a bránit pravdu.

 


Změny a přírůstky na stránkách občasný návštěvník snadno zaregistruje, případ­nou stručnou informaci o proběhlých a již uzavřených drobnějších záležitostech najde též na stránce • bylo - stránka určená i k závěrečné roční bilanci některých aktivit.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!