Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Zdroje na cestě k duchovnímu pokroku

Mnoho je cest, které se v cíli sejdou.
Avšak mnohé "jasně osvětlené" - též v temnotu vedou.

Poslední aktualizace: 23.01.2024

Některé adresy jsou zárukou, že se tam vždy najde něco zajímavého a jejich občasná návštěva přinese nové informace, které poznání člověka posunou opět o krůček dále.

Také jsou konkrétní články hodnotné pro dokreslení vybraných témat tohoto webu.

Prozatím netříděno.Weby doporučené k návštěvě

Původní kultura, zvyky a obřady Slovanů
Kdo najde své kořeny, najde sám sebe
Skvělý web autora, jenž má široký rozhled a hluboké znalosti. Ty chybí jak všem našim politikům, tak i novinářům a vlastně všem dalším profesím důležitým pro společnost i její řízení. Teprve je budeme muset všichni znovu hledat a nová pravidla bytí a žití podle nich znovu vystavět. Není to o nacionalismu, nýbrž o ukotvení se ve své kultuře a čerpání síly a moudrosti předků, obývajících kdysi tuto krajinu. Teprve poté se k nám opět vrátí duch i síla, jakou je možno vnímat například z této písně Я РУССКИЙ День народного единства Поёт вся Россия a také mnoha dalších, tradičních. Tato síla bude tvořit základ nového řádu světa.
KŘESADLO
Web popisující současné aktuální dění světa. Autor má velmi dobrý přehled o skrytých souvislostech a precizně v kostce analyzuje jak příčiny současného stavu, tak má i celkem dobré prognozy vývoje. Přestože je to v současném varu událostí velmi problémové, ale hlavní tendence vidí dobře.
Zároveň nezapomíná ani na jiné trendy a rovněž ví i o duchovních, či vlastně "metafyzických" souvislostech. Doporučuji návštěvu a přečíst některé z jeho posledních témat.
SLUNEČNÍ BRÁNA
Web zevrubněji se věnující mystice Otce Slunce a jeho vlivu na vše živé. Značné množství podnětů k přemýšlení a hledání dalších souvztažností.
Gnostické učení
Web mnohé vysvětlující a každému, kdo chce na své cestě postoupit dále. Vychází z podkladů zveřejněných Samaelem Aunem Weorem. Navazuje na mnohé mystické školy jdoucí cestou, kterou kráčeli jak Nazorejci, Bogomilové, Kataři a i mnozí další, bez ohledu na původní výchozí nauku.
Na cestě poznání se vždy všichni nakonec sejdou u téhož cíle.
Dokonce i stejnou stezkou poznání (gmose) prochází.
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. - osobní web
Web badatelky, publicistky, spisovatelky a pedagožky, po které sisyfovci jdou jak "cikán po uzeném" a nevynechají jedinou příležitost, jak se o "ní otřít". To je to nejvýznamnější potvrzení a doporučení, že tato žena skutečně má pravdu.
Ragauian
Velmi zajímavý web dalšího badatele, který také hledá a zveřejňuje informace
...o věcech mezi nebem a zemí... Kromě poradentství tam má také i hodně informačního souhrnu na téma "reinkarnace a realita" a hlavně rozsáhlou rubriku "Různé" a v ní mnoho tématických okruhů, kde se zabývá církevními podrazy vůči pravdě za posledních cca 2000 let - tedy lži a falzifikování textů, včetně Ježíšových slov - dobře ozdrojováno, aby každému byla jasná nesvatost Bible a kdo ji vlastně sepisoval a proč.
Naša Svetelná (Občianske združenie)
Webová stránka zabývající se tématem energie života, pyramid, rovněž tak napojení na Anastasii (rodové statky). Rovněž propagace díla Valery Uvarova, s nímž jsou v jistém kontaktu a také přednášek Prof. Petera Stanka. Hodně videí lze najít na jejich kanálu Naša Svetlná - YouTube
Myšlenky o čemkoli
Blog dvou autorů Vlabi a MichalB. Jak překlady, tak i vlastní názory. Hodnotné alternativní poznatky nutící k zamyšlení.
OZ Biosféra Česko Slovenský klub nových znalostí
Hodnotný web a stojí za návštěvu.


Tématické články a videa

23.01.2024

Boris Ratnikov
Udržováním pořádku kolem sebe očišťujeme krystal své duše!
Proč nás drží ve strachu?
Necelou hodinu a půl dlouhý otitulkovaný rozhovor s generálem Ratnikovem, z doby, kdy ještě žil. Byl jedním z lidí, kteří se na Ruské straně zabývali tzv. paranormálními jevy. Jak jinak tehdy, než pro armádu. O tomto výzkumu i jeho pozdějších dopadech na vývoj i mezinárodních událostí podává své svědectví.
Obsah:
Historie technologie práce s energoinformačním polem a vstupu do cizího vědomí v Rusku. Hlavní podmínka pro vstup do energoinformačního pole
O pandemii, co je to koronavirus, proč nás drží ve strachu, jak se uvést do rovnováhy a harmonie
Osud Ruska
Co je zájem
Co je svědomí
Algoritmus osudu
Mechanizmy samoregulace a samouzdravení
Volba životního cíle (smysl života), výchova děti, role matky a otce
Co je uhranutí nebo uřknutí
Kolik Zemi ještě zbývá života
Dva způsoby, jak z energoinformačního pole získat informace
Proč někdo dostává odtud pravdivé informace a někdo nepřesné. Varování
Programování reality slovy
Jak mají přijímat rozhodnutí hlavy států
Dva způsoby, jak změnit přesvědčení člověka

Jako bonus každému potřebný je tu ještě:
Boris Ratnikov: Proč potřebujeme v životě nějaký cíl? a hlavně, jak jej docílit.

1.5.2020

S.N.Lazarev Korona virus – co se bude dít dál? Co dělat během karantény?
Z mnoha různých úvah o vyšším smyslu současné krize patří tato úvaha mezi velmi podnětné. Přestože autor pod vlivem svého dávnějšího vzdělání občas některé termíny používá zkresleně, tak celkový smysl jeho poselství je jasný.
Sergej Nikolajevič Lazarev, ruský autor řady knih, jako "Diagnostika karmy" a další má i české stránky http://www.sergej-lazarev.cz/ a je také na facebooku https://www.facebook.com/lazarev.cz/.

27.12.2019

Majte najúrodnejšiu a najzdravšiu záhradu vo vašom okolí!
V souvislosti s tématem níže uvedeným a problamtikou obnovy kvality půdního fondu ke mně zároveň přišel i tento odkaz ze serveru EZOpress - Články o zdraví, ezoterike, duchovnom rozvoji a za pravdu v medicíne

27.12.2019

Peter Stanek - 6.12.19 - 1. časť - MY a Peter Stanek - 6.12.19 - 2. časť - MY
Přednáška prof. Petra Staněka 6.12.2019 - na téma: Informačná architektúra ľudského organizmu a ľudskej spoločnosti. Prednáška sa konala v Myjave.
Velmi hodnotná a informacemi naplněná přednáška, precizně, srozumitelně a s přehledem podaná o komplexní složitosti systémů člověk, příroda, zdraví. Toto jednou slyšet znamená, že již žádný "zelený terorista" člověka neoblbne. Je potřebné šířit takové dílo - poznání.
Další odkazy na kanálu Naša Svetlná - YouTube

20.12.2019

Planetofyzikální stav Země a pozemského života
Probíhající planetofyzikální změny Země dostávají definitivní podobu. Existují nezvratné důkazy, že příčinou probíhající transformace je vysoce energeticky nabitý materiál a energetická nerovnoměrnost antisotropického mezihvězdného prostoru, pronikající do meziplanetárního prostoru naší sluneční soustavy. Tato „darovaná“ nadbytečná energie produkuje hybridní procesy a narušuje energetické stavy na všech planetách, včetně Slunce.
Podrobněji:
1.0 Transformace sluneční soustavy
2.0 Reorganizační klimatické procesy na Zemi
3.0 Nástup nových klimatických podmínek a konsekvence
Boris Bolotov o skutočných vodcoch
O principu vedení bytostí prostřednictvím interakce mezi jejich biopoli. Také vlastně o komunikaci, je nutno domysled důsledky takových zjištění.
Nepoškvrnené počatie môže byť skutočnosťou
DNA a energetický otisk
Akademik Ruské akademie věd DrSc. Petr Garjaev a jeho kolegové dokázali, že hologram člověka vzniká ještě před narozením organizmu. Podrobnějí - viz odkaz.
Pyramidy - mužský a ženský princip (ukázka)
video zveřejněné 22.11.2019 z kanálu GoschaTV1
Rovnováha mezi posvátným ženstvím a posvátným mužstvím byla hluboce zakořeněna v egyptské spiritualitě, symbolismu a praktickém životě. - Ukázka z dokumentu The Pyramid Code kanadské režisérky Carmen Boulter. (2005).
Významné informace s jiným úhlem pohledu, než je oficiální vědou prosazovaný "primitivismus" Starého Egypta. Čtení starých symbolů z jiného úhlu pohledu odkrývá velmi zajímavé souvislosti. Naopak to naše současnost je primitivní.
Версии от "Разгадки Истории" и Ананнербе
video .. Proč jsou potřebné pyramidy? Přehled. Možné souvztažnosti.
Zveřejněno 25.8.2019, délka cca 17 minut. Zapni titulky a automat. překlad.
Velké množství dolmenů a jiných obdobných staveb ve světě. DNA typ r1, rozdělení na podskupiny "a" a "b" a šíření techto dvou větví světem. Vliv režimů mozkových vln, možnost jejich ovlivňování pyramidou, význam pro učení. Složitost pyramid a souvislost s tvarováním elektromagnetických polí Země. Možný důvod stabilizace planety jak geologicky, tak i na orbitu.
Řada dílčích postřehů k přemýšlení a hledání, nic průkazně významné.
Tajomstvo pyramíd CZ Dabing
Délka cca 1 hod a 42 minut. Vyrobeno v roce 2012. Zveřejněno v 10.7.2018.
Protože film pochází z hollywoodské produkce, nehledej v něm odpovědi na otázky, které film naznačuje. Ty pouze souhrnně uvádí a v tom je jeho cena, tím se liší od "oficiální egyptologie". Typicky americké neustálé opakování nic neříkajících záběrů, to podstatné by bylo možné sdělit taxativním výčtem i s ilustracemi za cca 20 minut.
Princip fungování egyptských pyramid, 2. díl Titulky CZ (My Techno Lab)
Jedině technici jsou schopni vysvětlit egyptologům v čem se mýlí.
Aby oni to však mohli pochopit, na to jim schází potřebné podstatně širší vzdělání a překáží příliš nafouknuté a samolibé ego.

Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!