Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Prameny poznání

sbírky souborů ke stažení

Poslední aktualizace: 31.01.2023

Tento prostor je určen pro odkazování k nejrůznějším důležitým pramenům informací a pořádek zde jednou vznikne průběžně. Protože časem některé zdroje mohou být nedostupné, proto zde budou výběrově ukládány jajich kopie, aby bylo možné je někdy případně obnovit. Jsou uvedeny zdrojové adresy a také přístup k jejich zdejšímu rezervnímu zrcadlu.

V žádném případě se nejedná o omezování či zásah do autorských práv, nýbrž o preventivní pomoc v případě havárií internetových serverů. Tato archivační pomoc a také reklama jejich autorům je zde poskytována zatím recipročně bezplatně.
Vycházím z premisy, že kdokoliv něco na internetu zveřejní a přístup k tomu nezam­kne či jinak nespecifikuje nějaké omezení u samotného díla (článku), tak předpokládá a dokonce přímo i chce, aby k dané informaci měli lidé přístup.Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!