Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Vítej, kdo sobě kladeš otázky a odpovědi hledáš,

neboť se světlem svého poznání můžeš dojít přímo až k Otci nebeskému.

Nemohu zaručit, že dojdeš.
Mohu však posvítit na místa, která jsem již prošel.

 
 
Poslední aktualizace: 13.04.2024

Přehled odkazů posledních článků.
Odpověď na otázku, proč vznikl tento web najdeš dole (Úvodem).

Články z roku 2023 hledej již v archívu 2023.


Poslední novinky

13.04.2024

Cesta zažehnutí světla - kniha hotova
Sepisování rukopisu, na kterém jsem sic přerušovaně, ale neustále pracoval asi tak 20 let, když v říjnu loňského roku přišel vyšší pokyn - dokončit - jsem půl roku prakticky nic jiného nedělal a pracoval v neustálém transu od nevidím do nevidím. Nevidím u mě obvykle nastává kolem půlnoci. Všechny dílčí části byly průběžně ihned zveřejňovány zde na webu v sekci rukopis ... naštěstí. Protože to jediné zbylo po havárii mého přeplněného datového disku.
Koncem března dokončeno a již zbývalo udělat "jen" celkovou redakci s opravou dílčích chyb, překlepů, lepší formulací špatného vyjádření ... a připravit tzv. zlom pro tisk. Zároveň s promítnutím oprav do webové podoby - ta zde nadále zůstává jako interaktivní webová kniha. Dnešním dnem je tento úkol završen.
Ke stažení jsou dvě ".pdf" verze:

A4 formát: cesta-zazehnuti-svetla-a4.pdf, 278 stran. Dvousloupcová úprava naležato - uvažováno s tiskem 1/2, pak správně otočit a druhou polovinu stran pokračovat v tisku na druhou stranu opět až k začátku. Nahoře pak použít spirá­lovou či kroužkovou vazbu a vznikne tak forma stolního otáčecího kalendáře. Vizuálně se pak čte pohodlně jako otevřená kniha. Vhodné pro tisk i pohodlné dvoustránkové čtení na monitoru.
Celá kniha je v podstatě černobílá, až na stránky s barevnými ilustracemi: 192, 195, 226, 228, 233, které když budou šedé - nevadí. Problémy nastávají s ilu­stracemi na stranách 208, 211, 212, 214, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 230, 236, které je potřebné tisknout v barvě! Nejpodstatnější je obrá­zek skeletu s přesným umístěním čaker v těle na straně 208 (pro formát A5 na str. 403). Pro jeho nezřetelnost v tisku byly obě verze již opraveny a vyměněny.

A5 formát: cesta-zazehnuti-svetla-a5.pdf, 539 stran. Tato vazba vznikla na základě připomínek, že pro použití čteček či mobilů je lepší jednosloupcová podoba textu. Pro tiskárnu je počítáno s oboustranným tiskem na jeden zátah.

Při vytváření tohoto díla mi pomáhal sám Otec Nejvyšší a tvůrce Všehomíra a proto toto dílo nepodléhá žádným snahám OSA, ani jiných korporátních institucí. Pravidla nevýdělečného svobodného užití jsou v textu uvedena.

Snad se podaří zajistit i klasický knižní vázaný tisk.
Je tedy uzavřena cesta dvacetiletého osamělého vývoje a stálého zkušebního prověřování komplexní meditační techniky. Je k disposici každému, jenž svou duši chce zdokonalit prací sám se sebou pro nejbližších tisíc let. Kompletní návod je již k disposici.
Otec Nebeský pomáhá dětem a připraveným - jak již kdysi říkal učitel Ježíš.

27.03.2024

Zažehnutí světla
Rukopis hotov
a celá kniha ve webové formě je zde k disposici pro každého, kdo potřebuje pomoci sám se sebou. Neboť vše je v nás, jen neznáme cestu dovnitř k sobě. Ještě zbývá: udělat kontrolu a sazbu a zajistit tisk.

03.03.2024

Poslední objevy - úvodník
Když jsem přibližně před měsícem přišel o datový disk, právě při práci na kapi­tole věnované čakrám - byl to pro mě okamžik zlomu. Přesněji bod konce a záni­ku kdysi proklamovaného konce starého věku a počátek nového světa a dalšího probuzení. No a jediné, co při tom zůstalo zachováno, byl právě tento web. Zá­roveň i jediný záznam rozpracovaného rukopisu - zřejmě jedině toto je důležité. Nezbylo nic jiného, než se do té kapitoly pustit znovu a důkladněji, nezatížený tím, co jsem do té doby znal. Když jsem kapitolu dokončil a vyvěsil - nestačil jsem se divit, co vše jsem sepsal.
Tak to dopadne vždy, když se píše ve stavu tranzu podle "vyššího diktátu". Vedlejším efektem bylo časté čištění čakry osudu (kašel) během spisování.

O co se jedná? Jaké důležité odhalení?
Když satanistický matrix přistoupil k realizaci finále svých plánů, tak protože mnozí lidé se již počali probouzet a hledat cestu ven z věčného otroctví, hrozilo nebezpečí jejich procitnutí - odhalení, a nečekaného zvrtnutí plánů jeho sluhů. Proto musel jednak vytvořit "imitaci probuzení" (tedy cestu ven z jeho matrixu vedoucí k opětnému návratu zpět do otroctví jeho systému) ... tedy řadu druhů ezo-terických postupů "povýšení duše" vedoucích je opět zpět na původní místo. Druhak otrokům nasadit kvalitní pouta - mezi tělo a duši. Jeden okov zablokuje schopnost prozření a druhý možnost změnit svůj vlastní osud. Proto stále všichni spí před lživým televizorem, přestože "hůl životních okolností" je stále mlátí a vysvětluje jim něco jiného a snaží se o všeobecné probuzení .
Jaká pouta?
Specifickými okovy nasazenými na čakru osudu a vyjádření (mluvení, jasné řeči) a na čakru vidění a komunikace - tím došlo k zablokování jejich správné funkce. Třetí bariéra ... odříznutí se napojení lidí od skutečného Boha a Zdroje veške­rého života - Otce nebeského (jak jej jmenoval Ježíš, jeho posel), toho dosáhl již dříve - specifickou pomůckou užívanou přede­vším v náboženství sepsanému svým sluhům samotným satanem.


Vše je pro pozorné vnímavé čtenáře popsáno a vysvětleno v kapitole (stránce) celé věnované vyšším čakrám těla. Pozorný čtenář najde i doporučení a návody, jak tento problém lze řešit. Zbytek je již pouze na něm samém.

23.01.2024

Kromě toho, že práce na rukopisu směřuje k cíli, tak se vlastně nic neděje.
Až na to, že vše se již zvolna přetáčí ... a běží stále rychleji. A vše bude zcela jinak.

23.01.2024

Boris Ratnikov
Udržováním pořádku kolem sebe očišťujeme krystal své duše!
Proč nás drží ve strachu?
Necelou hodinu a půl dlouhý otitulkovaný rozhovor s generálem Ratnikovem, z doby, kdy ještě žil. Byl jedním z lidí, kteří se na Ruské straně zabývali tzv. paranormálními jevy. Jak jinak tehdy, než pro armádu. O tomto výzkumu i jeho pozdějších dopadech na vývoj i mezinárodních událostí podává své svědectví.
Obsah:
Historie technologie práce s energoinformačním polem a vstupu do cizího vědomí v Rusku. Hlavní podmínka pro vstup do energoinformačního pole
O pandemii, co je to koronavirus, proč nás drží ve strachu, jak se uvést do rovnováhy a harmonie
Osud Ruska
Co je zájem
Co je svědomí
Algoritmus osudu
Mechanizmy samoregulace a samouzdravení
Volba životního cíle (smysl života), výchova děti, role matky a otce
Co je uhranutí nebo uřknutí
Kolik Zemi ještě zbývá života
Dva způsoby, jak z energoinformačního pole získat informace
Proč někdo dostává odtud pravdivé informace a někdo nepřesné. Varování
Programování reality slovy
Jak mají přijímat rozhodnutí hlavy států
Dva způsoby, jak změnit přesvědčení člověka

Jako bonus každému potřebný je tu ještě:
Boris Ratnikov: Proč potřebujeme v životě nějaký cíl? a hlavně, jak jej docílit.

23.01.2024

Torontské protokoly - bilancování
Události v celém světě nabraly rychlost, že již jeden ani nestačí vše sledovat. Osud každého dohání, osobní i společný. Pokud si někdo myslí, že vše je jen chaos ... není tomu tak. Destrukce světa i likvidace lidstva a přeměna přeživších v bio-roboty byla kdysi připravena a my se do této hry z důvodů naší neznalosti a nezájmu nechali hloupě vmanévrovat. Pokud se však pozorně ohlédneme, byli jsme tvůrci našeho neštěstí varováni předem. To pro jejich případnou následnou beztrestnost.
Podrobněji již ve video-přednášce.

 Úvodem

Tento web je o osobních zkušenostech a poznáních, které jsem po kapkách získával celý život. Na rozdíl od svých minulých inkarnací, o kterých již vím, toto vtělení jsem dlouhá léta přípravy prožil v "moderním" materialistickém prostředí naší společnosti a nezatížený žádnou církevní dogmatikou. To jsem tehdy ještě netušil (a ani dnes ještě vše nevím), jaký je životní plán mé duše. Teprve až v období zralosti ke mě začal promlouvat jazyk životních okolností, který mě postupně začal směrovat k poznávání alternativ, psychotroniky, zdravotních otázek, hloubání nad záhadami a jejich smyslem, pátrat po tajemstvích života a smrti, hledat jemnou cestu spirituality.

Cesta poznání (gnose) je zajímavá. Vždy jsem napřed bez přípravy (tedy bez dopředního získání nějakých "teoretických" vědomostí o budoucím jevu) obdržel tro­chu životních zkoušek a facek a teprve pak, když jsem se opět stabilizoval, a učinil z obdržené lekce správné závěry o tom, o co skutečně kráčí, teprve pak ke mně odněkud počaly přicházet "teoretické" informace. Knihy, časopisy, filmy o záhadách, ale také různé druhy psychických a duchovních školení. Takové, kde odpovědi na mé otázky již byly nějakou formou částečně zodpovězeny a naznačen směr dalšího postu­pu, kterým jsem se musel vydat zase sám. Jedině takto bylo možné si ověřit jejich správnost. Neboť jakékoliv jejich dopřední čtení bez odpovídajících životních zkuše­ností a vědomostí a posuzované přes "brýle mámení" kterékoliv náboženské dogma­tiky vedou pouze k jejich falešné interpretaci. Kdy se lidé hádají o písmenka v textech a celkový smysl textů jim uniká a ďábel se směje a raduje, jak lidé opět naletěli na jím vytvořené knihy.

Byl to skvělý postup, neboť teprve pak jsem mohl být maximálně pozorný a vě­domý si skutečné podstaty toho, co jsem se nově učil zvládat. Ve skutečnosti vlastně znovuobjevoval, neboť jsem se s tím již kdysi velmi pradávno setkal a trénoval. Bylo to jako opakování loňského učiva ve škole po prázdninách a test, zda tentokrát mohu pokračovat ve výuce zrychleným režimem, anebo budu muset napřed opět plně opa­kovat lekce z minulého života.

Takto jsem postupně prošel rychlým (opakovacím) postupem několika různými systémy a výcvikovými školami, jak novými, tak i velmi starými, a mohl je mezi sebou porovnat bez zaujetí a bez předsudků zaviněných ničím neodůvodnitelnou vírou v ab­solutní správnost jediného rituálu a závadnost všech ostatních. Neboť do všech no­vých spirituálních bádání a i sestupům ke dnu vlastní duše jsem vždy přistupoval zvě­davý a bez předsudků, bez očekávání, s jasnou myslí pozorovatele. Takto připraven pak mohl začít porovnávat, co mají různé systémy společné a čím se liší, a také zjistit, kde mají uloženu onu vyhybku, která je vždy svede z cesty k Bohu na cestu do tem­not. A takto hledat a najít jejich společnou principiální podstatu.

Postupně, vždy tak, jak sám jsem dozrával, zvládal a hlavně čistil své vlastní ego, tak po kapkách jsem obdržel nové ucelené poznání, které budu na tomto webu postupně prezentovat. Souběžně s tím začal krystalizovat nový výcvikový systém, který nabízím a budu zveřejňovat v sekci Rukopis - tam budu postupně zveřejňovat již "učesané" kapitoly rozepsané knihy. V sekci Rozpravy se pak budu zabývat otázkami jak z oblastí spirituality, tak i společenských a světonázorových.

Děkuji všem svým učitelům, se kterými jsem se kdy setkal, ať přímo, nebo nepřímo. Děkuji všem, kteří mi kdykoliv ukázali cestu, dokonce i přes propasti věků. Děkuji Bohu, že mi poslal tyto své posly, kdykoliv se ukázalo, že jsem již připraven otevřít dveře další komnaty poznání.


Věřím Bohu, nevěřím církvím.

Nepatřím žádnému náboženství ani církvi, autority prověřuji.
Nežádám, aby mně někdo věřil. I já mohu klamat. Ne proto, že bych vědomě chtěl, ale ani mně ještě nebylo dáno poznat absolutně vše a zcela bezchybně. Pouze ten, kdo nic nedělá nic nepokazí, ale nikam se neposune. Zkušenost je nepřenositelná.

Nevěř mi, ověř si.
Teprve pak to bude mít pro tebe tu pravou cenu.

Ego

Ego je termín většinou zkresleně chápaný, tady i špatně používaný.

Ego není špatné. Ego je jen operační systém duše, který duše obdržela v samém počátku při svém zrození v těle. Musí je mít pro své ukotvení se v bioskafandru (těle), pro ponor a existenci (práci i život) v pozemském hmotném prostředí. Něco asi jako windows anebo linux v osobním počítači. Je to systém velmi mnoha programů jak pro snímání údajů o okolí, tak i ovládání těla a také k průběžnému vyhodnocování všeho dění a prožívání - myšlení. Bez ega dojde okamžitě ke smrti, opuštění těla.
Proto ego nelze zničit!

Hlavním problémem však je, že do tohoto operačního systému, jednoho ze styč­ných informačních rozhraní mezi tělem a duší (HW a SW), nám někdo nacpal příliš mnoho virů bránících jeho správné funkci. Virů pracujících v cizí prospěch. To není o individualismu, žádné liberální žvásty o samostatnosti a nezávislosti. Ty viry - podpro­gramy implementované do ega výchovou, destrukčními vlivy společnosti a podobně, ty nás mají svést od našeho životního úkolu evoluce duše a poznání i naplnění odpo­vědnosti za své skutky a odvést od tvůrčí spolupráce s jinými bytostmi a svést z cesty k Bohu na cestu devoluce a destrukce, na cestu do temnoty pekel.

Proto termín ego "překonat" ("vymazat", … a mnoho podobných špatných ter­mínů) není o jeho zrušení, nýbrž o jeho osvobození, o jeho očistě, o odhalení těchto "programových virů" v naší mysli, podvědomí a duši a jejich nahrazení programem správným, který bude v souladu s Božím záměrem, který bude v souladu s vyšším principem mravním. To vše se prokáže pouze v našich skutcích.

Proto nečekej ode mě "korektnost" - tvému uchu libě znějící faleš.
Budu vše nazývat pravým jménem podstaty tak, jaký je její skutečný význam.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!