Stezkou moudrosti – sjednocené poznání
Rozpravy badatele o věcech spirituálních, posvátných, rituálních, tajných, tajemných a záhadných.

Co vím a smím, to sdělím.

Vítej, kdo sobě kladeš otázky a odpovědi hledáš,

neboť se světlem svého poznání můžeš dojít přímo až k Otci nebeskému.

Nemohu zaručit, že dojdeš. Mohu však posvítit na místa, která jsem prošel.

Poslední aktualizace: 23.01.2024

Přehled odkazů posledních článků.
Odpověď na otázku, proč vznikl tento web najdeš dole (Úvodem).

Články z roku 2023 hledej již v archívu 2023.


Poslední novinky

Kromě toho, že práce na rukopisu směřuje k cíli, tak se vlastně nic neděje.
Až na to, že vše se již zvolna přetáčí ... a běží stále rychleji. A vše bude zcela jinak.

23.01.2024

Boris Ratnikov
Udržováním pořádku kolem sebe očišťujeme krystal své duše!
Proč nás drží ve strachu?
Necelou hodinu a půl dlouhý otitulkovaný rozhovor s generálem Ratnikovem, z doby, kdy ještě žil. Byl jedním z lidí, kteří se na Ruské straně zabývali tzv. paranormálními jevy. Jak jinak tehdy, než pro armádu. O tomto výzkumu i jeho pozdějších dopadech na vývoj i mezinárodních událostí podává své svědectví.
Obsah:
Historie technologie práce s energoinformačním polem a vstupu do cizího vědomí v Rusku. Hlavní podmínka pro vstup do energoinformačního pole
O pandemii, co je to koronavirus, proč nás drží ve strachu, jak se uvést do rovnováhy a harmonie
Osud Ruska
Co je zájem
Co je svědomí
Algoritmus osudu
Mechanizmy samoregulace a samouzdravení
Volba životního cíle (smysl života), výchova děti, role matky a otce
Co je uhranutí nebo uřknutí
Kolik Zemi ještě zbývá života
Dva způsoby, jak z energoinformačního pole získat informace
Proč někdo dostává odtud pravdivé informace a někdo nepřesné. Varování
Programování reality slovy
Jak mají přijímat rozhodnutí hlavy států
Dva způsoby, jak změnit přesvědčení člověka

Jako bonus každému potřebný je tu ještě:
Boris Ratnikov: Proč potřebujeme v životě nějaký cíl? a hlavně, jak jej docílit.

23.01.2024

Torontské protokoly - bilancování
Události v celém světě nabraly rychlost, že již jeden ani nestačí vše sledovat. Osud každého dohání, osobní i společný. Pokud si někdo myslí, že vše je jen chaos ... není tomu tak. Destrukce světa i likvidace lidstva a přeměna přeživších v bio-roboty byla kdysi připravena a my se do této hry z důvodů naší neznalosti a nezájmu nechali hloupě vmanévrovat. Pokud se však pozorně ohlédneme, byli jsme tvůrci našeho neštěstí varováni předem. To pro jejich případnou následnou beztrestnost.
Podrobněji již ve video-přednášce.

 Úvodem

Tento web je o osobních zkušenostech a poznáních, které jsem po kapkách získával celý život. Na rozdíl od svých minulých inkarnací, o kterých již vím, toto vtělení jsem dlouhá léta přípravy prožil v "moderním" materialistickém prostředí naší společnosti a nezatížený žádnou církevní dogmatikou. To jsem tehdy ještě netušil (a ani dnes ještě vše nevím), jaký je životní plán mé duše. Teprve až v období zralosti ke mě začal promlouvat jazyk životních okolností, který mě postupně začal směrovat k poznávání alternativ, psychotroniky, zdravotních otázek, hloubání nad záhadami a jejich smyslem, pátrat po tajemstvích života a smrti, hledat jemnou cestu spirituality.

Cesta poznání (gnose) je zajímavá. Vždy jsem napřed bez přípravy (tedy bez dopředního získání nějakých "teoretických" vědomostí o budoucím jevu) obdržel tro­chu životních zkoušek a facek a teprve pak, když jsem se opět stabilizoval, a učinil z obdržené lekce správné závěry o tom, o co skutečně kráčí, teprve pak ke mně odněkud počaly přicházet "teoretické" informace. Knihy, časopisy, filmy o záhadách, ale také různé druhy psychických a duchovních školení. Takové, kde odpovědi na mé otázky již byly nějakou formou částečně zodpovězeny a naznačen směr dalšího postu­pu, kterým jsem se musel vydat zase sám. Jedině takto bylo možné si ověřit jejich správnost. Neboť jakékoliv jejich dopřední čtení bez odpovídajících životních zkuše­ností a vědomostí a posuzované přes "brýle mámení" kterékoliv náboženské dogma­tiky vedou pouze k jejich falešné interpretaci. Kdy se lidé hádají o písmenka v textech a celkový smysl textů jim uniká a ďábel se směje a raduje, jak lidé opět naletěli na jím vytvořené knihy.

Byl to skvělý postup, neboť teprve pak jsem mohl být maximálně pozorný a vě­domý si skutečné podstaty toho, co jsem se nově učil zvládat. Ve skutečnosti vlastně znovuobjevoval, neboť jsem se s tím již kdysi velmi pradávno setkal a trénoval. Bylo to jako opakování loňského učiva ve škole po prázdninách a test, zda tentokrát mohu pokračovat ve výuce zrychleným režimem, anebo budu muset napřed opět plně opa­kovat lekce z minulého života.

Takto jsem postupně prošel rychlým (opakovacím) postupem několika různými systémy a výcvikovými školami, jak novými, tak i velmi starými, a mohl je mezi sebou porovnat bez zaujetí a bez předsudků zaviněných ničím neodůvodnitelnou vírou v ab­solutní správnost jediného rituálu a závadnost všech ostatních. Neboť do všech no­vých spirituálních bádání a i sestupům ke dnu vlastní duše jsem vždy přistupoval zvě­davý a bez předsudků, bez očekávání, s jasnou myslí pozorovatele. Takto připraven pak mohl začít porovnávat, co mají různé systémy společné a čím se liší, a také zjistit, kde mají uloženu onu vyhybku, která je vždy svede z cesty k Bohu na cestu do tem­not. A takto hledat a najít jejich společnou principiální podstatu.

Postupně, vždy tak, jak sám jsem dozrával, zvládal a hlavně čistil své vlastní ego, tak po kapkách jsem obdržel nové ucelené poznání, které budu na tomto webu postupně prezentovat. Souběžně s tím začal krystalizovat nový výcvikový systém, který nabízím a budu zveřejňovat v sekci Rukopis - tam budu postupně zveřejňovat již "učesané" kapitoly rozepsané knihy. V sekci Rozpravy se pak budu zabývat otázkami jak z oblastí spirituality, tak i společenských a světonázorových.

Děkuji všem svým učitelům, se kterými jsem se kdy setkal, ať přímo, nebo nepřímo. Děkuji všem, kteří mi kdykoliv ukázali cestu, dokonce i přes propasti věků. Děkuji Bohu, že mi poslal tyto své posly, kdykoliv se ukázalo, že jsem již připraven otevřít dveře další komnaty poznání.


Věřím Bohu, nevěřím církvím.

Nepatřím žádnému náboženství ani církvi, autority prověřuji.
Nežádám, aby mně někdo věřil. I já mohu klamat. Ne proto, že bych vědomě chtěl, ale ani mně ještě nebylo dáno poznat absolutně vše a zcela bezchybně. Pouze ten, kdo nic nedělá nic nepokazí, ale nikam se neposune. Zkušenost je nepřenositelná.

Nevěř mi, ověř si.
Teprve pak to bude mít pro tebe tu pravou cenu.

Ego

Ego je termín většinou zkresleně chápaný, tady i špatně používaný.

Ego není špatné. Ego je jen operační systém duše, který duše obdržela v samém počátku při svém zrození v těle. Musí je mít pro své ukotvení se v bioskafandru (těle), pro ponor a existenci (práci i život) v pozemském hmotném prostředí. Něco asi jako windows anebo linux v osobním počítači. Je to systém velmi mnoha programů jak pro snímání údajů o okolí, tak i ovládání těla a také k průběžnému vyhodnocování všeho dění a prožívání - myšlení. Bez ega dojde okamžitě ke smrti, opuštění těla.
Proto ego nelze zničit!

Hlavním problémem však je, že do tohoto operačního systému, jednoho ze styč­ných informačních rozhraní mezi tělem a duší (HW a SW), nám někdo nacpal příliš mnoho virů bránících jeho správné funkci. Virů pracujících v cizí prospěch. To není o individualismu, žádné liberální žvásty o samostatnosti a nezávislosti. Ty viry - podpro­gramy implementované do ega výchovou, destrukčními vlivy společnosti a podobně, ty nás mají svést od našeho životního úkolu evoluce duše a poznání i naplnění odpo­vědnosti za své skutky a odvést od tvůrčí spolupráce s jinými bytostmi a svést z cesty k Bohu na cestu devoluce a destrukce, na cestu do temnoty pekel.

Proto termín ego "překonat" ("vymazat", … a mnoho podobných špatných ter­mínů) není o jeho zrušení, nýbrž o jeho osvobození, o jeho očistě, o odhalení těchto "programových virů" v naší mysli, podvědomí a duši a jejich nahrazení programem správným, který bude v souladu s Božím záměrem, který bude v souladu s vyšším principem mravním. To vše se prokáže pouze v našich skutcích.

Proto nečekej ode mě "korektnost" - tvému uchu libě znějící faleš.
Budu vše nazývat pravým jménem podstaty tak, jaký je její skutečný význam.


Motto:
Rozumem vše ověřuj, smysly však otevřené měj a „rozum” – srdcem hlídej!